Strona główna

Turystyka wiejska – dobry przepis na sukces”


Pobieranie 21.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.6 Kb.

Turystyka wiejska – dobry przepis na sukces”

Lp.

Nazwa

Rodzaj

Liczba uczestników

Termin

Miejsce

1

Lokalne zasoby do rozwoju turystyki (warsztaty ewaluujące zasoby określone w wynikach badań ankietowych o dane i analizy uczestników)

Warsztaty 2-dniowe

16 os. (min. 50% kobiet)

23-24 marca 2011

Dobre Miasto - sala konferencyjna LGD „Warmiński Zakątek”

2

Turystyczna oferta wsi (prezentacja usług turystycznych dostępnych na obszarach wiejskich, analiza zasobów lokalnego rynku turystyki wiejskiej, sporządzenie katalogu możliwych produktów lokalnej turystyki wiejskiej)

Warsztat 2-dniowy

16 os. (min. 50% kobiet)

28-29 marca 2011

Dobre Miasto -sala konferencyjna LGD „Warmiński Zakątek”

3

Kwatera u rolnika (obowiązujące zasady prowadzenia działalności agroturystycznej, preferencje klientów, wymogi bytowe, zasady układania pakietów ofertowych)

Warsztaty 1 - dniowe

16 os. (min. 50% kobiet)

7 kwietnia 2011

Dobre Miasto - sala konferencyjna LGD „Warmiński Zakątek”

4

Działalność około- turystyczna na obszarach wiejskich (stworzenie katalogu usług około turystycznych dostępnych i możliwych do wdrożenia na rynku lokalnym obszaru LGD)

Warsztaty 2-dniowe

16 os. (min. 50% kobiet)

11 -12 kwietnia 2011

Dobre Miasto - sala konferencyjna LGD „Warmiński Zakątek”

5

Sieciowanie ofert turystycznych

(zasady sieciowania ofert turystycznych, przykłady dobrych praktyk, łączenie lokalnych zasobów w ofertę turystyczną)
Szkolenie 2-dniowe

30

12-13 maja 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku

Pilnik 2


11-100 Lidzbark Warmiński

godz. 10.006

Produkt oparty o zasoby sieci(wybór wzorca produktowego istniejącej sieci, wykreowanie oferty opartej o wzorzec oferty, przykład wzorcowej umowy o współpracy uczestników siec, zasady przepływu informacji, odpowiedzialność uczestników sieci itp.)Szkolenie 2-dniowe

30

19-20 maja 2011

Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku

Pilnik 2


11-100 Lidzbark Warmiński

godz. 10.007

Każdy pomysł może być ciekawą ofertą (warsztaty animacyjne pokazujące różne formy podnoszenia aktywności turystycznej istniejących produktów: mini kurs tańca, malowanie na kaflach, na desce, układanie bukietów z roślin polnych)

Warsztaty 2-dniowe

16 os. (min. 50% kobiet)

26-27 maja 2011

Kamińsk

Górowo Iławeckie8

Nowatorska forma turystyki wiejskiej – zasady tworzenia ciekawej oferty turystycznej

Szkolenie 1-dniowe

30

03 czerwca 2011

Dobre Miasto - sala konferencyjna LGD „Warmiński Zakątek”

9

Kreowanie marki i skuteczna promocja produktów turystyki wiejskiej (próba wizualizacji produktu i jego oferty sprzedażowej)

Warsztaty 2-dniowe

16 os. (min. 50% kobiet)

08-09 czerwca 2011

Dobre Miasto - sala konferencyjna LGD „Warmiński Zakątek”

Uczestnicy: osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność turystyczną/około-turystyczną (rolnicy, bezrobotni, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość