Strona główna

W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagamara roszkowska


Pobieranie 41.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar41.35 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYB.

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. DAGAMARA ROSZKOWSKA
DYSKRYMINACJA I UPRZEDZENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE


1. ARONSON Eliot, WILSON Timothy D., AKERT Robin M. : Psychologia społeczna : serce i umysł. – Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 1997. – S. 536-589: Uprzedzenia : przyczyny i lekarstwa
2. BALICKI Jan : Dyskryminacja rasowa : przeszłość i teraźniejszość. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986
3. BOKSZAŃSKI Zbigniew : Stereotypy a kultura. – Wrocław : „Leopoldinum”, 1997
4. CARLSON Joel : Nie ma neutralności. – Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1979
5. DOMACHOWSKI Waldemar : Przewodnik po psychologii społecznej. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999. – S. 145-154: Uprzedzenia
6. GRINBERG Daniel : Geneza apartheidu : Azja, Afryka, Ameryka Łacińska : historia. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
7. KENRICK Douglas T., NEUBERG Steven L., CIALDINI Robert B. : Psychologia społeczna. – Gdańsk : GWP, 2002. – S. 541-596: Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja
8. KERSTEN Krystyna : Polacy, Żydzi, komunizm : anatomia półprawd 1939-68. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992
9. MACREA C. N., STANGOR Ch., HEWSTONE M. : Stereotypy i uprzedzenia. – Gdańsk : GWP, 1999
10. NIKITOROWICZ Jerzy : Pogranicze ; Tożsamość ; Edukacja międzykulturowa. – Wyd. 2. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001
11. PRAGIER Ruta : Żydzi czy Polacy. – Warszawa : Oficyna Wydaw. RYTM, 1992
12. STEREOTYPY i uprzedzenia / red. Zdzisław Chlewiński, Ida Kurcz. – Warszawa : Instytut Psychologii PAN, 1992

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


13. AMBROSIEWICZ-JACOBS : Jolanta „Narysuj Siebie, yda, Cygana...” // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 6 (specjalny), s. 97-107
14. ARCIMOWICZ Beata : Niebezpieczne uprzedzenia "my" i "oni" // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 57-60
15. BENDYK Edwin, ŻAKOWSKI Jacek : Miłuj geja swego // Polityka. - 2005, nr 23, s. 28-32
16. BILEWICZ Michał : Nowe formy uprzedzeń z perspektywy psychologii dyskursywnej. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. – 2004, nr 1, s. 51-68
17. BALDWIN James : Murzyni nie lubią Żydów, ponieważ nie lubią białych / tł. Maciej Świerkocki // Literatura na Świecie. – 2002, nr 4/6, s. 136-145
18. CAMON Ferdinando : Rozmowa z Primo Levim : [fragm. książki] / tł. Eugeniusz Kabatc // Literatura. – 1996, nr 6, s. 18-21
19. CYWIŃSKI Piotr : Bezrobotni młodzi źli // Wprost. - 1999, nr 27, s. 78-80
20. CZEKAJEWSKI Jan : Bicie się w cudze piersi // Kultura. – 1999, nr 9, s. 112-115
21. EDELMAN Marek : Nie byliśmy tu tylko przejazdem... / rozm. przepr. Izabella Sariusz-Skąpska // Znak. – 1996, nr 3, s. 44-47
22. FINKIELKRAUT Alain : Zagubione człowieczeństwo : esej o XX wieku. - Warszawa, 1999. - Rec. Piotr Łopuszański // Nowe Książki. – 1999, nr 9, s. 66-67
23. FITA-CZUCHNOWSKA Marta : Transatlantyk BUSH // Wprost. - 2004, nr 24, s. [86]-89
24. LINDQVIST Sven : Umierający Murzyn / tł. Katarzyna Gruber // Odra. – 1998, nr 4, s. 46-52
25. GRZYBOWSKA Krystyna : Antysemici zastępczy // Wprost. - 2005, nr 27, s. 28, 30-[31]
26. GRZYBOWSKA Krystyna : Zbrodnia słów // Wprost. - 2003, nr 47, s. 96-97Antysemityzm.
27. HERTZ Aleksander : Żydzi w kulturze polskiej. - Wyd. 2. - Warszawa, 2003. - Rec. Feliks Tych // Nowe Książki. – 2003, nr 11, s. 61-62
28. HOLLY Romuald : Przesądy i uprzedzenia jako kategorie opisu stanów świadomości i wyjaśnienia zachowań // Kultura i Edukacja. - 1994, nr 1, s.33-39
29. HROCH Miroslav : Mniejszości jako problem porównawczych badań nacjonalizmu // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 2, s. 11-20
30. JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 120-125
31. JONCA Karol : Wrocławski kardynał Bertram a nazizm // Odra. - 2001, [nr] 4, s. 11-18
32. KAMIŃSKA Urszula : Społeczna recepcja wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 16-22
33. KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara, WYŻNIKIEWICZ-KOOP Zdzisława : Dyskryminacja w sporcie : fakty i symptomy // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9-10, s.19-24
34. KASPRZAK Tomasz : Zbrodnie nienawiści // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 9-12
35. KĄKOL Anna : Mniejszości narodowe, czyli lekcja tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy pierwszej gimnazjum // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-10
36. KŁOSKOWSKA Antonina : Narodowe sentymenty / rozm. przepr. Anna Jarmusiewicz // Kultura i Społeczeństwo. – 1999, nr 1, s. 193-196
37. KOWALSKI Sergiusz : Idą, idą, krzycząc „Polska” // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 117, s. 24-25, 27
38. KOWALSKI Sergiusz, TULLI Magdalena : Zamiast procesu : raport o mowie nienawiści. - Warszawa, 2003.- Rec. Janusz Dunin // Nowe Książki. – 2004, nr 2, s. 65-66
39. KOZIŃSKI Agaton : Eurodżihad // Wprost. - 2005, nr 29, s. [82]-87Muzułmanie w Europie. Terroryzm w Europie.
40. KRUSZEWSKI K. : Konserwatyzm i przystosowanie : szkoła amerykańska wobec wyzwań współczesności : Cz.2. : przeciw dyskryminacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 2, s. 15-39
41. KRZEMIŃSKI Ireneusz : Polacy i Żydzi - obraz wzajemnych stosunków : antysemityzm i tożsamość narodowa // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 1, s.143-169
42. KULCZYCKA-SALONI Janina : Sprawa Dreyfusa w oczach Polaków // Polonistyka. -1996, nr 6, s. 337-344
43. LIS Tomasz : Hańba europejska // Wprost. - 2003, nr 46, s. 90-[95]
44. MAC Jerzy Sławomir : Cień swastyki : w III Rzeczypospolitej z pobudek rasistowskich zamordowano dziewiętnaście osób // Wprost. - 1999, nr 49, s. 26-28
45. MAC Jerzy Sławomir : Historia choroby : jaki jest polski antysemityzm? // Wprost. - 1996, nr 16, s. 24-27
46. MAC Jerzy Sławomir : Rzeczpospolita Romów : polscy Romowie nie chcą być obywatelami drugiej kategorii // Wprost. - 2000, nr 48, s.28-29
47. MALISZEWSKI Norbert : Skryte uprzedzenia // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 40-41
48. MAZUREK Robert, ZALEWSKI Igor : Dyktatura równości // Wprost. - 2004, nr 24, s. 58-65
49. MISTEWICZ Eryk : Polski apartheid : czy jesteśmy rasistami? // Wprost. - 1995, nr 10, s. 28, 30
50. MOREŃ Robert : Płomienie nienawiści : USA : „gniew białych narastał po cichu” // Polityka. - 1996, nr 26, s. 38
51. NIJAKOWSKI Lech M. : Znaczenie analizy dyskursu dla socjologii narodowości // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. [69]-96
52. OLEJNIK Krzysztof : Rzeczpospolita narodów : Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, gdzie poprawia się nastawienie do obcokrajowców // Wprost. - 2000, nr 45, s. 22-24
53. OSTROWICKA Helena : Antysemityzm w opinii młodzieży // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 1, s. 55-60
54. PECK Anna : Rasizm i historia : afrocentryczna reinterpretacja historii powszechnej // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 91-97
55. PODGÓRSKA Joanna : Cyrkiel i dekiel : antysemityzm nie może przyćmić całej tradycji korporacyjnej // Polityka. - 1995, nr 22, s. 10
56. RACZKOWSKA Jadwiga : AIDS // Poblemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 3, dod. Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie s. [50-57]
57. RADWAŃSKI Przemysław : Tezy o sytuacji niepełnoletnich uchodźców w Polsce // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 21, s. 15-18
58. RĘKAWEK Anna : Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 28, 37
59. SICIŃSKI Andrzej : Działalność Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 3, s.139-142
60. SORMAN Guy : W oczekiwaniu barbarzyńców. - Kraków, 1997. - Rec. Eugeniusz Moczuk // Polityka Społeczna. – 2000, nr 3, s. 29-31
61. STAWICKI Roman : Organizacje pozarządowe wobec problemu uchodźców w Polsce // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 20-24
62. STOMMA Ludwik : Czas grzecznych antysemitów // Polityka. - 2003, nr 48, s. 114
63. SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Antysemityzm // Mówią Wieki. - 2001, nr 7, dod. s. [1]-[8]
64. SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Antyjudaizm // Mówią Wieki. - 2001, nr 6, dod. s. 1-8
65. SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Narodziny nazizmu w Niemczech // Mówią Wieki. - 2001, nr 8, dod. s. [1]-[8]
66. SZUKALSKI Piotr : Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) - przyczyny, przejawy, konsekwencje // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 11-15
67. SZYMBORSKI Krzysztof : Grzechy białych // Polityka. - 2004, nr 27, dod. s. 28-31
68. ŚLIWA Ewa : Stereotypy i uprzedzenia w procesie wychowawczym // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 47-51
69. TOEPLITZ Krzysztof T. : Bierz karabellę, chamie bracie... : kim byli młodzi partyjni aparatczycy, którzy w marcu 1968 r. rozpętali wielką kampanię antysemicką i antyinteligencką? : dlaczego zdobyli poparcie - i w PZPR, i w części społeczeństwa? : portret formacji moczarowców // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 52, s. 19-21
70. TOLERANCJA i uprzedzenia młodzieży : raport z badań. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii, 1993. - Rec: (mt). - // Nowe Książki. - 1994, nr 4, s. 58
71. WARSZAWSKI Dawid : Nowe getto Żydów : trzeba uwierzyć, że Izrael to rzeczywiście jądro ciemności, albo nie dać się ogłupić! // Wprost. - 2003, nr 4, s. 84-[86]
72. WAŚKIEWICZ Andrzej : Czy mniejszości etniczne i narodowe mają prawo do demokratycznej reprezentacji? // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 1, s. [143]-149
73. WEKSLER-WASZKINEL Romuald Jakub : Niedobre dziedzictwo wieków //Akcent. -1997, nr 4, s. 116-124
74. WIECZOREK Zbigniew : Ty, nieuku! - czyli o dyskryminacji werbalnej // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 9-14
75. WISZNIEWICZ Joanna : A okazało się, że to Żyd // Charaktery. - 1999, nr 9, s. 32-34
76. WEISS Shevah : Czas ambasadora. - Kraków, 2003. - Rec. Jan Strękowski // Nowe Książ. – 2003, nr 12, s. 65
77. WEISS Szewach : Żydzi pod flagą biało-czerwoną // Wprost. - 2004, nr 3, s. 28-30
78. WOJTKOWSKA Zofia : Biała siła : czy Polacy są rasistami? // Wprost. - 1999, nr 32, s. 29-31
79. WOŹNIAK Lucyna : Dyskryminacja w oświacie // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 8, s. 8
80. WRÓBLEWSKA Urszula : Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 61-66
81. ZACHARUK Tamara, ZAREMBA Wanda : Niepełnosprawność jako czynnik dyskryminujący w percepcji młodzieży : raport z badań // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, s. 23-29
82. ZAREMBA Marcin : Obcy element : kolejne ekipy władzy PRL posługiwały się antysemityzmem nie tylko w marcu 1968 r. // Polityka. - 2000, nr 12, s. 86-88
83. ZIEMNY Aleksander : Dialog w jednej osobie // Literatura. – 1999, nr 3, s. 18-20
84. ŻUKOWSKI Tomasz : Antysemityzm jako modyfikator znaczeń // Teksty Drugie. -2002, nr 1/2, s. 254-258
85. ŻYDZI – Polacy : trudna tożsamość : ankieta „Znaku” / Janina Bauman [i in.] // Znak. – 1996, nr 3, s. 5-42
86. ŹRAŁEK Marcin : Norma antysemityzmu // Wprost. - 2004, nr 34, s. 76-[78]

INDEKS HASEŁ
Ageizm – 66
AIDS – 56
Antyjudaizm/antysemityzm/antyizraelizm – 8, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85
Dyskryminacja mniejszości etnicznych – 1, 7, 9, 10, 13, 14, 29, 51, 72
Dyskryminacja mniejszości narodowych – 1, 10, 14, 23, 29, 35, 46, 52, 57, 58, 60, 61, 68, 72, 76, 80
Dyskryminacja mniejszości seksualnych – 1, 7, 15, 29, 34, 48
Dyskryminacja niepełnosprawności – 30, 81
Dyskryminacja za pomocą stylu komunikowania się – 74
Formy dyskryminacji – 1, 3, 4, 7, 9, 12
Nacjonalizm – 36, 68
Nazizm – 31, 65
Rasizm – 1, 2, 6, 17, 19, 22, 24, 31, 33, 40, 44, 49, 50, 54, 59, 60, 67, 70, 78
Seksizm – 1, 7, 33, 79
Totalitaryzm – 22


WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość