Strona główna

W sierpniu 1914 roku powstała z inicjatywy Piłsudskiego pow. Rozszyfruj jej nazwę I podaj jej zadania


Pobieranie 23.12 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar23.12 Kb.
19.XI.1906 roku rozpoczął się IX zjazd PPS.. Dokonał się na nim rozłam partii. Podaj nazwy powstałych jego wyniku partii.

Spór wynikł między grupą „starych” i „młodych”. Piłsudski i jego zwolennicy utworzyli PPS-frakcję Rewolucyjną, a młodzi PPS-Lewicę, która politycznie zbliżali się do SDKPiL.W sierpniu 1914 roku powstała z inicjatywy Piłsudskiego POW. Rozszyfruj jej nazwę i podaj jej zadania.

Polska Organizacja Wojskowa. Zadania tej organizacji to dywersja na tyłach wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim, Galicji, na Ukrainie i w Rosji.Dowódcą której brygady Legionów był Piłsudski?

Pod jego dowództwem była I Brygada LegionówPodaj datę utworzenia rządu Moraczewskiego

18.11.1918Podaj datę przejęcia przez Piłsudskiego najwyższej władzy w Polsce Odrodzonej i nazwij jego funkcję

27.11.1918 na mocy dekretu rządu Moraczewskiego został Tymczasowym Naczelnikiem PaństwaWymień nazwę rządu utworzonego w odradzającej się Polsce pod kierownictwem Daszyńskiego

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie 6/7.11.1918 r.Podaj datę aresztowania przez Niemców Piłsudskiego Piłsudskiego jego bezpośrednią przyczynę.

21/22.07.1917r. Przyczyną był Kryzys przysięgowy I i II Brygady LegionówCo wydarzyło się w życiu Polski odrodzonej 10.II.1919 roku?

Swoje obrady rozpoczyna Sejm UstawodawczyPodaj datę uchwalenia Małej Konstytucji.

20.02.1919Wymień funkcje sprawowane w 1919 roku przez Padewskiego

Premier rządu i minister spraw zagranicznychPodaj nazwiska delegatów Polski na konferencję pokojową w Paryżu.

Ignacy Paderewski i Roman DmowskiPrzygotowując się do wyprawy kijowskiej z kim podpisał Piłsudski 21.04.1920 r. umowę polityczną?

Umowa została podpisana z Semenem Petrulą (Ukraina)Podaj nazwę bitwy, która była przełomem w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku.

15.VIII.1920 roku miała miejsce bitwa warszawska nazwana „cudem nad Wisłą”Podaj datę powołania i pełną nazwę ROP oraz nazwisko jej przywódcy

Rada Obrony Państwa, przewodniczący Piłsudski, powstała na mocy uchwały Sejmu 1 lipca 1920 r.Czego dotyczył spór polsko-litewski w latach 1818-1938?

Rząd litewski nie uznał wcielonej do Polski w październiku 1920 r. Litwy Środkowej i rejonu Wileńskiego. Uznał dopiero w 1938Podaj datę podpisania sojuszu polsko-francuskiego

19 luty 1921Jaki akt i przez kogo wydany umiędzynaradawiał w okresie I wojny światowej sprawę polską?

Akt 5 listopada wydany w roku 1916 przez dwóch cesarzy: Niemiec (Wilhelma II) i Austro-Węgier (Józefa Franciszka I)Które z państw zachodnich i kiedy jako pierwsze publicznie podniosły sprawę odbudowy Polski?

22 stycznia 1917 roku prezydent USA Wilson w swoim orędziu do Kongresu, w którym został zawarty punkt o powstaniu zjednoczonej, samorządnej i niepodległej PolskiPodaj datę publicznej deklaracji dotyczącej odbudowy Polski w polityce brytyjskiej i przez kogo została ona złożona?

5.01.1918 premier Lloyd Georgie opowiedział się oficjalnie za niepodległością PolskiZ jakim wydarzeniem w Polsce związany jest dzień 11 listopada 1918 roku?

Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskowąWymień ośrodki władzy powołane przez państwo centralne w latach 1916,1917 w tzw. Królestwie Polskim.

Rada Narodowa 15.II.1916- popierali akt 5.listopada, Tymczasowa Rada Stanu 6.12.1916 na czele z Niemojowskim, Rada Regencyjna 12.09.1917Kiedy armia polska gen. Hallera była ewakuowana do Polski?

Kwiecień i maj 1919Podaj imię i nazwisko dowódcy powstańczych wojsk wielkopolskich

Gen. Józef Dobór-MuśnickiWymień członków Rady Regencyjnej

Arcybiskup krakowski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef OstrowskiPodaj datę powstania PKL i nazwiska przynajmniej dwóch jej członków

Polska Komisja Likwidacyjna powstała 28 października 1918 roku, przewodniczący W. Witos, I. DaszyńskiWymień nowo powstałe państwa w Europie, które uznała konferencja pokojowa w Paryżu

Polska, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, AustriaWymień przedstawicieli Polski , którzy w jej imieniu złożyli podpisy pod tekstem Traktatu Wersalskiego

Roman Dmowski, Ignacy PaderewskiPodaj procentowe wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurach w 1920 roku

Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 roku. Za Polską padło: na Powiślu 7,6%, powiat olsztyński 13,8%, powiat sztumski 19,1% Ogółem za Niemcami na Mazurach było 98%, na Warmii 97%Podaj datę uchwały Rady Ligi Narodów o ostatecznym podziale Górnego Śląska

17 października 1921 roku. Dla Polski 29% obszaru plebiscytowegoJakie wydarzenie w stosunkach polsko-sowieckich miało miejsce 25.VII.1932 roku?

Podpisanie polsko-radzieckiego paktu o nieagresji.W których latach trwała polsko-niemiecka wojna celna?

1925-1934Kiedy i na ile lat podpisano polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy?

Podpisano 26 stycznia 1914 roku na 10 lat.


Czego dotyczył protokół Litwinowi?

Wyrzeczenie się przemocy między państwami Europy środkowo-wschodniejKto był dowódcą powstania Wielkopolskiego?

Major Stanisław Taczak, a od 16 stycznia 1916 roku generał Józef Dobór-MośnickiKto był pierwszym prezydentem II RP?

Narutowicz w 1922 rokuKiedy została zatwierdzona konstytucja marcowa?

17 marca 1921 rokuJakie były tereny sporne z Litwą?

Wileńszczyzna i SłowiańszczyznaGdzie mieściły się obozy jenieckie w Rosji?

Kozielsk i StaszkówRozwiń skrót KNP, podaj datę założenia oraz nazwisko prezesa.

Komitet Narodowy Polski, 15.08.1917, Roman DmowskiW którym roku Haller wrócił do Polski?

1919


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość