Warszawa, dnia 16 stycznia 2006 r. Szanowni PaństwoPobieranie 7.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.94 Kb.
Warszawa, dnia 16 stycznia 2006 r.

Szanowni Państwo,


Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Międzynarodowej Gospodarki Społecznej „Gospodarka społeczna – praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego” organizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Tu jest praca Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Warszawie w dniach 6 – 7 lutego 2006 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1. W Partnerstwie, koordynowanym przez Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczą m. in. Krajowa Rada Spółdzielcza, Instytut Studiów Politycznych PAN, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Główny Urząd Statystyczny, Collegium Civitas, Stowarzyszenie WAMA-COOP, Fundacja Barka oraz kilka innych organizacji obywatelskich. Celem Partnerstwa Tu jest praca jest rozpoznanie i wzmocnienie potencjału krajowej gospodarki społecznej, w tym spółdzielczości, a zwłaszcza struktur wspomagających integrację zawodową i społeczną osób wykluczonych z rynku pracy. Partnerstwo Tu jest praca realizuje założone cele prowadząc działania edukacyjne, badawcze, promocyjne i dokapitalizowujące inicjatywy gospodarki społecznej.

Konferencja „Gospodarka społeczna – praca i solidarność. Nowi partnerzy rozwoju lokalnego” organizowana pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej Regionalnej TVP 3, stanowi praktyczną inaugurację zadań Partnerstwa w zakresie promocji instytucji gospodarki społecznej i edukacji kadr dla instytucji przedsiębiorczości społecznej. Celem Konferencji Międzynarodowej Gospodarki Społecznej jest przedstawienie polskich i europejskich doświadczeń gospodarki społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej zarówno tradycyjnych form gospodarowania, o ugruntowanych strukturach, jak spółdzielczość, jak i ich nowych form realizowanych m.in. przez spółdzielczość socjalną i organizacje obywatelskie, nierzadko we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem prywatnym.

Przedmiotem prezentacji i dyskusji panelowych będzie w szczególności: wkład instytucji gospodarki społecznej w rozwiązywanie lokalnych problemów, uwarunkowania prawne i instytucjonalne rozwoju instytucji gospodarki społecznej, europejskie modele współpracy między instytucjami gospodarki społecznej oraz ich relacje z sektorem publicznym i biznesem, a także kwestia, na ile istniejące w Polsce instytucje gospodarki społecznej są rzeczywiście przedsiębiorstwami społecznymi i co to znaczy?

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli samorządu terytorialnego, liderów organizacji obywatelskich, praktyków przedsiębiorczości społecznej, reprezentantów spółdzielczości, w tym nowych spółdzielni socjalnych, a także przedstawicieli biznesu, mediów, polityków, studentów oraz krajowych i zagranicznych naukowców.

Zachęcając Państwa do udziału w naszej Konferencji załączamy program. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału, wypełnienie i odesłanie załączonego formularza do dn. 30 stycznia 2006 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszenia.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Ewa Leś Alfred Domagalski

Kierownik Projektu Prezes ZarząduPartnerstwo na rzecz Rozwoju Tu jest praca Krajowa Rada Spółdzielcza

Kontakt oraz potwierdzenie uczestnictwa:

dr Adam Piechowski

Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

tel. 022 8271314, fax 022 8274321, e-mail PiechowskiA@krs.com.pl©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy