Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjnaPobieranie 15.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.6 Kb.
międzynarodowa konferencja naukowa

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna


17-18 listopada 2016

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych
(Польша)

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Filozofii
Instytut Filologii Polskiej
Centrum Badań Europy Wschodniej

Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

dr hab. Arkadiusz Dudziak

dr hab. Ewa-Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

dr Iza Matusiak-KempaAdres:

UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej


ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Kontakty:

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl
tel. ++ 48 602 175 802

Problematyka:

Planowana konferencja naukowa nawiązuje do ogólnopolskiej konferencja „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, która odbyła się na UWM w Olsztynie w listopadzie 2014 roku. Kontynuując poprzednią sesję, konstatujemy, że choć badania aksjologiczne mają w polskiej humanistyce długotrwałą historię, to jednak wciąż stanowią obszar nowych badań interdyscyplinarnych, a we współczesnej nauce, w pewnym stopniu zdominowanej przez różne odmiany antropologii, problematyka aksjologiczna przeżywa swój rozkwit.

Celem konferencji będzie przedstawienie stanowisk badawczych oraz dyskusja nad kategoriami wartości i wartościowania w ujęciu teoretycznym i metodologicznym, a także przy uwzględnieniu różnych rozwiązań empirycznych — w odniesieniu do języka, komunikacji społecznej, literatury, mediów, sztuki, polityki, religii, ruchów społecznych itd. Przewidujemy przedyskutowanie kilku istotnych zagadnień współczesnej aksjologii, i n. następujące:

status, przedmiot i funkcje wartości we współczesnej filozofii

klasyfikacje i typologie wartości

relatywizm a absolutyzm aksjologiczny

polska tradycja oraz współczesny stan badań w zakresie aksjologii

aksjologia w epoce postmodernizmu: nowe style myślenia

aksjologia — światopogląd — prakseologia

semantyka aksjologiczna w tekście/dyskursie

międzykulturowe aspekty wartości i wartościowania

wartości w różnych obszarach komunikacji

teoretyczne i empiryczne aspekty aksjolingwistyki


 Przewiduje się opublikowanie tomu pokonferencyjnego 

Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywają jej uczestnicy. Składka konferencyjna wynosi 430 zł, dla pracowników i doktorantów UWM w Olsztynie — 190 zł. Powyższa kwota obejmuje: wyżywienie (obiady) w dniach 18-19 listopada; kolację uroczystą w dniu 19 listopada; wydanie tomu pokonferencyjnego; materiały konferencyjne.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji do 1 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszenia jest w załączeniu.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie, w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który należy do najpiękniejszych ośrodków akademickich w Polsce i Europie. Na terenie kampusu, poza obiektami dydaktycznymi, znajdują się dwa jeziora (jedno z plażą i wypożyczalnią sportu wodnego), park leśny, stadion, basen, stadnina koni, ultranowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej z unikatową hodowlą roślin energetycznych na dachu.


międzynarodowa konferencja naukowa

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna


18-19 listopada 2016

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych (Польша)


Zgłoszenie referatu
Imię i nazwisko (stopień, tytuł naukowy):

Uczelnia, instytut / katedra:

Temat referatu:

Abstrakt (ok. 500 znaków):

E-mail:

Dane do faktury:

………………………………………….Podpis

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy