Strona główna

W Ożarowie za 2009 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit


Pobieranie 20.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.85 Kb.
SPRAWOZDANIE

z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w Ożarowie za 2009 rok

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” działa na terenie miasta i gminy Ożarów, zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży z Ożarowa i okolic. Klub zrzesza 154 zawodników należących do trzech sekcji sportowych tj. piłka nożna, tenis stołowy i brydż sportowy.
Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która realizuje rozgrywki w siedmiu grupach rozgrywkowych skupiając 124 osoby.


  1. IV liga seniorów

  2. II- Drużyna B- Klasa

  3. Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych (rocznik 1993/94)

  4. Liga Trampkarzy Starszych / 94/95 /

  5. Liga Młodzików Starszych /96/97/

  6. Grupa orlików /98/99/

  7. Grupa naborowa żaczków- szkółka /2000 i młodsi/

II Drużyna występująca w B Klasie prowadzona przez trenerów Grzegorza Witka i Pawła Rybusa w 2009 roku liczyła 15 zawodników, zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego, na półmetku rozgrywek zajęła VI miejsce.
Drużyna Juniorów Młodszych prowadzona przez trenera Grzegorza Witka w 2009 roku liczyła 17 zawodników , młodzież uczestniczyła w rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego, w lidze uczestniczy 13 zespołów, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu.
Drużyna prowadzona przez trenera Jacka Stępnia uczestniczy w rozgrywkach ligi Trampkarzy Starszych w Podokręgu ŚZPN Sandomierz zajmując VII miejsce na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2009/2010. W zajęciach odbywających się 3-4 razy w tygodniu uczestniczyło 20 osób.
W drużynie Młodzików Starszych na treningi uczęszcza 20 zawodników. Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 do 3 jednostek treningowych w tygodniu. Drużyna pod kierunkiem trenera Jarosława Lipowskiego w rundzie jesiennej rozegrała 12 meczów mistrzowskich,zajmując III miejsce.
W roku 2009 prowadzone były również zajęcia dla najmłodszych adeptów sztuki piłkarskiej - grupa Orlików i grupa Żaczków /naborowa/. W treningach orlików uczestniczy 16 chłopców a w grupie żaczków 14, zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu Drużyny te nie uczestniczą w rozgrywkach ligowych natomiast biorą udział w mini turniejach organizowanych przez klub
W kadrze drużyny seniorów zgłoszonych do gry w IV lidze świętokrzyskiej było 22 –tu zawodników. Zespół prowadzony przez trenera Pawła Rybusa w obecnym sezonie na półmetku rozgrywek zajął VII miejsce. Zajęcia treningowe odbywały się w okresie przygotowawczym 5 razy w tygodniu /styczeń, luty/ w trakcie sezonu rozgrywkowego 3-4 razy plus mecz mistrzowski. W zimowym okresie przygotowawczym odbył się obóz dochodzeniowy w Ożarowie oraz 10 meczy kontrolnych rozgrywanych z drużynami naszego województwa. W zespole grają utalentowani młodzi zawodnicy z Ożarowa tj. Mateusz Mianowany, Paweł Czerwonka, Paweł Kilijański, Tomasz Tomczyk

Klub zapewnia wszystkim zawodnikom na meczach wyjazdowych posiłki i napoje chłodzące. Szkolenie dzieci i młodzieży przebiega pod okiem doskonałych szkoleniowców z II klasą trenerską. Zajęcia w zależności od pory roku odbywają się na obiektach Alitu lub na hali sportowej ZSO im. Edwarda Szylki.

W okresie zimowym poszczególne grupy młodzieżowe brały udział w licznych turniejach halowych w Starachowicach, Annopolu, Skarżysku, Bidzinach co wiąże się z określonymi kosztami ( wpisowe na turniej, transport, wyżywienie, napoje chłodzące, ubezpieczenie).
Następną sekcją działającą w klubie jest tenis stołowy. Sekcja skupia 24 zawodników /6 młodzików, 8 kadetów, 2 juniorów, 8 seniorów/ trenujących pod opieką dwóch instruktorów: Jarosława Gaborskiego i Piotra Czerwonki. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego biorą udział w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie cztery razy w tygodniu – od wtorku do piątku w godz. 16.30 – 19.00.

Pierwsza drużyna seniorów reprezentuje nasze miasto w rozgrywkach II ligi .Obenie po I rundzie zajmuje 4 miejsce. Na zajęciach we wtorki i czwartki mogą również uczestniczyć amatorzy i miłośnicy tenisa stołowego.

Najmniejszą sekcją naszego klubu jest brydż sportowy liczący 6 zawodników – seniorów. Sekcja brydża prowadzi rozgrywki w III lidze. Ponadto zawodnicy brali udział w turniejach w Starachowicach, Kielcach, Radomiu, Ostrowcu Św zajmując czołowe lokaty.
Jak wynika z przedstawionego sprawozdania większość osób zrzeszonych w naszym klubie to dzieci i młodzież która biorąc udział w treningach i meczach należycie wypełnia swój wolny czas oraz doskonali swoje umiejętności.
Współpracując ze ŚZPN w Kielcach prowadzimy selekcję do kadry województwa i mamy w niej trzech reprezentantów.
W 2009 roku klub współorganizował turniej piłki nożnej z okazji Dni Ożarowa oraz festyny sportowe z takimi organizacjami jak szkoły, Straż Pożarna, Policja (turniej dzikich drużyn). Ponadto klub wspomaga działanie grup niezrzeszonych tj. drużyna oldboys z Ożarowa.

Tak szeroko prowadzona działalność Klubu MZKS „ALIT” w głównej mierze jest możliwa dzięki dotacji otrzymywanej z UMiG w Ożarowie za co Zarząd klubu pragnie serdecznie podziękować Panom Burmistrzom Marcinowi Majcherowi i Pawłowi Rędziakowi oraz Radzie Miasta i Gminy w Ożarowie.


Otrzymywane od Państwa pieniądze są wykorzystywane na pracę z młodzieżą tj. m.in. wyżywienie, napoje chłodzące, opieka medyczna, ubezpieczenie, sprzęt i stroje sportowe, wynagrodzenia sędziów i trenerów oraz bieżące utrzymanie stadionu czyli nawozy, wapno, paliwo, energia elektryczna.
Szczegółowe rozliczenie otrzymanej dotacji przedstawiamy poniżej:


Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w ofercie na 2009r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2009r.”Utrzymanie i obsługa obiektów sportowych

światło, telefon, woda 13421,00

nawozy, wapno, paliwo do kosiarki 10746,00

pracownicy /wynagrodzenia/ 56230,0080397,00
Koszty opieki nad zawodnikami, sprzęt sportowy, wyjazdy na mecze
transport /wyjazdy na mecze/ 20813,00

wyżywienie, woda mineralna 3500,00

opieka medyczna, śr. czstości, ubezpieczenie

sprzęt sportowy, wpisowe 24336,00delegacje sędziowskie 10654,00
59303,00

Wynagrodzenia trenerów

zajęcia sportowe z młodzieżą 60300,00


Razem koszty 200.000,00
Dokumentacja do w/w rozliczenia została przekazana do UMiG w Ożarowie

przy podejmowaniu kolejnych rat dotacji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość