Vi międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim 2015



Pobieranie 11.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.57 Kb.

VI Międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów

w Tomaszowie Lubelskim 2015




REGULAMIN





 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się

VI Międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.

 2. Konkurs ma na celu prezentację osiągnięć artystycznych uczniów oraz wymianę doświadczeń pedagogów.

 3. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im . Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 4. Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w sali koncertowej PSM I stopnia w Tomaszowie Lubelskim, ul. Rynek 5, przy udziale publiczności.

 5. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

I Grupa – uczniowie klas I-II cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas I cyklu 4-letniego
II Grupa – uczniowie klas III-IV cyklu 6-letniego oraz uczniowie klas II-III cyklu 4-letniego
III Grupa – uczniowie klas V-VI cyklu 6-letniego oraz uczniowie  klas IV cyklu 4-letniego


 1. Program konkursu:


I Grupa

 • Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.


II Grupa

 • Etiuda

 • Utwór dowolny (mile widziany utwór Andrzeja Cwojdzińskiego)


III Grupa




 1. Program  należy  wykonać  z  pamięci.

 2. Decyzję  dotyczącą wykonania  utworów  z  powtórkami  zostawia  się  uczestnikom konkursu.




 1. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć:


w I grupie 5 minut

w II grupie 10 minut

w III grupie 15 minut


 1. Liczba uczestników jest nieograniczona.

 2. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów.

 3. Zasady  oceniania  i  przyznawania  nagród ustali Jury, powołane przez Organizatorów Konkursu.  Decyzje  Jury  są  nieodwołalne.

 4. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 15.05.2015 r. na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lub., ul. Rynek 5 , 22-600 Tomaszów Lub. z dopiskiem „VI Konkurs Młodych Pianistów” lub mailowo : fbarbarossa@interia.pl Do formularza należy dołączyć kopię dowodu wpłaty – wpisowe 40 zł., które należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy PSM I st. im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim, nr konta

65 9639 0009 3001 0003 8465 0001

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 2. Koszty uczestnictwa, podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 3. Konkurs zakończy się wręczeniem dyplomów i nagród.

 4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać u p. Moniki Wraga tel. 602 456 892 oraz

p. Agnieszki Malickiej tel. 694 185 746.

                               

: dane -> psm
dane -> Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
dane -> Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
dane -> Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
dane -> Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
dane -> Rozporządzenie ministra rolnictwa I rozwoju wsi1
dane -> Dane szkoły/placówki, której dotyczy sprawozdanie1
dane -> Gabinet nr 87-godz 15-11. 15
psm -> V międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim 2014 Lista uczestników konkursu – kolejność występów
psm -> V międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim 2014
psm -> ProtokóŁ z V makroregionalnego konkursu dętych zespołÓw kameralnych, orkiestr dętych I big-bandów szkóŁ muzycznych I i II stopnia w Tomaszowie Lubelskim




©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy