Strona główna

Ćwiczenie 9 T: Oznaczanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej


Pobieranie 39.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.08 Kb.
Ćwiczenie 9

T: Oznaczanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej

Zagadnienia teoretyczne:

Podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową. Regulacja molalności płynów ustrojowych. Zaburzenia molalności płynu pozakomórkowego. Przestrzenie wodne – ich wielkość i skład jonowy. Oznaczanie wielkości przestrzeni wodnych. Regulacja składu i objętości płynów ustrojowych. Rola nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej. Rola układu kostnego w RKZ i gospodarce wodno-elektrolitowej. Zaburzenia gospodarki wodnej i sodowej. Przemiana chloru. Przemiana potasu. Metody badania osmolarności. Oznaczanie sodu, potasu, chlorków. Elektrody jonoselektywne. Substancje interferujące. Gospodarka fosforanowo-wapniowa. Przemiana magnezu. Metody oznaczania wapnia, magnezu, fosforanów.


Ćwiczenie praktyczne:

Oznaczanie stężenia wapnia, magnezu, fosforu nieorganicznego w surowicy krwi. 1. Oznaczanie stężenia wapnia w surowicy krwi metodą kolorymetryczną

Zasada oznaczenia:

Jony wapnia reagują w środowisku alkalicznym z arsenawo III, tworząc barwny kompleks (fiołkowy). Intensywność zabarwienia mierzona przy długości fali -650 nm jest proporcjonalna do stężenia wapnia w próbce.Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,02 cm3

Materiał badany i odczynniki:

 • surowica badana

 • wzorzec wapnia – 10 mg/dL (2,5 mmol/L)

 • odczynnik roboczy do oznaczania stężenia wapnia (zestaw Bio- Maxima)

Wykonanie:

 • opisać probówki, odmierzyć dokładnie odpowiednie objętości roztworów – jak podano w poniższej tabeli:Próba

badana


Próba wzorcowa

Próba

zerowa


Odczynnik roboczy

1000 L

1000 L

1000 L

Surowica badana

10 L

-

-

Wzorzec

-

10 L

-

Dokładnie wymieszać. Po 10 minutach odczytać absorbancję próby badanej (AB) i wzorcowej (AW) (=650 nm) wobec próby zerowej.


Obliczenia:

 • obliczyć stężenie wapnia ze wzoru:



stężenie wapnia [mg/dL] = ∙ stężenie wzorca

W


 1. Oznaczanie stężenia fosforu nieorganicznego w surowicy krwi metodą kolorymetryczną

Zasada oznaczenia:

Jony fosforanowe reagują w środowisku kwaśnym z jonami molibdenianowymi tworząc kompleks fosfomolibdenianowy. Absorbancja powstającego związku kompleksowego mierzona przy długości fali -340 nm jest proporcjonalna do stężenia fosforu nieorganicznego w badanej próbie.Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,02 cm3

Materiał badany i odczynniki:

 • surowica badana

 • wzorzec fosforu – 5 mg/dL (1,6 mmol/L)

 • odczynnik roboczy do oznaczania stężenia fosforu nieorganicznego (zestaw Bio Maxima)

Wykonanie:

 • opisać probówki, odmierzyć dokładnie odpowiednie objętości roztworów – jak podano w poniższej tabeli:
Próba

badana


Próba wzorcowa

Próba

zerowa


Odczynnik roboczy

1000 L

1000 L

1000 L

Surowica badana

10 L

-

-

Wzorzec

-

10 L

-

H2O dest.

-

-

10L

Dokładnie wymieszać. Po 10 minutach odczytać absorbancję próby badanej (AB) i wzorcowej (AW) (=340 nm) wobec próby zerowej.


Obliczenia:

 • obliczyć stężenie fosforu nieorganicznego ze wzoru:



stężenie fosforu [mg/dL] = ∙ stężenie wzorca

W


 1. Oznaczanie stężenia magnezu w surowicy krwi metodą kolorymetryczną

Zasada oznaczenia:

W środowisku alkalicznym magnez reaguje z błękitem ksylidylowym tworząc purpurowo zabarwiony związek. Intensywność zabarwienia jest wprost proporcjonalna do stężenia magnezu w badanej próbie.Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

 • spektrofotometr

 • probówki Eppendorf

 • pipety automatyczne o pojemności 1 cm3, 0,02 cm3

Materiał badany i odczynniki:

 • surowica badana

 • wzorzec magnezu – 2 mg/dL (0,82 mmol/L)

 • odczynnik roboczy do oznaczania magnezu (zestaw Liquick Cor-MG)

Wykonanie:

 • opisać probówki, odmierzyć dokładnie odpowiednie objętości roztworów – jak podano w poniższej tabeli:
Próba

badana


Próba wzorcowa

Próba

zerowa


Odczynnik roboczy

1000 L

1000 L

1000 L

Surowica badana

10 L

-

-

Wzorzec

-

10 L

-

H2O destylowana

-

-

10 L

Dokładnie wymieszać. Po 10 minutach odczytać absorbancję próby badanej (AB) i wzorcowej (AW) (=520 nm) wobec próby zerowej.


Obliczenia:

 • obliczyć stężenie magnezu ze wzoru:



stężenie magnezu [mg/dL] = ∙ stężenie wzorcaW©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość