Strona główna

UL. Chrobrego 27


Pobieranie 21.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.74 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl


ANIMALOTERAPIA (ZOOTERAPIA) - ZWIERZĘTA W TERAPII DZIECKA CHOREGO

Zooterapia jest metodą leczenia poprzez oddziaływanie na pacjenta poprzez obecność zwierzęcia. Należą do niej terapie: dogoterapia (terapia psem), felinoterapia (terapia kotem), onoterapią (terapia osłem), hipoterapia (terapia koniem), delfinoterapia (terapia delfinem)

Zestawienie bibliograficzne w wyborzeDRUKI ZWARTE

 1. Animaloterapia: program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy"/ Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa; il. Joanna Szybist.- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.- 94 s. ISBN 9788373088412 Nr inw. 37944

 2. Baw się poprzez animaloterapię: przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt: (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem)/Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa:. - Kraków: "Impuls", 2012 .- 164 s. ISBN 978-83-7587-618-5 Nr inw. 40648

 3. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się: poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi/ Marzena Machoś-Nikodem.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.- 56 s. ISBN 978-83-60475-12-6 Nr inw. 39462

 4. Dogoterapia w terapii autyzmu/ Justyna Otto// W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem/ pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz . - Kraków: "Impuls", 2005. - s. 181-194 ISBN 83-7308-586-6 Nr inw. 36870

 5. Hipoterapia dla osób z zespołem Downa/ Barbara Gąsiorowska// W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka/ pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków: Impuls, 2008. - s. 321-337 ISBN 978-83-7308-835-1 Nr inw. 39215

 6. Pychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie/ red. Anna Strumińska. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne, 2003.- 297 s. ISBN 83-09-01812-6 Nr inw. 35646, 35650

 7. Szczeniak: jak labrador ocalił chłopca z ADHD/ Liam Creed [and Joshua Burt]; przeł. Andrzej Wajs.- Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 2011.- 283 s. ISBN 40518

 8. Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami/Renata Hływa// W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć/ red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - s. 37-40 ISBN 83-7308-571-8 Nr inw. 36670

 9. Terapia z udziałem psa/ Beata Pawlik-Popielarska,. - Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica, 2005.- 76 s. ISBN 83-89861-17-8 Nr inw. 39479

 10. Witaj, piesku!: dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ Beata Kulisiewicz. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- 106 s. ISBN 978-83-7308-733-0 Nr inw. 38133

 11. Wykorzystanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem/ Karolina Przewłoka// W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem/ pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków: "Impuls", 2005. - s. 195-205 ISBN 83-7308586-6 Nr inw. 36870

DRUKI CIĄGŁE

 1. Bezinteresowny przyjaciel Enzo/ Beata Musielak// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 3, s. 46-47

 2. Chore dzieci mówią "hau"/ Gabriel Maciejewski// „Charaktery”. - 2006, nr 10, s. 68-70

 3. Czworonożni sojusznicy RDD/ Aleksandra Drzazgowska// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2012, nr 1, s. 44-45

 4. Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia/ Agnieszka Zajkowska// „Wychowanie w Przedszkolu" . - 2014, nr 6, s. 12-17

 5. Dogoterapia/ Ewa Herzyk// „Rewalidacja" . - 2007, nr 1, s. 79-80

 6. Dogoterapia/ Jolanta Kubacka// „Wychowanie w Przedszkolu" . - 2008, nr 2, s. 55-56

 7. Dogoterapia/ Agata Szostak// „Niepełnosprawność i Rehabilitacja" . - 2010, nr 2, s. 110-122

 8. Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia. Cz. II/ Agnieszka Zajkowska//„Wychowanie w Przedszkolu" . - 2014, nr 7, s. 43-46

 9. Dogoterapia - terapia z udziałem psa/ Magdalena Nawarecka// „Remedium”. - 2011, nr 3, s. 24-25

 10. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku). - Bibliogr. Agnieszka Kamyk-Wawryszuk// „Wychowanie na Co Dzień”. - 2007, nr 6, s. 20-21

 11. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych. - Bibliogr./ Agnieszka Kamyk-Wawryszuk// „Wychowanie na Co Dzień”. - 2007, nr 12, dod. s. V-VII

 12. Dogoterapia w przedszkolu/ Kasia Skóra//Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 9, s. 55

 13. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej/ Alaksandra Kuklińska // Opieka, „Wychowanie, Terapia”. - 2008, nr 3/4, s. 28-33

 14. FUNDACJA "Pies dla Stasia "/ oprac. JAC// Remedium. - 2007, nr 5, s. 26-27

 15. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych/ Iwona Bohdanowicz. - Bibliogr.// „Wychowawca”. - 2010, nr 9, s. 22-25

 16. Hipoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi/ Werner Reichmann// „Wspólne Tematy" . - 2012, nr 6, s. 39-45

 17. Hipoterapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi/ Werner Reichmann// „Wspólne Tematy" . - 2012, nr 5, s. 34-40

 18. Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone/ Barbara Gąsiorowska, Renata Celińska// „Szkoła Specjalna”. - 1996, nr 2, s. 105-110

 19. Hipoterapia w OSW dla dzieci niewidomych/ Robert Michalski// „Szkoła Specjalna”. - 2004, nr 1, s. 37-42

 20. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. - Bibliogr./ Izabela Zając, Jadwiga Pucher// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 11, s. 8-10

 21. Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych/ Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz//Szkoła Specjalna”. - 2005, nr 2, s. 138-148

 22. Koń - zwierzę o cudownych właściwościach/ Anna Florkiewicz// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 5, s. 68-70

 23. Lessie - lecz!/ Wioletta Bartkiewicz// „Charaktery”. - 2009, nr 3, s. 92-95

 24. Miej serce dla zwierząt/ Jolanta Gerkowska// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2009, nr 6, s. 48-49

 25. Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii/ Monika Stefaniak, Renata Śleboda// „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 13-16

 26. Nauka z pomocą psa/ Marzena Machoś-Nikodem// „Edukacja i Dialog”. - 2006, nr 8, s. 50-53

 27. Ohipoterapii/ Barbara Gąsiorowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1997, nr 1, s. 49-52

 28. Pies w roli terapeuty/ Bogusława Brymora //Wychowawca”. - 2012, nr 1, s. 18-19

 29. Pies przewodnik osoby niewidomej / Karolina Domańska // „Szkoła Specjalna" . - 2014, nr 5, s. 344-349

 30. Pies w wychowaniu i terapii dziecka upośledzonego umysłowo: cz. I / Redakcja „Wspólne Tematy" . - 2011, nr 3, s. 29-39

 31. Pies w wychowaniu i terapii dziecka upośledzonego umysłowo: część II Usprawnienie motoryczne/ „Wspólne Tematy" . - 2011, nr 4, 40-44

 32. Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowane podczas zajęć hipoterapii/ Ewa Czownicka, Monika Mokrzyszczak// „Szkoła Specjalna”. - 1997, nr 5, s. 298-302

 33. Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy/ Beata Majewska, Robert Köler// „Niebieska Linia”. - 2005, nr 4, s. 11-13

 34. PSYCHOPEDAGOGICZNE aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie/ Kornelia Czerwińska// „Szkoła Specjalna”. - 2003, nr 4, s. 253-254

 35. Terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na przykładzie Ośrodka w Jadownikach Mokrych/ Wiesław Wojtanowski, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Natalia Oleksy// „Niepełnosprawność i Rehabilitacja" . - 2012, nr 4, s. 45-54

 36. Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka/ Monika Walczak// „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2011, nr 1, s. 43-50

 37. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii. - Bibliogr./ Małgorzata Brzuchacz// „Szkoła Specjalna”. - 2005, nr 4, s. 295-299

 38. Uparty jak osioł ... i co z tego wynika? – Bibliogr./ Maria Raszewska// „Rewalidacja”. - 2011, nr 1, s. 120-129

 39. Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego/ Katarzyna Patyk, Magdalena Wójcik// „Edukacja i Dialog”. - 2008, nr 11, s. 32-41

 40. Wpływ dogoterapii na funkcjonowanie osób głęboko upośledzonych umysłowo w zespole rewalidacyjno-wychowawczym/ Dorota Migalska// „Rewalidacja”. - 2008, nr 1, s. 53-57

 41. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa/ Anna Kurzeja, Joanna Godawa// „Chowanna”. - 2009, t. 1 , s. 85-96

 42. Zajęcia edukacyjne i pedagogiczne z udziałem zwierząt/ Katarzyna Sowa// „Wszystko dla Szkoły”. - 2009, nr 5, s. 10-11

Opracowała: Barbara Pak

Luty 2015


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość