Strona główna

Vi międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim 2015


Pobieranie 11.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.57 Kb.

VI Międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów

w Tomaszowie Lubelskim 2015
REGULAMIN

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się

VI Międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.

 2. Konkurs ma na celu prezentację osiągnięć artystycznych uczniów oraz wymianę doświadczeń pedagogów.

 3. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im . Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 4. Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w sali koncertowej PSM I stopnia w Tomaszowie Lubelskim, ul. Rynek 5, przy udziale publiczności.

 5. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

I Grupa – uczniowie klas I-II cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas I cyklu 4-letniego
II Grupa – uczniowie klas III-IV cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas II-III cyklu 4-letniego
III Grupa – uczniowie klas V-VI cyklu 6-letniego oraz uczniowie  klas IV cyklu 4-letniego


 1. Program konkursu:


I Grupa

 • Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.


II Grupa

 • Etiuda

 • Utwór dowolny (mile widziany utwór Andrzeja Cwojdzińskiego)


III Grupa
 1. Program  należy  wykonać  z  pamięci.

 2. Decyzję  dotyczącą wykonania  utworów  z  powtórkami  zostawia  się  uczestnikom konkursu.
 1. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć:


w I grupie 5 minut

w II grupie 10 minut

w III grupie 15 minut


 1. Liczba uczestników jest nieograniczona.

 2. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów.

 3. Zasady  oceniania  i  przyznawania  nagród ustali Jury, powołane przez Organizatorów Konkursu.  Decyzje  Jury  są  nieodwołalne.

 4. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 15.05.2015 r. na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lub., ul. Rynek 5 , 22-600 Tomaszów Lub. z dopiskiem „VI Konkurs Młodych Pianistów” lub mailowo : fbarbarossa@interia.pl Do formularza należy dołączyć kopię dowodu wpłaty – wpisowe 40 zł., które należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy PSM I st. im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim, nr konta

65 9639 0009 3001 0003 8465 0001

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 2. Koszty uczestnictwa, podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 3. Konkurs zakończy się wręczeniem dyplomów i nagród.

 4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać u p. Moniki Wraga tel. 602 456 892 oraz

p. Agnieszki Malickiej tel. 694 185 746.

                               


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość