Strona główna

Uniwersytet pedagogiczny


Pobieranie 46.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar46.51 Kb.

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

im. Komisji Edukacji Narodowej

Instytut Pracy Socjalnej

os. Stalowe 17, 31-922 Kraków; www.ipsoc.up.krakow.pl; email: ipsoc@up.krakow.pl; tel. +48 12 662-79-50

………………………………………………………………………………………………………………………………
PROGRM

Ogólnopolskiej Konferencji nt.:Interesariusze Pomocy Społecznej

pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof. dr. hab. Michała Śliwy


Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dr hab. Zofii Szaroty, prof. UP


Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz, prof. UKSW
Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Pana Stanisława MorycaKatedra Profilaktyki Problemów Społecznych

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu FROWIS

Fundacja „Bądźmy Razem”

Małopolskie Centrum Edukacji
Kraków, 19 marzec 2015 rok

Rada Naukowa konferencji "INTERESARIUSZE POMOCY SPOŁECZNEJ"

prof. zw. dr hab. Anna Żilova (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. UP, dr hab. Ireneusz Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

doc. dr Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Katolicki Uniwersytet Rużomberok)

prof. zw. dr hab. Walentyna Łozowiecka (Państwowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów)

prof. UP, dr hab. Lydia Lehoczka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. UP, dr hab. Barbara Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. UKSW, dr hab. Anna Fidelus (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

dr hab. Izabela Krasiejko (Akademia Jana Długosza, Częstochowa)

dr hab. Barbara Galas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

prof. UJ, dr hab. Lucjan Miś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

prof UPJPII, dr hab. Małgorzata Duda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

prof. UP, dr hab. Adam Mikrut (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)


Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Marek Banach - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Józefa Matejek - Sekretarz Naukowy

dr Ewelina Zdebska - Sekretarz Naukowy

ks. dr Zbigniew Babicki - Sekretarz Naukowy

dr Ireneusz Kowalewski

dr Rafał Leśniak

mgr Renata Kobierska

adres e-mail: interesariusze2015@wp.pl


Szczegółowy Program Konferencji:
Część I Konferencji - miejsce: Hotel Centrum, os. Centrum E 12 przy al. Jana Pawła II,
31-934 Kraków
godz. 8.00-9.00 - Rejestracja uczestników konferencji (Hotel Centrum)

Sesja plenarna:

Moderatorzy: dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, dr Marek Banach

godz. 9.00-9.20 - Rozpoczęcie konferencji, dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP Kraków, dr hab. Barbara Galas Uniwersytet UKSW Warszawa oraz Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych dr Marek Banach

godz. 9.20 - 9.40 - dr hab. Barbara Galas " Społeczne problemy młodzieży"

godz. 9.40 - 10.00 - prof. zw. dr hab. Walentyna Łozowiecka   "Podstawy teoretyczne


i praktyczne aktywizacji społecznej zasobów ludzkich we współczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych"

godz.10.00 - 10.20 - dr hab. Barbara Nowak, prof. UP "Oczekiwania samotnych matek


a możliwości wsparcia ze strony ośrodków pomocy społecznej na przykładzie województwa śląskiego"

godz. 10.20 - 11.00 - Przerwa kawowa

godz. 11.00 - 11.15 - dr hab. Lydia Lehoczka, prof. UP "Interesariusze - podmioty pracy socjalnej jako wsparcie dla grup marginalizowanych społecznie"

godz. 11.15 - 11.30 - doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. "Historia edukacji socjalnej na Słowacji"

godz. 11.30 - 11.45 - dr Dariusz Szrejder "Interesariusze: klienci, podopieczni, petenci korzystający z pomocy społecznej"

godz. 11.45 - 12.00 - mgr Krzysztof Jasiński "Pomoc postpenitencjarna w regionie, jako element systemu pomocy społecznej, na przykładzie Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom


w Nowym Sączu"

godz. 12.00 - 12.15 - Dyskusja

godz. 12.15 - 13.30 - Obiad (Restauracja Hotelu Centrum)

Część II Konferencji - miejsce: Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków
W dniu 19.03.2015 roku w Instytucie Pracy Socjalnej odbędzie się Wystawa fotografii projektu "Smocze Marzenia" na którą serdecznie zapraszamy!
godz. 14.30 - 17.00 - Obrady w sekcjach

godz. 15.45-16.00 - przerwa kawowa

godz. 17.00 - Podsumowanie obrad w sekcjach, zakończenie konferencji.

Obrady w sekcjach:

Sekcja I - Interesariusze pomocy społecznej, sala 101

Moderatorzy: dr Ewelina Zdebska, dr Ireneusz Kowalewski

dr Roman Ceglarek „Miejsce i rola ludzi starszych w rodzinie w nauczaniu Papieskim w XXI wieku”

dr Krzysztof Chaczko „System opieki społecznej w II RP i jego interesariusze”

mgr Katarzyna Kutek- Sładek „Sytuacja niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy”

mgr Jacek Wróbel „Projekt senior w domu nie jest sam" szansą dla społeczeństwa”

dr Barbara Adamczyk „Środowiskowe formy pomocy dzieciom ulicy na przykładzie krajów Azji i Afryki”

dr Joanna Wnęk- Gozdek „Cienie powrotu do domu – repatrianci seniorzy jako beneficjenci pomocy społecznej”

dr Katarzyna Ornacka, mgr Elżbieta Mirewska „O roli dziecka jako interesariusza w systemie pomocy społecznej - wyzwania dla pracy socjalnej”

prof. UJ, dr hab. Lucjan Miś, mgr Elżbieta Mirewska „Kwestia bezdomności w bieżących politykach publicznych”

mgr Łukasz Burliga „Współpraca pracowników socjalnych i kuratorów sądowych w ramach zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

dr Andrzej Grudziński „Integracja społeczna seniorów w kontekście zmieniającej się rzeczywistości”

mgr Agata Gibek „Problematyka pracy z osobami objętymi nadzorem nad przymusowym leczeniem odwykowym, będącymi interesariuszami pomocy społecznej”

dr Agata Chabior „Aktywizacja osób 60 + interesariusze projektów”

dr inż. Małgorzata Jagodzińska „Jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych w województwie mazowieckim”

dr Hanna Stępniewska-Gębik „Wsparcie rodzin dzieci onkologicznie chorych”

dr Magdalena Grochulska, Maria Owczarek „Wsparcie społeczne jako element interakcji dzieci i młodzieży autystycznej”

mgr Renata Kobierska „Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu w domu pomocy społecznej


w Kaliszu”

Agnieszka Andrzejak „Działania edukacyjno- profilaktyczne bez barier wiekowych na przykładzie działalności fundacji Bądźmy Razem”

dr Katarzyna Stanek "Zastosowanie metody coachingu w pracy z klientem pomocy społecznej"

dr Ilona Kuźmicz "Dostępność różnych form opieki nad osobami przewlekle chorymi"

dr Marta Szeliga "Specyfika problemów oraz możliwości społecznej pomocy w organizacji opieki domowej nad przewlekle chorym"

dr Ireneusz Kowalewski „Najczęstsze zagrożenia zdrowotne w okresie regresywnym”

dr Ewelina Zdebska "Prawa osób starszych - mieszkańców domów pomocy społecznej"

Sekcja II - Instytucje i organizacje na rzecz interesariuszy, sala 103

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Walentyna Łozowiecka, dr Zbigniew Babicki

mgr Wojciech Glac „Uprawnienia i zadania organizacji pozarządowych w polskim prawie pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia”

mgr Monika Piega „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami przez organizacje pozarządowe na podstawie 26 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Krakowie”

mgr Elżbieta Jurga „Pomoc społeczna jako środowisko pracy”

mgr Agnieszka Posłuszny „Płaszczyzna współpracy powiatowego urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej - czy wystarczająca?”

dr Małgorzata Porąbaniec „Działalność organizacji państwowych na rzecz klientów pomocy społecznej”

mgr Magdalena Gościniewicz „Działalność organizacji pozarządowych na rzecz klientów pomocy społecznej”

dr Olga Wyżga „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy”

dr Joanna Telus „Mosty Porozumienia. Mediacje w pomocy społecznej: bariery i możliwości”

Alicja Kłos, Katarzyna Tomaszewska „Praca Socjalna jako działalność opiekuńczo-wychowawcza”

dr Magdalena Lubińska - Bogacka „Funkcjonowanie ośrodków interwencyjnych dla kobiet w kryzysach”

dr Zbigniew Babicki „Działalność organizacji pozarządowych jako ogniwo systemu pomocy społecznej na przykładzie Fundacji "Salvatti"

mgr Cezary Schiff „Działalność Fundacji "FROWIS"

mgr Katarzyna Białożyt „Działania Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz osób starszych”

dr Rafał Leśniak "Rola instytucji edukacyjnych w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu"

dr Gertruda Wieczorek "Społeczna reintegracja w ramach spółdzielczości socjalnej" 

mgr Piotr Zalewski "Policja w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”Sekcja III - Rodzina jako interesariusz pomocy społecznej, sala 201

Moderatorzy: dr hab. Izabela Krasiejko, dr Józefa Matejek


dr Renata Ilnicka „Rodzina zastępcza, jako środowisko ryzyka dla potrzeb biologicznych i rozwojowych dziecka niepełnosprawnego. Inferencja praktyczna w oparciu o studium przypadku”
mgr Katarzyna Wojtanowicz „Adopcja i piecza zastępcza w obliczu wyzwań”
Elżbieta Matusiak, mgr Alina Prusinowska- Marek „Profesjonalizacja opiekunów zastępczych - wyzwanie dla systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Rodzinna piecza zastępcza jako realizacja zasady pomocniczości wobec dziecka i rodziców w kryzysie”
dr Kinga Przybyszewska „Jakość życia rodzin niepełnych i wielodzietnych w województwie mazowieckim”
Mirosław Kwiatkowski „Pogotowie rodzinne- prowadzenie w praktyce”
mgr Beata Dziedzic, mgr Paweł Dziedzic „Wymierne efekty po 23 latach pracy w rodzinnym domu dziecka - refleksje”

Beata Gospodarek- Werbanow „Relacja rodzic biologiczny- rodzic zastępczy . W poszukiwaniu rozwiązań służących dobru dziecka”


mgr Elżbieta Pędziałek Kunert „Rola Sądu rodzinnego i kuratora rodzinnego w udzielaniu pomocy rodzinie”
dr hab. Izabela Krasiejko, mgr Lidia Zeller „Interesariusze częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny”

dr Józefa Matejek "Rodzicielstwo zastępcze w systemie wsparcia rodziny w obliczu sytuacji trudnych"

dr Marek Banach "Dziecko z FASD w rodzinie - strategie i zasady organizowania pracy opiekuńczo wychowawczej"

Sekcja IV - Sekcja studencka, sala 203

Moderatorzy: dr Marek Banach, Karolina Rycek

Izabela Piwowarczyk „Interesariusze pomocy społecznej”

Kinga Burda „Reintegracja kobiet skazanych na karę pozbawienia wolności, na podstawie współpracy


z Zakładem Karnym w Lublińcu”

Karolina Gugała „Działalność klubów środowiskowych na rzecz integracji społeczności lokalnej (na podstawie działalności Klubu Wersalik Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta)”

Karolina Rycek „Organizacje pozarządowe w służbie niepełnosprawnym dzieciom - na przykładzie Stowarzyszenia Sprawne Smoki”

Kamila Pazgan, Paulina Ćwiąkała „Senior jako beneficjent pomocy społecznej – działalność organizacji rządowych i pozarządowych”

Adrian Biela „Działalność terapeutyczno-opiekuńcza krakowskich domów pomocy społecznej,
a satysfakcja życiowa podopiecznych”

Marta Banout „Pieniądze szczęścia nie dają…? – jakość życia w erze konsumpcjonizmu”

Szczukowska Aleksandra, Agnieszka Podmokła "Etyczne aspekty pracy socjalnej w placówkach wsparcia dziennego"

Małgorzata Kosak, Magdalena Kożuszek „Ciemna strona pomocy społecznej”


Paulina Pląder „Rodzina w systemie pomocy społecznej”

Żaklina Witoszek „Dziecko z zespołem FAS beneficjentem pomocy społecznej”

Justyna Kupczak „Mit czy prawda? - pomoc i wsparcie dla dorosłych z autyzmem”

Gizela Sklorz "Działalność UTW na rzecz seniorów"


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość