Strona główna

Uchwała Nr xlv/ /06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom I skwerowi w Gdyni


Pobieranie 13.12 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.12 Kb.
Uchwała Nr XLV/ /06

Rady Miasta Gdyni

z 27 września 2006 roku

w sprawie nadania nazw nowym ulicom i skwerowi w Gdyni

Działając na podstawie art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:§ 1
Nowym ulicom, położonym na obszarze Chwarzna-Wiczlina, nadaje się następujące nazwy:


 1. ulica nr 1237, ozn. symbolem 167 KD-L -Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 2. . ulica nr 1238, ozn. symbolem 205 KD-D – por. Józefa Dambka

 3. . ulica nr 1239, ozn. symbolem 206 KD-D – Gdyńskich Kosynierów

 4. . ulica nr 1240, ozn. symbolem 207 KD-D – Gdyńskiego Szwadronu Krakusow

 5. . ulica nr 1241, ozn. symbolem 208 KD-D – Romana Dmowskiego

 6. . ulica nr 1242, ozn. symbolem 209 KD-D – Wiesławy Kwiatkowskiej

 7. . ulica nr 1243, ozn. symbolem 210 KD-D – wójta Augustyna Krauzego

 8. . ulica nr 1244, ozn. symbolem 211-KD-D – Stefana Kisielewskiego

 9. . ulica nr 1245, ozn. symbolem 212 KD-D – ks. Jerzego Popiełuszki

 10. . ulica nr 1246, ozn. symbolem 213 KD-D – Dariusza Kobzdeja

 11. . ulica nr 1247, ozn. symbolem 214 KD-D – Genowefy Młynarz

 12. . ulica nr 1248, ozn. symbolem 215 KD-D – Ignacego Mościckiego

 13. . ulica nr 1249, ozn. symbolem 216 KD-D – Ryszarda Kuklińskiego

 14. . ulica nr 1250, ozn. symbolem 217 KD-D – Ronalda Reagana

 15. . ulica nr 1251, ozn. symbolem 218 KD-D – gen. Marii Wittekówny

 16. . ulica nr 1252, ozn. symbolem 183 KD-D - Piracka

 17. . ulica nr 1253, ozn. symbolem 187 KD-D - Barkentynowa

 18. . ulica nr 1254, ozn. symbolem 188 KD-D - Korwetowa

 19. . ulica nr 1255, ozn. symbolem 189 KD-D - Linowa

 20. . ulica nr 1256, ozn. symbolem 190 KD-D - Dziobowa

 21. . ulica nr 1257, ozn. symbolem 191 KD-D - Karawelowa

 22. . ulica nr 1258, ozn. symbolem 192 KD-D - Rufowa

 23. . ulica nr 1259, ozn. symbolem 193 KD-D - Kabestanowa

 24. . ulica nr 1260, ozn. symbolem 194 KD-D - Węzłowa

 25. . ulica nr 1267, ozn. symbolem 199 KD-D - Rejowa

 26. . ulica nr 1268, ozn. symbolem 200 KD-D - Galeonowa

 27. . ulica nr 1269, ozn. symbolem 162 KD-L – kpt. Kazimierza Jurkiewicza

 28. . ulica nr 1270, ozn. symbolem 163 KD-L – Tadeusza Ciszewskiego

 29. . ulica nr 1271, ozn. symbolem 196 KD-D – kmdra Augustyna Dolatkowskiego

 30. . ulica nr 1272, ozn. symbolem 197 KD-D – Mamerta Stankiewicza

 31. . ulica nr 1273, ozn. symbolem 198 KD-D – kpt. Zygmunta Deyczakowskiego

 32. . ulica nr 1274, ozn. symbolem 201 KD-D – Jerzego Micińskiego

 33. . ulica nr 1275, ozn. symbolem 202 KD-D – inż. Juliana Rummla

 34. . ulica nr 1276, ozn. symbolem 203 KD-D – Józefa Czapskiego

 35. . ulica nr 1277, ozn. symbolem 204 KD-D – Aleksandra Giedroycia

 36. . ulica nr 1278, ozn. symbolem 173 KD-D – Longina Podbipięty

 37. . ulica nr 1279, ozn. symbolem 175 KD-D – Oleńki Billewiczówny

 38. . ulica nr 1280, ozn. symbolem 157 KD-Z – ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

 39. . ulica nr 1281, ozn. symbolem 176 KD-D – Bolka i Lolka

 40. . ulica nr 1282, ozn. symbolem 177 KD-D – Jacka i Agatki

 41. . ulica nr 1283, ozn. symbolem 180 KD-D - Plastusia

 42. . ulica nr 1284, ozn. symbolem 181 KD-D – Misia Uszatka

 43. . ulica nr 1285, ozn. symbolem 158 KD-Z - Reksia

 44. . ulica nr 1286, ozn. symbolem 159 KD-L – Kubusia Puchatka

 45. . ulica nr 1287, ozn. symbolem 178 KD-D – Sierotki Marysi

 46. . ulica nr 1288, ozn. symbolem 182 KD-D – Królewny Śnieżki

 47. . ulica nr 1289, ozn. symbolem 179 KD-D – Kopciuszka.

§ 2
Skwerowi nr 1290, położonemu w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ozn. symbolem 148 ZP nadaje się nazwę – Marynarzy z m/s „Nysa”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest owocem kilkumiesięcznych prac Komisji Statutowej Rady Miasta. Komisja zasięgała również opinii Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino, która zgłosiła propozycje nazewnicze. Posiłkując się tymi propozycjami, Komisja, przy współpracy radnych spoza swego składu, przygotowała niniejszy projekt.

Uchwała porządkuje nazewnictwo nowych ulic w dynamicznie rozbudowującej się dzielnicy Wiczlino, na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego (rejon ulic Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej). W wyniku ustaleń tego planu wytyczono kilkadziesiąt nowych ulic, którym trzeba nadać nazwy.

Komisja przyjęła zasadę tematycznego nadawania nazw. Postanowiono przede wszystkim uhonorować zasłużone dla Gdyni i dla Polski postacie, ludzi morza, osobistości o wybitnych zasługach, wielkie postacie z dawniejszej i zupełnie niedawnej historii. Ponieważ na tym terenie istnieje już kilka ulic o nazwach pochodzących od żaglowców, w bezpośrednim sąsiedztwie proponuje się nazwy dopełniające. Na podobnej zasadzie proponowane są nazwiska bohaterów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Zupełnie nową grupą są natomiast nazwy pochodzące z popularnych kreskówek.

O wiele z proponowanych nazw wnioskowały w ostatnich latach różne środowiska – Towarzystwo Miłośników Gdyni, stowarzyszenia kombatanckie, osoby prywatne.

Komisja proponuje nadanie nowych nazw 47 ulicom i jednemu skwerowi w tej dzielnicy. Z uwagi na obszerność materiału, wszelkie dane o osobach, które mają stać się patronami nowych ulic, dostępne są do wglądu w BRM.

Projekt wnosi na sesję Komisja Statutowa.


Przewodniczący Komisji
Marek Łucyk


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość