Strona główna

Uniwersytetu opolskiego


Pobieranie 0.7 Mb.
Strona1/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Pakiet informacyjny ECTSOchrona środowiska

STUDIA 3-LETNIE STACJONARNE
STUDIA 3-LETNIE NIESTACJONARNE

Opole 2011WYDZIAŁ PRZYRODNICZO – TECHNICZNY

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

45-052 Opole

ul. Oleska 48

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik

Opole, ul. Oleska 48, pok.108 , tel.077 452 73 00

Dni i godziny przyjmowania stron :


 • wtorek - 13.00 - 14.00  (przy ul. Dmowskiego 7/9, pokój nr 151)

 • czwartek - 10.00 - 11.00 45 – 052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 108,PRODZIEKAN Wydziału Przyrodniczo - Technicznego

prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-WacławekOpole, ul. Oleska 48, pok.108 A, tel. 077 452 73 04

Dni i godziny przyjmowania stron :


 • wtorek    -     9.00-10.00

 • czwartek -    9.45-10.45


PRODZIEKAN Wydziału Przyrodniczo - Technicznego ds.  studenckich

dr inż. Dariusz SuszanowiczOpole, ul. Oleska 48, pok.108 A, tel. 077 452 73 04

Dni i godziny przyjmowania stron :

czwartek - 8.00 - 9.00

piątek - 12.00 - 13.00

DZIEKANAT WYDZIAŁU
Opole, l. Oleska 48, pokój 126, tel. 077 452 73 02, 077 452 73 01

Dni i godziny przyjmowania stron :

od wtorku do piątku 1100 – 1400

w soboty 800 – 1200Kierownik dziekanatumgr Monika Mamczura-Dużyńska

Opole, ul. Oleska 48, pokój 124, tel. 077 452 73 00 • sprawy studentów dziennych i zaocznych prowadzą:


mgr Anna Lubczyńska

mgr Małgorzata Kuberska

mgr Karolina Polak

Wydział Przyrodniczo - Techniczny Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2011/2012 będzie kształcił studentów na kierunkach:
studia I stopnia

 • Ochrona Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biologia (w systemie stacjonarnym)

 • Inżynieria Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biotechnologia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna (w systemie stacjonarnym)


studia II stopnia

 • Ochrona Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biologia (w systemie stacjonarnym)

 • Inżynieria Środowiska (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Biotechnologia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)Koordynatorzy kierunkowi:


 • Ochrona Środowiska - dr Urszula Karwaczyńska

 • Biologia – dr Anna Kocorek

 • Biotechnologia – dr Teresa Farbiszewska

 • Inżynieria Środowiska – dr Daniel Janecki

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna - dr Władysław Pierański


STRUKTURA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO – TECHNICZNEGO

I. SAMODZIELNA KATEDRA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMIKierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik – Dulewska

Pracownicy techniczni
mgr Agnieszka Brożonowicz
mgr Aleksandra Cichoń
mgr Katarzyna Kochanowska
mgr Elwira Wiśniewska


1. ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI

prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik - Dulewska- Kierownik Zakładu
Pracownia Gospodarki Odpadami

dr inż. Tomasz Ciesielczuk


dr Beata Gołuchowska


Pracownia Gospodarki Wodno-Ściekowej

dr Mariusz Głowacki


dr Urszula Karwaczyńska


Pracownia Hydrologii
dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska prof. UO
dr inż. Mirosław Wiatkowski

Pracownia spektrometrii i chromatografii

mgr Barbara Kotula – Witkowska2. ZAKŁAD MONITORINGU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dr hab. Stanisław Koziarski, prof. UO – Kierownik Zakładu
Pracownia Zagospodarowania Przestrzennego

dr Krzysztof Badora


dr Maciej Wyszyński
mgr Radosław Wróbel
Pracownia Monitoringu

dr Izabela Czerniawska – Kusza


dr Elżbieta Gołąbek


Pracownia Edukacji Ekologicznej

dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO


mgr Józef Borecki – st. wykł.


3. ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA

dr hab. Tadeusz Magiera prof. UO  - Kierownik Zakładu


dr hab. Izabella Pisarek
dr Grzegorz Kusza


Pracownia Ochrony Agrocenoz

dr Jarosław Sławiński
 1. SAMODZIELNA KATEDRA BIOSYSTEMATYKI


Kierownik Katedry - prof. dr hab. Jerzy Lis


  1. Zakład Biologii Roślin

  2. Zakład Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej

  3. Zakład Zoologii Bezkręgowców

  4. Zakład Ewolucji i Ekologii Zwierząt

  5. Zakład Paleobiologii

  6. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością 1. SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJKierownik Katedry – prof. dr hab. Adam Latała

 1. Zakład Biotechnologii

 • Pracownia Procesów Biodegradacyjnych

 • Pracownia Bioreaktorów

 • Pracownia Mikrobiologii Ogólnej i Przemysłowej

 • Pracownia Genetyki Biochemicznej

 • Pracownia Biochemii

 • Pracownia Enzymologii

 • Pracownia Biotechnologicznych Podstaw Żywienia Człowieka

 • Pracownia Podłoży i Hodowli Szczepów

 1. Zakład Biologii Komórki

 • Pracownia Mikroskopii Świetlnej i Elektronowej

 1. Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody

 2. Zakład Badań Fizykochemicznych

 • Pracownia Technologii Informacyjnej

 • Pracownia Biofizyki i Fizyki Środowiska

 • Pracownia Chemii Środowiska

  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość