Uchwała Nr ii/9/02 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 listopada 2002 r w sprawie powołania składów osobowych pozostałych komisji stałych Rady Powiatu MińskiegoPobieranie 13.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.35 Kb.
Uchwała Nr II/9/02

Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie powołania składów osobowych pozostałych komisji stałych

Rady Powiatu Mińskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1 i 2 uchwały Nr I/3/02 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu, ustalenia liczby ich członków oraz przedmiotu działania, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się następujące składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu:
Komisja Budżetu:


 1. Jan Broda,

 2. Mirosław Krusiewicz,

 3. Jerzy Miąskiewicz,

 4. Krystyna Pazio,

 5. Stanisław Szepietowski,

 6. Henryk Świtkowski,

 7. Antoni Jan Tarczyński,

Komisja Bezpieczeństwa i Rozwoju Powiatu:
 1. Maria Grażyna Albrechcińska-Oleksiuk,

 2. Andrzej Dominik Goźliński,

 3. Arkadiusz Grzegrzułka,

 4. Andrzej Kojro,

 5. Marek Stanisław Kostka,

 6. Henryk Józef Księżopolski,

 7. Jerzy Miąskiewicz,

 8. Krystyna Pazio,

 9. Jacek Ruciński,

 10. Antoni Jan Tarczyński,

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
 1. Maria Grażyna Albrechcińska-Oleksiuk,

 2. Jan Broda,

 3. Dariusz Jerzy Galiński,

 4. Jan Grużewski,

 5. Mirosław Krusiewicz,

 6. Krystyna Puchowska,

 7. Grzegorz Andrzej Szylberg,

 8. Arkadiusz Bogdan Śliwa,

 9. Józef Piotr Tkaczyk,

 10. Grzegorz Wyszogrodzki,

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych:
 1. Dariusz Jerzy Galiński,

 2. Leszek Jan Gochna,

 3. Jan Grużewski,

 4. Arkadiusz Grzegrzułka,

 5. Andrzej Kojro,

 6. Jacek Ruciński,

 7. Grzegorz Andrzej Szylberg,

 8. Henryk Świtkowski,

 9. Grzegorz Wyszogrodzki.

§ 2


W terminie do 5 grudnia 2002 r. komisje powołają ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz ewentualnie sekretarza komisji.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Rady Powiatu Mińskiego
(-) Sylwester Zbrzezny
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy