Strona główna

Warszawa, 5 maja 2014


Pobieranie 15.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.39 Kb.
Warszawa, 5 maja 2014

Wyniki PZWLP po I kwartale 2014

12,5% wzrostu branży wynajmu długoterminowego samochodów

Branża wynajmu i leasingu samochodów, reprezentowana przez firmy skupione w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, odnotowała po pierwszym kwartale 2014 roku 12,5% wzrost liczony rok do roku. Od początku stycznia do końca marca
16 największych i najważniejszych na polskim rynku firm wynajmu i leasingu pojazdów, należących do PZWLP, wygenerowało blisko ¼ łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce.

W samym pierwszym kwartale, w stosunku do stanu na koniec grudnia 2013 roku, dynamika wzrostu wyniosła 3%. Łączna flota samochodów firmowych finansowanych i zarządzanych przez 16 największych i najważniejszych na polskim rynku firm CFM, zrzeszonych w PZWLP, wynosi po pierwszym kwartale blisko 117,5 tys. aut (117.404). Stanowi to 75% całego rynku wynajmu długoterminowego w Polsce. Większość, bo aż 77% (90.400) pojazdów znajduje się w leasingu operacyjnym z pełną obsługą (FSL – Full Service Leasing), czyli najbardziej rozwiniętej i jednocześnie najpopularniejszej na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej, formie finansowania i zarządzania parkiem samochodów firmowych. W leasingu z serwisem (LS – Leasing Service), a więc w uproszczeniu, niepełnej wersji leasingu operacyjnego z pełną obsługą, pozostaje 14% aut (16.406). Najmniejszą grupę (9%) łącznej floty firm PZWLP stanowią pojazdy znajdujące się w tzw. wyłącznym zarządzaniu (FM – Fleet Management), czyli usłudze zapewniającej przedsiębiorcom tylko opiekę administracyjną i serwisową nad flotą samochodów służbowych, bez finansowania pojazdów.Możliwość zakupu przez cały pierwszy kwartał samochodów z kratką, od których dzięki tzw. okienku derogacyjnemu, przedsiębiorcy będą mogli odliczać 100% podatku VAT przez cały okres eksploatacji, nie miała istotnego wpływu na wyniki odnotowane przez branżę CFM w pierwszych trzech miesiącach roku - mówi Leszek Pomorski, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management. – Aut tego typu we flotach firm PZWLP przybyło niewiele, podczas gdy łącznie w tym okresie w Polsce sprzedano ponad 22 tys. samochodów z homologacją ciężarową N1. Natomiast, zaplanowane od kwietnia wdrożenie znaczących zmian prawnych dotyczących VAT od samochodów firmowych, mogło już mieć wyraźny wpływ na decyzje części przedsiębiorców w zakresie zakupu bądź wymiany flot. Dlatego też, ze względu na nietypową sytuację prawno – podatkową, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszych trzech miesiącach roku, z pełnowartościowymi ocenami oraz wnioskami dotyczącymi aktualnej kondycji branży CFM w Polsce, warto zaczekać do końca pierwszego półrocza. Dane po drugim kwartale, kiedy rynek ustabilizuje się po wprowadzeniu nowych przepisów, będą już w pełni odzwierciedlały obraz branży w 2014 roku.

16 należących obecnie do PZWLP firm kupiło w pierwszym kwartale 2014 roku łącznie prawie 12,5 tys. nowych samochodów w Polsce, co oznacza, że branża CFM skupiona w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wygenerowała blisko ¼ całkowitej sprzedaży aut do firm. Zgodnie z danymi Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, przygotowanymi na podstawie informacji publikowanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów, w okresie od stycznia do marca bieżącego roku, w Polsce zostało zakupionych łącznie ponad 55 tys. (55.279) nowych aut zarejestrowanych na firmy, uwzględniając wszystkie podmioty posiadające REGON, od jednoosobowych mikro przedsiębiorstw do dużych korporacji oraz wszelkie formy finansowania – od zakupu za środki własne, przez leasing finansowy, kredyt i wynajem długoterminowy.Znaczący udział firm PZWLP w całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm,
a przez to istotny wpływ branży CFM na cały rynek motoryzacyjny, jest wynikiem wzrastającej w Polsce od wielu lat popularności usług wynajmu długoterminowego aut flotowych
– twierdzi Leszek Pomorski, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management. - Zgodnie z szacunkami PZWLP, w Polsce jest obecnie ok. 350 tys. leasingowanych samochodów firmowych, spośród których już 1/3 znajduje się właśnie w wynajmie długoterminowym (CFM). Z usługi tej korzystają zarówno bardzo duże korporacje, jak i sektor MSP. Pomimo, że usługa ta jest w naszym kraju wciąż bardzo młoda, istnieje od 18 lat, to konsekwentnie zastępuje starsze oraz mniej opłacalne dla firm formy finansowania aut służbowych, takie jak zakup, czy leasing finansowy. Pod względem wartości bilansu samochodów oddanych w leasing, na koniec roku 2013 rynek CFM stanowił już ponad 45% rynku klasycznego leasingu finansowego aut i wartość ta wzrosła w ciągu 3 ostatnich lat o 5%. Patrząc na wartość bilansową aut, w ciągu ostatnich 2 lat wynajem długoterminowy samochodów urósł o 25% w stosunku do stanu z końca 2011 roku, co oznacza, że rozwijał się pod tym względem ponad 2-krotnie szybciej od leasingu finansowego pojazdów firmowych. Na najbardziej rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich,
w wynajmie długoterminowym znajduje się nawet 70% wszystkich leasingowanych samochodów służbowych.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów jest najważniejszą organizacją w branży wynajmu i leasingu pojazdów w kraju, skupiającą obecnie 16 największych funkcjonujących na polskim rynku car fleet management firm. Głównym celem Związku jest reprezentowanie interesów branży, wspieranie jej systematycznego rozwoju oraz edukacja w zakresie nowoczesnych form finansowania i zarządzania flotami. Biorąc pod uwagę wyniki po pierwszym kwartale 2014 roku członków PZWLP oraz niestowarzyszonej, ale wspólnie raportującej ze Związkiem firmy Masterlease, największe pod względem liczebności łącznej zarządzanej i finansowanej floty firmy na polskim rynku CFM to kolejno:


LeasePlan Fleet Management Polska (22.746 aut), Masterlease (21.135 samochodów), Arval (16.008 pojazdów), Alphabet Polska Fleet Management (11.688 aut) oraz Carefleet (9.836).

*** Dynamika wzrostu kwartalnego oraz rocznego po I kwartale 2014 branży CFM skupionej
w PZWLP (75% rynku) została obliczona w sposób całkowicie eliminujący prawdopodobieństwo zniekształcenia danych w wyniku zmian w strukturze firm - członków Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów. W obliczeniach uwzględnionych zostało 15 z 16 obecnych firm należących do PZWLP: ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o., Avis Polska / Jupol-Car Sp.
z o.o., PKO Leasing, mLeasing Sp. z o.o., Business Lease Poland Sp. z o.o., Carefleet S.A., Corpo Flota Sp. z o.o., Express sp. z o.o. sp. k., LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o., Nivette Fleet Management Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.


Zbiorcze zestawienie wyników PZWLP po I kwartale 2014 (łączny stan posiadanej floty na dzień 31.03.2014 w usługach FSL, LS i FM) jest publikowane dla wszystkich 16 firm zrzeszonych obecnie
w PZWLP.


Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 16 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku fleet management. Członkowie PZWLP tworzą czołówkę głównych graczy w branży – przypada na nich 76% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach full service leasingu. Celem działalności organizacji jest kształtowanie i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP wynajmują i zarządzają obecnie w Polsce łączną flotą prawie 117,5 tys. pojazdów. Do PZWLP należą: ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o., Avis Polska / Jupol-Car Sp. z o.o., PKO Leasing, mLeasing Sp. z o.o., Business Lease Poland Sp. z o.o., Carefleet S.A., Corpo Flota Sp. z o.o., Express sp. z o.o. sp. k., LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o., Nivette Fleet Management Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., VB Leasing Polska SA, Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zatrudniają w Polsce łącznie ponad
2 tysiące pracowników i wygenerowały w I kwartale 2014 blisko ¼ całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm. PZWLP jest członkiem Związku Polskiego Leasingu.

Więcej informacji o PZWLP oraz jego członkach na stronie: www.pzwlp.pl
Informacje dodatkowe

Michał Jankowski, Dyrektor Biura PZWLP, tel.: +48 883 378 057; e-mail: michal.jankowski@pzwlp.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość