Strona główna

Twoje prawa


Pobieranie 51.26 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar51.26 Kb.Twoje prawa


i obowiązki!
Pólska

Teren działalności związku zawodowego Eining-Iðja oraz jego biur

Terenem działania związku Eining-Iðja jest cały obszar wokół fjordu Eyjafjörður; od Siglufjörður do Grenivíku.Główne biuro związku Eining-Iðja znajduje się w Akureyri,a dodatkowo związek prowadzi biuro wSiglufjörður w Dalvíku oraz posiada swojego przedstawiciela do udzielania pomocy związkowcom w Ólafsfjörður, na Hrísey i w Grenivíku.


AKUREYRI

Biuro znajduje się przy ulicy Skipagata 14, pierwsze pietro – 600 Akureyri . Godziny urzędowania: 8 – 16 w dni powszednie. Telefon 460 3600. Faks 460 3601 Strona internetowa www.ein.is e-mail ein@ein.is


DALVÍK

Biuro znajduje się w budynku urzędu miasta – 620 Dalvík. Otwarte w godz.10 – 14 w dni powszednie oprócz środy, kiedy jest ono czynne w godz. 10 – 16. Telefon 460 3600, Faks 466 1041 e-mail freydis@ein.is


Fjallabyggð

ÓLAFSFJÖRÐUR

Osobą dbającą o kontakty z nami w Ólafsjörður jest Gunnar Kristinsson ze Związku Marynarzy w Ólafsfjörður (Sjómannafélag Ólafsfjarðar). Posiada on do udostępnienia dla zainteresowanych wszystkie umowy i kwestionariusze umów właściwych dla zwiazku Eining-Iðja .Urzęduje on w biurze Związku Marynarzy w Ólafsfjörður. Biuro to jest czynne w godz. od 13 do 16 w dni powszednie, telefon 466 2434.

Hafdís Kristjánsdóttir jest terenowym przedstawicielem związku w szczególnych przypadkach . Można porozumieć się z nią telefonicznie; nr telefonow: 466 2260 oraz 866 2562.

Siglufjörður

Suðurgata 10 – 580 Siglufjörður. Biuro czynne od poniedziałku do czwartku od godz. 9 - 12 oraz 13 - 16, w piątki od 9 – 15. Tel. 460 3600 – Fax 467 1909 – magga@ein.is


GRENIVÍK

Marzibil E.Kristjánsdóttir jest lokalnym przedstawicielem związku.

Nr telefonu 466 1744
HRÍSEY

Elísabet Jóhannsdóttir jest lokalnym przedstawicielem związku.

Nr telefonu: 466 1744.

Moje prawa!

W tej broszurce możesz zaznajomić się z najważniejszymi prawami pracowników na rynku pracy.Tutaj rownież znajdują się informacje o tym, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące różnego rodzaju obowiązujących praw.

Pracownik zatrudniający się w miejscu pracy korzysta z określonych praw, które wynegocjowane zostały przy podpisaniu umów zbiorowych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami.W niektórych przypadkach obowiązuje prawo pozostające w mocy w całym w kraju.

Na kwicie wypłaty pensji znajdują się różnego rodzaju informacje,które mogą być czasem trudno zrozumiałe .W pojedynczych przypadkach zdarza się,że osoby podejmujące pracę nie otrzymują tego,co im się należy zgodnie z prawem oraz umowami zbiorowymi.Praktyka wykazuje,że głównym powodem takich przekroczeń prawa jest brak orientacji pracodawców oraz pracowników w prawach pracowniczych.

Mamy nadzieję,że po zaznajomieniu się z niniejsza broszurą będziesz mógł/mogła lepiej zorientować się w swoich prawach.

Eining-Iðja


Najważniejszym naszym zadaniem jest ochrona praw pracowniczych.Przygotowywanie,negocjowanie oraz podpisanie umów zbiorowych jest także jednym z najważniejszych elementów naszego działania.
Eining-Iðja zarządza funduszem chorobowym, wypoczynkowym oraz funduszem, który dofinansowuje różne formy dokształcania się. Celem wyżej wymienionych funduszy jest wspomaganie związkowców w różnorodny sposób.

Działamy w sposób całkowicie poufny nie podejmujemy żadnego działania w Twoich sprawach jak tylko za Twoją zgodą i z Twojego przyzwolenia.
Dlaczego płacę składki związkowe?

Zgodnie z umowami zbiorowymi pracodawca zobowiązany jest do potrącania składek na związki zawodowe. Składkami tymi dysponuje się w różnorodny sposób w celu dbania o interesy oraz prawa pracowników. W naszym związku składka wynosi 1% i jest obliczana od całości wynagrodzenia.


W związku Eining-Iðja możesz otrzymać m.in.:

 • informacje dotyczące wynagrodzeń

 • pomoc w obliczaniu pensji

 • dopłatę do wakacji lub wynajęcia domku letniskowego względnie mieszkania wakacyjnego

 • dofinansowanie kursów szkoleniowych oraz dofinansowanie opłat za naukę w szkołach dla osób pracujących jednocześnie zawodowo

 • zasiłek chorobowy płacony przez związek zawodowy

 • dofinansowanie do różnorodnych form terapii zdrowotnych

 • dostęp do pomocy prawnej

Urlop

Wszyscy mają prawo do urlopu.

 • Dwa dni za każdy przepracowany miesiąc

 • Minimum wynagrodzenia urlopowego to 10,17% pensji

 • Prawo urlopowe dotyczy dwóch elementów:


Dodatek urlopowy

Zgodnie z umowami zbiorowymi pracownicy mają prawo do otrzymania jednorazowego dodatku,tzw. dodatku urlopowego (orlofsuppbót), jeśli spełniają określone warunki. Termin wypłacania dodatku jest różny,a zgodny w wcześniej zawartymi umowami .Szczegóły na stronie internetowej www.ein.is.


Fundusz urlopowy
Członkowie związku Eining-Iðja mają możliwość otrzymania przydziału na wynajęcie domku letniskowego lub mieszkania wakacyjnego zarówno w Islandii jak i za granicą.Szczegóły i lokalizacje na stronie internetowej związku www.ein.is.

Wynajmowanie domków letniskowych i mieszkań urlopowych w okresie zimowym

Członkowie związku mają cztery dobre możliwości do wyboru w przypadku wynajmowania domków letniskowych oraz mieszkań urlopowych w okresie zimowym.

Oferowane są domki do wynajęcia w następujących miejscowościach: Illugastaðir,Tjarnagerði i Svignaskarði oraz mieszkania związkowe w Reykjavíku. Okres wynajmu zimowego rozpoczyna się 15. września i trwa do 1. czerwca każdego roku.
Fundusz chorobowy

Zadaniem funduszu jest dostarczenie członkom funduszu chorobowego (Sjúkrasjóður Einingar-Iðju) pomocy finansowej w razie choroby,wypadku i śmierci. Równocześnie fundusz pracuje nad profilaktyką w w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia.Członkowie związku mogą np.otrzymać dopłatę/zapomogę do:

 • profilaktycznych badań antyrakowych

 • masażu leczniczego

 • fizykoterapii i fizjoterapii

 • ćwiczeń na siłowni oraz wstępu na basen

 • sztucznego zapłodnienia

 • zakupu aparatów słuchowych

 • zakupu szkieł do okularow i szkieł kontaktowych

 • w razie choroby dzieci lub współmałżonka

 • korzystania z mieszkania przyszpitalnego w Reykjavíku

 • kosztów pogrzebu

Prawo chorobowe zgodnie z umowami zbiorowymi

 • Prawo do pensji w razie wypadku przy pracy

 • Prawo do pensji w razie choroby

 • Prawo do pensji w razie wypadku poza czasem pracy

 • Dwa dni po przepracowaniu każdego miesiąca, a czasem więcej

 • Chorobę należy zgłosić natychmiast

 • Należy dostarczyć zaświadczenie lekarskieFundusz na dokształcanie się
Związek Eining-Iðja jest członkiem dużych funduszy umożliwiających dokształcanie się.Fundusze te to: Edukacja Krajowa (Landsmennt), Edukacja Państwowa (Ríkismennt) oraz Edukacja Lokalna/Okręgowa (Sveitamennt). Możesz ubiegać się o dofinansowanie, gdy zamierzasz uczestniczyć w kursie lub chcesz pracować równocześnie się ucząc, jeśli dziedzina ,której kursy/nauka dotyczą może być zakwalifikowana do udzielenia dopłat z funduszu na dokształcanie się.

Dofinansowania wypłacane są po zakończeniu kursu/nauki. Podanie o dofinansowanie należy przedłożyć odpowiedniemu związkowi w ciągu 12 miesięcy od chwili zakończenia kursu/nauki.Skontaktuj się z biurem związkowym,a dostaniesz bliższe informacje o kursach dokształcających, do których przysługuje dofinansowanie oraz warunkach, które należy spełnić, aby mieć prawo do otrzymania takiego dofinansowania.

Dofinansowania do nauki języka islandzkiego

Członkowie związku, których językiem ojczystym nie jest język islandzki mogą ubiegać się o dofinansowanie 150-godzinnego kursu języka islandzkiego.O dofinansowanie można ubiegać się będąc członkiem zwiazku nie krócej niż od 1 do 3 miesięcy, a wynosi ono 75 – 90% kosztów kursu.Korzyści z dokształcania się są niewątpliwe, np.:

 • zwiększenie pewności zachowania pracy

 • więcej możliwości znalezienia ciekawszej i dobrej pracy

 • lepsza pensja

 • zwiększenie poczucia własnej wartości

 • większe możliwości oddziaływania


Składki na fundusz emerytalny

Płacąc składki na fundusz emerytalny budujemy podwaliny pod własną stabilizację finansową na całe życie.Fundusze emerytalne gwarantują Ci emeryturę do końca życia, kiedy już przestaniesz pracować, a także rentę inwalidzką, jeśli stracisz siły do pracy z powodu wypadku lub choroby. Gwarancje te są przestrzegane zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszyscy obywatele powyżej 16 roku życia mają obowiązek płacenia składek na fundusz emerytalny z każdego wynagrodzenia, które otrzymują.Składka pracownicza wynosi 4% z sumy wynagrodzenia,która znajduje się na kwicie wypłaty. Pracodawca dopłaca od 8 do 11,5% tej sumy (zależnie od umowy zbiorowej) i ta dopłata nie jest wyszczególniona na kwicie wypłaty.

Możesz również zdecydować się na płacenie składek na dodatkowy fundusz emerytalny, w wysokości 2 lub 4% od wynagrodzeń. Pracodawca dopłaca wtedy 2% do Twoich składek.Kwity wypłat

Wszystkim wypłatom wynagrodzeń ma towarzyszyć kwit wypłaty. Zachęcamy Cię do uważnego zaznajomienia się z Twoim kwitem wypłaty. Jeśli doszedłbyś do wniosku, że jest on niewłaściwy lub jeśli go nie nie rozumiesz, skontaktuj się z mężem zaufania lub ze związkiem. Zachowuj swoje kwity wypłat, posiadając je możesz dochodzić swoich praw!


Poniższe elementy powinny znajdować się na kwicie wypłaty:

 • Nazwisko pracownika i jego numer identyfikacyjny (kennitala)

 • Nazwa przedsiebiorstwa wraz z numerem identyfikacyjnym (kennitala)

 • Okres, za który wynagrodzenie jest wypłacone

 • Stawki, na których podstawie jest obliczana: praca dzienna, praca nadliczbowa oraz dodatki

 • Ilość wypracowanych godzin

 • Suma odkładana na fundusz urlopowy

 • Suma odkładana na fundusz emerytalny

 • Suma odkładana na dodatkowy- dobrowolny -fundusz emerytalny

 • Sumy potrąceń obowiązkowych

 • Suma osobistej obniżki podatkowej

 • Składki na związki zawodowe

 • Suma wynagrodzenia brutto

 • Suma odjęta od wynagrodzenia brutto

 • Wysokość wynagrodzenia do wypłaty – netto


Czas pracy

 • Praca dzienna: 8 godzin w czasie od godz.7:00 – 17:00, od poniedziałku do piątku

 • Praca w godzinach nadliczbowych: Po zakończeniu pracy dziennej oraz w soboty i niedziele

 • Praca na zmiany: Dodatek do stawki za pracę dzienną,gdy praca wykonywana jest w godzinach innych niż określone jako czas pracy dziennej
Umowa o pracę

Przepisy prawne umów zbiorowych przewidują, że wszyscy pracownicy mają otrzymać pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia.

W umowie powinien być wyszczególniony okres zatrudnienia oraz rodzaj umowy zbiorowej,według której określa się wynagrodzenie oraz warunki, na jakich pracownik jest zatrudniony.Obowiązkiem jest zawarcie umowy o pracę po pierwszym miesiącu pracy.

Posiadanie pisemnego potwierdzenia zatrudnienia/umowy o pracę jest bardzo ważnym, a często decydującym elementem, stanowiącym zarówno o poczuciu bezpieczeństwa pracownika, jak i jego racjach, jeśli doszłoby do jakichkolwiek nieporozumień z pracodawcą .Pisemna umowa o pracę ma w takich sytuacjach decydujące i rozstrzygające znaczenie.

W biurze związku Eining-Iðja można uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak powinna być sporządzona umowa o pracę ,a także można otrzymać gotowe kwestionariusze służące do zawierania umów o pracę.

Ubieganie się o pracę

Gdy ubiegasz się o pracę dobrze jest sobie uzmysłowić, że w rzeczywistości sprzedajesz towar. Praca jest towarem,który pracodawca kupuje.Pamiętaj, że:
 • masz sprzedawać towar dobrej jakości

 • masz pytać o wynagrodzenie , warunki, prawa i obowiązki

 • powinieneś/powinnaś wiedzieć za jaką cenę sprzedajesz swoją pracę

 • powinieneś/powinnaś również wiedzieć, jaki rodzaj pracy będziesz wykonywał/a

 • powinieneś/powinnaś wiedzieć, jakie są Twoje obowiązki


Okres wypowiedzenia

 • Prawo do wypowiedzenia dotyczy obojga stron.

 • Wypowiedzenie musi być pisemne.

 • Czas, od którego liczony jest okres wypowiedzenia powinien przypadać na przełom miesiąca .


Po nieprzerwanym okresie pracy u tego samego pracodawcy

obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:


 • przez pierwsze dwa tygodnie pracy nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia

 • po dwóch tygodniach nieprzerwanej pracy u tego samego pracodawcy obowiązuje 12- dniowy okres wypowiedzenia,liczac dni kalendarzowe.

 • po 3 miesiącach nieprzerwanej pracy u tego samego pracodawcy obowiązuje okres 1 miesiąca wypowiedzenia,liczony od przełomu miesiąca.

 • po 3 latach nieprzerwanej pracy u tego samego pracodawcy - obowiązują 3 miesiące wypowiedzenia, licząc od przełomu miesiąca.

Wynagrodzenie umowne/zrównujące”

“Wynagrodzenie umowne/zrównujące” („jafnaðarkaup”) nie jest ujęte w umowach zbiorowych, ale są przykłady,że pracodawcy negocjują z pracownikami stawki wynagrodzeń umownych/zrównujących.Jeśli zostaniesz poinformowany/ poinformowana,że jest zwyczajem w przedsiębiorstwie płacenie pracownikom według „stawek umownych/zrównujących” lub zostanie Ci zaproponowany wyżej wymieniony rodzaj wynagrodzenia ,wtedy powinieneś/powinnaś otrzymać informacje, na jakiej podstwie obliczane są takie wynagrodzenia i dobrze sie z tymi informacjami zapoznać oraz zwrócić się do związków zawodowych o opinię, czy podstawy obliczania Twoich wynagrodzeń są właściwe.

Doświadczenie zdobyte w czasie pracy w związku Eining-Iðja uczy nas,że podstawy służące do obliczeń takich wynagrodzeń są często niewłaściwe.Zdarza się,że proponuje się pracownikowi „wynagrodzenie umowne/ zrównujące”, a następnie zlecana mu jest praca wyłącznie wieczorami oraz w soboty i niedziele. W takim wypadku pracownik znacznie traci z powodu wypłacanego mu „wynagrodzenia umownego/zrównującego”.
Praca na umowę – zlecenie verktakar

Zleceniobiorcy nie podlegają takiej ochronie, jaką prawo i umowy zbiorowe gwarantują pracownikom etatowym. Zleceniobiorcy nie dostają wynagrodzenia, kiedy przebywają na urlopie, ani kiedy są chorzy lub ulegną wypadkowi.Muszą sami opłacać rożne niezbędne składki, które pracownikom etatowym opłacają pracodawcy: np.ubezpieczenia, obowiązkowe potrącenia, dopłaty do funduszu emerytalnego. Wynagrodzenie zleceniobiorców musi być okolo 40 – 70% wyższe niż pracowników etatowych, aby mogli oni uzyskać taki sam status w zakresie praw i wynagrodzeń.Unikaj pracy na umowę – zlecenie.W większości przypadków jest ona niekorzystna dla pracowników.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 • Naucz się pracować we własściwy sposób

 • Zaznajom się z instrukcjami

 • Szanuj i używaj we właściwy sposób narzędzi i urządzeń

 • Używaj ubrań oraz elementów zabezpieczająco -ochraniających

 • Zgłaszaj wypadki przy pracy do Państwowego Nadzoru Warunków Pracy (Vinnueftirlit ríkisins)
Mężowie zaufania

Główny zakres działania męża zaufania to dostarczanie

potrzebnych informacji, odpowiadanie na pytania ze strony współpracowników oraz badanie ich skarg i zażaleń, jeśli dotyczą one spraw związkowych lub prawnie gwarantowanych uprawnień pracowników. Następnie, jeśli skargi i zażalenia okazują się uzasadnione, powinien on żądać usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Jeśli mąż zaufania podejrzewa,że prawo współpracowników lub związku zawodowego zostalo złamane lub naruszone, powinien natychmiast zbadać sprawę, zanim rozpocznie jakiekolwiek inne działania.

Zorientuj się, kto jest mężem zaufania w Twoim miejscu pracy.Bilety na przejazd tunelem Hvalfjarðargöng

W biurach Eining-Iðja w Akureyri, w Siglufjörður i Dalvíku można nabyć bilety na przejazd tunelem Hvalfjarðargöng.Można również kupić takie bilety u przedstawicieli związku w Ólafsfjörður, na Hrísey i w Grenivíku.Dodatek grudniowy (desemberuppbót)

Pracownicy powinni otrzymać nie poźniej niż 15. grudnia każdego roku specjalny dodatek pieniężny,tzw.dodatek grudniowy, gdy spełnieniają określone warunki.Wysokość sumy jest różna w zależności od poszczególnych umów.Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.ein.is


Biuro do Spraw Obcokrajowców

Biuro do Spraw Obcokrajowców w Akureyri przeznaczone jest do zajmowania się sprawami obcokrajowców. Usługi informacyjne oraz porady dotyczące pozwoleń na pobyt, pozwoleń na pracę, opieki medycznej, podatków, ubezpieczeń, opieki społecznej, szkól i innych są bezpłatne.

Biuro do Spraw Obcokrajowców (Alþjóðastofan)

Rósenborg, 600 Akureyri. Telefon 460 1234Pracownicy - uwaga!

Należy ubiegać się o członkostwo w związku zawodowym. Nie staniesz się automatycznie członkiem związku, mimo, że płacisz dla nas skladki !
Dbaj o to, aby Twoje prawa czlonkowskie były w porządku!
Czy wiesz, do jakiego związku zawodowego należysz? Jest bardzo ważne, aby wiedzieć jaki związek zawodowy dba o Twoje interesy.

Jeśli nie wiesz do jakiego związku należysz, to nie wahaj się zapytać do jakiego związku odprowadzane są Twoje składki związkowe - zapytaj męża zaufania w swoim miejscu pracy. Prznależność do związku zawodowego gwarantuje Twoje prawa.
Wszyscy mają prawo do tzw. pensji chorobowej (veikindalaun), której wysokość zależy od dlugości stażu pracy. Nie jest dozwolone negocjowanie innych warunków. Prawo do pensji w czasie choroby jest zagwarantowane ustawą zatwierdzoną przez Parlament.
Pieniądze stanowiące wynagrodzenie w czasie urlopu są naliczane na stawkę, będącą podstawą do obliczania wynagrodzeń.Najniższe wynagrodzenie urlopowe to 10,17% dodane do stawki stanowiącej podstawę do obliczania wynagrodzenia, a zawartej w umowie o pracę.
Umowy zbiorowe gwarantują minimalne prawa pracownicze. Możesz negocjować o korzystniejsze prawa niż te,które są ujęte w umowach zbiorowych. Umowy zbiorowe mogą być zróżnicowane.
Jeśli nie jesteś pewien co do swoich praw, nie wahaj się szukać informacji w związku Eining-Iðja – nr.telefonu 460 3600 lub wyślij e-mail na adres ein@ein.is
Szczegółowe informacje można znaleźć w umowach zbiorowych oraz na stronie internetowej www.ein.is


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość