Strona główna

Warszawa, dnia 16 stycznia 2006 r. Szanowni Państwo


Pobieranie 7.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.94 Kb.
Warszawa, dnia 16 stycznia 2006 r.

Szanowni Państwo,


Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Międzynarodowej Gospodarki Społecznej „Gospodarka społeczna – praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego” organizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Warszawie w dniach 6 – 7 lutego 2006 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1. W Partnerstwie, koordynowanym przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczą m. in. Krajowa Rada Spółdzielcza, Instytut Studiów Politycznych PAN, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Główny Urząd Statystyczny, Collegium Civitas, Stowarzyszenie WAMA-COOP, Fundacja Barka oraz kilka innych organizacji obywatelskich. Celem Partnerstwa Tu jest praca jest rozpoznanie i wzmocnienie potencjału krajowej gospodarki społecznej, w tym spółdzielczości, a zwłaszcza struktur wspomagających integrację zawodową i społeczną osób wykluczonych z rynku pracy. Partnerstwo Tu jest praca realizuje założone cele prowadząc działania edukacyjne, badawcze, promocyjne i dokapitalizowujące inicjatywy gospodarki społecznej.

Konferencja „Gospodarka społeczna – praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego” organizowana pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej Regionalnej TVP 3, stanowi praktyczną inaugurację zadań Partnerstwa w zakresie promocji instytucji gospodarki społecznej i edukacji kadr dla instytucji przedsiębiorczości społecznej. Celem Konferencji Międzynarodowej Gospodarki Społecznej jest przedstawienie polskich i europejskich doświadczeń gospodarki społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej zarówno tradycyjnych form gospodarowania, o ugruntowanych strukturach, jak spółdzielczość, jak i ich nowych form realizowanych m.in. przez spółdzielczość socjalną i organizacje obywatelskie, nierzadko we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem prywatnym.

Przedmiotem prezentacji i dyskusji panelowych będzie w szczególności: wkład instytucji gospodarki społecznej w rozwiązywanie lokalnych problemów, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju instytucji gospodarki społecznej, europejskie modele współpracy między instytucjami gospodarki społecznej oraz ich relacje z sektorem publicznym i biznesem, a także kwestia, na ile istniejące w Polsce instytucje gospodarki społecznej są rzeczywiście przedsiębiorstwami społecznymi i co to znaczy?

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli samorządu terytorialnego, liderów organizacji obywatelskich, praktyków przedsiębiorczości społecznej, reprezentantów spółdzielczości, w tym nowych spółdzielni socjalnych, a także przedstawicieli biznesu, mediów, polityków, studentów oraz krajowych i zagranicznych naukowców.

Zachęcając Państwa do udziału w naszej Konferencji załączamy program. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału, wypełnienie i odesłanie załączonego formularza do dn. 30 stycznia 2006 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Ewa Leś Alfred Domagalski

Kierownik Projektu Prezes ZarząduPartnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca Krajowa Rada Spółdzielcza

Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:

dr Adam Piechowski

Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

tel. 022 8271314, fax 022 8274321, e-mail PiechowskiA@krs.com.pl
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość