Według wyników podanych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Radzie Powiatu Puckiego znajdą się przedstawiciele następujących komitetów: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska – 9 mandatów, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat Pucki – 6Pobieranie 8.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.39 Kb.
Według wyników podanych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Radzie Powiatu Puckiego znajdą się przedstawiciele następujących komitetów: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska – 9 mandatów, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat Pucki – 6 mandatów, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość– 2 mandaty, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 mandaty.

  

Lista 19 radnych, którzy uzyskali mandaty w Radzie Powiatu Puckiego: 

Komitet Wyborczy PO:   1. Ewa Kownacka

  2. Tadeusz Muża

  3. Roman Czerwiński

  4. Andrzej Sitkiewicz

  5. Adam Zażembłowski

  6. Wojciech Dettlaff

  7. Włodzimierz Olszewski

  8. Andrzej Styn

  9. Andrzej Dzienisz

 

Komitet Wyborczy Nasz Powiat Pucki:

1. Ireneusz Brzóska

2. Michał Kowalski

3. Jerzy Tomasik

4. Mirosław Busz

5. Rita Szornak

6. Andrzej Rożek

 

Komitet Wyborczy PiS:1. Michał Kohnke

2. Zygmunt Wiśniewski

 

Komitet Wyborczy PSL:1. Zygmunt Dudek

2. Jerzy Tkaczyk    

W wyborach na burmistrzów i wójtów nie będzie drugiej tury: w Kosakowie gdzie wygrał Jerzy Włudzik , w Krokowej gdzie zwyciężył dotychczasowy wójt Henryk Doering ,w gminie Puck gdzie wójtem ponownie zostanie Tadeusz Puszkarczuk, oraz we Władysławowie gdzie zwyciężyła Grażyna Cern. Druga tura wyborów odbędzie się w Pucku pomiędzy Markiem Rintzem i Arkadiuszem Gawrychem , w Helu pomiędzy Mirosławem Wądołowskim a Klemensem Kohnke oraz w Jastarni pomiędzy Tyberiuszem Narkowiczem i Lucyną Boike-Chmielińską. 
: upload -> dokumenty
dokumenty -> GŁÓwnymi imprezami towarzyszącymi targom byłY
dokumenty -> Załącznik do Zarządzenia Rektora wsh nr R/06/2011 z dnia 01 października 2011 r. Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas Postanowienia ogólne
dokumenty -> Strategia rozwoju gminy kosakowo
dokumenty -> Wykaz sołtysów Gminy Kosakowo i rad sołeckich Kadencja 2015-2019 Sołectwo Dębogórze
dokumenty -> Konkursy humanistyczne
dokumenty -> Obwieszczenie gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie z dnia 24 października 2014 r
dokumenty -> Wyniki III gwiazdkowych Zawodów Pływackich gniezno 19. 12. 2004 25 stylem dowolnym rocznik 1996 – 1997 Dziewczęta
dokumenty -> Take the shackles off my feet so I can dance I just wanna praise you /x2
dokumenty -> Wykaz realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych gminy Kosakowo w roku 2012 przy wsparciu dotacją z budżetu Gminy
dokumenty -> Kandydaci do konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” Kandydaci do Nagrody Honorowej: Imię i nazwisko kandydata
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy