Strona główna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Przedmioty grupy „D” na kierunku „prawo” i przedmioty dodatkowe (do wyboru) na kierunku „administracja” Rok akademicki 2007/2008


Pobieranie 177.78 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar177.78 Kb.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji

Przedmioty

grupy „D” na kierunku „prawo” i przedmioty dodatkowe (do wyboru) na kierunku „administracja”

Rok akademicki 2007/2008


Lp.

Nauczyciel akademicki

Przedmiot


Kierunek studiów

Punkty

ECTS

Godz.

Dni tygodnia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Semestr
Borkowska-Bagieńska Ewa

prof. UAM dr hab.Europejskie prawo publiczne-europejska kultura prawna


P

A

E6

5

530

1-5

W


Egz

letniBudzinowski Roman

prof. UAM dr hab.Polityka rolna Unii Europejskiej


P

A

E6

5

530

1-5

W


Egz

zimowyDajczak Wojciech

prof. UAM dr hab.Tradycje i systemy współczesnego prawa cywilnego w Europie

P

A


6

5


30

1-5

W


Egz

zimowyGadkowski Tadeusz

prof. UAM dr hab.Prawo dyplomatyczne i konsularne


P

A


6

5


30

6-7

W


Egz

letniGadkowski Tadeusz

prof. UAM dr hab.Prawo traktatów


A

5

30

6-7

W


Egz

zimowyGłodowski Włodzimierz

dr


Arbitraż handlowy

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

zimowyGłodowski Włodzimierz

dr


Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych

A

5

30

6-7

W

Egz

zimowyGrzegorczyk Paweł

dr


Międzynarodowe prawo procesowe cywilne

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

zimowyGrzegorczyk Paweł

dr


Europejskie prawo procesowe cywilne

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

letniGrzegorczyk Paweł

dr


Die Struktur der Rechtspflege in Polen

P

A


6****

5****


30

1-5

W

Egz

letniGulczyński Andrzej

dr


Archeologia prawna


P

A


6

5


30

6-7

W


Egz

zimowyJantoń-Drozdowska Elżbieta

prof. dr hab.Finanse przedsiębiorstw


P

A

Z6

5

660

1-5

W


Egz

letniKamiński Ryszard

prof. UAM dr hab.Rachunkowość finansowa


P

A

Z6

5

660

1-5

W


Egz

letniKędzia Zdzisław

prof. dr hab.Współczesne tendencje w międzynarodowej ochronie praw człowieka

P

A


6

5


30

1-5

W


Egz

letniKędzia Zdzisław

prof. dr hab.Contemporary trends in the international protection of human rights

P

A


6****

5****


30

1-5

W

Egz

letni

Lp.

Nauczyciel akademicki

Przedmiot


Kierunek studiów

Punkty

ECTS

Godz.

Dni tygodnia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Semestr
Kępiński Marian

prof. dr hab.Prawo konkurencji

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

zimowyKokocińska Katarzyna

dr


Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej

A

5

30

1-5

W

Egz

zimowyKołecki Hubert

prof. dr hab.Kryminalistyczna problematyka współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce (popełnianie i przeciwdziałanie)

P


6


30

1-5

W

Egz

zimowyKowalczyk Ewaryst

dr


Partnerstwo publiczno-prywatne

P

A


6

5


30

6-7

W


Egz

letniKoziczak Anna

dr hab.


Kryminalistyka

P

6

30

1-5

W

Egz

zimowyKrajniak Olga

mgr


Kryminalistyczna problematyka współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce (popełnianie i przeciwdziałanie)

P


4

30

1-5

C

maks. 2 grupyZal.

zimowyKrasowski Krzysztof

prof. UAM dr hab.Prawo wyznaniowe

P

A


6

5


30

6-7

W


Egz

letniLach Daniel Eryk

dr


Nietypowe formy zatrudnienia

A

5

30

6-7

W

Egz

zimowyLach Daniel Eryk

dr


Administracja zatrudnienia i ochrona pracy

A

5

30

6-7

W

Egz

letniLissoń Piotr

dr


Prawo energetyczne

A

5

30

6-7

W

Egz

zimowyŁączkowska Małgorzata

dr


Rola organów administracyjnych w sprawach rodzinnych i spadkowych

A

5

30

6-7

W

Egz

zimowyMaterniak-Pawłowska Małgorzata

dr


Adwokatura polska XX wieku

P

A


6

5


30

1-5

W


Egz

zimowyMaterniak-Pawłowska Małgorzata

dr


Organy wymiaru sprawiedliwości w II Rzeczpospolitej Polskiej

A

5

30

6-7

W


Egz

zimowyMatuszewski Szymon

dr


Kryminalistyka

P-S


4

30

1-5

K

Zal

letniMączyński Dominik

dr


Prawo podatkowe Unii Europejskiej

A

5

30

6-7

W

Egz

letniNestoruk Igor, dr

Prawo konkurencji

P

A


6

5


30

6-7

W

Egz

zimowyNiedbała Zdzisław

prof. dr hab.Prawo spółdzielcze

P

6

30

1-5

W


Egz

zimowyNieborak Tomasz

dr


Prawo usług finansowych w Unii Europejskiej

A

5

30

6-7

W

Egz

zimowyOchmański Jerzy W.

dr


Wybrane zagadnienia prawa lekarskiego i prawa farmaceutycznego

P

A


6

5


30

6-7

W

Egz

letniOrlicki Marcin, dr

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

zimowy

Lp.

Nauczyciel akademicki

Przedmiot


Kierunek studiów

Punkty

ECTS

Godz.

Dni tygodnia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Semestr
Sowiński Ryszard

dr


Finanse przedsiębiorstw dla prawników


P


6


30

1-5

W

Egz

letniSowiński Ryszard

dr


Finanse przedsiębiorstw

A

5

30

6-7

W

Egz

letniSójka Tomasz

dr


Publiczna spółka akcyjna

P

A


6

5


30

6-7

W

Egz

letniStochaj Marian, dr

Medycyna sądowa

P


6


30

1-5

W

Egz

letniSzewczyk Marek

prof. UAM dr hab.Prawo zagospodarowania przestrzeni

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

letniTyranowski Jerzy

prof. dr hab.Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej


P

A

E6

5


30

1-5

W


Egz

letniWiewiorowski Jacek

dr


Rzymskie prawo publiczne


P

A


6

5


30

6-7

W


Egz

letniZedler Feliks

prof. dr hab.Prawo upadłościowe i naprawcze

P

A


6

5


30

1-5

W

Egz

letniZmierczak Maria

prof. UAM dr hab.


Ustroje i systemy polityczne Europy Zachodniej


P

A

E6

5


45

1-5

W


Egz

zimowyZmierczak Maria

prof. UAM dr hab.


The Polish Constitution and Political Life in Poland


P

A


6****

5****


30

1-5

W

Egz

letni


Aktywność w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

P

4*


Z

zimowy

letniStudium Prawa Brytyjskiego

P

A


**

**Z

zimowy

letniStudium Prawa Niemieckiego

P

A


8***

8***Egz

zimowy

letni
Górny Kajetan, mgr

Szewczyk Marek, prof. dr hab.

Szwarc Andrzej J., prof. dr hab.


Einführung in das polnische Recht

P

A


6****

5****


30

1-5

W

Egz

letniKępiński Marian, prof. dr hab.

Swora Mariusz, dr

Wiliński Paweł, dr


Introduction to the Polish law

P

A


6****

5****


30

1-5

W

Egz

letni

Objaśnienia

A - kierunek „administracja”

E - kierunek „europeistyka”

Z - kierunek „zarządzanie”

S - studia stacjonarne

Ns - studia niestacjonarne


1-5 - poniedziałek-piątek

6-7 - sobota-niedziela

W - wykład


Sem - seminarium

K - konwersatorium

Egz. - egzamin

Zal - zaliczenie* Aktywność w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, potwierdzoną przez koordynatora, zalicza opiekun Poradni. Z tytułu zaliczenia takiej aktywności w całym okresie studiów uzyskuje się łącznie najwyżej 8 pkt. ECTS

**   Z tytułu zaliczenia Studium Prawa Brytyjskiego uzyskuje się: 8 pkt. po zaliczeniu I roku tego Studium; 4 pkt. po zaliczeniu pierwszego semestru w II roku Studium; 4 pkt. po  zaliczeniu drugiego semestru w II roku Studium.

***   Na podstawie zaświadczenia o udziale w Studium Prawa Niemieckiego z informacją o złożeniu pozytywnie ocenionego egzaminu uzyskuje się 8 punktów

**** Pkt. ECTS uzyskują tylko studenci zagraniczni studiujący na Wydziale w ramach programu Sokrates-ErazmusW przypadku wskazania w kolumnie „Kierunek studiów” kierunku „administracja” (A) bez wskazania trybu i stopnia odbywanych studiów objęty tabelą przedmiot może być wybrany przez studentów odbywających studia na tym kierunku bez względu na tryb i stopień odbywanych studiów.

W przypadku braku informacji wskazującej stacjonarny względnie niestacjonarny tryb studiów, przedmiot przewidziany w programie wskazanego kierunku studiów jest realizowany zarówno dla uczestników studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość