Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012 na Uniwersytecie Pedagogicznym w KrakowiePobieranie 18.14 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.14 Kb.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012

na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
12 listopada 2012 r.

 • Rodzaj działania: Testy predyspozycji zawodowych

 1. prowadzący: mgr Monika Włodarczyk

 2. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 46B

 3. zapisy drogą mailową: doradcy.zawodowi@gmail.com

Krótki opis działania

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, bilans zasobów: mocnych stron, kompetencji i predyspozycji zawodowych; test

13 listopada 2012 r.


 • Rodzaj działania: wykład „Kim być? Poznajemy zawody przyszłości”

  1. prowadzący: mgr Monika Włodarczyk, Lucyna Skóra

  2. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka

  3. czas trwania: 11.00– 12.00

  4. liczba osób: do 200

  5. zapisy drogą mailową: ajanus@up.krakow.pl ajurczak@up.krakow.pl
 • Rodzaj działania: wykład „Rola przedsiębiorczości w karierze zawodowej”

 1. prowadzący: dr Tomasz Rachwał

 2. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka

 3. czas trwania: 12.15 – 13.45

 4. liczba osób: do 200

 5. zapisy drogą mailową: ajanus@up.krakow.pl ajurczak@up.krakow.pl

Krótki opis działania

Wykłady skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych


1. prowadzący: Monika Włodarczyk, Lucyna Skóra (doradcy zawodowi

z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Pedagogicznego)

2.miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2

3. czas trwania: 10.00 – 14.00


Krótki opis działania
Konsultacje skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych


 • Rodzaj działania: warsztaty „Rozmowa kwalifikacyjna: wywiad kompetencyjny”

  1. prowadzący: trenerzy z firmy Alexander Mann Solutions

  2. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, sala nr 30

  3. czas trwania: 14.00 – 18.00

  4. liczba osób: 25

  5. zapisy drogą mailową: bks@up.krakow.pl

Krótki opis działania

Warsztaty skierowane do studentów i absolwentów


14 listopada 2012 r.

 • Rodzaj działania: wykład „Rola przedsiębiorczości w karierze zawodowej”

1. prowadzący: dr Tomasz Rachwał

 1. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka

 2. czas trwania: 9.30 – 11.00

 3. liczba osób: do 200

5. zapisy drogą mailową: ajanus@up.krakow.pl ajurczak@up.krakow.pl


 • Rodzaj działania: wykład „Kim być? Poznajemy zawody przyszłości”

  1. prowadzący: mgr Monika Włodarczyk, Lucyna Skóra

  2. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka

  3. czas trwania: 11.30– 12.30

  4. liczba osób: do 200

5. zapisy drogą mailową: ajanus@up.krakow.pl ajurczak@up.krakow.pl

Krótki opis działania

Wykłady skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych


 • Rodzaj działania: konsultacje indywidualne, poradnictwo zawodowe i psychologiczne

 1. prowadzący: Monika Włodarczyk, Lucyna Skóra (doradcy zawodowi z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Pedagogicznego),

Renata Koclęga - Hilevsky (psycholog, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Krakowie )

2.miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 23. czas trwania: 09.00 – 13.00
Krótki opis działania
Konsultacje skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

15 listopada 2012 r.

 • Rodzaj działania: Testy predyspozycji zawodowych

  1. prowadzący: mgr Lucyna Skóra

  2. miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 46B

  3. zapisy drogą mailową: doradcy.zawodowi@gmail.com

Krótki opis działania

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, bilans zasobów: mocnych stron, kompetencji i predyspozycji zawodowych; test
: doc
doc -> Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
doc -> Dyrektywa komisji / /we z dnia […] r zmieniająca dyrektywę 98/8/we parlamentu Europejskiego I Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
doc -> Urząd miasta rybnika 44-200 rybnik ul. Bolesława chrobrego 2 tel. (0 32) 4392000 fax (0 32) 42 24 124
doc -> Logo podręcznik, cz. 1 Gimnazjum nr 26 w Gdańsku I. Podstawowe polecenia
doc -> Więcej o akcji „Godzina dla Ziemi”
doc -> 1. Genem warunkującym płeć męską zarodka jest
doc -> Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
doc -> Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
doc -> Dj vadim w finałowym koncercie Sacrum Profanum
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy