W Ożarowie za 2009 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy „AlitPobieranie 20.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.85 Kb.
SPRAWOZDANIE

z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w Ożarowie za 2009 rok

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” działa na terenie miasta i gminy Ożarów, zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży z Ożarowa i okolic. Klub zrzesza 154 zawodników należących do trzech sekcji sportowych tj. piłka nożna, tenis stołowy i brydż sportowy.
Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która realizuje rozgrywki w siedmiu grupach rozgrywkowych skupiając 124 osoby.


  1. IV liga seniorów

  2. II- Drużyna B- Klasa

  3. Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych (rocznik 1993/94)

  4. Liga Trampkarzy Starszych / 94/95 /

  5. Liga Młodzików Starszych /96/97/

  6. Grupa orlików /98/99/

  7. Grupa naborowa żaczków- szkółka /2000 i młodsi/

II Drużyna występująca w B Klasie prowadzona przez trenerów Grzegorza Witka i Pawła Rybusa w 2009 roku liczyła 15 zawodników, zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego, na półmetku rozgrywek zajęła VI miejsce.
Drużyna Juniorów Młodszych prowadzona przez trenera Grzegorza Witka w 2009 roku liczyła 17 zawodników , młodzież uczestniczyła w rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego, w lidze uczestniczy 13 zespołów, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu.
Drużyna prowadzona przez trenera Jacka Stępnia uczestniczy w rozgrywkach ligi Trampkarzy Starszych w Podokręgu ŚZPN Sandomierz zajmując VII miejsce na zakończenie rundy jesiennej sezonu 2009/2010. W zajęciach odbywających się 3-4 razy w tygodniu uczestniczyło 20 osób.
W drużynie Młodzików Starszych na treningi uczęszcza 20 zawodników. Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 do 3 jednostek treningowych w tygodniu. Drużyna pod kierunkiem trenera Jarosława Lipowskiego w rundzie jesiennej rozegrała 12 meczów mistrzowskich,zajmując III miejsce.
W roku 2009 prowadzone były również zajęcia dla najmłodszych adeptów sztuki piłkarskiej - grupa Orlików i grupa Żaczków /naborowa/. W treningach orlików uczestniczy 16 chłopców a w grupie żaczków 14, zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu Drużyny te nie uczestniczą w rozgrywkach ligowych natomiast biorą udział w mini turniejach organizowanych przez klub
W kadrze drużyny seniorów zgłoszonych do gry w IV lidze świętokrzyskiej było 22 –tu zawodników. Zespół prowadzony przez trenera Pawła Rybusa w obecnym sezonie na półmetku rozgrywek zajął VII miejsce. Zajęcia treningowe odbywały się w okresie przygotowawczym 5 razy w tygodniu /styczeń, luty/ w trakcie sezonu rozgrywkowego 3-4 razy plus mecz mistrzowski. W zimowym okresie przygotowawczym odbył się obóz dochodzeniowy w Ożarowie oraz 10 meczy kontrolnych rozgrywanych z drużynami naszego województwa. W zespole grają utalentowani młodzi zawodnicy z Ożarowa tj. Mateusz Mianowany, Paweł Czerwonka, Paweł Kilijański, Tomasz Tomczyk

Klub zapewnia wszystkim zawodnikom na meczach wyjazdowych posiłki i napoje chłodzące. Szkolenie dzieci i młodzieży przebiega pod okiem doskonałych szkoleniowców z II klasą trenerską. Zajęcia w zależności od pory roku odbywają się na obiektach Alitu lub na hali sportowej ZSO im. Edwarda Szylki.

W okresie zimowym poszczególne grupy młodzieżowe brały udział w licznych turniejach halowych w Starachowicach, Annopolu, Skarżysku, Bidzinach co wiąże się z określonymi kosztami ( wpisowe na turniej, transport, wyżywienie, napoje chłodzące, ubezpieczenie).
Następną sekcją działającą w klubie jest tenis stołowy. Sekcja skupia 24 zawodników /6 młodzików, 8 kadetów, 2 juniorów, 8 seniorów/ trenujących pod opieką dwóch instruktorów: Jarosława Gaborskiego i Piotra Czerwonki. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego biorą udział w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie cztery razy w tygodniu – od wtorku do piątku w godz. 16.30 – 19.00.

Pierwsza drużyna seniorów reprezentuje nasze miasto w rozgrywkach II ligi .Obenie po I rundzie zajmuje 4 miejsce. Na zajęciach we wtorki i czwartki mogą również uczestniczyć amatorzy i miłośnicy tenisa stołowego.

Najmniejszą sekcją naszego klubu jest brydż sportowy liczący 6 zawodników – seniorów. Sekcja brydża prowadzi rozgrywki w III lidze. Ponadto zawodnicy brali udział w turniejach w Starachowicach, Kielcach, Radomiu, Ostrowcu Św zajmując czołowe lokaty.
Jak wynika z przedstawionego sprawozdania większość osób zrzeszonych w naszym klubie to dzieci i młodzież która biorąc udział w treningach i meczach należycie wypełnia swój wolny czas oraz doskonali swoje umiejętności.
Współpracując ze ŚZPN w Kielcach prowadzimy selekcję do kadry województwa i mamy w niej trzech reprezentantów.
W 2009 roku klub współorganizował turniej piłki nożnej z okazji Dni Ożarowa oraz festyny sportowe z takimi organizacjami jak szkoły, Straż Pożarna, Policja (turniej dzikich drużyn). Ponadto klub wspomaga działanie grup niezrzeszonych tj. drużyna oldboys z Ożarowa.

Tak szeroko prowadzona działalność Klubu MZKS „ALIT” w głównej mierze jest możliwa dzięki dotacji otrzymywanej z UMiG w Ożarowie za co Zarząd klubu pragnie serdecznie podziękować Panom Burmistrzom Marcinowi Majcherowi i Pawłowi Rędziakowi oraz Radzie Miasta i Gminy w Ożarowie.


Otrzymywane od Państwa pieniądze są wykorzystywane na pracę z młodzieżą tj. m.in. wyżywienie, napoje chłodzące, opieka medyczna, ubezpieczenie, sprzęt i stroje sportowe, wynagrodzenia sędziów i trenerów oraz bieżące utrzymanie stadionu czyli nawozy, wapno, paliwo, energia elektryczna.
Szczegółowe rozliczenie otrzymanej dotacji przedstawiamy poniżej:


Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w ofercie na 2009r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2009r.”Utrzymanie i obsługa obiektów sportowych

światło, telefon, woda 13421,00

nawozy, wapno, paliwo do kosiarki 10746,00

pracownicy /wynagrodzenia/ 56230,0080397,00
Koszty opieki nad zawodnikami, sprzęt sportowy, wyjazdy na mecze
transport /wyjazdy na mecze/ 20813,00

wyżywienie, woda mineralna 3500,00

opieka medyczna, śr. czstości, ubezpieczenie

sprzęt sportowy, wpisowe 24336,00delegacje sędziowskie 10654,00
59303,00

Wynagrodzenia trenerów

zajęcia sportowe z młodzieżą 60300,00


Razem koszty 200.000,00
Dokumentacja do w/w rozliczenia została przekazana do UMiG w Ożarowie

przy podejmowaniu kolejnych rat dotacji.
: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy