Uchwała Nr iii/24/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2002roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnychPobieranie 4.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar4.92 Kb.
Uchwała Nr III/24/2002

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 19 grudnia 2002roku

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) – Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół, który przedstawi Radzie swoją opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w składzie:  1. Paweł Bromski

  2. Joanna Fabisiak

  3. Antoni Gut

  4. Alina Wądołkowska

  5. Julia Pitera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

(-) Wojciech Kozak
: prawo -> v syrenka -> samorzad -> rada -> uchwaly rady -> doc
doc -> Rady Miasta Stołecznego Warszawy
doc -> Rady miasta stołecznego Warszawy
doc -> Uchwała Nr xxx/646/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rady miasta stołecznego Warszawy
doc -> Rady Miasta Stołecznego Warszawy
samorzad -> Zarządzenie Nr 28/2002 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
doc -> Uchwała Nr V/71/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru uzupełniającego ławników
doc -> Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2004 roku
doc -> Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2004 roku
doc -> Uchwała Nr xxx/635/2004
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy