Strona główna

W dniu 01. 2008 roku w hotelu Orbita odbyło się coroczne spotkanie członków Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego


Pobieranie 19.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.94 Kb.

W dniu 4.01.2008 roku w hotelu Orbita odbyło się coroczne spotkanie członków Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.


W spotkaniu oprócz członków naszego stowarzyszenia uczestniczyli zaproszeni goście:

* Adam Stocki dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji

* Ewa Szczęch przedstawicielka Wydziału Edukacji

* Jolanta Olejarczyk przedstawicielka Wydziału Zdrowia


W pierwszej części spotkania przedstawione zostały reguły Plebiscytu na Najlepszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego Wrocławskich Szkół – BELFER ROKU 2007.
W 2007 roku wpłynęły do nas 22 kandydatury wspaniałych nauczycieli wrocławskich szkół, którzy swoja pracą zdecydowanie wykraczają poza „ normalne „ obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego.
Spośród tych kandydatur Kapituła Wyróżnienia w skład której wchodzą laureaci plebiscytu z ubiegłych lat : Jacek Hojka, Zbigniew Suprun i Wojciech Burzyński oraz przewodniczący WSZS Bohdan Aniszczyk po długich naradach wyłoniła czwórkę nominowanych do tytułu BELFER ROKU 2007. Zostali nimi :


 • Bogusława Głogowska Nowak – nauczycielka LO Nr VII od 1980 roku za między innymi :

    • opracowanie i wdrożenie idei ścieżki zdrowotnej

    • wydanie broszur dla uczniów „ Oceń swoją wydolność i postawę ciała „, „ Jak rozwijać sprawność fizyczną „ i „ Dzienniczek samokontroli i samooceny ucznia „

    • wykorzystanie w lekcjach niekonwencjonalne formy ruchu ( jazz gimnastyka, joga, samoobrona, sport z przygodami i inne )

    • zainicjowanie SIS pod hasłem „ Sport dla każdego „

    • wielokrotne dzielenie się swoją wiedzą podczas ogólnopolskich, wojewódzkich i wrocławskich konferencji i warsztatów dla nauczycieli

    • opublikowanie wielu opracowań zamieszczanych między innymi w Zeszytach Naukowych AWF Wrocław, Liderze, Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym, Wychowaniu Fizycznym i Higienie Szkolnej

    • zainicjowanie i zorganizowanie corocznych „ Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego Wrocławskich Szkól Średnich „
 • Aleksander Płatek - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 od 1997 r. ( wcześniej nauczyciel i dyrektor ZSZ Nr 9 Hutmen )za między innymi:

    • opracowanie specjalnej wersji obiektywnej oceny ucznia na zajęciach wf

    • autorstwo kilku programów prozdrowotnych, między innymi : higiena pracy z komputerem, program antynikotynowy, antystresowy i relaksujący

    • opiekowanie się zespołami uczestniczącymi nie tylko w kalendarzowych imprezach sportowych ale także w ligach szkół

    • zorganizowanie wielu działań ze znanymi sportowcami, Wojewódzką Przychodnią Medycyny Pracy i innymi instytucjami

    • koordynowanie działań nauczycieli wf w swojej szkole i Wyższej Szkole Handlowej
 • Ludwik Ralski - nauczyciel LO Nr XIV z 40 letnim stażem ( co ciekawe tylko 26 lat jako nauczyciel wf, wcześniej fizyki ) za między innymi :

    • organizację bardzo ciekawej rywalizacji wewnątrzszkolnej oraz wycieczek narciarskich i sportowych w kraju i za granicą

    • organizację wielu przedsięwzięć integracyjnych dla innych szkół, absolwentów, rodziców i innych osób

    • dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami; organizowanie lekcji koleżeńskich, siatkarskich piątków i innych akcji

    • organizację Wrocławskiej Nauczycielskiej Ligi Siatkówki
 • Andrzej Wicki - dyrektor Gimnazjum Sportowego WRO-BASKETBALL i nauczyciel LO Nr XV za między innymi :

    • od pierwszego roku swojej pracy tworzenie klasy sportowych o profilu koszykówka

    • utworzenie w 1993 r. pierwszego w naszym województwie UKS – Test przy SP 32, i przez kilka lat szefowanie Dolnośląskiemu Związkowi Uczniowskich Klubów Sportowych

    • organizowanie Festiwali Koszykówki Dziewcząt na wrocławskim Rynku

    • dzięki uczestnictwu ze swoimi podopiecznymi w Mistrzostwach Świata Szkól w Koszykówce w Turcji zaproponowanie organizacji tej imprezy we Wrocławiu – finał taki odbył się w 2005 roku a Andrzej Wicki był jednym z głównych jego organizatorów

    • zorganizowanie pierwszego we Wrocławiu gimnazjum koszykarskiego dla dziewcząt

    • wymyślenie i organizację Forum Nauczycieli Wychowania Fizycznego Wrocławskich Szkól Średnich

Po bardzo burzliwych obradach Kapituły zapadła decyzja, że wyróżnienie BELFER ROKU za 2007 rok otrzyma LUDWIK RALSKI.


Kapituła gratuluje serdecznie wyróżnienia podkreślając jednocześnie, że cała czwórka nominowanych to wspaniali nauczyciele wychowania fizycznego, którzy powinni być wzorcem dla swoich kolegów.
Pan Ludwik Ralski jako dowód wygrania Plebiscytu otrzymał z rąk Adama Stockiego i Bohdana Aniszczyka tradycyjną figurkę Oskara oraz równie tradycyjną nagrodę – voucher turystyczny na wycieczkę zagraniczną ufundowany przez Wrocławski Szkolny Związek Sportowy i Biuro Turystyczne TWISTER

natomiast nominowani do tytułu Belfra Roku otrzymali bony wartościowe na zakup sprzętu sportowego, których fundatorem jest WSZS i Sieć Sklepów META


W drugiej części spotkania omówione zostały wszystkie zadania, które realizował Wrocławski Szkolny Związek Sportowy w 2007 roku :
 1. Kalendarz imprez sportowych wchodzących w skład współzawodnictwa szkól Wrocławia

 2. Ligi szkolne i inne imprezy realizowane przez WSZS

 3. Program Trener Osiedlowy przedstawiony przez dwóch trenerów osiedlowych : Łukasza Skotnickiego, który omówił działanie programu w 2007 roku i Łukasza Żymełkę, który przedstawił wnioski z realizacji wrocławskiego programu, które zawarł w swojej pracy magisterskiej dotyczącej Trenera Osiedlowego

W ostatniej części spotkania omówiono zadania jakie czekają nasze stowarzyszenie w 2008 roku, które w większości przypadków będą kontynuacją zadań ubiegłorocznych ze szczególnym jednak nastawieniem na rozwinięcie zadań realizowanych w godzinach nie kolidujących z procesem lekcyjnym w szkołach, zwłaszcza lig i innych zawodów i zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki.


Po przedstawieniu przez pana Adama Stockiego zamierzeń Urzędu Miejskiego dotyczących rozwoju sportu i rekreacji we Wrocławiu w 2008 roku dyskusja skupiła się wokół najważniejszych problemów dotyczących organizacji wyznaczonych przez WSZS zadań :
- dostępu do miejskiej bazy sportowej, który umożliwiałby realizację Kalendarza Imprez, realizację lig i innych działań zaplanowanych na godziny popołudniowe i dni wolne od nauki oraz działalność trenerów osiedlowych

- rozwój lekkiej atletyki- zwiększenie ilości klas sportowych©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość