Uzyskiwanie energiiPobieranie 33.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar33.08 Kb.

UZYSKIWANIE ENERGII


Ogień

1 mln lat ?

100 tys. latMożliwy początek używania ognia (dowody używania – 3000 tys. Lat)

Prawdopodobny wynalazek rozniecenia ogniaEnergia wodna

I w. p.n.e.

470


XII w.
1855

1881


Młyn napędzany kołem wodnym podsiębiernym (Kabira, Azja Mniejsza)

Pierwsza wiadomość o kole wodnym nasiębiernym (Ateny)

Rozpowszechnienie kół wodnych do napędu tartaków, foluszy, miechów

i młotów w kuźniach i in. (Europa)

Pierwsza użyteczna turbina wodna (James B. Francis, Anglia)

Pierwsza elektrownia wodna (hrabstwo Surrey, Anglia)Energia wiatru

1 poł. X w.

1105


kon. XIV w.

1941


Pierwsze informacje o wiatrakach o pionowej osi obrotu (Chiny, Iran)

Najstarsza wiadomość o wiatraku z Europy (Francja, pozioma oś obrotu)

Wiatrak typu holenderskiego (z obracaną wieżyczką) – Francja

Pierwsza elektrownia wiatrowa (USA)Paliwa

kopalne


staroż.
XVII w.

ok. 1680


1854
1913

1930


Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania, sporadyczne wykorzysta-

nie ropy naftowej i węgla kamiennego (Bl. Wschód, Chiny)

Wydobycie ropy naftowej (Włochy, Rumunia)

W Anglii wydobywa się 1000 t węgla kamiennego dziennie

Początki przemysłowego wydobycia ropy naftowej (Ignacy Łukasiewicz,

Bóbrka k/Krosna)

Paliwa ciekłe z węgla (Friedrich Bergius, Niemcy)

Kraking katalityczny - zwiększenie wydajności paliw otrzymywanych

z ropy naftowej (Eugene Houdry, Francja)


Silniki

parowe


ok. 60 n.e.

1681


1711

1769


1782

1804


1892

Doświadczenia wykorzystujące energię pary wodnej (Heron z Aleksandrii)

Kociołek parowy z zaworem bezpieczeństwa (Denis Papin, Francja)

Użyteczna maszyna parowa w kopalni (Thomas Newcomen, Anglia)

Pierwszy pojazd parowy - ciągnik dział (Nicolas Cugnot, Francja)

Przełomowe udoskonalenia silnika parowego (James Watt, Anglia)

Maszyna parowa z podwójnym rozprężaniem pary (Arthur Woolf, Wlk. Bryt.)

Silnik parowy wysokoprężny z parą przegrzaną (Wilhelm Schmidt, Niemcy)


Silniki

spalino-


we

1860

1876


1883

1885


1895

1934


1956

Pierwszy praktyczny silnik tłokowy spalający gaz (Etienne Lenoir, Francja)

Czterosuwowy silnik na gaz świetlny (Nikolaus Otto, Niemcy)

Benzynowy silnik spalinowy z gaźnikiem (Gottlieb Daimler, Niemcy)

Zastosowanie iskrownika do silnika Daimlera (Carl Benz, Niemcy)

Pierwszy spalinowy silnik wysokoprężny (Rudolf Diesel, Niemcy)

Pierwszy praktyczny turbinowy silnik spalinowy (Hans Holzwarth, Niemcy)

Silnik spalinowy z wirującym tłokiem (Felix Wankel, Niemcy)


Energia

elektry-


czna

XVII w.

1799


1831
1857

1859


1866

1882


1886

1889


1891

1946


1954

lata 90.


Pierwsze naukowe badania zjawisk elektrycznych (Europa)

Ogniwo galwaniczne - źródło prądu stałego (Alessandro Volta, Włochy)

Otrzymywanie prądu na drodze indukcji, pierwsze modele silników

elektrycznych (Michael Faraday, Anglia)

Wykorzystanie maszyny parowej do napędu prądnicy elektrycznej (Londyn)

Akumulator ołowiowy (Gaston R. Planté, Francja)

Prądnica przemysłowa (Werner von Siemens, Niemcy)

Pierwsze elektrownie miejskie (Thomas Alva Edison – Londyn, Nowy Jork)

Pokaz przesyłania prądu zmiennego (William Stanley, USA)

Silnik asynchroniczny trójfazowy (Michał Doliwo-Dobro wolski, Niemcy)

Trójfazowa linia elektroenergetyczna (Michał Doliwo-Dobrowolski, Niemcy)

Elektryczny silnik liniowy w użyciu (na lotniskowcach, USA)

Podmorski kabel przesyłający prąd stały na Gotlandię (Szwecja)

Próbne linie przesyłowe używające nadprzewodnikiEnergia

jądrowa


1938

1942


1951

1954


1962-67

lata 90.


Odkrycie rozszczepienia jąder uranu (Otto Hahn, Fritz Strassmann, Niemcy )

Pierwszy działający reaktor atomowy (Enrico Fermi, USA)

Pierwszy reaktory powielający paliwo jądrowe (USA)

Pierwsza doświadczalna elektrownia jądrowa (Obnińsk, ZSRR)

Reaktory doświadczalne na neutronach prędkich (Francja)

Zbliżenie się do warunków kontrolowanej syntezy termojądrowejTzw. al-

terna-


tywne

źródła


energii

1904

1954


1958

1967


1989

Elektrownia wykorzystująca energię geotermiczną (Lardarello, Włochy)

Ekonomiczne krzemowe ogniwa słoneczne (firma Bell, USA)

Piec słoneczny o mocy 1 MW (Pireneje)

Elektrownia wykorzystująca pły wy morskie (u ujścia rz. Rance, Francja)Pierwsza duża elektrownia słoneczna (Kalifornia)

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy