Strona główna

Władysław Alexiewicz 24. 11. 1943 12. 07. 2009


Pobieranie 11.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.55 Kb.
Władysław Alexiewicz

24.11.1943 – 12.07.2009Urodził się we Lwowie, Jego ojciec, Andrzej, był wybitnym matematykiem wywodzącym się ze znanej szkoły Stefana Banacha. Piątego maja 1945 roku przybywa z rodzicami do Poznania. W Poznaniu przechodzi wszystkie stopnie edukacji. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno – Fizyczno - Chemicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1970 roku i z dniem 01.10.1970 r. został zatrudniony na tymże Wydziale, w Zakładzie Optyki Nieliniowej. Doktoryzuje się 14 maja 1977 roku, habilituje się 18 kwietnia 1990 roku. Od 9 października 1990 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego nauk fizycznych, przez cały okres pracował w Zakładzie Optyki Nieliniowej Instytutu Fizyki UAM. Jego główne kierunki pracy naukowej to: dyfuzja rotacyjna molekuł w ośrodkach dielektrycznych; rozpraszanie i dwójłomność optyczna w cieczach w polach impulsowych oraz teoria relaksacji Smoluchowskiego - Debay'a w układach molekularnych. Autor i współautor licznych, w tym zagranicznych publikacji naukowych.


Do Polskiego Związku Filatelistów wstępuje w 1969 roku, początkowo jest członkiem Koła Poznań Miasto, od 1979 był członkiem Koła PZF przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filatelistyce poświęcił pokaźną część życia. Początkowo był jednym z bardziej znanych zbieraczy i wystawców filumenistyki. Później konsekwentnie kieruje swe zainteresowanie w stronę poloników. Na licznych wystawach i pokazach filatelistycznych prezentował swe eksponaty: „Polonica – polskie nazwy na mapach świata”, „Tysiąc lat chrześcijańskiej Polski”, „ŚWF POLSKA’93 na znakach pocztowych”, „Lwów w filatelistyce”. Na początku lat osiemdziesiątych w tajemniczych okolicznościach zaginął Jego eksponat „Korespondencja z obozów internowania”.
Posiadał olbrzymi dorobek publicystyczny, poświęcony głównie polonikom na znakach pocztowych świata, ze szczególnym uwzględnieniem Jana Pawła II. Jego opracowania ukazywały się także za granicą. Jego największe dzieło to współautorstwo (z Francisco Gilbertem, Hiszpania) wielotomowego katalogu znaczków poświęconych Janowi Pawłowi II (Juan Pablo II en la filatelia). Był autorem licznych prezentacji poświęconych filatelistyce, w tym zbieractwu tematycznemu.
Kol. Władysław Alexiewicz był także znanym działaczem filatelistycznym. W latach 1976 – 2002 był członkiem Zarządu Okręgu PZF w Poznaniu, później Okręgu Wielkopolskiego PZF. Od roku 2002 był członkiem, od 2007 przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. W latach 1990-1998 przewodniczył Komisji Tematycznej ZG PZF. W latach 1977 – 1988 był sekretarzem redakcji „Filatelisty-Tematyka” D (nauka, kultura, sztuka). Od 1993 roku był natomiast redaktorem naczelnym Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Przez wiele lat przewodniczył Klubowi „Polonica”. Za swe publikacje W. Alexiewicz dwukrotnie otrzymał medal „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1992 i 2005).
Równie owocna była działalność kol. W. Alexiewicza w organizacji wystaw filatelistycznych, m. innymi prowadził Biuro Prasowe ŚWF POLSKA’93 w Poznaniu.
Był także znanym sędzią filatelistycznym I klasy. Sędziował wystawy ogólnopolskie, krajowe i okręgowe.
Od 1995 roku kol. W. Alexiewicz uczestniczył w pracach Polskiej Akademii Filatelistyki, od roku 2007 był jej wiceprezesem. Był długoletnim członkiem AIJP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filatelistycznych). Był także delegatem na XIV, XV i XVI Walne Zjazdy PZF.
Za swą pracę w Polskim Związku Filatelistów otrzymał szereg wyróżnień. W 1993 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. W 1996 roku otrzymał złotą odznakę „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” a w roku 2006 XIX Walny Zjazd PZF nadał kol. W. Alexiewiczowi godność Członka Honorowego PZF.
Od ponad roku wiedzieliśmy o nieuleczalnej chorobie kol. Władysława Alexiewicza. Przez ten czas podziwialiśmy Jego chart i optymizm. Ale wiadomość o Jego odejściu dla nas wszystkich była olbrzymim zaskoczeniem.
Odszedł od nas wspaniały i niezapomniany Kolega. Zawsze otwarty dla wszystkich, zawsze chętny do pomocy, zawsze chętny do pracy na rzecz Związku. Wyjątkowe cechy osobowościowe zjednywały kol. W. Alexiewiczowi przyjaciół w całym świecie. W Polskim Związku Filatelistów był postacią znaczącą i znaną. Pozostawił po sobie olbrzymi dorobek, który na trwale wszedł do historii polskiej filatelistyki. Pozostawił także liczne grono kolegów i znajomych, którzy pogrążeni w głębokim smutku żegnają wybitnego filatelistę i wspaniałego przyjaciela.

Zarząd Główny PZFPolska Akademia Filatelistyki

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość