Strona główna

Urząd Gminy Dąbrowa ul. Księdza Sztonyka 56 49-120 Dąbrowa


Pobieranie 13.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.92 Kb.
Lewin Brzeski, 06.02.2015r. BI.II.6730.29.2014

Urząd Gminy Dąbrowa

ul. Księdza Sztonyka 56

49-120 Dąbrowa
Na podstawie art. 51 ust. 3, 53 ust. 1 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późń. zm.) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania wszczętego w dniu 17.12.2014r. na wniosek firmy Altiplano S.A., (dawniej: Altiplano Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą pomocniczą (dwa kable światłowodowe) w celu połączenia stacji elektroenergetycznej 30/110 kV zlokalizowanej w gminie Grodków, do której podłączone są źródła wytwórcze z rozdzielnią 110 kV w stacji Dobrzeń, zlokalizowaną w gminie Dobrzeń Wielki. Przedmiotowa inwestycja celu publicznego będzie zlokalizowana w Gminie Olszanka, Lewin Brzeski i Dąbrowa na terenie działek:

Gmina Lewin Brzeski

 • dz. nr 31, 415/18, 476, 479, 481/1, 481/2, 483/1, 483/2, 499, 50, 500, 501, 561, 563, 650, 652, 653, 656, 681, 70 obręb Borkowice,

 • dz. nr 156, 176, 178, 41, 42, 44, 48/1, 49, 50, 54/2, 55/2, 55/4, 64 obręb Oldrzyszowice,

 • dz. nr 101/2, 11/6, 190/3, 198/1, 202/1, 212, 213, 231/1, 239, 245, 262, 265, 31/1, 33/1, 64/1, 66/4, 81/4, 87, 88, 89/2 obręb Przecza,

 • dz. nr 100/1, 102/1, 124, 125, 126, 137, 139, 200, 21, 353, 380, 384, 385/3, 55/3, 57, 58, 86, 88, 93/1, 93/2, 94 obręb Ptakowice,

dz. nr 1/1, 11, 115, 116, 12, 139/1, 139/2, 172, 2/1, 204, 210, 219, 269/2, 350/1, 61/1, 63, 90, 91 obręb Sarny Małe,

 • dz. nr 161, 176, 199, 201, 203, 212, 213, 214, 241, 249, 251, 252, 259, 266, 268/1, 270/1 obręb Stroszowice,

Gmina Olszanka

 • dz. nr 37/1, 37/2, 59/1, 600, 601, 639/1, 639/2, 644/2, 645/1, 645/2, 660/4, 666/1 obręb Czeska Wieś,

 • dz. nr 653, 655/1, 658, 666, 668, 669 obręb Michałów,

Gmina Dąbrowa

 • dz. nr 190/1, 482, 494, 510, 518, 540, 556, 590, 603,289/1, 292/1, 274 obręb Narok,

 • dz. nr 116, 225, 266, 274, 276, 277, 279, 280, 267/2 obręb Niewodniki,

 • dz. nr 43, 103, 42, 1112, 216/6, 252/40, 439/2, 627/3, 993/92 obręb Żelazna,

 • dz. nr 23/2 obręb Skarbiszów.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z całością zebranego materiału bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 w Lewinie Brzeskim, pok. nr 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z uwagi na fakt prowadzenia procedury wydania decyzji przez Burmistrza Lewina Brzeskiego w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami i burmistrzami, proszę o umieszczenie na stronie internetowej załączonego obwieszczenia na okres 14 dni oraz proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Otrzymują:

 1. Adresat + załącznik,

 2. A.a.

AS/MK
Lewin Brzeski, 06.02.2015r. BI.II.6730.29.2014

Urząd Gminy Olszanka

Olszanka 16

49-332 Olszanka
Na podstawie art. 51 ust. 3, 53 ust. 1 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późń. zm.) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania wszczętego w dniu 17.12.2014r. na wniosek firmy Altiplano S.A., (dawniej: Altiplano Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą pomocniczą (dwa kable światłowodowe) w celu połączenia stacji elektroenergetycznej 30/110 kV zlokalizowanej w gminie Grodków, do której podłączone są źródła wytwórcze z rozdzielnią 110 kV w stacji Dobrzeń, zlokalizowaną w gminie Dobrzeń Wielki. Przedmiotowa inwestycja celu publicznego będzie zlokalizowana w Gminie Olszanka, Lewin Brzeski i Dąbrowa na terenie działek:

Gmina Lewin Brzeski

 • dz. nr 31, 415/18, 476, 479, 481/1, 481/2, 483/1, 483/2, 499, 50, 500, 501, 561, 563, 650, 652, 653, 656, 681, 70 obręb Borkowice,

 • dz. nr 156, 176, 178, 41, 42, 44, 48/1, 49, 50, 54/2, 55/2, 55/4, 64 obręb Oldrzyszowice,

 • dz. nr 101/2, 11/6, 190/3, 198/1, 202/1, 212, 213, 231/1, 239, 245, 262, 265, 31/1, 33/1, 64/1, 66/4, 81/4, 87, 88, 89/2 obręb Przecza,

 • dz. nr 100/1, 102/1, 124, 125, 126, 137, 139, 200, 21, 353, 380, 384, 385/3, 55/3, 57, 58, 86, 88, 93/1, 93/2, 94 obręb Ptakowice,

dz. nr 1/1, 11, 115, 116, 12, 139/1, 139/2, 172, 2/1, 204, 210, 219, 269/2, 350/1, 61/1, 63, 90, 91 obręb Sarny Małe,

 • dz. nr 161, 176, 199, 201, 203, 212, 213, 214, 241, 249, 251, 252, 259, 266, 268/1, 270/1 obręb Stroszowice,

Gmina Olszanka

 • dz. nr 37/1, 37/2, 59/1, 600, 601, 639/1, 639/2, 644/2, 645/1, 645/2, 660/4, 666/1 obręb Czeska Wieś,

 • dz. nr 653, 655/1, 658, 666, 668, 669 obręb Michałów,

Gmina Dąbrowa

 • dz. nr 190/1, 482, 494, 510, 518, 540, 556, 590, 603,289/1, 292/1, 274 obręb Narok,

 • dz. nr 116, 225, 266, 274, 276, 277, 279, 280, 267/2 obręb Niewodniki,

 • dz. nr 43, 103, 42, 1112, 216/6, 252/40, 439/2, 627/3, 993/92 obręb Żelazna,

 • dz. nr 23/2 obręb Skarbiszów.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z całością zebranego materiału bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 w Lewinie Brzeskim, pok. nr 1 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z uwagi na fakt prowadzenia procedury wydania decyzji przez Burmistrza Lewina Brzeskiego w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami i burmistrzami, proszę o umieszczenie na stronie internetowej załączonego obwieszczenia na okres 14 dni oraz proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.
Otrzymują:

 1. Adresat + załącznik,

 2. A.a.

AS/MK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość