Strona główna

Unit 8 / Test b matura Masters P


Pobieranie 25.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.29 Kb.

Unit 8 / Test B Matura Masters Pre-intermediate ________________________________________________________________________________________________________________________


Name: ______________________

Score: ________/50

LISTENING
1 Posłuchaj audycji radiowej na temat gier komputerowych. Ponumeruj podane informacje według kolejności, w jakiej pojawiają się w nagraniu. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

a) technology used for computer games 

b) a variety of computer games 

c) dangers related to computer games 

d) popularity of computer games among different ages 

e) advantages of computer games 

f) the history of computer games 
GRAMMAR AND VOCABULARY
2 Przekształć podane zdania na stronę bierną. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. They have discovered a strange object.

______________________________________________

2. People report UFO sightings all over the world.

______________________________________________

3. They did the experiment last year.

______________________________________________

4. They haven’t finished the tests yet.

______________________________________________

5. They didn’t build it in the 19th century.

______________________________________________

6. They don’t publish secret information.

______________________________________________
3 Z podanych wyrazów ułóż zdania w stronie biernej zgodnie z podanym czasem gramatycznym. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

1. The theory / not prove / yet (present perfect)

____________________________________________________________________________________

2. When / the announcement / make / ? (past simple)

____________________________________________________________________________________

3. A lot of money / spend / on UFO research (present simple)

____________________________________________________________________________________

4. Many ships and planes / lose / in the Bermuda Triangle (present perfect)

____________________________________________________________________________________

5. The strange incident / investigate / by a team of scientists (past simple)

____________________________________________________________________________________

6. This explanation / not believe / to be true (present simple)

____________________________________________________________________________________
4 Przekształć podane zdania, zmieniając szyk dopełnień. Dokonaj niezbędnych zmian. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)

1. They owe me some money.

______________________________________________

2. He cooked us a Mexican dish.

______________________________________________

3. She gave us some information.

______________________________________________

4. We bought her some flowers.

______________________________________________

5. He sold me his bike.

______________________________________________
5 Uzupełnij brakujące wyrazy. Niektóre litery zostały podane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. The strange object was _ bs _ _ v _ d in the sky above London yesterday.

2. I often chat with friends on a m _ _ s _ g _ ng service.

3. I often buy books _ nl _ n _ because it’s a lot cheaper.

4. You can d _ _ n _ o _ d this program free from the Internet.
6 W podanym ciągu wyrazów odszukaj 4 poprawne wyrażenia związane z techniką. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

searchconsoleprogramstickgamesmemoryengineantivirus
1. ___________________, 2. ___________________, 3. ___________________, 4. ___________________,
7 Określ, czy wyróżnione wyrazy są czasownikami (V), czy rzeczownikami (N). (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)

1. You should report it to the police. 

2. If I have a crash in the car, my dad will kill me! 

3. He surprised us when he told us about his plans. 

4. Computer games are a waste of time. 
8 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Niektóre wyrazy nie powinny zostać wykorzystane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt)


claim

research

shape

exist

spacecraft

according

investigate

policy

1. The government ___________________ is to ignore reports about UFO sightings.

2. ___________________ to a Japanese scientist, these reports could be true.

3. Do you think life might ___________________ on other planets?

4. The strange object was in the ___________________ of a triangle.
WRITING
9 Przebywasz za granicą na obozie językowym. Na zajęciach zostawiłeś/zostawiłaś swój odtwarzacz MP3. Napisz ogłoszenie, w którym:


  • poinformujesz o zgubieniu odtwarzacza,

  • opiszesz, jak wygląda,

  • poinformujesz, jaki rodzaj muzyki znajdował się w pamięci odtwarzacza,

  • podasz, jak można się z tobą skontaktować.

(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację + 1 pkt za poprawność językową = 5 pkt)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________


SPEAKING / WRITING
10 Opisz ilustrację, odpowiadając na podane pytania. (2 pkt za opis ilustracji + 2 pkt za pełną odpowiedź na każde pytanie = 6 pkt)

Opis ilustracji:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
1. Are they enjoying themselves? What makes you think so? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Do you think it’s a good idea to play computer games? Why? Why not?

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Arkadiusz Mędela © Macmillan Polska 2009 PHOTOCOPIABLE


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość