Strona główna

Usługi są przyszłością rozwijającej się polskiej gospodarki I mają coraz większy udział w tworzeniu pkb. E-usługi, czyli usługi świadczone drogą elektroniczną, stanowią w nowoczesnej gospodarce nie tylko istotne I szybko rosnące źródło


Pobieranie 27.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.6 Kb.


Konferencja prasowa 7 grudnia 2011 r.„E-usługi to przyszłość polskiej gospodarki”

Usługi są przyszłością rozwijającej się polskiej gospodarki i mają coraz większy udział w tworzeniu PKB. E-usługi, czyli usługi świadczone drogą elektroniczną, stanowią w nowoczesnej gospodarce nie tylko istotne i szybko rosnące źródło przychodów, ale także umożliwiają rozwój innych dziedzin życia. Raport „Wzornictwo e-usług. Analiza stanu wzornictwa usług świadczonych drogą elektroniczną i perspektywy ich rozwoju w Polsce.” Instytut Wzornictwa Przemysłowego przygotował na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Celem raportu jest analiza wykorzystania wzornictwa w procesie rozwoju i wdrażania e-usług przez polskie przedsiębiorstwa oraz wypracowanie rekomendacji dla zapewnienia rozwoju
e-usług.
Każdy informatyk chciałby być Markiem Zuckerbergiem, najmłodszym miliarderem świata (13,5B$ w 2011 wg magazynu Forbes), założycielem i właścicielem serwisu Facebook, z którego korzysta obecnie ponad pół miliarda użytkowników. Nie każdy jednak wie, że Mark studiował na uniwersytecie Harward nie tylko informatykę, ale także psychologię, a popularność Facebooka wynika z doskonałego dopasowania e-usługi do potrzeb i oczekiwań odbiorców, a nie z perfekcji rozwiązania technicznego.

Według badań Bain and Company na 100 badanych firm ponad 80 jest zdania, że oferują bardzo dobre rozwiązanie, podczas gdy tylko 8 klientów na 100 ma pozytywne doświadczenie w ich wykorzystaniu ! IMF szacuje udział usług w PKB naszej gospodarki na średnim światowym poziomie, wynoszącym 63%, podczas gdy rozwinięte gospodarki EU mieszczą się w 70%-80%. Warto te liczby odczytać jako dobre wiadomości, świadczące o dużych możliwościach tkwiących w rozwoju sektora usług, a tym szczególnie e-usług.

Niniejszy raport IWP definiuje termin wzornictwa e-usług analogicznie do wzornictwa produktów, bada status rozwoju e-usług w Polsce w oparciu o wyczerpujące badanie grupy 201 przedsiębiorstw i 52 projektantów, wskazuje na najlepsze praktyki światowe, oraz przedstawia rekomendacje dla administracji oraz przedsiębiorstw. Mamy przekonanie, że rozpowszechnienie raportu przyczyni się do szybkiego rozwoju dyscypliny projektowania
e-usług, wzorem opublikowanego przez nas w roku 2007 raportu na temat wzornictwa produktów.”.. mówi Beata Bochińska, prezes IWP, współautor raportu.

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy i na ile przedsiębiorcy branży usługowej wykorzystują wzornictwo do projektowania e-usług, jakie to przynosi rezultaty oraz jak przebiega proces projektowania nowej e-usługi było możliwe na podstawie analizy wyników badania polskiego rynku e-usług, przeprowadzonego w lipcu 2010 r. na zlecenie IWP przez Pentor Research International na mierzalnej próbie przedsiębiorstw różnych branż, dla których usługi świadczone drogą elektroniczną stanowią potencjalnie o ich przewadze konkurencyjnej na rynku.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 201 przedsiębiorstw z 8 branż (finanse, informatyka, doradztwo, non-profit, ogólnospołeczna, informacyjna marketing kultura) oraz 52 projektantów e-usług. Przeprowadzono je w wybranych firmach, które w ciągu trzech lat poprzedzających moment pomiaru wdrożyły przynajmniej jedno przedsięwzięcie z zakresu e-usług. Dobór kwotowy respondentów zakładał zachowanie proporcji odnośnie do branż oraz wielkości firm. Badanie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu metody bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przy wykorzystaniu techniki CAPI.
Wyniki badań
Wyniki badań wskazują, że e-usługi rozwijają się w Polsce w sposób spontaniczny, motorem ich rozwoju jest przede wszystkim rozwój infrastruktury cyfrowej oraz naśladownictwo rozwiązań zagranicznych. Efektywność tych działań, jak na nieusystematyzowany proces, jest w niektórych przypadkach zaskakująco wysoka, co nie znaczy, że taki scenariusz sprawdzi się w każdym przypadku.
Przykładem jest np. rodzime rozwiązanie w postaci platformy aukcyjnej Allegro.pl, która zdominowała rynek do tego stopnia, że zablokowała wejście do Polski potentata globalnego, jakim jest serwis eBay. Podobne zjawisko może mieć miejsce w przypadku Amazon.com, którego popularność na polskim rynku może okazać się niewystarczająco wysoka, by pokonać rodzimych konkurentów jakimi są sieć Empik oraz księgarnia Merlin. Należy mieć świadomość, że samoistny rozwój kilku wiodących marek nie wystarczy do budowy nowoczesnego sektora e-usług w Polsce, który, by sprostać konkurencji zagranicznej, musi rozwijać się w szybkim tempie i przy zmaksymalizowanej efektywności. Wyniki badań ankietowych wykazały, że w większości polskich firm wdrażających e-usługi dominuje:


  • postrzeganie wzornictwa e-usług w kategoriach estetycznych, jako powierzchownej stylizacji, często w odniesieniu nie do całej usługi, ale ograniczenie się do jednego elementu,

  • naśladownictwo istniejących rozwiązań oraz podglądanie i kopiowanie produktów konkurencji,

  • niska ranga innowacyjności w hierarchii celów oraz nieświadomość zjawiska, jakim jest wzornictwo usług. 16% mikrofirm i 22% małych przedsiębiorstw oraz zaledwie 10% średnich i dużych firm uważa innowacyjność za kluczowy czynnik sprzyjający odniesieniu sukcesu na rynku.


Rekomendacje
W skrócie można je zdefiniować w postaci kilku obszarów, z których trzy najistotniejsze to:


  1. utworzenie otoczenia biznesu w postaci poprawy infrastruktury technicznej, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych;
  1. ukierunkowane wsparcie finansowe rozwoju e-usług ze środków Unii Europejskiej, oparte o kryteria kwalifikacji projektów zgodne z dedykowaną metodyką zarządzania wzornictwem e-usług;
  1. podnoszenie poziomu edukacji w obszarze szeroko pojętej e-gospodarki, przedsiębiorców, projektantów i konsumentów na wszystkich poziomach, zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Do przyspieszenia rozwoju sektora e-usług w Polsce w perspektywie najbliższej dekady potrzebne jest podejście systemowe, tworzące ekosystem wsparcia rozwoju e-usług od opracowania spójnej strategii, przez realizację wszystkich jej założeń, po ewaluację wyników. Takiemu podejściu będzie sprzyjało oparcie metodyki o spójną koncepcję „wzornictwa e-usług”, który to termin został wprowadzony i wstępnie zdefiniowany w raporcie.

Raport został tak opracowany, by mógł wskazać potencjalne zagrożenia i szanse dla rozwoju i wykorzystania uśpionego i często marnowanego zasobu, jakim mogą być projektanci usług. Projektanci usług mogą kreować całościowe pozytywne doświadczenie klienta, które stanowi podstawę współczesnego projektowania i wzornictwa usług oraz element przewagi konkurencyjnej.

Raport będzie dostępny wyłącznie drogą elektroniczną. Można się z nim zapoznać na stronie: raport-e-uslugi.pl

Autorami raportu są eksperci:
Beata Bochińska

Prezes zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (od 2006), lidera rynku w zakresie doradztwa i B+R w dziedzinie zarządzania wzornictwem produktów i usług. Specjalista i praktyk zarządzania wzornictwem, krytyk designu. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka (1995) i właścicielka niezależnego studia projektowego ABP Wzornik, świadczącego usługi doradcze w obszarze strategii wzornictwa i pozyskiwania projektów wzorniczych dla czołowych polskich przedsiębiorstw.

Autorka licznych publikacji, w mediach tradycyjnych (prasa, TV) i elektronicznych. Autorka raportów , ekspertyz oraz współautorka pierwszego polskiego podręcznika z zakresu zarządzania wzornictwem ( Design Mamagement). Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (krytyka designu) oraz w Szkole Głównej Handlowej (design management, services design – studia podyplomowe). Juror w światowych finałach konkursu technologicznego Imagine Cup (2009-2011) w kategorii Design oraz Digital Media, których organizatorem jest globalna firma Microsoft.

Dyrektor projektu kluczowego Zaprojektuj Swój Zysk ( w ramach POIG finansowanego z funduszy EU) , wspierającego  rozwój aplikacji wzornictwa w 550 firmach, oraz lider zespołów doradczych pracujących dla firm   i instytucji publicznych.  

Głównym obszarem zainteresowania są: projektowanie produktów i usług, trendy wzornicze, zarządzanie procesem rozwoju wzornictwa w kontekście zmian strategii i modeli biznesowych firm w związku z rozwojem nowych technologii oraz ewolucją konsumenta przyszłości

Iwona Palczewska

Biolog, antropolog, ergonomista. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1990 r. Od 2003 r. adiunkt, a następnie dyrektor Pionu Badań i Rozwoju Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny auksologii, antropologii, ergonomii oraz wzornictwa (m.in. Raportu dla Ministerstwa Gospodarki pt. Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa 2007).
Katarzyna Stefaniak

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Niezależny konsultant zajmujący się obszarem modeli biznesowych oraz struktur organizacyjnych i procesów w branżach takich jak telekomunikacja, informatyka oraz produkcja. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży ICT i wykonuje analizy rynku telekomunikacji oraz telewizji kablowej. Współautorka opracowania Studium wykonalności projektu Internet dla Mazowsza (2010) sporządzonego na zamówienie Agencji Rozwoju Mazowsza. W latach 2000–2005 konsultant firmy Deloitte.


Dorota Bryndal

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także podyplomowych studiów na kierunku Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego oraz kierunku Prawa Konkurencji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik w Kancelarii GESSEL (2004), gdzie pracuje od 1999 roku. Wcześniej była zatrudniona w White & Case Poland (1998–1999), Polskiej Korporacji Telewizyjnej CANAL+ (1995–1998) i FILM PLUS (1995–1998). Kieruje działami: prawa własności intelektualnej, prawa pracy i prawa farmaceutycznego. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji.


Alek Tarkowski

Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, koordynator projektu Creative Commons Polska. Członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. Współautor raportu „Polska 2030”, członek zespołu międzyresortowego „Polska cyfrowa”. Współpracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmuje się kwestiami dotyczącymi otwartej nauki. Współtwórca projektu „Kultura 2.0”, poświęconego przemianom kultury pod wpływem mediów cyfrowych. Zajmuje się rozwojem społeczeństwa cyfrowego, relacjami między procesami społecznymi, kulturą, technologiami i systemem własności intelektualnej.


TNS Pentor

TNS Pentor to jedna z czołowych agencji badawczych, specjalizująca się w badaniach ad hoc, działająca na polskim rynku od dwudziestu lat. TNS Pentor wspiera swoich klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Od marca 2010 jest integralną częścią międzynarodowej korporacji TNS, dzięki czemu oferuje swoim klientom światowe rozwiązania badawcze wsparte międzynarodowymi doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów w różnych krajach. Eksperci TNS Pentor są badaczami z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą na temat tego co się dzieje na rynku. Wszyscy przestrzegają zasad etyki zawodowej i zaleceń kodeksu etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku – ESOMAR.


Działania Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Mając świadomość wagi nowego zjawiska jakim jest projektowanie usług IWP prowadzi specjalistyczne działania:Monitoring polskiego rynku i konkurs Dobry Wzór, w roku 2010 IWP włączył usługi w zakres produktów ocenianych w monitoringu polskiego rynku, a tym samym kwalifikowanych do konkursu „Dobry Wzór”. IWP opracował nowatorski , jedyny na rynku polskim system oceny usług w tym e-usług.

Studia podyplomowe „Service Design Management”

IWP jest pionierem edukacji w dziedzinie zarządzania projektowaniem usług. W marcu 2012 roku rusza nowy kierunek studiów „Service Design Management” przygotowany i prowadzony przez IWP wraz ze Szkołą Główną Handlową. 171 godzin zajęć i 80 godzin warsztatów pozwoli poznać nową dziedzinę łączącą umiejętności zarządzania i projektowania procesów, metodologię tworzenia e-usług.Międzynarodowa konferencja „Usługi – nowy obszar dla wzornictwa”
14 grudnia 2011 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

Rozwój sektora usług i wykorzystanie nowych technologii to, jak pokazują analizy ekonomiczne, dwa najważniejsze czynniki wzrostu gospodarczego we współczesnym świecie. Konferencja poświęcona jest promocji innowacyjnych rozwiązań w obszarze


e-usług, wzornictwa usług i interaktywnej przestrzeni pracy przyszłości, tworzonych przez polskich i światowych projektantów, jako czynnikom zwiększającym konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz osiągany przez nie wynik finansowy. Prelekcje specjalistów oraz prezentowane case studies dostarczą uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania usług, a w szczególności e-usług oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań projektowych, wykorzystujących nowe technologie cyfrowe, jako podstawy innowacji sposobu działania i pozycjonowania firmy na rynku

Kontakt dla mediów

Katarzyna Chałas, Katarzyna_chalas@iwp.com.plTel: 22 860 03 66©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość