Strona główna

Warszawa, 10 stycznia 2009 r


Pobieranie 6.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.98 Kb.

Warszawa, 10 stycznia 2009 r.

Pan


Bartosz Barczyk

Marszałek Debaty

Instytutu Nauk Politycznych
Na podstawie art. 9 i art. 10 ust. 2 Regulaminu Debaty niżej podpisani posłowie klubu parlamentarnego Demokraci.pl przedstawiają Sejmowi Debaty Instytutu Nauk Politycznych projekt uchwały

- w sprawie umieszczenia wizerunku Bronisława Geremka na rewersie okolicznościowej polskiej monety euro.


(-) Antoni Maciaszek, (-) Jerzy Ziemacki, (-) Beata Zabłocka, (-) Łukasz Polak, (-) Tomasz Kurlanc, (-) Tomasz Kużmiński, (-) Anna Czerwińska, (-) Aleksandra Olearczyk, (-) Małgorzata Heba, (-) Maciej Gierula, (-) Jan Tyski, (-) Antoni Morawski, (-) Krzysztof Jadczak, (-) Marek Jankowski, (-) Mateusz Rosa, (-) Mateusz Goliszewski, (-) Gabriel Kayzer.

Przewodniczący klubu parlamentarnego

Demokraci.pl


Gabriel Kayzer

Uchwała
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie okolicznościowej polskiej monety euro


Art.1

Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywają Radę Ministrów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do wybicia okolicznościowej monety o nominale 1 euro, z wizerunkiem Bronisława Geremka, z okazji wejścia Polski do europejskiej wspólnoty walutowej.


Art.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość