Strona główna

W cieszynie wydanie specjalne


Pobieranie 36.22 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.22 Kb.
INFORMATOR BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

W CIESZYNIE

WYDANIE SPECJALNE


www.biblioteka.cieszvn.pl e-mail: biblioteka@um.cieszyn.pl

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze race numer specjalny informatora o Bibliotece Miejskiej w

Cieszynie, poświęcony postaci Pawła Hulki-Laskowskiego.

Rada Miejska Żyrardowa ustanowiła rok 2001 rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego.

Nie jest to wybór przypadkowy albowiem w tym roku przypada 120 rocznica

urodzin i 55 rocznica śmierci tego najsłynniejszego żyrardowianina. Jednak

ostatnie lata swego życia Paweł Hulka-Laskowski spędził w Cieszynie. Tutaj też

zmarł w 1946 roku i został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.

W dniach 30.10 - 21.11.2001 w czytelni Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

prezentowana jest wystawa pt. „Paweł Hulka-Laskowski Pisarz z żyrardowskimrodowodem".

Zapraszamy do odwiedzania wystawy.


„ Człowiek do istnienia potrzebuje nie tylko wiary w Boga, ale także wiary w człowieka i wiary w samego siebie "

„Nie gardźmy intuicją! Ona jest źródłem wszelkiego poznania i zawsze wyprzedza dowody naukowe. "

„Życie jest wielką sprawą ale tylko wtedy, gdy jest prawdziwym na wskroś, gdy słowo i czyn pokrywaj ą się wzajemnie ".

Czego nie stworzymy sami, tego nie będziemy mieli i tego nie będziemy warci".

/Paweł Hulka-Laskowski/
1881 - Paweł Hulka-Laskowski urodził się 25 czerwca

1881 r. w Żyrardowie1889-1892 - uczęszczał do elementarnej szkoły fabrycznej

w Żyrardowie1892-1899 - pracował w kantorze tkalni w charakterze

pisarza oddziałowego 1. - debiut wydawniczy: przekład noweli Svatopluka
  Cecha „Jastrząb contra Hordliczka", odtąd używał
  pseudonimu literackiego Paweł Laskowski

 2. - rozpoczął studia filozoficzne, religioznawcze i teologiczne na Uniwersytecie w Heidelbergu

Paweł Hulka-Laskowski

(1881-1946)
1906 - ślub z Kazimierą i narodziny córki

Elżbiety


1908 - po okresie studiów wrócił na stałe do kraju, pisał

artykuły do licznych czasopism1910 - podejrzany o współudział w zamachu na komendanta

żandarmerii rosyjskiej został aresztowany i uwięziony na

Pawiaku, po zwolnieniu Hulkowie przenieśli się do

Żyrardowa1912 - napisał książkę „Zaratustra"

1915-1919 - utworzył w Żyrardowie pierwszy w Polsce Klub Robotniczy


 1. - przez rok pełnił obowiązki referenta prasowego przy poselstwie polski w Czechosłowacji

 2. - rozpoczął redagowanie „Nowych Dróg" dwutygodnika baptystów oraz wraz z żoną
  wydawał niezależny tygodnik „Echo Żyrardowskie"

1922-1933 - publikował artykuł w prasie polskiej i zagranicznej (m. in. „Pielgrzym Polski",

„Wiadomości Literackie", „Kultura", „L'Europe Centrale", „Slawische Rundschau"), wydał

powieść „Porucznik Regier" (1927), tłumaczył dzieła literatury czeskiej, niemieckiej, rosyjskiej i

angielskiej (m. in. J.F. Coopera, J. Swifta, B. Nemcowej, oraz znane dzieło Jarosłava

Haska „Przygody dobrego wojaka Szwejka"
1938-1939 - wydane zostały książki: „Śląsk za Olzą", „Pięć wieków herezji"

1940 –jesienią Paweł Hulka-Laskowski został aresztowany wraz z gronem wybitnych artystów i

literatów i osadzony na Pawiaku, w niedługim czasie zwolniony1941-1944 - w okresie okupacji rodzina Hulków utrzymywała się z prowadzenia wypożyczalni

książek „Zdrój" oraz drobnych tłumaczeń 1. - w marcu Paweł Hulka-Laskowski otrzymał nagrodę państwową za „wieloletnią, żywą,
  uczciwą i nieskazitelną demokratyczną działalność literacką", w sierpniu jako ekspert od
  stosunków polsko-czeskich został skierowany do pracy w dyplomacji w Cieszyńskie, wraz z
  rodziną zamieszkał w Wiśle, a następnie w Cieszynie; rozpoczął współpracę z czasopismami
  „Odrodzenie", „Warszawa" oraz katowicką „Trybuną Robotniczą", na łamach której publikował
  w odcinkach zbiór wspomnień i refleksji „Księżyc nad Cieszynem"

- ukazało się pierwsze wydanie książki „Księżyc nad Cieszynem" i ostatnie tłumaczenie
książki Karela Capka „Fabryka absolutu"; Paweł Hulka-Laskowski zmarł 29 października 1946
r. w szpitalu w Cieszynie, 3 listopada został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.


„PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI. PISARZ Z ŻYRARDOWSKIM RODOWODEM"

WERNISAŻ WYSTAWYDnia 30.10.2001 r. o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Miejskiej w Cieszynie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Paweł Hulka-Laskowski. Pisarz z żyrardowskim rodowodem" zorganizowanej przez Komitet Obchodów Roku Pawła Hulki-Laskowskiego, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Urząd Miasta Cieszyn i Bibliotekę Miejską w Cieszynie. Gospodarzami wernisażu byli dyrektor Biblioteki Miejskiej Alina Szela-Kajstura oraz poeta Zaolziański Wilhelm Przeczek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Żyrardowa na czele z prezydentem Krzysztofem Ciołkiewiczem, przewodniczący Komitetu
Obchodów Roku Pawła Hulki-Laskowskiego Jerzy Naziębło, wnuk pisarza Piotr Dutkiewicz oraz władze Cieszyna reprezentowane m.in. przez przewodniczącego Rady Miejskiej

Ludwika Kuboszka oraz burmistrza Bogdana Ficka. W programie wernisażu oprócz oficjalnych przemówień znalazło się wystąpienie Wilhelma Przeczka, który przybliżył sylwetkę Pawła Hulki-Laskowskiego oraz przedstawił wiersz swojego autorstwa pt. „Pochwała Szwejka". Kierownik Sceny Polskiej Teatru Czeskocieszyńskiego Rudolf Moliński odczytał fragment „Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jarosława Haska w tłumaczeniu Pawła Hulki-Laskowskiego.

Wystawę oglądać można w dniach 30.10. - 21.11.2001 r. w czytelni Biblioteki Miejskiej w Cieszynie w poniedziałek , wtorek, środę i piątek w godzinach 8.00-18.00, w czwartek 8.00-15.00 oraz w sobotę 8.00-13.00
Po zakończeniu wernisażu uczestnicy udali się na cmentarz ewangelicki w Cieszynie, gdzie złożyli kwiaty na grobie Pawła Hulki-Laskowskiego. Następnie zwiedzili ulicę nazwaną imieniem pisarza oraz zabytki Cieszyna.

CIESZYNIACY O HULCE-LASKOWSKIM

„...Był wręcz zafascynowany urodą krainy cieszyńskiej, którą poznał po bytności na letnisku w Wiśle. Obszerne sprawozdanie z tego pierwszego pobytu zawarł w tekście „Kraina dla odkrywcy" ogłoszonym na łamach „ Wiadomości Literackich ". Oczarował go Cieszyn — zwiedzał tu Muzeum Miejskie i oprowadzał go sam Franciszek Popiołek. Był też na budowie sanatorium dziecięcego na Kubalonce i zwiedził kościół w Istebnej, podziwiając obrazy Jana Wałacha. Szczególne wrażenie zrobiła na nim wizyta w domu robotnika-bibliofila Jana Wantuły z Ustronia, a zwłaszcza jego potężny księgozbiór. [...]

We wrześniu 1938 roku Hulka-Laskowski ukończył swoją bardzo interesującą książkę „Śląsk za Olzą" [...] Teraz książkę widzę tu, w cieszyńskiej Bibliotece Miejskiej. Wzbudza to we mnie sentymentalne reminiscencje. I chciałbym się jeszcze raz głęboko ukłonić temu wspaniałemu człowiekowi, którego poznawałem z jego książek... "

Wilhelm Przeciek

Pochwała Szwejka

Kongenialnemu tłumaczowi dzieła Jaroslava Haška - P. Hulce-Laskowskiemu

W gospodzie U KALICHA dopijam

resztki piwa z pianą

Noc strumień pragnienia we mnie otworzyła
Zamyka źródło dziwnie chwiejne rano

Laska po czesku znaczy miłość

może czasami goryczy przybyło

po mieczu albo po kądzieli

bo gorycz często mieszka w chmielu

Pod spieniona chmurką -

wiedziałeś o tym dobrze

Pawle Hulko

Wypiłbym teraz jeszcze jedno piwo z Haśkiem do spółki w gospodzie U FLEKA Widzę na dnie kufla gwiazdę tak szczęśliwą, że otwiera rzekę płynności w człowieku

Kalich = kielich /praska piwiarnia/ Flek = plama /nazwa piwiarni w Pradze/Wilhelm Przeczek /GRAND PRIX na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Żyrardowie/

„...Przez cały okres okupacji (...) Hulka-Laskowski tęsknił za Śląskiem Cieszyńskim, który nazywał „ OJCZYZNĄ SWEJ DUSZY", miał tam bowiem szczerych i oddanych przyjaciół. Zacny jego przyjaciel i lekarz - dr Jan Kubisz wystarał mu się o mieszkanie w Wiśle Głębcach od tamtejszego wójta. Wiślańskie powietrze po tym żyrardowskim wydało mu się wspaniałe.[..] Długo w wymarzonej Wiśle Paweł Hulka-Laskowski nie pobył. Już po kilku tygodniach ze względu na zły stan zdrowia musiał się przenieść do cieszyńskiego szpitala, gdzie zmarł. O tym, że Hulka-Laskowski był nieugiętym szermierzem walki o prawdę, tolerancję, godność ludzką i dobro, pisze się obecnie nazbyt rzadko. Niechaj to wspomnienie postaci pisarza będzie skromnym ukłonem dla jego zasług, a pamięć o nim niech będzie zachowana w naszych umysłach i sercach.""Ruta Kornelia Lissowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość