Strona główna

Wer a sagt, muss auch b sagen. Kto powie A, musi powiedzieć B


Pobieranie 31.65 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.65 Kb.
PRZYSŁOWIA
Wer A sagt, muss auch B sagen. Kto powie A, musi powiedzieć B.
Alle für einen, einer für alle. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Allzuviel ist ungesund. Co za dużo, to niezdrowo.
Aller Anfang ist schwer. Pierwszy krok najtrudniejszy.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Der Appetit kommt beim Essen. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Wie die Arbeit, so der Lohn. Jaka praca, taka płaca.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Co się odwlecze, to nie uciecze.
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oko za oko, ząb za ząb.
Voller Bauch studiert nicht gern. Kogo brzuch nazbyt tuczy, nie bardzo się uczy.
Einen alten Baum soll man nicht verpflanzen. Starych drzew się nie przesadza.
Wie man sich bettet, so schläft man. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
Daheim ist's am besten. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Jedes Ding hat zwei Seiten. Każda rzecz ma dwie strony.
Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Na głupotę lekarstwa nie ma.
Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Na głupotę lekarstwa nie ma.
Wie du mir, so ich dir. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Die Dümmsten haben das meiste Glück. Głupim szczęście sprzyja.
Eile mit Weile. Śpiesz się powoli.
Einigkeit macht stark. W jedności siła.
Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiss ist. Kuj żelazo, póki gorące.
Das Ende krönt das Werk. Koniec wieńczy dzieło.
Ende gut, alles gut. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Każda rzecz ma swój czas.
Spiele nicht mit Feuer. Nie igraj z ogniem.
Keine Flamme ohne Rauch. Nie ma dymu bez ognia.
Ohne Fleiss kein Preis. Bez pracy nie ma kołaczy.
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Radość dzielona z kimś jest podwójną radością.
Freunde erkennt man in der Not. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Verbotene Früchte sind süß. Zakazany owoc najlepiej smakuje.
Die Furcht hat große Augen. Strach ma wielkie oczy.
Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Geld regiert die Welt. Pieniądz rządzi światem.
Gelegenheit macht Diebe. Okazja czyni złodzieja.
Wie gewonnen, so zerronnen. Lekko przyszło, lekko poszło.
Glück im Spiel, Unglück in der Liebe. Kto ma szczęście w kartach, ten ma pecha w miłości.
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Szczęśliwi czasu nie liczą.
Lange Haare, kurzer Sinn. Długie włosy, krótki rozum.
Je mehr man hat, desto mehr man will. Im kto więcej ma, tym więcej pragnie.
Jeder Hans findet seine Grete. Każdy Adam znajdzie swoją Ewę.
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Nie wywołuj wilka z lasu.
Hunger ist der beste Koch. Głód najlepszym kucharzem.
Irren ist menschlich. Bładzić jest rzeczą ludzką.
Jedem das Seine. Każdemu, co mu się należy.
Jeder ist sein Glückes Schmied. Każdy jest kowalem swego losu.
Jugend hat keine Tugend. Młodość musi się wyszumieć
Man kauft die Katze nicht im Sack. Nie kupuje się kota w worku..
Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Myszy tańcują, gdy kota nie czują.
Jeder Kaufmann lobt seine Ware. Każdy swój towar chwali.
Kleine Kinder - kleine Sorgen, Małe dzieci - mały kłopot;

große Kinder - große Sorgen. duże dzieci - duży kłopot.
Kleider machen Leute. Jak cię widzą, tak cię piszą.
Viele Köche verderben den Brei. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Lachen ist die beste Medizin. Śmiech to zdrowie.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Andere Länder, andere Sitten. Co kraj to obyczaj.
Man lehrnt fürs Leben, nicht für die Schule. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Zum Lernen ist keiner zu alt. Na naukę nigdy nie za późno.
Die Liebe geht durch den Magen. Przez żołądek do serca.
Alte Liebe rostet nicht. Stara miłość nie rdzewieje.
Die Liebe ist blind. Miłość jest ślepa.
Was sich liebt, das neckt sich. Kto się lubi, ten się czubi.
Lügen haben kurze Beine. Kłamstwo ma krótkie nogi.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nikt się mistrzem nie rodzi.
Wie der Meister, so das Werk. Z dzieła poznaje się mistrza.
Dem Mutigen gehört die Welt. Do odważnych świat należy.
Wie die Mutter, so die Tochter. Jaka matka, taka córka.
Narren haben das beste Glück. Głupim szczęście sprzyja.
Wer neidet, der leidet. Zazdrosny sobie samemu szkodzi.
Not lehrt viel Künste. Potrzeba jest matką wynalazków.
Ordnung muss sein. Porządek porządkiem musi być.
Papier ist geduldig. Papier jest cierpliwy.
Wer den Pfennig nicht ehrt, Kto nie szanuje grosza, ten nie jest wart

ist des Talers nicht wert. złotówki.
Rache ist süß. Zemsta jest rozkoszą bogów.
Kein Rauch ohne Feuer. Nie ma dymu bez ognia.
Reden ist silber, Schweigen ist Gold. Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
Keine Rose ohne Dornen. Nie ma róży bez kolców.
Leicht gesagt, schwer getan. Łatwiej mówić niż działać.
Schönheit vergeht, Tugend besteht. Piękność przeminie, cnota nie zginie.
Ein Stock hat zwei Enden. Kij ma dwa końce.
Wer da sucht, der findet. Szukajcie, a znajdziecie.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Der Teufel ist nicht so scharz, wie man ihn malt. Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
Übung macht den Meister. Ćwiczenie czyni mistrza.
Stille Wasser sind tief. Cicha woda brzegi rwie.
Wissen ist Macht. Nauka to potęgi klucz.
Alles hat seine Zeit. Wszystko ma swój czas.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość