Strona główna

Wersja robocza programu Posiedzenie Komisji ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Województwo Śląskie (PL), 18-20 marca 2009 roku


Pobieranie 53.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar53.33 Kb.
Wersja robocza programu

Posiedzenie Komisji ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Województwo Śląskie (PL), 18-20 marca 2009 roku

wersja z 02.03.2009r.
środa 18 marca 2009r.

Posiedzenie podkomisji ARE ds. problemów alkoholowych: ciąża i karmienie.
Godziny poranne: przyjazd uczestników.
15.30 – 18.30 IV Posiedzenie podkomisji ARE ds. problemów alkoholowych (wyłącznie język angielski).
Tematyka: Regionalne polityki zapobiegania szkodliwemu wpływowi spożycia alkoholu w czasie

ciąży i okresu karmienia. Wczesne wykrywanie oraz szybkie reagowanie w ramach odstawowej opieki zdrowotnej jako metody zapobiegania szkodliwemu wpływowi spożycia alkoholu.

Przygotowano oddzielny program tego spotkania, który jest dostępny na stronie:

http://www.aer.eu/events/health-social/2009/4th-aer-alcohol-peer-review.html

Regiony zainteresowane prezentacją swoich doświadczeń podczas ww. posiedzenia proszone

są o kontakt z Sekretariatem Komisji: c.meschede@aer.euczwartek 19 marca 2009r.
Konferencja ARE: finansowanie regionalnej opieki zdrowotnej

(tłumaczenie symultaniczne: język angielski, francuski, polski, hiszpański)
9.00 Słowo wstępne

Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego (PL)

Christina Wahrolin, p.o. Przewodniczącej Komisji 2 ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

(Värmland, Szwecja)


9.15 Cele i założenia konferencji: kluczowe wyzwania w zakresie finansowania opieki zdrowotnej.

Steve Wright, Europejskie Centrum ds. Majątku Służby Zdrowia.Aktualny kryzys ekonomiczny - co sie dzieje z gospodarką i jakie to ma przełożenie na resort zdrowia? Co to oznacza dla państwowego i prywatnego kapitału inwestycyjnego w zakresie opieki zdrowotnej? Dlaczego wydatki na ochronę zdrowia powinny być w sposób szczególny traktowane przez władze lokalne? Jakimi przesłankami, w dłuższej perspektywie, powinni się kierować w podejmowaniu decyzji związanych z wydatkami na inwestycje?
9.45 Sytuacja w Polsce

Mariusz Kleszczewski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny za resort

zdrowia
10.05 Źródła finansowania opieki zdrowotnej - europejskie fundusze strukturalne

Profesor Jonathan Watson, Dyrektor Wykonawczy Health ClusterNET.Wprowadzenie do funduszy strukturalnych przeznaczonych na sektor zdrowia: ile pieniędzy na opiekę zdrowotną jest dostępnych zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni, jak mogą zostać spożytkowane, co to znaczy “dobra inwestycja” – wyciąganie wniosków z poprzednich inwestycji, aby sprzyjać nowym wyzwaniom w aktualnych warunkach finansowo- gospodarczych.

10.30 przerwa kawowa/ konferencja prasowa

Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego

Christina Wahrolin, p.o. Przewodniczącej Komisji 2 ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego (Värmland, Szwecja)

11.15 Zarządzanie opieką zdrowotną: wyzwania i szanse

Jennifer Bremner, Dyrektor, Europejskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania Zdrowiem (EHMA)Jakie powinny być kluczowe priorytety dla regionalnych decydentów i zarządzających sektorem zdrowia? Jakie są główne wyzwania i szanse w świetle aktualnego kryzysu, jak również w kontekście debaty nt. rosnących kosztów i zapotrzebowania na opiekę zdrowotną oraz malejących środków finansowych na ten cel?
11.30 Okrągły stół: struktury regionalnej opieki zdrowotnej

Moderator: Jennifer Bremner, Dyrektor, Europejskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania Zdrowiem

(EHMA)


Prelegenci: Manuel Escolano Puig, Dyrektor Generalny ds Zdrowia Publicznego, Valencia-Hiszpania; John Smith, Radny województwa, Devon-Wielka Brytania; Catalin Tiuch, Radny województwa, Timis-Rumunia (prelegenci do potwierdzenia) Podczas obrad regiony zaprezentują strukturę, finansowanie i sposoby dostarczania usług opieki zdrowotnej na swych terytoriach jak również wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć.

12.45 Przerwa na lunch

14.00 Sesja warsztatów tematycznych

Aby umożliwić uczestnikom aktywny udział w konferencji i dyskusję o wyzwaniach i szansach,

jakie niesie ze sobą finansowanie opieki zdrowotnej w regionach, organizujemy 2 równoległe

warsztaty.

Proszę zaznaczyć wybór warsztatu na formularzu rejestracyjnym – dostępność miejsc jest

uzależniona od kolejności zgłoszeń.
W celu przygotowania się do warsztatów prosimy uczestników o przygotowanie odpowiedzi na

następujące zagadnienia:

1. Jakie są priorytety inwestycyjne Państwa regionu w zakresie opieki zdrowotnej na najbliższe 5

lat i dlaczego?

2. Jakie są kluczowe wyzwania w inwestycjach w opiekę zdrowotną, z którymi styka się Państwa region?

3. W jaki sposób Państwa region potrafi sprostać tym wyzwaniom? Jaka jest polityka regionu w tej materii?
Warsztat 1 Śląskie (PL)

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w opiece zdrowotnej

Prelegenci: Aldona Frączkiewicz-Wronka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Województwo

Śląskie (Polska); Przemysław Kotowski, M.A., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Województwo, Śląskie (Polska); Agneta Granström, Radna Regionu Norrbotten (Szwecja); oraz Jonathan Watson, Health ClusterNet;

języki robocze: angielski, francuski, hiszpański, polski

Warsztat 2

Współpraca z sektorem prywatnym: możliwości oferowane przez Partnerstwa Publiczno- Prywatne

Prelegenci: John Kellas, Andrew Brooker, Członek Zarządu- Dyrektor Fenwick 2 (UK); John Smith, Radny województwa, Devon-Wielka Brytania; Steve Wright, Europejskie Centrum ds. Majątku Służby Zdrowia.

język roboczy: tylko angielski

15.30-18.00 wizyta studyjna

19.00 kolacja oficjalna

Piątek 20 marca 2009r.
Sesja podsumowująca konferencję ARE nt. finansowania regionalnej opieki zdrowotnej.
9.00 Okrągły stół – dyskusja: wnioski i projekty na przyszłość

Moderator: Jennifer Bremner, Dyrektor, Europejskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania Zdrowiem

(EHMA)


Prelegenci: Steve Wright, Jonathan Watson, Przemysław Kotowski, M.A., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Województwo, Śląskie (Polska);
Przyjęcie Deklaracji ARE dot. finansowania opieki zdrowotnej

10.30 Przerwa kawowa

Sesja plenarna

(tłumaczenie symultaniczne: język angielski, francuski, polski i hiszpański)


11.00 Otwarcie i powitanie

Christina Wahrolin, p.o. Przewodniczącej Komisji 2 ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

(Värmland, Szwecja)
1. przyjęcie kalendarza wydarzeń

Christina Wahrolin, p.o. Przewodniczącej Komisji 2 ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

(Värmland, Szwecja)
2.przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji 2

Christina Wahrolin, p.o. Przewodniczącej Komisji 2 ds. Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

(Värmland, Szwecja)
3. wybory Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji 2 ARE

Claudia Meschede, koordynator prac Komisji 2


4. Odpowiedzi Komisji 2 :

4.1 transgraniczna opieka zdrowotna

Prelegent do potwierdzenia
Konsultacje ARE – transgraniczna opieka zdrowotna

Przedstawiciele regionów członkowskich są proszeni o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są 3 główne – o ile takowe istnieją - troski Państwa regionu w kontekście dyrektywy?

2. Czy opowiadają się Państwo za wymogiem konsultacji pacjentów pragnących udać się na leczenie za granicę w placówkach narodowego systemu opieki zdrowotnej/społecznej?

3. Jakie stanowisko Państwa zdaniem powinno przyjąć ARE w sprawie dyrektywy?
Sekretariat ARE przygotował streszczenie proponowanej Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Bliższe informacje można uzyskać tutaj:

http://www.aer.eu/main-issues/health/cross-border-healthcare-services.html
4.2 zasoby ludzkie w służbie zdrowia: mobilność, wymiana regionalna pracowników

służby zdrowia

Prelegent do potwierdzenia
Konsultacje ARE- służba zdrowia

Przedstawiciele regionów członkowskich są proszeni o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są 3 kluczowe wyzwania, z jakimi Państwa region styka się w kontekście służby

zdrowia? (np. niedobór/ nadmiar specjalistów; trudności w procesie pozyskiwania,

utrzymania lub kształcenia specjalistów...)

2. Jakich 3 głównych zadań Państwa zdaniem powinna się podjąć Unia Europejska w celu

umożliwienia regionom sprostania tym wyzwaniom? (np. program wymiany pracowników

służby zdrowia, uelastycznienie reguł unijnych w zakresie uznawalności dyplomów

pracowników służby zdrowia; zmniejszenie wpływu reguł unijnych na czas pracy

pracowników służby zdrowia).


Sekretariat ARE przygotował streszczenie Zielonej Księgi KE nt. pracowników służby zdrowia

w Europie.

Bliższe informacje można uzyskać tutaj:

http://www.aer.eu/main-issues/health.html
5. Aktualności w ramach prac Komisji 2

5.1 e- zdrowie

Agneta GRANSTRÖM, przewodnicząca, Norrbotten-Szwecja5.2 planowanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach

John SMITH, przewodniczący, Devon-Wielka Brytania5.3 równość płci

Stéphane COOLS, Sekretariat Zgromadzenia ARE Walonia-Belgia5.4 zapobieganie szkodliwemu wpływowi spożycia alkoholu

Karin Mernelius, koordynator, Jönköping-Szwecja


6. Głos regionu goszczącego – Województwo Śląskie (pomysły do wdrożenia w ramach prac Komisji 2, nowe projekty planowane przez region w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej).

Regiony członkowskie mogą przedstawić sowje działania i propozycje współpracy z innymi regionami (kontakt z sekretariatem Komisji 2, pani Claudia Meschede, c.meschede@aer.eu).

6.1 propozycja utworzenia w ramach Komisji 2 nowego zespołu ds. niepełnosprawności

(Istambuł, TR)

reprezentant Istambułu - Turcja


7. Data i miejsce kolejnego posiedzenia

Jolanda Schneider, Noord Brabant- Holandia.


Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w 's-Hertogenbosch na zaproszenie regionu Północna

Brabancja, w dniach 5-7 października 2009 r.

5 października 2009 r.: sieć ARE ds. e-zdrowia

6 października2009r.: konferencja nt. zmian demograficznych – aktualizacja mapy ARE dot. zmian demograficznych

7 pażdziernika 2009 r: sesja plenarna Komisji 2

Regiony zainteresowane udziałem w posiedzeniu oraz prezentacją/podzieleniem się doświadczeniem w tym zakresie są proszone o kontakt z sekretariatem ARE.
8. aktualności ARE

Claudia Meschede, sekretariat Komisji 2.


13.00 Zamknięcie spotkania

Lunch i wyjazd uczestników.6 rue Oberlin - F-67000 STRASBOURG

Tel: +33 (0)3 88 22 07 07 - Fax: +33 (0)3 88 75 67 19E-mail: g.ourania@aer.eu- Website: www.aer.eu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość