Strona główna

Uczestnicy i uczestniczki projektu pn.,, Stop bierności Wiwat zaradności!


Pobieranie 4.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar4.91 Kb.
Uczestnicy i uczestniczki projektu pn. ,, Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski ‘’ obecnie realizują kurs prawa jazdy kat B. oraz rozpoczynają szkolenie z opieki nad osobą starszą .

W miesiącu lipcu przeprowadzono spotkania z doradcą zawodowym , terapeutą rodzinnym oraz wewnętrzny egzamin teoretyczny z prawa jazdy kat. B. Dodatkowo, szkoła jazdy prowadząca kurs, zorganizowała dla naszych Uczestników przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy , prowadzone przez ratownika medycznego.

Aktualnie rozpoczynamy wdrażanie asystentów rodzinnych do indywidualnej pracy z Członkami projektu, w ich własnych gospodarstwach domowych.

Miesiąc sierpień wypełni bardzo aktywnie czas dla naszych Kursantów. Obecnie rozpoczyna się realizacja kursu nad osobą starszą , następuje kontynuacja spotkań z doradcą zawodowym i terapeutą rodzinnym. Rozpoczęto również część praktyczną na kursie prawa jazdy kat. B, ulicami Opola. Oprócz tego, Szkoła Jazdy prowadząca kurs, zorganizuje dla naszych Szkolonych, dzień jazdy na trolejach i w alko goglach, gdzie będą mogli symulować jazdę w trudnych warunkach zimowych, na śliskich nawierzchniach dróg oraz jazdę w alko-goglach tj. specjalnych okularach emitujących jazdę pod wpływem alkoholu.Miesiąc wrzesień pozwoli naszym Uczestnikom i Uczestniczkom na relaks w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Skowronek’’ w Głuchołazach, do którego pojedzie z nami pani Psycholog. Wyjazd do Głuchołaz podzieliliśmy na II turnusy, z uwagi na brak większej liczby miejsc w Ośrodku. Pierwsza grupa pojedzie do Głuchołaz w dniu 02.09.2010 r. , natomiast druga pojedzie pod koniec miesiąca - dokładnie 22.09.2010 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość