Strona główna

V międzynarodowy konkurs plastyczny


Pobieranie 11.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.33 Kb.
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. J. Kusocińskiego

82-300 Elbląg ul. Wyżynna 3tel./fax. 0-55 235-09-12 e-mail: szkola25@elblag.com.pl


V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY


ODDZIAŁÓW I KLAS INTEGRACYJNYCHREGULAMIN

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu

 2. Cele konkursu:

 • Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, szkole, na podwórku, na wycieczce, w domu...

 • Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci niepełnosprawnych

 • Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka

 • Wymiana doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych

 1. Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnicy: dzieci i młodzież oddziałów i klas integracyjnych przedszkoli i szkół podstawowych

  2. Tematyka: wspólna praca i zabawa w przedszkolu, szkole i poza nimi

  3. Techniki prac: wszystkie techniki plastyczne oprócz plasteliny, przyklejanych materiałów nietrwałych np. ryżu, kaszy, liści itp., form przestrzennych

  4. Format znormalizowany, nie mniejszy niż A4. Prace mogą być wykonane wyłącznie na papierze, kartonie... Wykluczone jest przysyłanie prac na płytach, deskach itp.

  5. Każda praca na odwrocie musi być podpisana ołówkiem pismem drukowanym: imię, nazwisko autora, wiek, klasa, tytuł pracy, pełne imię i nazwisko nauczyciela, dokładny adres, telefon i e-mail szkoły lub przedszkola, województwo, kraj.

  6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na odwrocie pracy należy podać rodzaj niepełnosprawności (tylko do wiadomości komisji)

  7. Prac nie należy oprawiać

  8. Po dokonaniu wstępnej oceny w przedszkolu i szkole należy przesłać maksymalnie 10 prac z każdej grupy wiekowej ( w tym, co najmniej 2 prace dzieci niepełnosprawnych) w terminie do 30 kwietnia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 25

Ul. Wyżynna 3


82-300 Elbląg

z dopiskiem: konkurs „Razem”

  1. Do przesyłki należy dołączyć listę z wykazem autorów prac, tytułów i nazwisk nauczycieli opatrzony pieczątką szkoły lub przedszkola.

  2. Jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:

I grupa: dzieci przedszkolne

II grupa: klasy I-III


III grupa: klasy IV-VI

  1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody.

  2. Wernisaż odbędzie się 2 czerwca 2006 r. w Galerii El w Elblągu.

 1. Uwagi końcowe

  1. Prac nie wolno zwijać. Prace nadesłane niezgodnie z regulaminem, zniszczone, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.

  2. Prace nie mogą być podpisane z przodu, nie powinny też być naklejane na papier.

  3. Prace nie będą zwracane, organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania ich w katalogach, kalendarzach, eksponowania na wystawach, przekazywania do dekoracji sponsorom.

Dokładnych informacji udzielają p. Ewa Cichońska i p. Anna Szałachowska tel. 0-55 235-09-12,e-mail:szkola25@elblag.com.pl

Z uwagi na tworzoną przez nas bazę placówek biorących udział w naszym konkursie prosimy Państwa o przesłanie faxem bądź drogą elektroniczną adresu mailowego waszej placówki.

Elbląg styczeń 2006 Dyrektor szkołyWłodzimierz Mielnicki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość