Warszawa, 10 stycznia 2009 rPobieranie 6.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.98 Kb.

Warszawa, 10 stycznia 2009 r.

Pan


Bartosz Barczyk

Marszałek Debaty

Instytutu Nauk Politycznych
Na podstawie art. 9 i art. 10 ust. 2 Regulaminu Debaty niżej podpisani posłowie klubu parlamentarnego Demokraci.pl przedstawiają Sejmowi Debaty Instytutu Nauk Politycznych projekt uchwały

- w sprawie umieszczenia wizerunku Bronisława Geremka na rewersie okolicznościowej polskiej monety euro.


(-) Antoni Maciaszek, (-) Jerzy Ziemacki, (-) Beata Zabłocka, (-) Łukasz Polak, (-) Tomasz Kurlanc, (-) Tomasz Kużmiński, (-) Anna Czerwińska, (-) Aleksandra Olearczyk, (-) Małgorzata Heba, (-) Maciej Gierula, (-) Jan Tyski, (-) Antoni Morawski, (-) Krzysztof Jadczak, (-) Marek Jankowski, (-) Mateusz Rosa, (-) Mateusz Goliszewski, (-) Gabriel Kayzer.

Przewodniczący klubu parlamentarnego

Demokraci.pl


Gabriel Kayzer

Uchwała
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie okolicznościowej polskiej monety euro


Art.1

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywają Radę Ministrów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do wybicia okolicznościowej monety o nominale 1 euro, z wizerunkiem Bronisława Geremka, z okazji wejścia Polski do europejskiej wspólnoty walutowej.


Art.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy