Ćwiczenie: Korespondencja seryjna. Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń. Zaświadczenie o ukończeniu szkoleniaPobieranie 37.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar37.3 Kb.
Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Piotr

urodzony w roku 1995

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną celującą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 01/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Michał

urodzony w roku 1926

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną bardzo dobrą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 02/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Anna

urodzona w roku 1987

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną dobrą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 03/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Aleksandra

urodzona w roku 1998

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną dostateczną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 04/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Alicja

urodzona w roku 1978

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną mierną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 05/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Zbigniew

urodzony w roku 1920

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną niedostateczną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 06/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Edyta

urodzona w roku 1965

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną celującą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 07/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Ewa

urodzona w roku 1954

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną bardzo dobrą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 08/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Michał

urodzony w roku 1972

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną dobrą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 09/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Karol

urodzony w roku 1950

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną dostateczną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 10/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Karolina

urodzona w roku 1920

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną mierną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 11/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Magdalena

urodzona w roku 1965

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną niedostateczną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 12/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Elwira

urodzona w roku 1954

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną celującą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 13/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePani Iwona

urodzona w roku 1972

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną bardzo dobrą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 14/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Stanisław

urodzony w roku 1950

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną dobrą.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni Antkowski

Warszawa, dnia Świadectwo nr 15/2004

Ćwiczenie: Korespondencja seryjna.

Polecenie: Zastosuj elementy korespondencji seryjnej, aby stworzyć serię poniższych zaświadczeń.

ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Niniejszym zaświadcza się, żePan Wojciech

urodzony w roku 1978

ukończył szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera. Kurs obejmował 40 godzin zajęć i zakończył się egzaminem z uzyskaną oceną dostateczną.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Andrzej Andrzejewski

Antoni AntkowskiWarszawa, dnia Świadectwo nr 16/2004

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy