Strona główna

Ćwiczenie 1/ Seminarium Budowa i właściwości makrocząsteczek życia Skład chemiczny oraz budowa kwasów nukleinowych


Pobieranie 7.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.76 Kb.
Ćwiczenie 1/ Seminarium 1.

Budowa i właściwości makrocząsteczek życia
Skład chemiczny oraz budowa kwasów nukleinowych:

definicje pojęć: kwas deoksyrybonukleinowy, kwas rybonukleinowy, ryboza, deoksyryboza, zasady azotowe;

właściwości zasad azotowych:

- pirymidynowe: cytozyna, uracyl, tymina;

- purynowe: adenina i guanina;

wiązanie fosfodiestrowe, wiązanie β-N-glikozydowe, wiązania wodorowe,

koniec 3’, koniec 5’ nici kwasu nukleinowego,

nukleozyd, nukleotyd,

budowa helisy DNA,

komplementarność zasad;

rodzaje struktur DNA: B-DNA, A-DNA, Z-DNA, struktura trzeciorzędowa, czwartorzędowa DNA struktura RNA, struktura szpilki do włosów.
Skład chemiczny oraz budowa białek:

wzór ogólny aminokwasu, wiązanie peptydowe, aminokwasy egzogenne, aminokwasy endogenne, hydrofobowe aminokwasy alifatyczne, hydrofobowe aminokwasy aromatyczne, polarne aminokwasy obdarzone ładunkiem, polarne aminokwasy pozbawione ładunku, struktura białka: I-rzędowa, II-rzędowa, III-rzędowa, IV-rzędowa, funkcje białek.


Skład chemiczny oraz budowa cukrów:

Cukry: cukry proste - aldozy, ketozy,

cukry złożone - dwucukry, oligosacharydy, polisacharydy,

izomery,

aldehyd-3-glicerynowy, ryboza, glukoza, galaktoza, piranozowe formy pierścieniowe, furanozowe formy pierścieniowe, disacharydy, laktoza, maltoza, sacharoza, celobioza, polisacharydy glikogen, celuloza, funkcje cukrów.
Skład chemiczny oraz budowa kwasów tłuszczowych i tłuszczy: nasycone kwasy tłuszczowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy  -3, kwasy  -6, tłuszcze właściwe (triacyloglicerole, triglicerydy) funkcje lipidów, podział lipidów, tłuszcze właściwe, woski, fosfolipidy, glikolipidy.
Spektrofotometryczne metody oznaczania kwasów nukleinowych i białek: spektrofotometria absorpcyjna, spektrofotometria w świetle widzialnym (VIS), kolorymetria, spektrofotometria w świetle nadfioletowym (UV), absorbancja, prawo Lamberta-Beera, spektrofotometryczne oznaczanie kwasów nukleinowych i białek, widmo absorpcyjne, długość fali, oznaczanie czystości próbek kwasów nukleinowych, krzywa wzorcowa.
Z czego można się uczyć?

„Podstawy Biologii Komórki” Alberts – rozdział 1, 2, 3, 4, 5„Biologia” Campbell – rozdział 1,2,3,4,5,8

„Cytobiochemia” Kłyszejko-Stefanowicz – rozdział 2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość