Strona główna

Unia europejska festiwal sportu pod gwiazdami


Pobieranie 60.78 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.78 Kb.UNIA EUROPEJSKA

FESTIWAL SPORTU POD GWIAZDAMI

BIEG BEZ BARIER”


GMINA KŁODZKO

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
z a p r a s z a 4 czerwca 2006 roku na VI POLSKO-CZESKIE DŁUGODYSTANSOWE BIEGI GÓRSKIE JASZKOWA 2006 oraz Festyn Rekreacyjny z okazji ŚWIĘTA LUDOWEGO
Komitet Organizacyjny:


 1. Niebieszczański Ryszard - Wójt Gminy Kłodzko - Przewodniczący

 2. Hulman Vladimir - Město Rychnov Nad Kněžnou

 3. Jelinek Jan - Prezes Klubu 3ATHLON Rychnov n. Kn.

 4. Mizerkova Monika - Klub 3ATHLON Rychnov n. Kn.

 5. Mizera Marek - Klub 3ATHLON Rychnov n. Kn.

 6. Tribova Eva - Klub 3ATHLON Rychnov n. Kn.

 7. Waniowska Aleksandra - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej

 8. Hucaluk Małgorzata - Urząd Gminy Kłodzko

 9. Wilk Andrzej - Urząd Gminy Kłodzko

 10. Huzar Mariola - Urząd Gminy Kłodzko

 11. Jarco Anna - Przewodnicząca Gminnej

 12. Lis Jerzy - Prezes Ludowego Klubu Sportowego

 13. Tybiński Leszek - Radny Gminy Kłodzko

 14. Jelonkowski Zdzisław - Przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS

 15. Pindral Krzysztof - Gminny Koordynator

 16. Babiak Władysław - LKS „Iskra” Jaszkowa Dolna

 17. Dudzik Jacek - LKS „Iskra” Jaszkowa Dolna

 18. Kapral Marek - Publiczne Gimnazjum

 19. Wcisło Kazimierz - Sołtys wsi Jaszkowa Dolna

 20. Olejnik Tadeusz - Gminny Komendant OSP

 21. Pelczar Władysław - Prezes OSP Jaszkowa Polna

 22. Wicher Leokadia - Samorządowy Koordynator Wsi - Urząd Gminy Kłodzko

 23. Krawiec Andrzej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku

 24. Andrzej Walerowski - Ks. Proboszcz Parafii Jaszkowa Dolna

 25. Hubert Krech - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

 26. Urszula Penterałka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 27. Augustyn Sypek - Urząd Gminy Kłodzko


SĘDZIA GŁÓWNY

WŁADYSŁAW BABIAK

WIELOLETNI UCZESTNIK I ZWYCIĘZCA KRAJOWYCH

I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH

ORGANIZATORZY
ZARZĄD POWIATOWY POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
URZĄD GMINY W KŁODZKU
LUDOWY KLUB SPORTOWY „ISKRA” JASZKOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA W JASZKOWEJ DOLNEJ
ZARZĄD GMINNY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RADA GMINNA ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

CEL IMPREZY:
Popularyzacja biegów górskich oraz wartości poznawczych okolic Jaszkowej i Gór Bardzkich. Integracja polskich i czeskich środowisk w kontekście przystąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej. Promocja Euroregionu Glacensis.

Popularyzacja biegów masowych, rozwój kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, usportowienie dzieci i młodzieży szkół.


ORGANIZATORZY:
- Urząd Gminy Kłodzko

- Rada Gminna LZS Kłodzko

- LKS „ISKRA” Jaszkowa Dolna

- Gminny Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku

- Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej im. St. Mikołajczyka
TERMIN: 4 czerwiec 2006 roku

REGULAMIN VI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GÓRSKIEGO /BIEG GŁÓWNY/.
START DO BIEGU GŁÓWNEGO: godz.12.00

META: stadion sportowy LKS „Iskra” Jaszkowa Dolna
TRASA: terenowa, dystans ok.15 km, najwyższe wzniesienie 430 m n.p.m., przewyższenie 110 m.
WARUNKI UCZESTNICTWA: w biegu głównym prawo startu mają biegacze zrzeszeni

i niezrzeszeni w klubach sportowych z Polski i Czech, którzy ukończyli 16 lat. Uczestnicy biegu muszą bezwzględnie posiadać aktualne badania lekarskie i dowód tożsamości, potwierdzający datę urodzenia.


ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH: będą wydawane wyłącznie w dniu zawodów w godz. 8.00-11.00 w Biurze Organizacyjnym przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej \ 5 km od Kłodzka w kierunku Międzylesia \.

Wszelkie informacje o imprezie można uzyskać pod nr tel. 074\ 647 41 07 lub pocztą elektroniczną malgorzatahucaluk@wp.pl .


OPŁATA STARTOWA: od wszystkich uczestników zawodów wynosi 10 zł.

KATEGORIE WIEKOWE:
Mężczyźni Kobiety

Kategoria Generalna Kategoria Generalna


Juniorzy od 16 do 19 lat Juniorki od 16 do 19 lat

M-20 od 20 do 29 lat od 20 do 34 lat

M-30 od 30 do 39 lat od 35 lat i starsze

M-40 od 40 do 49 lat

M-50 od 50 do 59 lat

M-60 od 60 do 69 lat

M-70 od 70 lat i starsi

NAGRODY:

W kategorii generalnej mężczyzn


I miejsce

700 zł

II miejsce

400 zł

III miejsce

300 zł

IV miejsce

100 zł

V miejsce

100 zł

VI miejsce

100 zł


W kategorii generalnej kobiet


I miejsce

500 zł

II miejsce

300 zł

III miejsce

200 złNagroda dla najstarszego uczestnika biegu 100 zł oraz puchar

Nagroda dla najlepszego biegacza z Gminy Kłodzko 100 zł oraz puchar
W kategoriach wiekowych


I miejsce

100 zł

II miejsce

70 zł

III miejsce

50 zł


UWAGA: w przypadku uczestnictwa zawodników w liczbie mniejszej niż 3 osoby


\ dotyczy każdej kategorii\ nagrody finansowe nie będą wypłacane.

Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej są wyłączeni z nagradzania w kategoriach wiekowych.
W kategorii generalnej mężczyzn i kobiet miejsca od I do III otrzymują okolicznościowe puchary.
W kategoriach wiekowych: I m. puchar

I, II i III m. medal


ZASADY FINANSOWANIA: zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji delegującej. Koszty organizacji biegu pokrywają organizatorzy.

Inne: obowiązuje strój sportowy, punkt medyczny oraz numery startowe dla zawodników zabezpiecza organizator.REGULAMIN SZKOLNYCH DRUŻYNOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

JASZKOWA DOLNA 2006


MIEJSCE:

Boisko „Iskra Jaszkowa” w Jaszkowej Dolnej.


START DO BIEGU: godz.10.00

ROCZNIK/DYSTANS:


Rocznik

Klasa

Płeć

Dystans

do 1999 r.

Przedszkolaki

dziewczynki i chłopcy

200 m

1998-1997

I i II

dziewczynki

300 m

1998-1997

I i II

chłopcy

400 m

1996-1995

III i IV

dziewczynki

400 m

1996-1995

III i IV

chłopcy

600 m

1994-1993

V i VI

dziewczynki

600 m

1994-1993

V i VI

chłopcy

1 000 m

Gimnazjum


1990, 1991, 1992
dziewczęta

1 000 m

1990, 1991, 1992
chłopcy

1 500 m


UCZESTNICTWO:
Uczestnikami biegów są dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum terenu Gminy Kłodzko oraz zaroszeni uczestnicy ze Szkół Gminy Zbąszyn, Gminy Rytro i Rychnov nad Kněžnou / Czechy / .
ZGŁOSZENIE:
Zgłoszenie uczestników biegów do dnia 15 maja 2006 roku na adres Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej celem ustalenia transportu i zapewnienia posiłków.

W dniu zawodów zgłoszenia zawodników przez opiekunów w biurze zawodów do godziny 9.45. Zgłoszenia powinny być pisemne potwierdzone przez dyrektora szkoły i lekarza / pielęgniarkę szkolną /. Uczniowie powinni posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.


PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Punktuje się pierwszych piętnastu zawodników w każdym biegu wg podanego klucza.

Z każdej szkoły punktuje pierwszych trzech zawodników w każdym biegu.I miejsce

20 pkt.

VI miejsce

10 pkt.

XI miejsce

5 pkt.

II miejsce

16 pkt.

VII miejsce

9 pkt.

XII miejsce

4 pkt.

III miejsce

14 pkt.

VIII miejsce

8 pkt.

XIII miejsce

3 pkt.

IV miejsce

12 pkt.

IX miejsce

7 pkt.

XIV miejsce

2 pkt.

V miejsce

11 pkt.

X miejsce

6 pkt.

XV miejsce

1 pkt.

NAGRODY:
1.W biegu przedszkolaków za trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

2. w Poszczególnych kategoriach wiekowych za trzy pierwsze miejsca uczestnicy otrzymują medale i nagrody rzeczowe.

3.W punktacji ogólnej szkół podstawowych trzy pierwsze szkoły otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy / szkoła zwycięska otrzymuje puchar Wójta Gminy Kłodzko / .

4.W kategorii gimnazjum zwycięska drużyna otrzymuje puchar Wójta Gminy Kłodzko oraz dyplom.
REGULAMIN SAMORZĄDOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH,

ORAZ BIEGÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIEJSCE:
Boisko „Iskra Jaszkowa” w Jaszkowej Dolnej.
START DO BIEGU: od godziny 11.30
UCZESTNICTWO:
Pracownicy samorządów, nauczyciele, radni bez względu /kobiety, mężczyźni/, osoby niepełnosprawne.
DYSTANS:
- kobiety - 1 000 m

- mężczyźni - 2000 m

- osoby niepełnosprawne - 400 m
NAGRODY:
Dyplomy, medale i puchary ufundowane przez organizatorów.

UWAGI KOŃCOWE:

Zgłoszenia do udziału w biegach oraz odbiór numerów startowych u p. Zdzisława Jelonkowskiego od godz. 10.00 do 11.15 - boisko sportowe „Iskra Jaszkowa” w Jaszkowej Dolnej.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia

3. Za powstałe kontuzje i wypadki podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

4. zawodnicy biorą udział w zawodach w stroju i obuwiu sportowym /zakaz biegu w kolcach/.

5. Każdy zawodnik startuje z kartą startową wydaną przez organizatora w biurze zawodów.
POZOSTAŁE USTALENIA:
* impreza odbędzie się bez względu na pogodę

* wszyscy zawodnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

* organizator zapewnia opiekę lekarską w czasie trwania imprezy

* parking na samochody zawodników i osób towarzyszących będzie mieścił się na obszarach wyznaczonych na terenie wsi Jaszkowa Dolna

* szatnie i umywalnie znajdują się przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej

* organizator nie zapewnia noclegów \ może wskazać ew. miejsca \

* interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Zgłoszenia: należy dokonać najpóźniej do dnia 15 maja 2006 roku w formie elektronicznej na adres malgorzatahucaluk@wp.pl lub telefonicznie 074\647 41 07 , ewentualnie pocztą na adres Urząd Gminy, 57-300 Kłodzko, ulica Okrzei 8a, podając listę biegaczy \imię i nazwisko, rok urodzenia, zajmowane stanowisko w samorządzie\.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

KOMITET ORGANIZACYJNY BIEGU


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość