Strona główna

Unit 11 / Test a matura Masters E


Pobieranie 30.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.36 Kb.

Unit 11 / Test A Matura Masters Elementary ________________________________________________________________________________________________________________________


Name: ______________________

Score: ________/50

GRAMMAR AND VOCABULARY
1 Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie past simple. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. I didin't watch______________________ (not watch) the film yesterday because I _____went___________________ (go) to the swimming pool.

2. _did you talk_______________________ (you / talk) to Peter when you _came__________________ (come) to school this morning?

3. What ___did they do__________________ (they / do) when they _saw__________________ (see) the fire?


2 Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie future simple. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. I _won't finish__________________ (not finish) cleaning the garden this afternoon.

2. At this time tomorrow we will be _________________ (be) on a plane to Egypt.

3. _will you help____________________ (you / help) me with my homework later, please?

4. Mark won't play _____________________ (not play) with us next week.

5. will they win ________________________ (they / win) the next game?

6. You will like this place___________________ (like) this place, I’m sure.
3 Wyraź przewidywania odnośnie do przyszłości w poniższych sytuacjach, używając wyrażeń podanych w ramce. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)

1. Robert broke his leg yesterday robert won't go to school for a week _________________________________________.

2. I lost my friend’s book. i will be angry with me _________________________________________.

3. It’s Sarah’s birthday next week she. have a party ________________________________________.

4. My parents’ friend is in hospital. they_wiil visit her there ______________________________________.

5. Tommy has an exam tomorrow. he will pass it easily __________________________________________.
4 Przetłumacz wyrażenia w nawiasach na język angielski. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

Next week it will be very (1) ____sunny_______ (słonecznie) and (2)________warn____ (ciepło) with temperatures from 23o to 28oC. But at the end of the week it will (3) __rainny____________ (padać deszcz) and it will be quite (4)______wndy_________ (wietrznie).


5 Dopasuj wyrazy z kolumn A i B tak, aby utworzyć poprawne wyrażenia. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)

A
B

1. global

2. thunder

3. solar

4. endangered

5. aware


a) species4

b) warming 1

c) of the danger5

d) power 3

e) storm26 Uzupełnij brakujące wyrazy. Pierwsze litery zostały podane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. There is a lot of pollution_____________________ in this area because there are a lot of factories.

2. It’s possible that some species of animals will become extinct_____________ if we don’t save them.

3. Some countries are trying to use alternative sources________________ of energy.

4. Environmental organisations try to teach people to use enviormentaly___________ frlendly_______________ products which are safe for our planet.
7 W każdym rzędzie wykreśl jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. snow cloud fog

2. autumn winter summer

3. environment desert mountains forest

4. toaster computer charger

READING
8 Przeczytaj tekst, a następnie określ, które fragmenty tekstów A, B, C zawierają odpowiedzi na poniższe pytania. Jeżeli należy podać dwa fragmenty tekstu, kolejność odpowiedzi jest dowolna. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 8 pkt)

A

One of the most tragic natural disasters in history was the Asian tsunami. The tsunami was the result of an undersea earthquake and some of the huge waves were as high as 30 metres. The waves hit the coasts of Indonesia, Sri Lanka, India and Thailand, killing over 225,000 people. Most of the people did not know about the tsunami so they could not prepare for the coming danger. The tragedy resulted in worldwide humanitarian aid, and many countries collected money or sent rescue and medical teams to the scene of the disaster.B

Hurricane Katrina was one of the strongest hurricanes in the history of the USA. It hit the American state of Florida in August 2005. Before the disaster many people left their homes and went to safe areas when the State of Louisiana


published a special bulletin with warning and advice to the residents. The hurricane got stronger in the Gulf of Mexico, and hit the states of Louisiana and Mississippi. Water covered over 80% of the area of New Orleans and the wind and flooding also devastated other Mississippi cities.C

The Izmit Earthquake which hit Turkey on August 17, 1999 lasted less than a minute but it killed over 45,00 people and more than half a million people lost their homes. The earthquake happened in areas with a large population and lots of factories so it caused enormous damage to the country. The first country to send help to Turkey was Greece, which offered rescue and firefighter teams. The International Red Cross sent medical supplies, food and money to the victims of the earthquake.Which text (A, B or C) says …

when the disaster happened?

1

b/c

2

c/b

how big something was?

3

ahow other countries helped?

4

a/c

5

c/a

how people prepared for the disaster?

6

bhow many people died?

7

a/c

8

c/a


SPEAKING / WRITING
9 Zapoznaj się z opisem poniższej sytuacji, a następnie napisz swoją część dialogu.

W twojej szkole przebywa grupa uczniów z zagranicy. Za kilka dni odbędzie się akcja ekologów zorganizowana przez twoją szkołę. Przeprowadź rozmowę z kierownikiem grupy uczniów z zagranicy, w której:


  • poinformujesz, kiedy odbędzie się akcja ekologów,

  • zapytasz, ile uczniów z zagranicy chce wziąć udział w akcji,

  • poinformujesz, co uczniowie mogą zrobić w ramach akcji.

(1 pkt za każdą poprawnie udzieloną informację = 3 pkt)

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________WRITING
10 W twojej szkole grupa uczniów postanowiła zorganizować występy artystyczne, z których dochód będzie przeznaczony na schronisko dla zwierząt. Napisz zaproszenie dla dwóch nauczycieli z Anglii pracujących w twojej szkole, w którym:

  • zaprosisz ich na występy artystyczne,

  • poinformujesz, kiedy i gdzie odbędzie się impreza artystyczna,

  • jakie atrakcje przewidziano dla uczestników,

  • zachęcisz ich do przyjścia na imprezę.

(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację + 1 pkt za poprawność językową = 5 pkt)

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Arkadiusz Mędela © Macmillan Polska 2008 PHOTOCOPIABLE


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość