Trasa Ło 2408 rd (czerwony) Łomża Giełczyn Czerwony Bór Szumowo 32 kmPobieranie 12.55 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.55 Kb.
Trasa 7. Ło – 2408 – rd (czerwony) Łomża – Giełczyn – Czerwony Bór – Szumowo – 32 km

Trasa wiedzie przez zwarty kompleks Czerwonego Boru, w kierunku południowym, ma charakter rekreacyjno-krajoznawczy. Jeśli szlak nie jest oznakowany, należy zabrać z sobą osobę znającą dobrze ten teren.

0,0 km Łomża. Parafia pw. Krzyża Świętego, początek szlaku.

0,9 km Skrzyżowanie z Szosą do Mężenina.

1,2 km Wieś zawady.

3,7 km Giełczyn.

4,0 km Końcowy przystanek MPK linii nr 6. Obok jest sklep spożywczy. Za przystankiem MPK jedziemy w stroną lasu.

4,5 km Z pagórka widoczna jest panorama lasu Giełczyńskiego i dalej Czerwonego Boru.

4,8 km Las sosnowo-dębowy z domieszką świerka, brzozy, leszczyny. Początkowo aleja brzozowa.

5,3 km Skrzyżowanie. Trasa skręca w prawo. Leśna twarda droga, las mieszany

w różnych grupach wiekowych.

7,2 km Skrzyżowanie z szerszą drogą Koziki – Podgórze. Za nimi pozostałości stanowisk strzeleckich. Trzy takie obiekty w odległościach ok 100 metrów od siebie – umożliwiały ćwiczenie strzelania na różnych dystansach. Droga lekko piaszczysta przecina drogi leśne o głównym kierunku E-W i dochodzi do torów kolejowych linii Ostrołęka – Łapy.

14,5 km W lewo odgałęzienie drogi leśnej do nieczynnej stacji PKP Czerwony Bór (około 5 km) i przystanku PKS w Wygodzie (5,5 km).

14,6 km Za torami przy rozwidleniu jedziemy prosto. Wyrobisko żwirowe. Szeroka droga prowadzi granicą nieczynnego już poligonu i lasów prywatnych. Na tych terenach toczyła się krwawa bitwa partyzantów AK z wojskami niemieckimi 23 czerwca 1944 r. – mogiła żołnierzy AK znajduje się na skraju lasu koło wsi Olszewo. Las staje się rzadszy i widać tam rejon bardzo pagórkowaty, duże obniżenia, o znacznych różnicach w wysokości względnej (np. 131,5, 173,1 m n.p.m.). Znaczne

są różnice wysokości na trasie.

22,5 km Rzadszy las. W pobliżu widać wieś Kaczynek(0,5 km). Tereny wydmowe, droga piaszczysta, na pagórkach liczne kolonie jałowców.

25,0 km Drogą przy lesie dojeżdżamy do wsi Głębocz i jedziemy szosą lokalną Śniadowo – Szumowo o minimalnym natężeniu ruchu kołowego. Po lewej stronie w odległości 200-300 m widać wyjątkowo piękną panoramę Czerwonego Boru, krajobraz przypominający tereny górskie.

26,5 km Szumowo. Wieś gminna. Dojeżdżamy do szosy głównej Białystok – Warszawa.

32,2 km Przystanek PKS w stronę Zambrowa, oddalonego o 11,5 km. koniec trasy.

Trasa 8. Ło– 2409 – bu (niebieski) Giełczyn –Czerwony Bór – wygoda – 15 km

Szlak w 90% prowadzi przez lasy Czerwonego Boru, urozmaicone krajobrazy, wydarzenia historyczne. Jeśli szlak nie jest znakowany, należy wędrować z przewodnikiem.

0,0 km Giełczyn, przystanek MPK. Początek szlaku. Jedziemy w stroną lasu. Z pagórka (0,5) widoczna jest panorama lasu Giełczyńskiego i dalej Czerwonego Boru.

0,8 km Las sosnowo-dębowy z domieszką świerka, brzozy, leszczyny. Początkowo aleja brzozowa.

1,3 km Przy skrzyżowaniu szlaki rozchodzą się: niebieski skręca w lewo, w kierunku wschodnim. Teren pagórkowaty, las dębowy, w podszyciu leszczyna.

2,2 km Z lewej strony drogi widoczna zbiorowa mogiła pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Łomży i okolic, Polaków i Żydów. W odległości 100 m przy skrzyżowaniu skręcamy w prawo, gdzie znajduje się druga mogiła w odległości około 0,5 km, trzecia na skraju lasu od strony wschodniej. Droga prowadzi skrajem lasu w kierunku południowym, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na okolicę.

4,4 km Szeroki gościniec Podgórze – Koziki.

4,9 km Skręcamy w prawo, po przejechaniu 500 m drogą skręcamy w lewo, w mniejszą drogę leśną. To już sosnowe lasy Czerwonego Boru. Teren pagórkowaty, przy drodze szpalery brzóz, dalej gęsty, młody las sosnowy.

6,4 km Przy rozwidleniu skręcamy w lewo i po przejechaniu 50 m znów przy rozwidleniu w prawo. Widoczny grzbiet Czerwonego Boru, którym prowadzi szlak, jest najwyższym wzniesieniem Ziemi Łomżyńskiej (225m n.p.m.) oraz jednym z najwyższych na Mazowszu. Starodrzew lasu mieszanego, dęby, modrzewie, świerki, brzozy.

9,0 km Droga schodzi dość stromo w dolinę. Wyjeżdżamy z lasu do wsi Bacze Suche założonej w wieku XIV.

11,3 km Po przejechaniu przez wieś trasa prowadzi w stronę południowo-wschodnią w kierunku widocznego lasu.

12,4 km Tory kolejowe. Przed torami w lewo, w kierunku wschodnim wieś Bacze Mokre.

13,5 km Na skraju lasu przed stacją kolejową mogiła zbiorowa jeńców radzieckich z lat 1941–43.

14, 1Nieczynna stacja PKP Czerwony Bór. Z drogi brukowanej skręcamy w lewo w drogę leśną.

15,0 km Po przejechaniu około 1 km wyjeżdżamy w Wygodzie na drogę w kierunku Łomży i Zambrowa. koniec trasy.Opracowanie i aktualizacja: Antoni Dudo i Wojciech Kordal na podstawie:

Cz. Nicewicz, Województwo łomżyńskie. Przewodnik. TPZŁ Łomża 1991
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy