Strona główna

Warrior Class role: Tank, Secondary dps class mechanics


Pobieranie 120.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar120.66 Kb.

CRAFTHAMMER


Warrior

Class role: Tank, Secondary DPS

Class mechanics: Rage
Warriors are the melee-centered class. These characters are as tough as nails and masters of weaponry and tactics. The special abilities of the warrior are naturally combat-oriented.
Warriors can be a raging berserker or an iron-clad juggernaut, capable of withstanding tremendous attacks while protecting their allies from harm. They have a wide variety of attacks that do everything from cripple their enemies, to dealing massive amounts of damage in a single retaliatory blow, and enhancing their allies' fighting ability with battle shouts. They excel at fighting multiple opponents at once, gaining rage from every blow dealt or received to unleash their attacks. Warriors are a versatile class with a variety of play-styles to choose from.
The Warrior can be a defensive, shielded tank, a damage-dealing powerhouse, or a mixture of the two. Their abilities obviously pertain to the art of close combat; their stances carry with them different moves for different situations and party setups. All in all, the Warrior is one of the prime candidates to capture and hold the attention of creatures while they die to sword and spell.

Dozwolony ekwipunek

Plate armor Jednoręczne tnące

Scale armor Dwuręczne tnące

Chainmail Jednoręczne obuchowe

Leather armor Dwuręczne obuchowe

Clothes Jednoręczne kłute

Tower shields Dwuręczne kłute

Shields Bows

Small shields Crossbows

Dualwield Guns

(skill)
Miotane


Strengths

Weaknesses
Rage – szał – wowjownik zaczyna z 0 rage (max 10). Rage nie jest generowany za użyte zdolności zadające obrażenia, które wymagają użycie rage. Rage nie jest generowany jeśli do użycia zdolności raniącej przeciwnika został użyty Rage
Defensive Stance:

Rage Gained When: Recieving every Damage, blocking, or parrying. As the name suggests, defensive stance turns the warrior into a more cautious position. In this stance, he gains bonuses to his armor and takes reduced damage from enemy attacks. However, rage is only gained when damage is dealt to the player. This stance is the most ideal in parties, where the Warrior takes on the role of protect and tank. While the mobs hack away at his fortified form, rogues can backstab the preoccupied opponents, and mages can slaw them with deadly AOE spells.


Battle Stance:

Rage Gained When: Dealing and Taking Damage

Battle Stance is a balance of offense and defense, and the most general purpose and versatile of the warrior stances. It provides a mixture of offensive and defensive capabilities that are essentual for fighting battles alone.
Beserker Stance:

Rage Gained When: Dealing Damage

The exact opposite to defensive stance, adopting an battle stance increases the damage a player deals the enemy at the cost of not gaining rage when taking hits. This stance is best used when you wish to hack away and kill enemies in the shortest amount of time, ideal for soloing weaker creatures or when partied with several other tanks.
Zmiana Stance powoduje, że warrior traci cały rage.
Shouts (okrzyki)to buffy aoe działające w zasięgu CH wojownika. Naraz może być aktywny jeden shout.
Zdolności z danego drzewka można wykorzystywać wyłącznie uaktywniając adekwatny stance.

ZDOLNOŚCI PASYWNE DZIAŁAJĄ ZAWSZE


Defense Arms Furry
--

-

-

-

-

-

-

-


Vigor I Defensive stance Anticipation Rend Battle stance Charge Battle shout Berserker stance Cleave

-

-

-

-

-

-

-

-

-Defence I Taunt Sunder armor Thunderclap Hamstring Iron will Dem shout Parry Intim shout

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vigor II Shield block Blood rage Heroic strike Overpower Mocking blow Attack I Chall shout Intercept

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Defense II Shield bash Revenge Retaliation Anger manag. Tactical mastery Berserker rage Second wind Execute

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Vigor III Shield wall Disarm Whirlwind 2h spec Sweeping strikes Piercing howl Dualwield Bloodthirst


-

-

-

-

-

-

-

-

-


Last stand Shield slam Concussion blow Jab spec. Blunt spec Cut spec Recklessness Fortitude Booming voice

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Vigor IV Shield reflection Warmaster Wreking Mortal strike Deep wounds Attack II Deathwish Victory rush

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Toughness Intervene Vigiliance Slam Bladestorm Heroic throw Comm shout Titan’s grip FlurryDefense

Tier 1

Vigor I (krzepa I)

P – zwiększa pkt życia o 5


Defensive stance (postawa obronna)

B A1 – selfbuff. W tej postawie wojownik redukuje każde obrażenie o 5 ale za to zadaje mniej obrażeń o 5. +2 rage za każde otrzymane 5 obrażeń, blok lub parowanie oraz dodatkowe +2 rage jeśli to był cios krytyczny. Generuje podwójne aggro
Anticipation (antycypacja)

S A1 Rg3 – zwiększa do końca rundy wyparowania o 5

Tier 2

Defense I (Defense I)

P – zwiększa obronę o 5


Taunt (wyzwanie)

R A1 - odciąga moba od gracza zasięg CH+5. Brak testówSunder armor (przebicie pancerza)

R A1 Rg1 – zdejmuje z wroga 5 wyparowań zbroi test Atak+5 vs Fortitude. Daje 10 aggro.
Tier 3
Vigor II (krzepa II)

P – zwiększa HP o 5
Shield block (blok tarczą)

B A1 R blokuje jeden cios. Test Defense +5 vs Atak
Bloodrage (krwawy szał).

R A1 – generuje 6 rage kosztem pkt życia.


Tier 4

Defense II (Defense II)

P – zwiększa obronę o 5

Shield bash (walnięcie tarczą)

R A1 Rg1 – rozprasza wroga przerywając rzucanie czaru / cudu. Do końca rundy wróg nie może korzystać ze zdolności z tej dyscypliny (drzewka) które zostało rozproszone. Test atak+5 vs Fortitude
Revenge (zemsta)

B A1 Rg1 – zdolności można użyć jako kontratak gdy bohater uniknie zblokuje lub sparuje cios. Ogłusza przeciwnika zabierając mu 5 pkt akcji.


Tier 5

Vigor III (krzepa III)

P – zwiększa pkt życia o 5

Shield wall (ściana tarcz)

D A1 – do końca rundy redukuje wszystkie obrażenia o 90%

Disarm (rozbrojenie)

S A1 Rg2 – pozbawia przeciwnika broni do końca rundy. Test ZR+5 vs Fortitude
Tier 6

Last stand (do ostatniej kropli krwi)

D – czasowo (do końca następnej rundy) przywraca 50% HP.

Shield slam (grzmotnięcie tarczą)

R A1 Rg2 – uderza przeciwnika tarczą zadając mu obrażenia równe 1/2 SF + 5 + Defense tarczy. Test Atak+5 vs Defense
Concussion blow (wstrząsający cios)

R A1 Rg3 – cios zadający normalne obrażenia broni i zabierający wrogowi 5 akcji. Test SF+5 vs Fortitude
Tier 7

Vigor IV (krzepa IV)

P – zwiększa pkt życia o 5

Shield wall (ściana tarcz)

R A1 Rg2 – odbija 1 czar. Test Defense+5 vs Magic power / Divine power

Warmaster (mistrz wojny)

P – Charge, intercept i intervene można używać w combat i w dowolnej postawie. Dodatkowo daje bonus 5 do stosowania i zasięgu tych zdolności
Tier 8

Toughness (twardziel)

P – zwiększa Fortitude, magic res i divine res 5
Intervene (interwencja)

R A1 Rg3 – przemiescza wojownika do 5 pól w stronę przyjaciela i przechwytuje 1 wybrany cios który zamiast przyjaciela trafia wojownika i dmg tego ciosu jest zmniejszony o 5
Vigiliance (czujność)

P – wszyscy przyjaciele w zasięgu CH+5 otrzymują 5 obrażeń mniej.Arms

Tier 1

Rend I (rozdarcie)

R A1 Rg1 – DoT. Rani wroga tak że ten przez 5 rund traci co rundę 5 obrażeń. Krwawiący wróg nie może zniknąć

Battle stance (postawa bojowa)

B A1 – selfbuff. W tej postawie wojownik ignoruje 3 pkt wyparowań u wroga, generuje normalne aggro, generuje +1 rage za każde otrzymane 5 obrażeń i +1 rage za każde zadane 5 obrażeń +1 rage za każdy blok lub parowanie oraz dodatkowe. +1 rage jeśli otrzyma lub zada cios krytyczny. Dodatkowo zwiększa Atak o 5.
Charge (szarża)

S A1 – stosowane out of combat. Szarżuje przeciwnika w zasięgu 5 pól (dodatkowy ruch) i odbiera mu 5 akcji oraz generuje 5 rage. Test Atak+5 vs Fortitude.

Tier 2

Thunderclap (grzmot)

S A1 Rg4 – odrzuca na 5 pól wszystkich przeciwników znajdujących się przy wojowniku. Test SF+5 vs Fortitude

Hamstring (podcięcie ścięgna)

R A1 Rg1 – odbiera wrogowi 5 pkt ruchu (ale nie akcji). Test SF+5 vs Fortitude
Iron will (żelazna wola)

S A1 – zmniejsza utratę pkt akcji o 5 spowodowaną zdolnościami przeciwnika oraz pasywnie P zmniejsza odrzut na jaki wojownik jest narażony o 5
Tier 3

Heroic strike (uderzenie herosa)

R A1 Rg1 – Cios zadający normalne obrażenia + 5Overpower (przezwyciężenie)

B A1 Rg1 – za każdym razem gdy przeciwnik uniknie ciosu wojownika, bohater wyprowadza dodatkowy cios który nie może być uniknięty, zblokowany ani sparowany (o ile trafi). Szansa na krytyka tego ciosu wzrasta o 5
Mocking blow (drwiący cios)

S A1 Rg1 – cios bronią który zadaje normalne obrażenia +5 oraz aggruje moba do końca rundy.

Tier 4

Retaliation (odwet)

D A1 – każdy cios który trafi bohatera zostaje odwzajemniony (brak kosztu A i Rg). Trwa do końca rundy i zwiększa obrażenia o 5. Wymagany test trafienia.
Anger management (zarządzanie gniewem)

S A1 – daje 5 Rg oraz w czasie combat daje co rundę pasywnie 1 Rg
Tactical mastery (mistrz taktyki)

P – po zmianie stance zatrzymujesz 5 rage

Tier 5

Whirlwind (wir)

S A1 Rg3 –bohater automatycznie trafia 5 przeciwników zadając im maksymalne obrażenia broni +5
Twohanded specialisation (specjalizacja w broniach dwuręcznych)

P – zwiększa obrażenia zadawane broniami dwuręcznymi o 5
Q Sweeping strikes (zamaszyste ciosy)

S A1 Rg 3 – następne 5 ataków obejmie dodatkowego przeciwnika który zostanie automatycznie trafiony

Tier 6

Jab spec (specjalizacja w broniach kłutych)

P – przy rzucie 16+ daje dodatkowy darmowy atak skierowany w ten sam cel (test trafienia i znowu potencjalny Jab na 16+)
Blunt spec (specjalizacja w broniach obuchowych)

P – ataki broniami dwuręcznymi obuchowymi ignorują 5 wyparowań zbroi
Cut spec (specjalizacja w broniach tnących)

P - zwiększa szansę na trafienie krytyczne broniami dwuręcznymi tnącymi o 1 oraz zwiększa Atak w broniach tnących o 5
Tier 7

Wrecking (wrakowanie)

P – każde krytyczne trafienie które bohater zada sprawia, że do końca rundy wojownik zadaje 5 obrażeń więcej (wielkość sumuje się).

Mortal strike (śmiertelny cios)

R A1 Rg3 – zadaje maksymalne obrażenia broni +5 i redukuje healingi na trafionym wrogu o 5 (debuff)
Deep wounds (głębokie rany)

P – każde krytyczne trafienie otwiera dodatkowe rany (debuff). Przeciwnik do końca spotkania traci co rundę 5 życia za każde trafienie.
Tier 8

Slam (trzaśnięcie)

S Rgspec – do końca rundy A ataku bronią zredukowany jest o do 1 i każdy wydany Rg daje dodatkowe 5 obrażen.
Bladestorm (sztorm ostrzy)

S A1 Rg3 – daje dodatkowy ruch 5 podczas którego wojownik staje się niezatrzymywalny. W tym czasie zadaje 4 ciosy broniom o ile to możliwie 4 różnym celom (trafienie automatyczne brak kosztu czasu)
Heroic throw (heroiczny rzut)

S A1 Rg3 – miota bronią. Miotanie +5, zadaje maksymalny dmg +5. Broń wraca do ręki wojownika.
Fury

Tier 1

Battle shout (okrzyk bojowy)

R A1 Rg1 – buff +5 dmg sprzymierzeńcom w zasięgu CH. Można stosować w dowolnym stance.
Berserker stance (postawa berserkera)

B A1 – selfbuff. W tej postawie wojownik otrzymuje 5 obrażeń więcej za to zwiększa szanse na krytyczne trafienie o 1 oraz damage o 5. +2 rage za każde zadane 5 obrażeń, oraz dodatkowe +2 rage jeśli to był cios krytyczny
Cleave (rozszczepienie)

R A2 Rg2 – następny cios sięgnie 2 przeciwników. Dmg +5

Tier 2

Demoralizing shout (demoralizujący okrzyk)

S A1 Rg1 – debuff. Wrogom w zasięgu CH zmniejsza Atak o 5.
Parry (parowanie)

R A1 Rg1 – paruje 1 cios zadany bronią białą test Defense+5 vs Atak
Intimidating shout (zastraszający okrzyk)

S A1 Rg3 – odstrasza wszystkich wrogów w zasięgu CH tak że ci uciekają w popłochu do końca rundy.
Tier 3

Attack I (atak I)

P – zwiększa na stałe atak o 5
Challenging shout (wyzywający okrzyk)

S A1 Rg1 – wrogowie w zasięgu CH atakują wojownika bronią białą i mają zmniejszony atak do konca rundy o 5
Intercept (przechwycenie)

S A1 Rg1 – dodaje 5 pkt ruchu i szarżuje na maksymalną odległość przeciwnika ogłuszając go do końca rundy. Test Atak+5 vs Fortitude

Tier 4

Berserker rage (szał berserkera)

S A1 – selfbuff - wojownik generuje 5 Rg i nie może być wystraszony czy ogłuszony do końca rundy (zdejmuje tego typu debuffy jeśli były)
Second wind (drugi oddech)

P –bohater generuje 5 Rg za każdym razem gdy zostanie ogłuszony lub unieruchomiony / spowolniony
Execute (egzekucja)

B A1 Rgspec – wrogom którzy mają poniżej 25% życia zadaje maksymalny dmg broni +5 + ilość dmg = 2xRg
Tier 5

Piercing howl (przeszywający skowyt)

S A1 Rg1 – wrogom w zasięgu CH redukuje pkt ruchu o 5 do końca rundy.
Dualwield (oburęczność)

P - daje możliwość używania dodatkowej broni jednoręcznej w której jest 1 atak nie kosztujący pkt. akcji. Dodatkowo zwiększa obrażenia w offhandzie o k5

Bloodthirst (głód krwi)

D A1 Rg5 – automatycznie trafia przeciwnika zadając mu krytyczne obrażenia, następne 5 ataków przywróci 5 życia wojownikowi za każdy trafiony atak.
Tier 6

Reklsensess (brawura)

D A1 – następne 5 ataków będzie krytyczne (o ile trafi) za to wojownik otrzymuje o 10% obrażeń więcej. Trwa do wykorzystania ataków
Fortitude (Fortitude)

P – zwiększa na stałe Fortitude o 5
Booming voice (donośny głos)

P – zwięksa zasięg głosu o 5 i efekty działania okrzyków o 5

Tier 7

Attack II (atak II)

P – zwiększa na stałe atak o 5

Deathwish (życzenie śmierci)

S A1 Rg1 – do końca rundy zwiększa wszystkie zadawane obrażenia o 50%, niweluje strach. Za karę wojownik otrzymuje o 25% obrażeń więcej
Victory rush (pęd zwycięstwa)

P – każde zabicie wroga daje wojownikowi dodatkowe 5 pkt akcji

Tier 8

Commanding shout (okrzyk dowodzenia)

S A1 Rg1 – buff. W zasięgu CH zwiększa sprzymierzeńcom maksymalne pkt życia o 5.
Titan’s grip (uchwyt tytana)

P – umożliwia na korzystanie z dwuch broni dwuręcznych. Druga traktowana jako offhand. Dodatkowo zwiększa dmg zadawany broniami o 5Flurry (nawałnica)

D – daje do końca rundy 5 dodatkowych ataków które zawsze trafiają zadając krytyczne obrażenia +5.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość