Strona główna

UL. Chrobrego 27


Pobieranie 66.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar66.35 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.plARTETERAPIA

(biblioterapia, muzykoterapia, teatroterapia)
Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku

DRUKI ZWARTE

 1. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004.- 157 s.

Sygn.: 36379

 1. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 235 s.

Sygn.: 36829

 1. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 218 s.

Sygn.: 35922, 36862

 1. Bajki przez telefon / Gianni Rodari.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Kleks, 1996.- 144 s.

Sygn.: 36527

 1. Bajki terapeutyczne. Cz. 1 / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, 2003.- 206 s.

Sygn.: 36601

 1. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, 2003.- 165 s.

Sygn.: 36602, 38222

 1. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, 1999.- 137 s.

Sygn.: 33975

 1. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, 2002.- 222 s.

Sygn.: 35424

 1. Bajkowe mosty, czyli całkiem inne bajki rodzinne : terapeutyczne opowiadania / Ewa Zelenay.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007.- 153 s.

Sygn.: 37590

 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka.- Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003.- 106 s.

Sygn.: 36494

 1. Balsam dla duszy dziecka : czyli opowiadania o odwadze, nadziei i radości / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Hansen, Irene Dunlap.- Poznań : Rebis, 2000.- 393 s.

Sygn.: 34829

 1. Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel.- Toruń : Wydawnictwo UMK, 2001.- 125 s.

Sygn.: 35179

 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.- 265 s.

Sygn.: 36873

 1. „Czarodziejski pyłek” czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.- 73 s.

Sygn.: 37687

 1. Drama : tworzenie opowieści w edukacji i terapii / Alida Gersie, Nancy King.- Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 1999.- 351 s.

Sygn.: 34377, 35206

 1. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak.- Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2006.- 186 s.

Sygn.: 37600

 1. Muzykoterapia dogłębna – komórkowa: czyli łatwe techniki leczenia Ciała – Umysłu – Ducha za pomocą dźwięku / Barbara Angel Romanowska.- Białystok : Studio Astropsychologii, 2006.- 155 s.

Sygn.: 37656

 1. Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej / Kinga Lewandowska.- Gdańsk : [nakł. autora], 2001.- 172 s.

Sygn.: 35038

 1. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.- 123 s.

Sygn.: 35825

 1. O czym mówią rysunki dzieci : dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków : poradnik dla rodziców i pedagogów / Rose Fleck-Bangert.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2001.- 168 s.

Sygn.: 35330

 1. Psychopatologia ekspresji : twórczość artystyczna chorych psychicznie / Magdalena Tyszkiewicz.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.- 277, [2] s.

Sygn.: 26510

 1. Relacja terapeutyczna / Charles J. Gelso, Jeffrey A. Hayes.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.- 285 s.

Sygn.: 36017, 36507

 1. Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak.- Łódź : Wydawnictwo WSHE, 2005.- 103 s.

Sygn.: 37016

 1. Rytmika : rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr / Małgorzata Kronenberger.- Łódź : Wydawnictwo Global Enterprises, 2006.- 212 s.

Sygn.: 37224

 1. Szczęśliwy świat tworzenia czyli arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel.- Toruń : Wydawnictwo BEA, 2003.- 32 s.

Sygn.: 37051

 1. Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.- 319, [1] s.

Sygn.: 33643

 1. Współtworzenie : zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo / Jadwiga Garda-Łukaszewska, Tomasz Szperkowski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.- 167, [1] s.

Sygn.: 34407, 34535

 1. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.- 97, [3] s.

Sygn.: 36460

DRUKI CIĄGŁE

 1. Arteterapia / Andrzej Kowal // „Plastyka i Wychowanie”.- 1996, nr 3, s. 16-18.

 2. Arteterapia / Małgorzata Kuśpit // „Remedium”.- 2003, nr 3, s. 6-7.

 3. Arteterapia / Maria Pałuba // „Plastyka i Wychowanie”.- 1996, nr 3, s. 13-16.

 4. Arteterapia / Maria Szymczyk // „Wychowawca”.- 2007, nr 4, s. 22-23.

 5. Arteterapia a literatura. Związki rozbieżności / Tomasz Kruszewski // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 4, s. 1-2.

 6. Arteterapia – alternatywna pomoc dla zranionej duszy / Małgorzata Kapłan // „Remedium”.- 1999, nr 7/8, s. 34.

 7. Arteterapia czyli psychorysunek / Bożena Muraszko // „Edukacja i Dialog”.- 1995, nr 10, s. 49-50.

 8. Arteterapia grupowa jako wstęp do rehabilitacji społecznej w schizofrenii / Magdalena Tyszkiewicz // „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”.- 1986, nr 1, s. 25-31.

 9. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas // „Szkoła Specjalna”.- 2006, nr 4, s. 298-306.

 10. Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florkiewicz // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 2002, nr 1, s. 30-32.

 11. Arteterapia – problemy definicyjne / Barbara Trochimiak // „Szkoła Specjalna”.- 2006, nr 5, s. 376-379.

 12. Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży / Ewa Grudniewska // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 2005, nr 1/2, s. 34-37.

 13. Arteterapia w rehabilitacji osób chorych psychicznie / Ewa Kopińska // „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”.- 2006, nr 4, s. 36-47.

 14. Arteterapia w szkole / Bożena Muraszko // „Nowa Szkoła”.- 1995, nr 3, s. 5-8.

 15. Arteterapia w szkołach specjalnych – moda czy konieczność? / Lidia Ippoldt // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1991, nr 5, s. 31.

 16. Ciasto obrzędowe / Joanna Zwoleńska // „Życie Szkoły”.- 2008, nr 6, s. 38-41.

 17. Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym / Leszek Ploch // „Szkoła Specjalna”.- 2000, nr 2/3, s. 105-109.

 18. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc // „Edukacja i Dialog”.- 2006, nr 8, s. 66-69.

 19. Inicjatywa krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym / Leszek Ploch // „Szkoła Specjalna”.- 1997, nr 2, s. 98-100.

 20. Integracja nie tylko przez arteterapię / Weronika Żuławińska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1998, nr 9, s. 42-43.

 21. Kilka uwag o porozumiewaniu się przez sztukę / Małgorzata Klinta // „Życie Szkoły”.- 2001, nr 1, s. 32-33.

 22. Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych – propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // „Edukacja”.- 2003, nr 2, s. 102-109.

 23. Kreatywne działanie dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Maria Kluz // „Wychowanie na co Dzień”.- 1997, nr 6, s. 18-19.

 24. Młodopolskie pejzaże. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii / Maria Łukaszewska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2007, nr 6, s. 34-35.

 25. Origami – twórcza inspiracja / Hanna Belkiewicz // „Wychowawca”.- 2007, nr 3, s.8.

 26. Rozwój przez sztukę / Teresa Umer // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1996, nr 4, s. 9-12 (wkładka).

 27. Samoocena a poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością / Dorota Wyczykowska, Janusz Kirenko // „Szkoła Specjalna”.- 1999, nr 4, s. 204-213.

 28. Szkoła integracyjna przez arteterapię / Anan Regner // „Nowa Szkoła”.- 1996, nr 9, s. 59-60.

 29. Sztuka a terapia / Ewelina Jutrzyna // „Szkoła Specjalna”.- 2002, nr 5, s. 302-303.

 30. Sztuka a terapia : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1-2 lutego 2002 / Lidia Kataryńczuk-Mania // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2002, nr 3, s. 152-154.

 31. Sztuka w służbie medycyny / Wita Szulc // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2002, nr 3, s. 150-152.

 32. Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej / Irena Wasyluk // „Szkoła Specjalna”.- 2005, nr 3, s. 214-215.

 33. Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka / Zbigniew Baran // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1996, nr 4, s. 195-198.

 34. Terapeutyczna rola zajęć pozalekcyjnych w szkole specjalnej / Lucyna Masłowska // „Szkoła Specjalna”.- 1997, nr 5, s. 293-298.

 35. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // „Życie Szkoły”.- 2003, nr 6, s. 357-359.

 36. Twórczość a rozwój dziecka / Małgorzata Henzel // „Wychowanie na co Dzień”.- 2000, nr 6, s. I-III (wkładka).

 37. Uczestnictwo w kulturze rewalidacji młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / Ewa Maj // „Szkoła Specjalna”.- 1996, nr 3, s. 167-172.

 38. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 1, s. 9-19.

 39. Wszystko jest możliwe! Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka // „Wszystko dla Szkoły”.- 2007, nr 3, s. 18.

 40. Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania // „Szkoła Specjalna”.- 2002, nr 4, s. 251-252.

 41. Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 2003, nr 1, s. 27-29.

 42. Wycieczka do Włoch – terapia przez sztukę / Małgorzata Janowska // „Kultura Fizyczna”.- 2007, nr 5-6, s. 29-32.

 43. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 2002, nr 5, s. 38-40.

 44. Zajęcia edukacyjne ze sztuki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Maria Kluz // „Wychowanie na co Dzień”.- 2000, nr 4/5, s. 1-5.

 45. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // „Wychowanie Techniczne w Szkole”.- 2006, nr 4/5, s. 9-12.

DRUKI CIĄGŁE: biblioterapia

 1. Adaptacja uczniów klasy I Szkoły Podstawowej do środowiska szkolnego. Program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // „Biblioteka w Szkole”.- 2007, nr 5, s. 20-21.

 2. Atmosfera cudowności... / Monika Wujek // „Życie Szkoły”.- 2003, nr 1, s. 42-43.

 3. Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 2002, nr 4, s. 38-42.

 4. Bajka jako metoda reedukacji lęku u dzieci / Maria Molicka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 2001, nr 1, s. 40-44.

 5. Bajki a aktywność twórcza dziecka / Beata Teresa Sabat // „Wychowawca”.- 2004, nr 1, s. 18-19.

 6. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // „Życie Szkoły”.- 2007, nr 10, s. 10-13.

 7. Bajki terapeutyczne / Mariola Molicka // „Życie Szkoły”.- 2004, nr 2, s. 73-78.

 8. „Baśniowe spotkania” w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Felczak // „Wszystko dla Szkoły”.- 2008, nr 2, s. 9-12.

 9. Bibliotekarz – terapeuta / Irena Borecka // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1991, nr 6, s.13-15.

 10. Biblioterapia / Krystyna Baranowicz // „Edukacja i Dialog”.- 1999, nr 2, s. 34-40.

 11. Biblioterapeuta : Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego / Krystyna Hrycyk // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1999, nr 2, s. 22.

 12. Biblioterapia. Bibliografia zalecająca (wybór) / Genowefa Surniak // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1999, nr 7/8, s. 18.

 13. Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drawnel // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1998, nr 7/8, s. 38.

 14. Biblioterapia – idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // „Bibliotekarz”.- 2000, nr 3, s. 16.

 15. Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia / Wiesława Szlachta // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2002, nr 5, s. 13.

 16. Biblioterapia – model polski / Wita Szulc // „Bibliotekarz”.- 1991, nr 7/8, s. 19-22.

 17. Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 2003, nr 1, s. 30-33.

 18. Biblioterapia, poglądy, doświadczenia / Irena Borecka // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1991, nr 1/2, s. 10-12.

 19. Biblioterapia warto spróbować / Irena Borecka // „Biblioteka w Szkole”.- 1998, nr 9, s. 11-14.

 20. Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach / Bożena Iwan // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2008, nr 1, s. 29-30.

 21. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.-2001, nr 1, s. 29-31.

 22. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 4, s. 2-8.

 23. Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Barbara Zybert // „Bibliotekarz”.- 1992, nr 1, s. 16-19.

 24. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 2005, nr 2, s. 23-26.

 25. Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu bibliotekarzy / Irena Borecka // „Biblioteka w Szkole”.- 2000, nr 9, s. 22-23.

 26. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych / Barbara Małynek // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2003, nr 12, s. 23-24.

 27. Biblioterapia z Internetu / Wita Szulc // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2000, nr 11, s. 11.

 28. Co to znaczy opiekować się kimś? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // „Biblioteka w Szkole”.- 2007, nr 11, s. 11-12.

 29. Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne / Iwona Bukowska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1998, nr 6, s. 22-23.

 30. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // „Edukacja i Dialog”.- 2006, nr 8, s. 70-72.

 31. Dzieci lubią wiersze / Sławomir Krzyśka // „Edukacja i Dialog”.- 2007, nr 5, s. 21-23.

 32. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk // „Biblioteka w Szkole”.- 2002, nr 6, s. 4-5.

 33. Elementy biblioterapii w domach dziecka / Irena Borecka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1995, nr 9, s. 25-27.

 34. Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii / Wiktor Czernianin // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 1, s. 1-5.

 35. Haiku – słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka. Przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // „Biblioteka w Szkole”.- 2008, nr 4, s. 13-14.

 36. Hobbit, czyli tam i z powrotem. Scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // „Biblioteka w Szkole”.- 2006, nr 12, s. 22-23.

 37. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? Konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2006, nr 11, s. 35.

 38. Jak radzić sobie ze złością? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // „Biblioteka w Szkole”.- 2006, nr 10, s. 19.

 39. Każdy z nas jest wyjątkowy. Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // „Biblioteka w Szkole”.- 2007, nr 11, s. 8-10.

 40. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // „Wychowanie na co Dzień”.- 1999, nr 1/2, s. 12-13.

 41. Książka prostuje kręte ścieżki życia. Program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // „Biblioteka w Szkole”.- 2008, nr 4, s. 10-12.

 42. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2003, nr 6, s. 10-11.

 43. Księżniczka. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // „Biblioteka w Szkole”.- 2007, nr 9, s. 14.

 44. „Komputer nie jest realnym światem”. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie V z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2008, nr 5, s. 31-32.

 45. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // „Życie Szkoły”.- 2007, nr10, s. 22-27.

 46. Leczyć i wychowywać książką / Krystyna Droździewicz // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2008, nr 1, s. 18-19.

 47. Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mróweczce” Marii Molickiej / Grażyna Gajek // „Biblioteka w Szkole”.- 2008, nr 5, s. 15.

 48. O biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Dudzikowska, Ewa Tomasik // „Szkoła Specjalna”.- 1998, nr 4, s. 279-288.

 49. O biblioterapii w szkole / Krystyna Bieńkowska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1999, nr 6, s. 18.

 50. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // „Bibliotekarz”.- 2000, nr 7/8, s. 31-32.

 51. Opowieści w edukacji i terapii / Małgorzata Kuśpit // „Remedium”.- 2003, nr11, s. 14.

 52. O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii / Wiktor Czernianin // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 3, s. 1-7.

 53. O zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty / Irena Borecka // „Bibliotekarz”.- 2001, nr 3, s. 11-12.

 54. Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // „Pedagogika Pracy”.- 2007, nr 51, s. 156-162.

 55. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa / Irena Borecka // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1998, nr 10, s. 16.

 56. Poradzę sobie ze złością. Konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // „Biblioteka w Szkole”.- 2006, nr 10, s. 18.

 57. Portret seniora. Warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2007, nr 1, s. 41.

 58. Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne / Iwona Bukowska // „Biblioteka w Szkole”.- 1998, nr 6, s. 22.

 59. Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 3, s. 10-23.

 60. Program „Jak dobrze być razem” – wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie I szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // „Wychowanie na co Dzień”.- 2007, nr 1/2, s. 1-5 (wkładka).

 61. Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // „Biblioteka w Szkole”.- 2004, nr 1, s. 9.

 62. Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // „Biblioterapeuta”.- 2008, nr 1, s. 3-8.

 63. Sacrum w biblioterapii / Wanda Kozakiewicz // „Bibliotekarz”.- 1991, nr 9, s. 15-16.

 64. Są takie ogrody. Program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2008, nr 6, s.29-31.

 65. „Śladami Nini” / Jolanta Molenda-Bieniecka // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 2, s. 14-18.

 66. Terapeutyczna funkcja tekstów religijnych w opiece nad umierającym / Agnieszka Suska // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 1, s. 6-8.

 67. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // „Wychowanie na co Dzień”.- 2007, nr 3, s. 14-15.

 68. Terapeutyczne funkcje literatury dla dzieci / Lidia Ippldt // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1998, nr 2, s. 1-5.

 69. Terapia bajką / Jolanta Bot // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 2008, nr 5, s. 53-56.

 70. Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // „Życie Szkoły”.- 2007, nr 5, s.12-17.

 71. Warsztat biblioterapeuty / Maria Widerowska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2008, nr 1, s. 34-36.

 72. Wartości terapeutyczne lektur szkolnych / Lidia Ippoldt // „Poradnik Bibliotekarza”.- 1994, nr 9, s. 1-3.

 73. Wartość terapeutyczna lektur szkolnych / Lidia Ippoldt // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 4, s. 14-20.

 74. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // „Wychowanie na co Dzień”.- 2007, nr 6, s. 1-3 (wkładka).

 75. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // „Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane”.- 2006/2007, nr 2, s. 45-55.

 76. Zastosowanie komputera w biblioterapii / Violetta Trella, Katarzyna Wojciechowska // „Poradnik Bibliotekarza”.- 2005, nr 7/8, s. 10-12.

 77. Znaczenie potrzeb, motywacji i preferowanych przez jednostkę wartości w biblioterapii / J. N. Drieszer // „Biblioterapeuta”.- 2007, nr 2, s. 8-14.

 78. Żabi list / Agnieszka Tomalka-Sadownik // „Życie Szkoły”.- 2008, nr 6, s. 33-37.

DRUKI CIĄGŁE: muzykoterapia

 1. Dziecko nosi w sobie muzykę : logorytmika w terapii / Dorota Grochecka // „Życie Szkoły”.- 2003, nr 6, s.340-341.

 2. Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / Zofia Konaszkiewicz // „Szkoła Specjalna”.- 1993, nr 1/2, s. 54-59.

 3. Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów / Krzysztof Stachyra // „Psychoterapia”.- 2007, nr 3, s. 67-80.

 4. Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 2007, nr 3, s. 35-36.

 5. Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga / Maciej Kierył // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1993, nr 1, s. 11-18.

 6. Elementy reparacji w psychodramie i w muzykoterapii według teorii Melanie Klein / Elżbieta Galińska // „Psychoterapia”.- 2004, nr 4, s. 17-28.

 7. Elementy wychowania muzycznego w muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo / Paweł Cululko // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1997, nr 3, s. 116-123.

 8. Ewaluacja tańca w XX wieku (znaczenie tańca w terapii niepełnosprawnych) / Olga Kuźmińska // „Kultura Fizyczna”.- 2001, nr 3/4, s. 22-26.

 9. Metody działania muzykoterapeuty w pracy z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem / Halina Zamęcka // „Szkoła Specjalna”.- 1985, nr 3, s. 193-199.

 10. „Mowa ciała” przez taniec / Krystyna Dutkiewicz // „Życie Szkoły”.- 2000, nr 6, s. 342-344.

 11. Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacyjnym / Robert Koszczyszyn // „Szkoła Specjalna”.- 1991, nr 4, s. 187-196.

 12. Muzyczna terapia najmłodszych / Joanna Tokarz // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1992, nr 4, s. 172-180.

 13. Muzyka łagodzi obyczaje / Jolanta Makowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1994, nr 3, s. 26.

 14. Muzyka w szpitalu dziecięcym / Zofia Konaszkiewicz // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1987, nr 1, s. 49-57.

 15. Muzyka w wychowaniu / Olga Lachowicz // „Wychowawca”.- 2007, nr 4, s. 18-19.

 16. Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego / Henryk Grzeszewski // „Szkoła Specjalna”.- 1998, nr 3, s. 150-154.

 17. Muzyka : zdrowie i radość tworzenia / Justyna Zielińska // „Życie Szkoły”.- 1991, nr 3, s. 165-170.

 18. Muzykoterapia / Maciej Mościcki, Leokadia Tomaszewska // „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna”.- 1986, cz. 1: nr 5, s. 173-174; cz. 2: nr 6, s. 208-209.

 19. Muzykoterapia dla każdego – rozmowę przeprowadziła Barbara Niewiadomska / Maciej Kierył // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1993, nr 1, s. 18-25.

 20. Muzykoterapia dziecięca / Kinga Lewandowska // „Szkoła Specjalna”.-1997, nr 5, s. 312-314.

 21. Muzykoterapia grupowa dzieci z zaburzeniami nerwicowymi / Marta Prokopek // „Szkoła Specjalna”.- 1984, nr 6, s. 431-437.

 22. Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego / Hubert Iwanicki // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 1999, nr 4, s. 38.

 23. Muzykoterapia na zajęciach szkolnych / Ewa Baran // „Lider”.- 2004, nr 12, s.15-16.

 24. Muzykoterapia Nordoff-Robins / Aleksandra Stadnicka // „Szkoła Specjalna”.- 2000, nr 1, s. 29-30.

 25. Muzykoterapia profilaktyczna / Janina Jasińska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1993, nr 3, s. 135-136.

 26. Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym (w grupie dzieci 7-12 lat) / Kazimierz Żurek // „Szkoła Specjalna”.- 1992, nr 2/3, s. 122-126.

 27. Muzykoterapia w przedszkolu / Izabela Dębicka // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1997, cz. 1: nr 3, s. 123-128; cz. 2: nr 4, s. 170-178.

 28. Muzykoterapia w przedszkolu / Violetta Pataczek // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1998, nr 4, s. 296-299.

 29. Muzykoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach / Jolanta Morawska, Rajmund Morawski / „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”.- 2005, nr 2, s. 66-72.

 30. Muzykoterapia zaburzonego poczucia tożsamości. „Kodowanie muzyczne” – instalacja ego / Elżbieta Galińska // „Psychoterapia”.- 2003, nr 3, s. 61-72.

 31. Niewerbalne formy psychoterapii / Elżbieta Urbańska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1997, nr 10, s. 25-27.

 32. Oceńmy muzykę / Wojciech A. Natanson // „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna”.- 1987, nr 9, s. 330-331.

 33. Resocjalizacja poprzez działalność artystyczną (z pogranicza teorii i praktyki) / Ida Zochniak // „Opieka – Wychowanie – terapia”.- 2002, nr 2, s. 46-48.

 34. Resocjalizacyjna funkcja muzyki i tańca / Krystyna Gromek // „Szkoła Specjalna”.- 1984, nr 6, s. 419-424.

 35. Rewalidacja dzieci niewidomych poprzez rytmikę / Janina Stadnicka // „Szkoła Specjalna”.- 1990, nr 2/3, s. 74-83.

 36. Rewalidacyjne znaczenie muzyki w wychowaniu i kształtowaniu osobowości dziecka niewidomego / Małgorzata Dubowicz // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1985, nr 3, s. 143-150.

 37. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi / Maria Raszewska // „Kultura Fizyczna”.- 1998, nr 3/4, s. 21-23.

 38. Rola tańca w rozwoju dziecka / Ewelina Marszałek // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1999, nr 2, s. 104-108.

 39. Rola tańca w wychowaniu młodzieży / Barbara Kulesza // „Kultura Fizyczna”.- 2003, nr 3/4, s. 22-26.

 40. Rytmika i jej rola w rewalidacji dziecka niedosłyszącego / Irena Górniak, Mirosław Samsel // „Szkoła Specjalna”.- 1982, nr 6, s. 432-438.

 41. Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci / Krzysztof Stachyra // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2002, nr 3, s. 115-119.

 42. Stymulacyjny wpływ muzyki na aktywność ruchową człowieka / Maria Giza // „Kultura Fizyczna”.- 1995, nr 3/4, s. 20-22.

 43. „Tańce na siedząco” jako propozycja ruchu inspirowanego muzyką / Krzysztof Stachyra // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 2001, nr 1, s. 33-35.

 44. Terapeutyczna funkcja zajęć kulturalno-oświatowych / Ewa Dąbrowska // „Oświata Dorosłych”.- 1989, nr 3, s. 155-159.

 45. Terapeutyczne funkcje muzyki / Anna Obuchowska-Caban // „Plastyka i Wychowanie”.- 1996, nr 3, s. 20-23.

 46. Terapeutyczne oddziaływania muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Urszula Kołda // „Szkoła Specjalna”.- 1998, nr 5, s. 360-361.

 47. Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki / Teresa Żychowska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1999, nr 2, s. 58-68.

 48. Terapia tańcem / Dorota Koziełło // „Kultura Fizyczna”.- 1997, nr 1/2, s. 20-24.

 49. Walory zajęć muzyczno-ruchowych / Jan Welhan // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1999, nr 2, s. 100-104.

 50. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // „Szkoła Specjalna”.- 2005, nr 2, s. 85-92.

 51. Wychowanie muzyczno-ruchowe dzieci głuchych / Andrzej Stadnicki // „Szkoła Specjalna”.- 1989, nr 1, s. 3-10.

 52. Wychowawczo-terapeutyczne walory muzyki / Teresa Żychowska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”.- 1983, nr 1, s. 13-21.

 53. Zajęcia muzyczne usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne / Ewa Zwolińska // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1993, nr 5, s. 267-272.

 54. Zajęcia muzyczne w internacie z uczennicami szkoły zawodowej specjalnej / Elżbieta Urbańska // „Szkoła Specjalna”.- 1995, nr 1, s. 42-45.

 55. Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott / „Szkoła Specjalna”.- 2001, nr 1, s.3-11.

 56. Zajęcia umuzykalniające / Bolesław Kołodziejski // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 2001, nr 9, s. 533-535.

 57. „Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka...” (scenariusze zajęć) / Maria Leszczyńska // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1996, nr 2, s. 94-101.

DRUKI CIĄGŁE: teatroterapia

 1. Ćwiczenia i zabawy redukujące stres / Piotr Stankowski // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”.- 1996, nr 4, s. 70-74 (wkładka).

 2. Drama i jej techniki / Olga Wasylik // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1996, nr 9, s. 529-532.

 3. Drama jako jedna z metod nauczania i wychowania w szkole specjalnej / Maria Niedźwiedzka // „Szkoła Specjalna”.- 1998, nr 5, s. 358-360.

 4. Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 2002, nr 6, s. 38-43.

 5. Działania parateatralne w ośrodku wychowawczym / Bogdan Płocheć // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 2002, nr 6, s. 27-29.

 6. Edukacja filmowa jako forma minimalizacji negatywnego wpływu ekranowej przemocy / Wiesław Sikorski // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 2002, nr 2, s. 23-27.

 7. Edukacja teatralna w wychowaniu przedszkolnym / Romana Miller // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1970, nr 1, s. 10-18.

 8. Funkcje dramy na gruncie psychiatrii, psychologii i pedagogiki / Krystyna Milczorek-Paszkowska // „Kwartalnik Pedagogiczny”.- 1984, nr 3, s. 128-137.

 9. Jak pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska // „Życie Szkoły”.- 2001, nr 8, s. 460-464.

 10. O zabawach dramatycznych / Lidia Rybotycka // „Wychowanie w Przedszkolu”.- 1974, nr 2, s. 71-76.

 11. Pantomima grupowa w terapii dzieci z zaburzeniami nerwicowymi / Marta Prokopem // „Szkoła Specjalna”.- 1986, nr 1, s. 38-55.

 12. Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski // „Życie Szkoły”.- 2001, nr 1, s. 3-10.

 13. Program ochrony przed przemocą / Bożena Wizdek // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 2002, nr 9, s. 23-30.

 14. Psychodrama jako forma socjalizacji uczniów / Wiesław Sikorski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1995, nr 9, s. 23-25.

 15. Psychodrama w procesie wychowawczym / Teresa Michałek-Małkowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1984, nr 10, s. 295-304 (wkładka).

 16. Psychodrama w psychoterapii i wychowaniu. Cz. 1-3 / Gabriela i Czesław Czapów // „Psychologia Wychowawcza”.- 1967, nr 3, s. 298-312; 1968, nr 1, s. 51-68; 1968, nr 2, s. 201-214.

 17. Restytucja teatru. Teatr ruchu w służbie młodzieży z niepełnosprawnością słuchową / Dagmara Nowak-Adamczyk // „Wychowanie na co Dzień”.- 2008, nr 1/2, s. 29-32.

 18. Rola inscenizacji w pracy z młodzieżą głębiej upośledzoną umysłowo / Lidia Berłowska // „Szkoła Specjalna”.- 1990, nr 2/3, s. 128-130.

 19. Rola zajęć w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym / Dorota Raczkiewicz, Marzena Teterycz // „Szkoła Specjalna”.- 2001, nr 2, s. 102-104.

 20. Sposób na nieśmiałość (ćwiczenia dramowe) / Joanna Kapuścińska, Lidia Żmijewska // „Edukacja i Dialog”.- 2003, nr 1, s. 54-56.

 21. Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // „Edukacja i Dialog”.- 2002, nr 4, s. 55-57.

 22. Teatr lalek w szkole życia / Teresa Rzewuska // „Szkoła Specjalna”.- 1989, nr 5, s. 374-377.

 23. Teatr Scena Codo szansą dla resocjalizacji : założenia teoretyczne oraz praktyczne / Maria Daniszewska-Konopczyńska // „Szkoła Specjalna”.- 1991, nr 2/3, s. 113-118.

 24. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // „Edukacja i Dialog”.- 2007, nr 5, s. 17-20.

 25. Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kowala // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”.- 1999, nr 10, s. 38-40.

 26. Teatrzyk dziecięcy – czy tylko zabawa? / Wiesława Kleszczewska-Pietrzak // „Szkoła Specjalna”.- 1999, nr 2, s. 108-110.

 27. Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // „Opieka – Wychowanie – Terapia”.- 1999, nr 10, s. 38-40.

 28. Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // „Życie Szkoły”.- 2001, nr 1, s. 30-31.

Opracowała Anna Węgrzyn

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość