Strona główna

Uchwała Nr iii/24/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2002roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych


Pobieranie 4.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar4.92 Kb.
Uchwała Nr III/24/2002

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 19 grudnia 2002roku

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) – Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół, który przedstawi Radzie swoją opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w składzie:  1. Paweł Bromski

  2. Joanna Fabisiak

  3. Antoni Gut

  4. Alina Wądołkowska

  5. Julia Pitera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

(-) Wojciech Kozak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość