Strona główna

Upadek systemu wersalskiego


Pobieranie 33.91 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.91 Kb.

 1. Upadek systemu wersalskiego:

  1. 1931 r. - agresja Japonii na Chiny -> okupacja chińskiej prowincji Mandżurii -> Liga Narodów bezsilna (miały być sankcje, ale nie wiedzieli jakie, WB była im niechętna)

  2. 1935 r. – po odrzuceniu propozycji przekształcenie Etiopii w państwo wasalne -> agresja Włoch -> maj 1936 Etiopia wcielona do Włoch -> sankcje ekonomiczne Ligi Narodów -> szkody polityczne -> społeczeństwo Włoskie popiera swojego wodza w agresywnej polityce -> zbliżenie Rzeszy i Włoch

  3. marzec 1936 r.rozlokowanie wojsk w Nadrenii –> naruszenie traktatu wersalskiego

  4. szybka rozbudowa armii Niemieckiej -> polityka appeasementu (łagodzenia) stosowana wobec Niemiec + rozbudowa Linii Maginota – generalnie państwa zachodnie zbytnio ignorowały Niemcy i były bezradne

  5. marzec 1938 r.Anschlusswcielenie Austrii do Niemiec

  6. wiosna 1938 r. – żądanie przyłączenia Sudetów -> konferencja w Monachium (29-30.09.1938 r.) -> zachód bezradny i na to pozwala (myśleli, że żądania Hitlera się już skończyły)

  7. 22 marcawcielenie Kłajpedy (okręg należący do Litwy) do Niemiec

  8. marzec 1939 r. – Słowacja ogłasza secesję i samodzielność -> 15.03 – wojska niemieckie pod pretekstem obrony Słowacji zajmują Czechy i Morawy

  9. Sytuacja Polski:

- październik 1938 r. – żądanie przyłączenia Gdańska do Rzeszy + budowy eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez Pomorze -> odrzucone

- polityka zastraszania – ataki w niemieckiej prasie, incydenty między ludnością polską i niemiecką, ruchy wojsk w pobliżu granicy -> opór ze strony Polski

- w marcu po zajęciu Czech i Moraw -> Polska okrążona

- 6.04.1939 r. – obustronne (WB <-> Polska) zobowiązania pomocy na wypadek agresji niemieckiej

- 13.04.1939 r. – j/w (Francja <-> Polska)

- 28.04.1939 r. – Hitler oskarża Polskę o pogwałcenie paktu o nieagresji z 1934 r. -> zerwanie- 23.08.1939 r. – pakt Ribbentrop-Mołotow

 1. Pakt Ribbentrop–Mołotow:

  1. podpisany w Moskwie 23.08.1939 r.

  2. 10-letnie zobowiązanie nieagresji i neutralności na wypadek konfliktu jednej ze stron porozumienia z państwem trzecim

  3. dołączony z inicjatywy Stalina tajny protokół dawał ZSRR wolną rękę w Besarabii, Estonii, Finlandii, Łotwie i wsch. Polsce (na wschód od „linii rzek Narwi, Wisły i Sanu”), III Rzeszy — na Litwie i pozostałym terytorium Polski.

 2. Traktat o przyjaźni i granicy:

  1. podpisany 28.09.1939 r. w Moskwie.

  2. sankcjonował rozbiór Polski

  3. tworzył podstawę dla systemu sowiecko-niemieckich uzgodnień szczegółowych, zawartych w jednocześnie podpisanych oświadczeniach, tajnych protokołach oraz wymienionych przez Ribbentropa i Mołotowa listach

 3. Kampania wrześniowa:

  1. 1.09.1939 r. (3:45) – tak się datuje rozpoczęcie działań, ale Wieluń był nieco wcześniej bombardowany (ważne wydarzenia: pancernik Schleswig-Hollstein ostrzeliwujący Westerplatte [upadli 7.09 – 3500 piechoty Niemieckiej przeciw 182 Polakom], bitwa pod Mokrą, a w przeddzień – prowokacja w Gliwicach)

  2. plan niemiecki „Fall Weiss” przewidujący okrążenie polskich wojsk przed Wisłą realizowały 2 grupy armii „Północ” i „Południe”, liczące 45 dywizji piechoty, 7 pancernych, 4 lekkie, 4 zmotoryzowane, 3 górskie, 3 słowackie, 15 innych brygad lub dywizji, razem 80 wielkich jednostek.

  3. polski plan „Zachód” przewidywał bitwę graniczną i obronę na linii obejmujące ważne ośrodki kraju, realizowało go około 45 dywizji

  4. przewaga Niemców była w liczebności sił ponad 1,5 krotna a wielokrotna w uzbrojeniu

  5. 3.09 – Francja i Anglia wypowiadają Niemcom wojnę – bez działań zbrojnych

  6. 3.09 – utworzenie Dowództwa Obrony Warszawy – na czele gen. Władysław Czuma a także utworzenie Straży Cywilnej (komisarzem prezydent Warszawy – Stefan Szarzyński)

  7. w pierwszych dniach września (5–6) przerwanie frontu polskiego

  8. 7.09 – stolicę opuścił rząd, marszałkowie sejmu i senatu + naczelny wódz Edward Rydz-Śmiegły

  9. 14–18.09 - bitwa nad Bzurą – jedyna znacząca polska ofensywa

  10. 15.09 – okrążenie Warszawy -> obrona do 27-28.09

  11. 17.09 – wkroczenie Sowietów i nie podejmowanie zasadniczych walk (bo tam nie było prawie polskich wojsk)

  12. 5.10 - bitwa pod Kockiem (między Radomiem a Lublinem) – ostatnia bitwa Kampanii Wrześniowej

  13. opuszczenie Polski przez rząd jeszcze w czasie walk

  14. podział kraju wzdłuż Wisły i Sanu pomiędzy ZSRR i Niemcy (zgodnie z paktem Ribentropp–Mołotow)

  15. wcielenie Śląska, Łódzkiego, Poznańskiego, części Małopolski do Rzeszy, a z reszty – utworzenie Generalnego Gubernatorstwa

 4. Pod okupacją:

  1. Wysiedlenia 1,5 mln osób przez ZSRR

  2. Obozy koncentracyjne (Oświęcim, Majdanek, Treblinka, Chełmno, Bełżec, Sztutowo) – eksterminacja Żydów (ponad 6 mln do końca wojny), Romów, Polaków

  3. Ruch oporu:

- ZWZ (Związek Walki Zbrojnej, później AK)

- Bataliony Chłopskie

- później także Armia Ludowa (powołana przez komunistów)

- powstanie Państwa Podziemnego ze wszystkimi organami, rządzonego z Londynu (tam był również nasz rząd) 1. Inne walki:

  1. od około listopada tzw. wojna zimowa – atak ZSRR na Finlandię -> pozbawienie jej 10% terytorium pokojem w marcu 1940 r.

  2. 9.04.1940 – atak Niemiec na Danię i Norwegię (Dania opanowana w kilkanaście godzin, Norwegia nieco dłużej i jej rząd wycofał się do Londynu)

  3. 10.05.1940 – agresja na Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg:

- Beneluks opanowany po kilku dniach (słabe armie)

- Francja miała silną armię, dobre uzbrojenie oraz linię Maginota – pas fortyfikacji wzdłuż granicy z Niemcami

- mimo to „linię” ominięto (broniło jej 300 tys żołnierzy!) a uderzenie spadło z północy – z kierunkiem kolejno na Lille i Dunkierkę (skąd szybko ewakuował się korpus brytyjski), dalej na Paryż i Dijon i dalej na południe

- utworzono po rozejmie, pod koniec czerwca, w południowej Francji państwo ze stolicą w Vichy (Petain był przywódcą)  1. ZSRR w czerwcu 1940 włączył Litwę, Łotwę i Estonię pod pozorem prośby tamtejszych komunistów

  2. Od Rumunii ZSRR oderwał Mołdawię

  3. Włochy jesienią zaatakowały Grecję (bez powodzenia)

  4. „bitwa o Anglię” – lipiec–wrzesień 1940 – próba zniszczenia lotnictwa brytyjskiego i dalszej inwazji – nieudana m.in. dzięki służbie polskich lotników w RAF-ie.

  5. 6.04.1941 r. - agresja Włoch, Niemiec, Węgier i Bułgarii na Jugosławię – rozbiór kraju, powstanie tzw. Niezależnego Państwa Chorwackiego

 1. Agresja Niemiec na ZSRR („Plan Barbarossa”):

  1. natarcie od 22.07.1941, wspomagane przez armie państw satelickich: Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Węgier oraz Włoch

  2. chwilowa panika w ZSRR – nieprzygotowanie do wojny, transporty z dostawami dla Niemiec nie zatrzymane, dowództwo przetrzebione czystką z 1938

  3. układ Sikorski–Majski pozwolił na stopniowe wypuszczanie polskich jeńców z łagrów i ich walkę - powstały armie: W. Andersa (ewakuowana do Iranu i dalej aż do Włoch) i Z. Berlinga (doszła do Berlina)

  4. szybki pochód wojsk niemieckich, wojska radzieckie cofają się, ale coraz wolniej

  5. Stalin wycofuje się na jakiś czas a potem przemawia i wzywa do walki

  6. Niemcy do XII dochodzą do linii Leningrad (St. Petersburg) – oblężony przez 2 lata, Nowogród, Moskwa, Tuła, Charków, Morze Czarne

  7. Od listopada 1941 – bitwa pod Moskwą – pierwsze odrzucenie Niemców dzięki wielkiemu wysiłkowi ludności cywilnej (okopy) i wojska

  8. W roku 1942 ofensywa na północnym odcinku frontu załamała się i skierowano się na południe – osiągnięto linię Woroneż – Stalingrad – Grozny (Czeczenia) – Morze Czarne

  9. Przełom 1942/43 – klęska pod Stalingradem – błędna decyzja Hitlera każe Niemcom walczyć do końca –> okrążenie –> ponad 600000 dostaje się do niewoli (luty 1943)

  10. Sierpień 1943 – kolejny przełom – bitwa na łuku kurskim – feldmarszałek von Mannstein chciał przełamać front rosyjski, ale uderzenie nie było trafione w czasie -> największa bitwa pancerna w historii – pod Prochorowką – tysiące czołgów z każdej strony – Niemcy „nadziali się” na Gwardię pancerną

  11. Na przełomie 1943/44 Rosjanie stanęli nad Dnieprem

  12. Przez rok 1944 wyzwolono Bałkany (bez Chorwacji) i Polskę do Wisły

  13. W 1943-44 - akcja „Burza” – AK pomagała walczyć Rosjanom z Niemcami w wyzwalaniu Polski, lecz ci często aresztowali, rozstrzeliwali jej członków

  14. 1.08.1944 - 10.1944 – powstanie warszawskie

  15. 22.07 - powstał PKWN (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) – rząd komunistyczny

  16. 8.05.1945 – koniec wojny w Europie

 2. Powstanie warszawskie:

  1. 1.08.1944 – g. 17 (godzina „W”) - wystąpienie zbrojne Armii Krajowej, wsparte przez ludność miasta

  2. siły AK - łącznie ok. 50 tys. żołnierzy, zapas amunicji na 2–3 dni walki

  3. Niemcy - prawie 20 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy i policjantów, od wiosny 1944 umacniali obiekty zajmowane w mieście.

  4. rozkaz nie dotarł na czas do części dowódców i oddziałów, doszło też do potyczek przed godziną „W” -> zaalarmowanie Niemców

  5. powstańcy nie zdobyli większości atakowanych obiektów, ponieśli duże straty -> ok. 2 tys. zabitych (Niemcy — ok. 0,5 tys.)

  6. opanowali zwarty zespół dzielnic mieszkalnych w Śródmieściu i mniejsze zespoły budynków w innych dzielnicach

  7. po pierwszych dniach -> 3 ośrodki walki (Śródmieście z Wolą i Starym Miastem, Dolny Mokotów i Żoliborz)

  8. od 5.08 – Niemcy – przybywają nowe oddziały SS, policji, jednostki frontowe i lotnictwo -> wymordowali ok. 40 tys. osób cywilów

  9. 9–10.09 - rozmowy kapitulacyjne, przerwane po zapowiedzi lotu amerykańskiego z zaopatrzeniem oraz rozpoczęciu sowieckiego natarcia na Pragę

  10. 26.09 - część obrońców kanałami przeszła do Śródmieścia, reszta 27.09 skapitulowała

  11. układ kapitulacyjny zapewniał powstańcom prawa kombatanckie, zabraniał stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności cywilnej

  12. do 5.10 - oddziały powstańcze opuściły Warszawę

  13. ludność cywilną rozesłano do różnych miejscowości na terenie okupacji niemieckiej

  14. straty niemieckie: 10 tys. zabitych, 6 tys. zaginionych, 9 tys. rannych, prawie 300 czołgów, dział szturmowych i samochodów pancernych

  15. straty wśród powstańców: było ok. 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 5 tys. ciężko rannych, do niewoli poszło ok. 16 tys., zginęło 150–200 tys. cywilów

  16. planowe działania Niemców w czasie powstania i po jego upadku doprowadziły do zniszczenia ok. 70% majątku miasta.

 3. Drugi Front w Europie:

  1. 06.1944 – inwazja w Normandii.

  2. Inwazja w południowej Francji

  3. Ofensywa – bitwa pod Falaise - przerwanie frontu

  4. Opanowanie Francji

  5. Przełom 1944/45 – walki na granicy

  6. Operacja Market-Garden – desant w Holandii, miał doprowadzić do opanowania mostów na Renie – operacja nieudana – wielkie straty

  7. Ofensywa w 1945 na Berlin

 4. Operacja normandzka - 6.06.1944 – 08.1944 r.:

  1. strategiczna operacja desantowa morsko-powietrzna wojsk aliantów (tego typu największa podczas II wojny światowej)

  2. zapoczątkowała inwazję i utworzenie drugiego frontu przeciwko Niemcom w Europie Zachodniej

  3. koniec lipca - po wylądowaniu na odcinku Saint-Martin-de-Varreville–ujście rzeki Orne - alianci przełamują obronę niemiecką

  4. nacierały w kierunku Sekwany i Loary

  5. końcową fazą - bitwa pod Falaise

 5. Konferencje Wielkiej Trójki:

  1. Teheran - koniec 1943

  2. Jałta – 4-11.02.1945

  3. Poczdam 07/08.1945

  4. Postanowienia dotyczyły podziału Europy po wojnie i regulowały m.in. okupacje Niemiec przez ZSRR, USA, Wlk. Brytanię, Francję oraz to ze wpływ w naszej części kontynentu miał ZSRR

 6. Afryka północna:

  1. Walki od 1940 z Włochami

  2. Uderzenie włoskie idzie słabo, ale gdy lądują Niemcy – docierają pod El-Alamejn, gdzie ponoszą klęskę

  3. Ofensywa Brytyjczyków i Polaków

  4. 1942 – Amerykanie lądują w Afryce

  5. wyparcie Niemców

 7. Włochy:

  1. 07.1943 – lądowanie na Sycylii

  2. 05.1944 – bitwa pod Monte Cassino – udział Polaków w decydującej fazie

  3. Bitwa pod Ankoną

  4. Do 1945 – wyparcie Niemców z Włoch

 8. Pacyfik:

  1. 7.12.1941 – atak Japończyków na Pearl Harbor

  2. Zdobywanie kolejnych wysp.

  3. Na Morzu Koralowym zniszczono główną flotę japońską

  4. 06 i 09.08.1945 – zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość