Strona główna

Ustrzyki Dolne, dn. 2005. 06. 02 Gpi. 7331/72/05 zawiadomieni e


Pobieranie 12.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.35 Kb.

Ustrzyki Dolne, dn. 2005.06.02


GPI.7331/72/05

Z A W I A D O M I E N I E


o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stosownie do przepisu art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.) - zawiadamia się, że w dniu 2.06.2005r. na wniosek, który złożyło: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: • rozbudowę osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów 2xDN 100.

Lokalizacja inwestycji na działkach ewidencyjnych nr: 932, 931, 1058, 1021/3, 1035, 1037, 977, 947, 946, 948/1, 948/2, 945 położonych w mieście Ustrzyki Dolne.

W ciągu 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu mogą w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, pok. 12, zapoznać się z zamierzeniami inwestora i zgłaszać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.Otrzymują :


 1. Strony postępowania.

 2. A. a.

Strony postępowania sprawy znak: GPI-7331/72/05
 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne.


 1. Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 04-498 Warszawa.

 3. P. Wójtowicz Edward i P. Wójtowicz Danuta, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Łukasiewicza 2/19.

 4. P. Jagielczuk Stanisław i P. Jagielczuk Teresa, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 51/14.

 5. P. Malicki Dariusz, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Dwernickiego 21.

 6. P. Pelczarski Zdzisław, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Jana III Sobieskiego 24/28.

 7. P. Rygiel Roman i P. Rygiel Krystyna, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/19.

 8. P. Pachla Paweł i P. Pachla Aleksandra, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna ½.

 9. P. Szawracki Zenon Marian i P. Szawracka Helena Katarzyna, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Dworcowa 2/32.

 10. P. Ruszelak Halina Maria i P. Ruszelak Józef Henryk, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/21.

 11. P. Sawa Marian Paweł i P. Sawa Anna Stefania, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/7.

 12. P. Patlewicz Jan i P. Patlewicz Stanisława, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/16.

 13. P. Jachimowicz Andrzej i P. Jachimowicz Bogusława, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/17.

 14. P. Janzer Zbigniew Piotr i P. Janzer Maria, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/3.

 15. P. Jakubik Józef i P. Jakubik Eugenia Maria, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/10.

 16. P. Kurek Bronisława i P. Kurek Józef, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/22.

 17. P. Konopelski Roman i P. Konopelska Janina, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/13.

 18. P. Hartman Władysław Ryszard i P. Hartman Krystyna, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna ¼.

 19. P. Brózda Fryderyk Andrzej i P. Brózda Maria, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/6.

 20. P. Postoławska Stefania, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/14.

 21. Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzegi Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 22. P. Bindas Jadwiga, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolana 1/18.

 23. P. Stachowska Grażyna Halina, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Piastowska 40/30.

 24. P. Kamińska Janina, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/9.

 25. P. Krasulak Rudolf Ryszard, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/8.

 26. P. Durał Janina, zam. 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Szkolna 1/12.

 27. A. a.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość