Urszula NowickaPobieranie 8.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.23 Kb.

Nota o autorze

Urszula Nowicka

- Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

- dr hab., prof. nadz.,

- e-mail: ulanowicka@poczta.onet.pl


Tytuł artykułu

w języku publikacjiWzajemne powiązania KPK i KKKW na płaszczyźnie ich autonomicznego funkcjonowania

Tytuł artykułu

w języku angielskim

lub w innym j. kongresowym


The mutual correlation of CIC and CCEO in light of their autonomous operation


Treść

lub streszczenie

w języku publikacji


Treść: Wstęp. – 1. Zasada współistnienia, ale nie podporządkowania KPK i KKKW. – 2. Zasada nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, aliud expresse statuitur. – 3. Kościół sui iuris a Ecclesia Latina w normach KKKW. – 4. Komplementarność praktyczna KKKW i KPK jako jednego systemu prawnego. – Zakończenie.

Streszczenie

w języku angielskimlub w innym j. kongresowym


After promulgation of Code of Canons of Oriental Churches in 1990, we encounter in canonical doctrine the view that the CCEO is lex specialis in regards to the CIC, or that the Eastern Code obliges the Latin faithful as the later norm of the same Supreme Lawgiver. On the other hand according to the CCEO Canon 1 „The canons of this Code affect all and solely the Eastern Catholic Churches, unless, with regard to relations with the Latin Church , it is expressly stated otherwise”. This article aims to analyze the relationship between the two Codes of the Church: CCEO canons, which apply to the Latin faithful (direct and indirect interrelation) and possible application of the CCEO norms as ancillary source for the interpretation of the CIC.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy