Wałcz, dnia 10. 07. 2014 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 28/log /14Pobieranie 31.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.57 Kb.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWałcz, dnia 10.07.2014 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy : 28/log /14
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907) Zamawiający 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn :

Dostawa środków czystości;

  1. Zadanie 1 – środki do profesjonalnego sprzątania szpitala

  2. Zadanie 2 - opakowania do żywności

  3. Zadanie 3 - papierowe środki higieny

  4. Zadanie 4 – inne środki czystościStreszczenie i porównanie ocen
cena – 100 %

Uzasadnienie wyboru : zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w powiązaniu z odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta najkorzystniejsza cenowo, spełniająca wymogi SIWZ.

W postępowaniu złożono 7 ofert wg zestawienia
Zadanie 1 –

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena

1

P.P.H.U. GASTRO CENTRUM Adam Koprowski

Ul. Lelewela 131 , 64-920 Piła
100

2

MIWO P.H.U , Ul. Wojska Polskiego 68bl. 1/8 , 60-628 Poznań


94,74Wybrano firmę:

P.P.H.U. GASTRO CENTRUM Adam Koprowski , Ul. Lelewela 131 , 64-920 Piła


Zadanie 2-

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena

2

MIWO P.H.U , Ul. Wojska Polskiego 68bl. 1/8 , 60-628 Poznań


78,41

3

SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,ELMET,, w Goleniowie,

Ul. M. Konopnickiej 12b , 72-100 Goleniów
70,24

4

IKA Robert Albrecht 61-456 Poznań , ul. Czechosłowacka 43/2


100

6

Hurtownia Art. Przemysłowych „MARTA” Danuta Worotyniec

ul. Dworcowa 14,

78-600 Wałcz


93,87

Wybrano firmę:

IKA Robert Albrecht 61-456 Poznań , ul. Czechosłowacka 43/2Zadanie 3

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena

2

MIWO P.H.U , Ul. Wojska Polskiego 68bl. 1/8 , 60-628 Poznań


87,14

3

SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ,,ELMET,, w Goleniowie,

Ul. M. Konopnickiej 12b , 72-100 Goleniów
78,20

4

IKA Robert Albrecht 61-456 Poznań , ul. Czechosłowacka 43/2


100

5

DELKO ESTA Sp z o.o. 73-110 Stargard Szczeciński ul. J.Kochanowskiego 23


99,15

6

Hurtownia Art. Przemysłowych „MARTA” Danuta Worotyniec , ul. Dworcowa 14,

78-600 Wałcz
86,20

7

PPHU DAFI Adam Łobodziński 15-008 Białystok ul. Ryska 1


88,35

Wybrano firmę:

IKA Robert Albrecht 61-456 Poznań , ul. Czechosłowacka 43/2Zadanie 4


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena

2

MIWO P.H.U , Ul. Wojska Polskiego 68bl. 1/8 , 60-628 Poznań


89,52

4

IKA Robert Albrecht 61-456 Poznań , ul. Czechosłowacka 43/2


100

Wybrano firmę:

IKA Robert Albrecht 61-456 Poznań , ul. Czechosłowacka 43/2


 Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów , o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy , nie odrzucono oferty, oraz nie wykluczono żadnego wykonawcę.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 ,

Regon 570544566, N I P 765-14-95-87

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu, 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy