Strona główna

WAŻne informacje dla polaków udających się do finlandii I szwecji finlandia


Pobieranie 30.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.61 Kb.
WAŻNE INFORMACJE DLA POLAKÓW UDAJĄCYCH SIĘ DO FINLANDII I SZWECJI
FINLANDIA

 • Stolica: Helsinki. Waluta: euro (€). Język urzędowy: fiński, szwedzki.

 • Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy.

 • Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

 • Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy.

 • Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe, choć bilet powrotny zwalnia turystę indywidualnego z obowiązku posiadania środków finansowych zabezpieczających powrót do kraju. Turysta może być zawrócony z granicy, jeśli z powodu braku środków nie jest w stanie sfinansować swojego pobytu w Finlandii i podróży powrotnej lub nie posiada osoby gwarantującej jego utrzymanie oraz zabezpieczającej powrót.

 • Za minimalne środki na utrzymanie uważa się kwotę 25 euro na dzień pobytu, zaś w przypadku braku zapewnionego zakwaterowania dodatkowo 16 euro na każdą dobę pobytu.

 • Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przybywających na pobyt czasowy.

 • Obywatele polscy mogą posługiwać się podczas czasowego pobytu w Finlandii polskim prawem jazdy (przy dłuższych pobytach o innym niż turystyczny charakterze zobowiązani są do uzyskania fińskiego prawa jazdy - przed upływem 12 miesięcy od daty wjazdu do Finlandii).

 • W okresie zimowym od 1 grudnia do 30 kwietnia kierowcy mają obowiązek używania opon zimowych.

 • Przez cały rok obowiązuje jazda ze światłami mijania, bez względu na pogodę.

 • Od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komórkowego bez systemu "hands free", nawet w czasie postoju na światłach. Złamanie tego przepisu jest karane mandatem.

 • Istnieje zakaz tankowania samochodów z silnikami diesla specjalnym paliwem przeznaczonym dla określonej grupy użytkowników posiadających zwolnienia podatkowe. Dystrybutory paliwowe na stacjach benzynowych nie są wyraźnie oznakowane.

 • Wysokość wymierzanej przez policję kary za wykroczenia drogowe zależy od rodzaju wykroczenia oraz statusu majątkowego karanego.

 • Istnieje obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego, a od 25 marca 2000 r. także osobowego, pokrywającego ewentualne koszty leczenia, transportu chorego do kraju itp. Minimalna wartość polisy musi wynosić 25 000 euro. Uznawane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

 • Brak jest zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie ma obowiązku szczepień.

 • Opieka medyczna jest w Finlandii powszechnie dostępna, jednak koszty leczenia cudzoziemców są dziesięć razy wyższe od kosztów leczenia obywateli fińskich. Koszt prywatnej wizyty lekarskiej wynosi ok. 32 euro, w przychodni 48 euro. Doba w szpitalu kosztuje 200 euro (nie licząc badań, leków, zabiegów itp.).

 • Zagrożenie przestępczością jest minimalne.

 • Brak jest ograniczeń w podróżowaniu po kraju.

 • Nie ma ograniczeń i szczególnych regulacji w zakresie wwozu i wywozu pieniędzy.

 • Obowiązuje całkowity zakaz pracy bez wcześniej uzyskanego pozwolenia na pracę. Wszystkie osoby chcące pracować w Finlandii sezonowo lub przez dłuższy czas winny kontaktować się z Ambasadą Finlandii w Warszawie, gdzie mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.


SZWECJA


 • Stolica: Sztokholm. Waluta: korona szwedzka (SEK). Język urzędowy: szwedzki. Inne języki: fiński, angielski.

 • Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Do dozwolonego okresu pobytu wlicza się ewentualny pobyt w innych krajach Schengen (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy), jeśli miał on miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

 • Paszport powinien być ważny minimum sześć miesięcy od chwili przekroczenia granicy.

 • Nie ma obowiązku okazania przy wjeździe biletu powrotnego. Należy okazać wystarczającą kwotę pieniędzy na jego zakup. Istnieje obowiązek okazania środków finansowych w wysokości umożliwiającej pobyt w Szwecji.

 • Przepisy nie określają kwoty pieniędzy koniecznej na dzień pobytu. W praktyce przyjęte jest, że osoba nie mająca wykupionych świadczeń turystycznych winna dysponować kwotą 500 SEK (gotówka, czeki podróżne) na każdy dzień pobytu. W sezonie letnim dopuszczalne jest okazanie mniejszej kwoty (ok. 300 SEK), jeżeli turysta wykaże, że będzie korzystał z namiotu lub kempingu. Wymóg okazania pieniędzy jest rygorystycznie przestrzegany. Z powodu braku wystarczającej ilości pieniędzy czas pobytu może zostać skrócony (poprzez wstawienie do paszportu odpowiedniej pieczęci).

 • W przypadku przybywających do Szwecji na zaproszenie osób fizycznych lub prawnych (tzw. gwaranta) szwedzka straż graniczna powinna mieć możliwość kontaktu z zapraszającym. Sprawdzenie autentyczności zaproszenia może obejmować także sprawdzenie statusu majątkowego osoby zapraszającej. Zaproszenie od osoby utrzymującej się tylko ze środków pomocy społecznej może nie być honorowane.

 • Podróżujący z wycieczkami zorganizowanymi i posiadający wykupione pełne świadczenia turystyczne (transport, noclegi oraz wyżywienie) nie muszą posiadać większej ilości środków pieniężnych. Spełnienie powyższych warunków nie oznacza zgody na wjazd.

 • Nie uzyskają zezwolenia na wjazd tzw. osoby niepożądane (w praktyce oznacza to osoby karane lub poszukiwane w krajach członkowskich porozumienia z Schengen). Władze graniczne mają prawo odmówić wjazdu osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że deklarowany cel przyjazdu nie jest celem faktycznym. Odmowa wjazdu jest też udzielana osobom nietrzeźwym.

 • Przypływający do Szwecji łodziami lub jachtami bezwzględnie muszą zawinąć do portu, w którym znajduje się posterunek celny i graniczny.

 • Nie istnieje obowiązek meldunkowy.

 • Nie ma obowiązku posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Polskie prawo jazdy jest honorowane.

 • W Szwecji należy używać pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu. Niezależnie od pory dnia i roku istnieje obowiązek używania świateł mijania (ewentualnie drogowych).

 • Z uwagi na bardzo częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (m. in. łosie) konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia samochodu przez tereny zalesione. Pokrycie kosztów ewentualnych szkód kolizji ze zwierzyną leśną użytkownik pojazdu ponosi we własnym zakresie.

 • Rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach (autostrady 110 km/godz., drogi 90 km/godz., teren zabudowany 50 km/godz.). Kary za łamanie ww. przepisów są surowe (od wysokiego mandatu i zatrzymania prawa jazdy aż do kary pozbawienia wolności).

 • Bezwzględnie zaleca się opłacanie parkingów płatnych. Brak opłaty parkingowej skutkuje mandatem.

 • Szwecja posiada bank danych o wystawionych mandatach. Osoby zalegające z zapłaceniem kary pieniężnej (mandatu) mogą narazić się w przyszłości na odmowę wjazdu do Szwecji.

 • Należy przestrzegać zakazów wjazdu samochodem poza oznaczone drogi.

 • Osoba nietrzeźwa prowadząca pojazd, nawet jeśli nie doprowadziła do kolizji, może być skazana na kilkumiesięczną karę pozbawienia wolności.

 • Rygorystycznie przestrzegany jest obowiązek posiadania "zielonej karty", którą można także wykupić na granicy. Cena jest stosunkowa wysoka i zależy od deklarowanego okresu pobytu. Nie ma obowiązku posiadania innych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych lub osobowych. Wskazane jest jednak ich wykupienie (np. koszt holowania czy naprawy samochodu jest bardzo wysoki).

 • Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe działają na terytorium Szwecji za pośrednictwem szwedzkich firm, tzw. komisarzy wypadkowych. Lista komisarzy wypadkowych, ich adresy i numery telefonów są dołączone do każdej polisy ubezpieczeniowej wykupionej w Polsce.

 • Cena 1 l benzyny bezołowiowej kosztuje około 10 SEK.

 • Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie ma też obowiązku szczepień.

 • Osoby zamieszkałe i uprawnione do opieki medycznej w Polsce w przypadkach nagłych zachorowań mają zapewnioną pomoc medyczną na zasadach obowiązujących w Szwecji. Zaleca się wykupywanie przed podróżą stosownego ubezpieczenia, które obejmuje m. in. opłacenie zagranicznych kosztów leczenia, pobytu w szpitalu oraz transportu chorego do kraju.

 • Szwecja należy do krajów o relatywnie niskiej przestępczości. Odnotowuje się jednak coraz więcej kradzieży, zwłaszcza kieszonkowych, na co należy zwrócić szczególną uwagę np. w metrze, podczas imprez masowych itp. Coraz liczniejsze są również włamania do mieszkań i samochodów.

 • Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju, z wyjątkiem oznaczonych żółtymi tablicami (z kilkujęzycznymi napisami) terenów wojskowych.

 • Nie ma ograniczeń przy wwozie pieniędzy. Transakcje, których łączna wartość przekracza 110 000 SEK, automatycznie zgłaszane są przez kantory wymiany lub banki do Komendy Głównej Policji w celu identyfikacji klienta. Ponadto banki i kantory mają możliwość zgłaszania i sprawdzania każdej transakcji, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że środki pieniężne pochodzą z przestępstwa. Ma to na celu przeciwdziałanie procederowi "prania brudnych pieniędzy". Wywóz gotówki powyżej 110 000 SEK jest możliwy, pod warunkiem udokumentowania źródła pochodzenia pieniędzy.

 • W Szwecji w powszechnym użyciu są karty kredytowe i płatnicze. Wymiana polskich pieniędzy (oprócz bilonu) jest możliwa jedynie w dużych miastach.

 • Przepisy celne w zasadzie nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Wyjątkiem jest zakaz wwozu ziemniaków (nawet na własny użytek), mięsa, wędlin i ryb (mogą być przywożone do własnego użytku, ale wyłącznie w hermetycznych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach).

 • Przywóz zwierząt jest bardzo utrudniony; muszą one przejść kilkumiesięczną, kosztowną kwarantannę.

 • Osoby powyżej 20. roku życia mogą przywieźć bez cła: 200 szt. papierosów lub 100 cygaretek albo 50 cygar lub 250 g innych produktów tytoniowych, a także 1 litr mocnego alkoholu (powyżej 22 proc.) lub 2 litry mocnego wina (15-22 proc.) oraz 2 litry zwykłego wina i 32 litry piwa (powyżej 3,5 proc.). Istnieje bezwzględny zakaz wwozu spirytusu 96-proc.

 • Pozwolenie na przywóz papierosów lub alkoholu w ww. limicie lub też opłacenie cła za nadlimitową dozwoloną ilość nie oznacza, że mogą one stać się przedmiotem handlu (np. ulicznego).

 • Niektóre lekarstwa dopuszczone do legalnego obrotu w Polsce mogą być ze względu na swoje składniki niedopuszczone do obrotu w Szwecji. Osoby korzystające stale z lekarstw powinny przed przyjazdem skontaktować się z ambasadą szwedzką (ewentualnie z konsulatem) w celu sprawdzenia, czy dane lekarstwo można wwieźć do Szwecji. W razie wątpliwości zalecane jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez lekarza o konieczności używania danych lekarstw.

 • Osoby podróżujące na północ Szwecji powinny zadbać o odpowiednią odzież. Nawet latem jest tam nie więcej niż kilkanaście stopni powyżej zera.

 • Policja ma szerokie uprawnienia do kontroli tożsamości i poszukiwania ewentualnie przewożonych narkotyków (Szwecja słynie z surowych kar za przemyt, dystrybucję czy też posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków). Istnieje zakaz posiadania broni gazowej, noży składanych i sprężynowych.

 • W miejscach publicznych (dworce, lotniska, urzędy) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 • Konstytucja Szwecji, w oparciu o prawo zwyczajowe, przyznaje wszystkim osobom prawo do swobodnego poruszania się na wodzie i lądzie. Prawo to obwarowane jest jednak licznymi wyjątkami, często lokalnymi, i nakłada na turystę obowiązek powiadamiania właściciela gruntu o zamiarze przebywaniana jego terenie.

 • Łowienie ryb bez zezwolenia jest dopuszczalne jedynie na wybrzeżach morskich i w pięciu największych jeziorach Szwecji (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren i Storsjön). Co do pozostałych należy wykupić pozwolenie.

 • Alkohol mogą kupować wyłącznie osoby powyżej 20. roku życia. Sprzedawca w sklepie ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

 • Wstęp do niektórych lokali, zwłaszcza tych, które oferują sprzedaż alkoholu lub hazard, jest dozwolony często od 27. roku życia.

 • Sprawcy drobnych kradzieży (np. w sklepie) karani są z całą surowością. Nie można liczyć na łagodne traktowanie "nieświadomych"turystów (areszt, po odbyciu kary pozbawienia wolności następuje wydalenie ze Szwecji).

 • Podjęcie nielegalnej pracy w Szwecji jest rygorystycznie ścigane. Ujawnienie takich przypadków wiąże się z aresztowaniem, a następnie wydaleniem ze Szwecji z jednoczesnym kilkuletnim zakazem wjazdu na teren państw członkowskich grupy Schengen. Osoby mające zamiar przyjechać do Szwecji w celu podjęcia pracy sezonowej (np. zbiór jagód, truskawek, praca w lasach) powinny zadbać w swoim interesie o sprawdzenie wiarygodności przedstawionej im oferty pracy. Zdarza się, że osoby takie padają ofiarami oszustów, którzy podają się za pośredników. W przypadku pracy zorganizowanej wymagana jest szwedzka wiza z prawem do pracy sezonowej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają placówki dyplomatyczne i konsularne Królestwa Szwecji w Polsce.

 • Znajomość języka angielskiego w Szwecji jest powszechna.

 • W razie wypadków lub innych zdarzeń wymagających interwencji policji, straży pożarnej lub pogotowia należy dzwonić pod numer 112.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość