Węglowodany są trawione przez enzymy amylolityczne, które hydrolizują wiązania glikozydowe. W wyniku trawienia przez amylazę ślinowa I amylazę jelitową powstają oligosacharydyPobieranie 7.82 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.82 Kb.
Węglowodany są trawione przez enzymy amylolityczne, które hydrolizują wiązania glikozydowe. W wyniku trawienia przez amylazę ślinowa i amylazę jelitową powstają

oligosacharydy. W jamie gębowej skrobia i glikogen, są rozkładane na dekstryny i dwucukry. Podobnie działa amylaza trzustkowa i jelitowa. Dekstryny rozpuszczają się

w wodzie i dlatego łatwiej ulegają trawieniu niż polisacharydy. Na dekstryny działają amylaza trzustkowa i jelitowa, które odłączają od nich dwucukry, np. maltoza.

Powstałe dwucukry są rozkładane przez enzymy disacharydazy. Już w jamie gębowej znajduje się maltoza, która razem z sacharozą wchodzi w skład soku

trzustkowego. W soku jelitowym znajduje się także enzym laktoza. W wyniku działania disacharydaz powstają cukry proste: glukoza, fruktoza, galaktoza. Glukoza

wchłaniana jest w jelicie cienkim, które jest zaopatrzone w liczne mikrokosmki jelitowe. Przedostaje się ona na drodze aktywnego transportu do krwi żyły wrotnej, która

przenosi je do komórek wątroby-narządu rozdzielającego różne składniki. Nadmiar glukozy w komórkach wątroby zostaje zamieniony (przy udziale insuliny) na

glikogen-wielocukier zwierzęcy nierozpuszczalny w wodzie. Krew roznosi glukozę do wszystkich komórek ciała, gdzie w mitochondriach ulega spaleniu. Nadmiar

węglowodanów zostaje zmieniony na tłuszcz, który odkłada się w tkance tłuszczowej podskórnej oraz wokół narządów wewnętrznych. Człowiek nie trawi celulozy, lecz

ułatwia ona trawienie i pobudza perystaltykę jelit.


Trawienie białek odbywa się przez enzymy proteolityczne. Rozpoczyna się ono w żołądku z udziałem pepsyny i jest kontynuowane w dwunastnicy, do której

przedostają się enzymy trzustki. Pod wpływem endopeptydaz rozrywane są wiązania peptydowe wewnątrz cząsteczek białka, w wyniku czego powstają krótsze

łańcuchy zwane peptydami. Dalsze procesy trawienia peptydów odbywają się w dwunastnicy za pomocą egzopeptydaz, które rozrywają końcowe wiązania peptydowe i

odszczepiają wolne aminokwasy. Należą do nich karboksy peptydaz i aminopeptydaz odszczepiają aminokwasy z tej strony peptydu, gdzie są wolne grupy

karboksylowe lub aminowe. Dzięki temu z trójpeptydów i dwupeptydów powstają aminokwasy. Enzymy powstają w żołądku i trzustce sa syntetyzowane i uwalniane w

postaci nieczynnych proenzymów, które uaktywniają się dopiero w przewodzie pokarmowym. Pepsyna uwalniana jest w postaci nieczynnego pepsynogenu, a

trypsyna-trysynogenu. Aminokwasy przechodzą do jelita cienkiego i drogą aktywnego transportu dostają się do krwi żyły wrotnej, a następnie do wątroby. Nadmiar

aminokwasu w wątrobie ulega dezaminacji, czyli odłączeniu grupy aminowej. Trujący dla organizmu amoniak zostaje w komórkach wątroby przerobiony na mocznik w

tzw. cyklu mocznikowym. Następnie aminokwasy transportowane są z wątroby do wszystkich komórek ciała gdzie na rybosomach dokona się synteza białek swoistych

dla danego organizmu.


Tłuszcze są trawione w dwunastnicy. Lipidy nie są rozpuszczalne w wodzie natomiast enzymy lipolityczne rozpuszczają się w tłuszczach przez co działają tylko na ich

powierzchni. W związku z tym przez woreczek żółciowy wydzielana jest żółć, która powoduje emulgację tłuszczu, czyli rozbicie na emulsję, przez co zwiększa

powierzchnię odziaływania enzymów trzustki-lipaz. Lipazy rozbijają cząsteczki tłuszczu na kwasy tłuszczowe i glicerol oraz produkty pośrednie: monoglicerydy i

diglicerydy. Produkty hydrolizy tłuszczów przenikają na drodze aktywnego transportu z jelita cienkiego do krwi żyły wrotnej, a następnie do komórek wątroby. Nadmiar

kwasów ulega w wątrobie b-oksydacji. Polega ona na enzymatycznym rozbiciu kwasu tłuszczowego na jednostki dwuwęglowe. Jednostki dwuwęglowe zostają

przeniesione do cyklu Krebsa i spalone z wydzieleniem energii i wody oraz CO2. Część zemulgowanego tłuszczu przenika z dwunastnicy do limfy w formienieshydrolizowanej przez co limfa przybiera białą barwę. Nadmiar tłuszczu odkłada się w postaci zapasowej.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy