Strona główna

Uniwersytet opolski instytut polonistyki I kulturoznawstwa


Pobieranie 57.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar57.33 Kb.


UNIWERSYTET OPOLSKI

INSTYTUT POLONISTYKI I KULTUROZNAWSTWA

ZAKŁAD STYLISTYKI

PROGRAM KONFERENCJIRÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA A STYL

Opole 18 19 IX 2014 r.18 IX 2014 r. (czwartek)

Godz. 9.00 Otwarcie konferencji (Aula Błękitna, III piętro)

9.10 – 11.40 Obrady plenarne

przewodniczą: prof. Maria Wojtak i prof. Наталья И. Клушина9.10 – 9.30 BOŻENA WITOSZ (Katowice), Artefakty i różne style ich doświadczania w kulturze konsumpcji

9.30 – 9.50 STANISŁAW GAJDA (Opole), Różnorodność kulturowa a typologie stylów

9.50 – 10.10 ЛИЛИЯ P. ДУСКАЕВА (Санкт-Петербург), Разнообразие психических схем, сценариев и культурных стереотипов и стиль(и)

10.1010.30 BRANKO TOŠOVIĆ (Graz), Соотношение стилем и культурем

10.30 – 10.50 ALEKSANDER KIKLEWICZ (Olsztyn), Styl jako kategoria lingwistyki międzykulturowej

10.50 – 11.40 Dyskusja

11.40 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.30 Obrady w sekcjach

Godz.

Sekcja A (s. 306)

Sekcja B (s. 307)

12.00-12.20

ДМИТРИЙ В. ДЕРГАЧ (Киев), Информационные жанры масс-медиа в филологическом дискурсе

PETR MAREŠ (Praga), Vícejazyčná próza v nové české literatuře a její styl

12.20-12.40

ОЛЬГА Р. ЛАЩУК (Москва),

Требования  к рерайтерским новостным сообщениям: стилистический аспектЛАРИСА Т. КАСПЕРОВА (Москва), Метафорическое изображение творческого процесса в русской поэзии (на материале стихотворения Н. Гумилёва «Сады души»

12.40-13.00

NATALIA R. KORNIŁOWA (Санкт-Петербург),

Жанровые стили фатики в медиадискурсе: сопоставительные аспекты анализаJIŘÍ ZEMAN (Hradec Králové),

Dívčí narativy jako odraz genderové kultury13.00 – 13.30. Dyskusja

13.30 – 15.00 Obiad

15.00 – 18.00 Obrady w sekcjach

Godz.

Sekcja A

Sekcja B

15.00-15.20

ANNA HANUS (Rzeszów),

Gdzie krzyżują się drogi w polonistycznym i germanistycznym rozumieniu stylu?ЕЛЕНА КАРА-МУРЗА (Москва), Современная русская коммерческая реклама с лингвосемиотической точки зрения

15.20-15.40

MARZANNA UŹDZICKA (Zielona Góra), Uwagi o źródłach wzorów kulturowych Polaków w ujęciu stylowym i socjalnym

JELENA A. BAŻENOWA (Perm), Аргументация в текстах социальной рекламы

15.40-16.00

BEATA GAJ (Opole),

Różnorodność kulturowa i semantyka śląskości na podstawie literatury i językaKAMILA MRÁZKOVÁ (Praga),

Jazyková a kulturní různorodost v současné české komerční reklamę
16.00 – 16.30 Dyskusja

16.30 – 17.00 Przerwa na kawę

17.00 – 19.00 Obrady w sekcjach


Godz.

Sekcja A

Sekcja B

17.00-17.20

IWONA SZWED (Rzeszów),

Dołącz do nas! – Styl internetowych ogłoszeńМАРИЯ П. КОТЮРОВА (Перм),

Научный текст: традиция – креативность – погрешность17.20-17.40

BARBARA BOGOŁĘBSKA (Łódź),

Świat odmienności kulturowo-językowej Romów utrwalony w reportażach i wspomnieniachСВЕТЛАНА Ф. БАРЫШЕВА (Москва), Фоностилистика медиатекста

17.40-18.00


ANNA WOJCIECHOWSKA (Zielona Góra), Swoi i obcy w zapiskach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1939-1945

СВЕТЛАНА ОВСЯННИКОВА (Пермь),

К вопросу об иллюзорном сознании в научном тексте18.00- 18.20

EWA BIŁAS (Katowice), Uniwersalia i relatywizmy stylowe w dyskursie muzycznym ; wokół kategorii kiczu

JERZY BINIEWICZ (Wrocław), Początki polskiego stylu naukowego – między teorią naukową a praktyką gospodarczą


18.20 – 19.00 Dyskusja

19.30 Uroczysta kolacja

19 IX 2014 r. (piątek)

godz. 9.00-13.30 Obrady w sekcjach

Godz.

Sekcja A (s. 306)

Sekcja B (s. 307)

9.00-9.20

ИРИНА АННЕНКОВА (Москва),

Cакральное и сакральность в медиацентричной культуреОЛЬГА СЕВЕРСКАЯ (Москва),

Новый публицистический стиль: поэтические и политические практики (На примере "политической" поэзии России и Германии)9.20-9.40

ТАТЬЯНА В. ИЦКОВИЧ (Первоуральск),

Многоречие в современной православной коммуникацииНАДЕЖДА В. СМИРНОВА (Москва),

Антропоцентрическое измерение стиля9.40-10.00


ЛАРИСА ТИХОМИРОВА (Пермь),

К вопросу об иллюзорном сознании в научном текстеЛЮДМИЛА МЯЛКОВСЬКА (Łuck),

Етнокультурний мовний компонент в ідіостилі І. Нечуя-Левицького10.00-10.20


ЛЕВОН СААКЯН (Москва),

Стиль Нобелевской речи: национальное и интернациональноеKATARZYNA SUJKOWSKA-SOBISZ (Katowice),

Między elitarnością a popularnością – o negocjacyjnej naturze „trzeciej kultury”10.20-10.40


НИНА С. БОЛОТНОВА (Томск),

Проблема изучения идиостиля языковой личности в разных речевых культурахMICHAŁ KŘÍSTEK (Brno),

Differences in Czech and British approaches to issues of style and stylistics (especially during the 20th century)10.40-11.00


ЛАРИСА ГОЛОЮХ (Łuck),

Національно-культурна модальність авторських роздумів в українських прозових текстах кінця ХХ – початку ХХІ ст.ТАТЬЯНА В. ЧЕРНЫШОВА (Барнаул),

Функционально-стилистические особенности современных медиатекстов разной социальной направленности (фактор адресата)11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 13.15 Obrady w sekcjach

Godz.

Sekcja A

Sekcja B

11.45-12.05

IRENA SZCZEPANKOWSKA (Białystok), Różnorodność kultur i stylów w doświadczeniu emigracyjnym Emila Ciorana i Czesława Miłosza

MAJKOWSKA ANETA (Częstochowa), Normatywność tekstu dyplomatycznego

11.05-12.25

CEZARY PIĄTKOWSKI (Zielona Góra), Kategoria poetyzmu leksykalnego w świetle uwarunkowań kulturowych

IWONA LOEWE (Katowice),
Telewizyjny serwis informacyjny jako przykład globalizacji

12.25-12.45


KRZYSZTOF MAĆKOWIAK (Zielona Góra),
Różnorodność stylowa tekstów Franciszka D. Kniaźnina w świetle zmian kulturowych na dworze Izabeli i Adama K. Czartoryskich

MAJKOWSKI GRZEGORZ (Częstochowa),

Językowo-tekstowe środki dialogowości w ulotce (na materiale ulotek antystrajkowych z sierpnia 1980 roku)
12.45-13.15 Dyskusja

13.30-15.00 Obiad

15.00 – 17.00 Obrady plenarne

przewodniczą: prof. Stanisław Gajda i prof. Лилия P. Дускаева


15.00-15.20 MARIA WOJTAK (Lublin ), Kulturowe uwarunkowania najnowszych przeobrażeń stylu religijnego w polszczyźnie

15.20-15.40 НАТАЛЬЯ И. КЛУШИНА (Москва), Медиастиль и его интенционально-нарративная структура

15.40- 16.00 TETYANA KUZNYETSOVA (Odessa), The media as a factor of the transformation of national culture.

16.00-16.20 OĽGA ORGOŇOVÁ, ALENA BOHUNICKÁ (Bratysława), Osobitosti rečníckej kultúry na Slovensku
16.20-17.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

17.00 Kawa

17.30 Posiedzenie Komisji Stylistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów

(Sala Plafonowa, parter)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość