Strona główna

Warsztaty taneczne- tańce integracyjne liczba miejsc ograniczona


Pobieranie 12.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.75 Kb.
Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie ogłasza nabór na:
WARSZTATY TANECZNE- TAŃCE INTEGRACYJNE
Liczba miejsc ograniczona.

Termin składania dokumentów do momentu zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Po utworzeniu grupy CEZ przekaże informacje drogą e-mailową

o terminie wpłat i numerze konta.
Koszt warsztatów ok. 80,00- zł. /uzależniony jest od ostatecznej liczby zakwalifikowanych osób/
Dokumenty można składać osobiście w CEZ lub pocztą

/pawilon IA pokój 514 -V piętro, informacja telefoniczna (12)683-14-46 /

Wymagane dokumenty:


 1. druk zgłoszenia typ C

do pobrania: http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/studium/druk-c.doc

 1. ksero dokumentu potwierdzającego wykształcenie (ksero świadectwa ukończenia

szkoły średniej lub ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej) potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oryginał do wglądu.

 1. ksero dowodu osobistegoWARSZTATY TANECZNE
Założenia organizacyjno-programowe cyklicznych WARSZTATÓW TANECZNYCH

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnymi formami zajęć tanecznych i możliwościami wykorzystania ich w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi

Zajęcia skierowane do nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli innych przedmiotów, pracowników domów kultury i innych placówek socjalno-oświatowych, wychowawców i nauczycieli przedszkolnych, studentów oraz innych osób zainteresowanych ta formą dokształcania zawodowego

Zajęcia praktyczne w formie jednodniowych warsztatów, prowadzone w weekendy (sobota lub niedziela) w zależności od charakteru zajęć w blokach 7-10 godzinnych ( godziny dydaktyczne)

Miejsce organizacji zajęć – obiekty sportowe AWF w Krakowie

Uczestnicy zajęć otrzymują certyfikat wystawiony przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie
Warsztaty Taneczne – TAŃCE INTEGRACYJNE
Charakterystyka zajęć

Tańce integracyjne to proste układy taneczne, które mogą wykonywać wszyscy bez względu na umiejętności taneczno-muzyczne, wiek, czy płeć. Nie ma tutaj podziału na rolę partnera i partnerki, a więc nie jest istotna liczba kobiet, czy mężczyzn biorących udział w tańcu. Tańczy się najczęściej we wspólnym kręgu w chwycie za ręce osoby „sąsiadującej”, ale również w parze, lub solo. Często w tańcu następuje zmiana partnerów, co sprzyja wzajemnemu poznaniu, a co za tym idzie integracji grupy. Poprzez taniec rozwija się poczucie przestrzeni, poczucie zaufania i wspólnoty. Istnieje również możliwość zapoznania się z kulturą i ludowością innych narodów. Tańce te przeznaczone dla wszystkich integrują grupę i mogą stanowić wspaniałą wspólną zabawę.


Tańce integracyjne są bardzo przydatne w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami niepełnosprawnymi. Można je wykorzystać w przerwach śródlekcyjnych, na lekcjach wychowania fizycznego, na imprezach i wycieczkach szkolnych, balach, spotkaniach towarzyskich, okolicznościowych itp.

Organizacja zajęć

Zajęcia obejmują 7 godzin lekcyjnych (45 min) z dwiema przerwami . Pierwsza przerwa 15 minutowa po dwóch godzinach zajęć i 30 minutowa po kolejnych trzech godzinach.

Ze względu na aktywny udział w zajęciach, obowiązuje strój ćwiczebny.
Tematyka zajęć

I. Krótka charakterystyka tańców integracyjnych 1 godz.  • symbole stosowane w opisach tańców

  • kierunki tańca

  • sposoby trzymania

  • kroki występujące w tańcach

II. Nauka wybranych tańców integracyjnych 5 godz.

1/ Alunelultaniec pasterski, rumuński

2/ Doubleska Polka - taniec czeski, złożony z trzech, szesnasto – taktowych części

3/ Te Veorezweselny taniec izraelski

4/ Nigun Atik – taniec izraelski5/ Taniec belgijski

6/ Specknerinangielski taniec dworski

7/ Le Dance Bergerienne - taniec francuski

8/ Le Bastringlo – taniec francuski

9/ Cet Vorka - taniec węgierski

10/ Szkocka polka

11/ Swing w uliczce – taniec amerykański

12/ Walenki – taniec rosyjski

13/ Sevila se bela loza – taniec serbski

14/ Down by The Sally Gardenstaniec irlandzki
III. Przygotowanie przez uczestników warsztatów swojej własnej choreografii, do dowolnie wybranej muzyki z proponowanych wcześniej tańców (praca w grupach) 1 godz.
IV. Krótkie podsumowanie zajęć, czas na ewentualne pytania i odpowiedzi.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość