Wielka Gala Liderów Polskiego BiznesuPobieranie 105.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar105.2 Kb.
Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

11 lutego 2006 roku w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu organizowana przez Business Centre Club. Podczas Gali ogłoszone zostały wyniki piętnastej edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu – z grona Nominowanych wyłonieni zostali zdobywcy Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Laureatem tegorocznej Nagrody Specjalnej BCC został premier Słowacji Mikuláš Dzurinda.

Gośćmi Gali byli, obok premiera Słowacji Mikuláša Dzurindy, wicepremier rządu RP Zyta Gilowska, premier Jerzy Buzek (który wygłosił laudację na cześć laureata Nagrody Specjalnej BCC), przedstawiciele rządu i parlamentu, przedsiębiorcy z całej Polski, wybitne osobistości życia publicznego, przedstawiciele duchowieństwa, artyści i publicyści.

Jednym z istotnych zadań BCC jest propagowanie idei biznesu odpowiedzialnego społecznie – podczas Gali wręczono Medale Solidarności Społecznej. Business Centre Club, inicjator Akcji Społecznej „Podziel się sukcesem” oraz Partner Społeczny Akcji - Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, pragnąc uhonorować osoby zaangażowane społecznie, pomagające potrzebującym, propagujące ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budujące solidarność społeczną - ustanowiły Medal, a kapituła pod przewodnictwem ks. bp Piotra Jareckiego wybrała tegorocznych laureatów.
Konkurs Lider Polskiego Biznesu

Od 1991 roku Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom.


ZASADY KONKURSU


W konkursie uczestniczą członkowie BCC, niezależnie od profilu produkcji firmy, świadczonych usług, czy struktury własności, którzy w ubiegłych latach nie zostali wyróżnieni Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu.

Nominacje (przyznawane od 1993 roku) w konkursie Lider Polskiego Biznesu i Złote Statuetki wręczane są podczas zimowej Wielkiej Gali Liderów, która od grudnia 1994 roku odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, mogą w następnej edycji konkursu ubiegać się o Diament do Złotej Statuetki, wręczany podczas Letniej Wielkiej Gali BCC.

W XV edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu ocenie poddały się 142 firmy zrzeszone w Business Centre Club. Dokonując weryfikacji, Jury brało pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne - uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki - ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom - szczególnie proeksportowych i tworzących nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową. Aby zachować równe szanse na uzyskanie Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przez firmy różnej wielkości aby zagwarantować maksymalną porównywalność ocen firm, Nominacje i Złote Statuetki przyznawane są w dwóch kategoriach: małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw.

Jury XV edycji Konkursu Lider Polskiego Biznesu w składzie: Krzysztof Pawłowski (przewodniczący), Blair Kolasa, Andrzej Gwiżdż i Elżbieta Szczypiń (sekretarz), po dokonaniu analizy nadesłanych ankiet konkursowych wyłoniło grupę 37 firm do grona Nominowanych.

Zapraszamy też na http://www.bcc.org.pl

Biuro Kontaktów Społecznych BCC, e-mail: PR@bcc.org.pl,

Anna Potocka, tel. 022 582 61 20, 0-602 722 825,Piotr Onikki-Górski, tel. 022 582 61 21, 0-608 443 453

Serwis fotograficzny – Marek Nelken, tel. 0-601 214 901, e-mail: foto@nelken.pl

Laureaci Nagród Specjalnych BCCNagrody Specjalne BCC przyznawane są wybitnym osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Wszyscy laureaci Nagród Specjalnych są Honorowymi Członkami BCC.
Wśród dotychczas nagrodzonych znaleźli się:

Margaret Thatcher za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za determinację, siłę i wytrwałość w dążeniu do celu

George Bush za zasługi dla demokratycznych przemian w Polsce i odbudowy polskiej demokracji

Leszek Balcerowicz za wkład w edukację ekonomiczną i zmianę świadomości gospodarczej społeczeństwa, a tym samym transformację polskiej gospodarki

Dariusz Fikus za kreatywne kierowanie dziennikiem „Rzeczpospolita” dostarczającym przedsiębiorcom szybkiej i rzetelnej informacji gospodarczej

Helmut Kohl za zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich, w szczególności współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami oraz wsparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Jacek Kuroń za pozyskanie społecznego przyzwolenia dla trudnego procesu transformacji gospodarczej w Polsce

Jacques Chirac za wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych między Francją a Polską

Wiesław Kaczmarek za odważne i konsekwentne realizowanie prywatyzacji polskiej gospodarki

Janusz Lewandowski za odważne i konsekwentne realizowanie prywatyzacji polskiej gospodarki

Jacques Santer za wsparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Elżbieta Penderecka za umiejętność łączenia kultury i sztuki ze sztuką prowadzenia działalności gospodarczej i charytatywnej

Krzysztof Penderecki za tworzenie w świecie klimatu przychylnego polskiej twórczości, a w konsekwencji również twórczości gospodarczej polskich przedsiębiorców

Hanna Gronkiewicz-Waltz za wypracowanie klarownej wizji i strategii działania Narodowego Banku Polskiego oraz za wkład w zagwarantowanie jego niezależności i prowadzenie konsekwentnej polityki stabilizacji polskiego złotego

William Jefferson Clinton za efektywne popieranie na forum międzynarodowym starań Polski o przyjęcie do NATO i decydującą rolę w głosowaniu tego wniosku przez państwa członkowskie

Tadeusz Mazowiecki za pokojowe przeprowadzenie kraju od socjalistycznego planowania do prawdziwego rynku i demokracji

Madeleine Albright za wsparcie udzielane Polsce na arenie międzynarodowej

Bronisław Geremek za podniesienie rangi spraw gospodarczych w polityce zagranicznej Polski


Andrzej Wajda za propagowanie polskiej kultury na świecie i tą drogą koncentrowanie zainteresowania Polską społeczności międzynarodowej, w tym przedsiębiorców zamierzających inwestować w naszym kraju; za wybitne osiągnięcia, które zyskały uznanie na świecie i tworzenie, w ten sposób, klimatu przychylnego Polakom prowadzącym interesy za granicą; za szczególne zaangażowanie w rozwój demokracji w Polsce, która stała się fundamentem nowego ustroju gospodarczego

Jan Nowak-Jeziorański za wkład w tworzenie i rozwój polskiej demokracji oraz w budowę politycznej i gospodarczej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych


José María Aznar za konsekwentne wspieranie Polski w negocjacjach z Unią Europejską, za bliską współpracę polityczną i gospodarczą między Polską a Hiszpanią, za wzrost wymiany handlowej między naszymi krajami, za zwiększenie inwestycji hiszpańskich w Polsce, za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom

Bertie Ahern za otwarcie irlandzkiego rynku pracy dla Polaków, rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych oraz za życzliwość wobec naszego kraju.
Nagroda Specjalna BCC dla premiera Mikuláša Dzurindy
Laureatem Nagrody Specjalnej BCC (Złotej Statuetki), która została uroczyście wręczona 11 lutego 2006 roku podczas Wielkiej Gali Liderów, został Premier Słowacji Mikuláš Dzurinda.
Mikuláš Dzurinda, premier Republiki Słowackiej otrzymuje Nagrodę Specjalną BCC za:

przyjazne i partnerskie stosunki gospodarcze z Polską,

dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej,

przyczynienie się do intensywnego wzrostu wymiany gospodarczej z Polską,

sprzyjanie zagranicznym inwestycjom, zrozumienie środowiska biznesu

i likwidowanie barier biurokratycznych stojących na drodze rozwoju gospodarczego,

konsekwentne dążenie do budowy demokracji i wolnego rynku w naszej części Europy

oraz wzorcowe przeprowadzenie reform strukturalnych, w tym reformy podatkowej,

umiejętne pokazanie, że reformatorska polityka rządu może być wsparta przez wysokie zaufanie społeczne,

wprowadzenie naszego bliskiego sąsiada - Republiki Słowackiej - do struktur NATO i Unii Europejskiej.


[życiorys]

MIKULÁŠ DZURINDA

Premier Republiki SłowackiejMikuláš Dzurinda urodził się 4 lutego 1955 r. w Spiskim Czwartku (Spišský Štvrtok) we wschodniej Słowacji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie. W roku 1988 ukończył tu także aspiranturę naukową, uzyskując tytuł kandydata nauk. Pracował w Instytucie Badawczym Transportu w Żylinie jako analityk ekonomiczny (1979-1988), później był dyrektorem ds. technologii informatycznych w okręgowej dyrekcji Czechosłowackich Kolei Państwowych w Bratysławie (1988-1990).

Do polityki słowackiej Mikuláš Dzurinda wszedł jako jeden z członków założycieli Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego (KDH), konserwatywnej partii politycznej, założonej na Słowacji w roku 1990. Po pierwszych wolnych wyborach w Czechosłowacji w r. 1991 został zastępcą ministra transportu i poczty Republiki Słowackiej. W roku 1992 został wybrany na posła Słowackiej Rady Narodowej, w której był członkiem komisji ds. budżetu i finansów. W chwili powstania samodzielnej Słowacji (1993) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KDH ds. gospodarki. Od marca do października 1994 r. był ministrem transportu, poczty i prac publicznych RS. Po wyborach jesienią 1994 r. wrócił do opozycji jako poseł do parlamentu.

W roku 1997 pięć partii opozycyjnych utworzyło Słowacką Koalicję Demokratyczną (SDK). Mikuláš Dzurinda został jej rzecznikiem, zaś później, w lipcu 1998 r. – przewodniczącym. W październiku 1998 r. po raz pierwszy został mianowany premierem.

W styczniu 2000 r. Mikuláš Dzurinda założył nową partię polityczną, Słowacką Unię Demokratyczną i Chrześcijańską. Jego pozycję przewodniczącego członkowie SDKÚ potwierdzili w wyborach w marcu 2002 r. Po wyborach parlamentarnych we wrześniu 2002 r. po raz drugi utworzył rząd Republiki Słowackiej. Partnerami koalicyjnymi SDKÚ zostały Partia Koalicji Węgierskiej, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny i Sojusz Nowego Obywatela.

Okres rządów Mikuláša Dzurindy to czas pełen udanych reform, sukcesów i wielkich zmian. W roku 2000 Słowacja dołączyła do OECD, a w r. 2004 została członkiem NATO i Unii Europejskiej.

Mikuláš Dzurinda wygłosil wiele wykładów, m.in. na uniwersytetach amerykańskich i europejskich. W roku 2003 z okazji 50 rocznicy założenia Uniwersytetu Żylińskiego jego rektor przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

Jest zwolennikiem silnej współpracy transatlantyckiej i współpracy w Europie Środkowej. To pod jego przywództwem działalność nieformalnej Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszającej Polskę, Węgry, Czechy i Słowację – otrzymała nowe bodźce.

Mikuláš Dzurinda jest żonaty, ma dwie córki. Zna język angielski i francuski.


Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu

MECENASI I WSPÓŁGOSPODARZE GALI
Mecenas Oficjalny Gali

SIÓDEMKA Sp. z o.o.


Patroni Medialni

TVP, Program I Polskiego Radia, Gazeta Prawna,

Kalejdoskop Budowlany, Newsweek Polska, Nowy Przemysł,

Polish Market, Puls Biznesu, The Warsaw Voice


Współgospodarze Gali

Nestle Ice Cream, Toruńskie Piwnice Win „VINPOL”,

Grupa Żywiec, Hellena, Nestle Nespresso,

Imperial Tobacco Polska - dystrybutor marki Davidoff,

Bols - dystrybutor koniaku Remy Martin,

Grupa SEB Polska - dystrybutor ekspresów Krups,

Altadis - dystrybutor cygar
Oświetlenie

Proenergia


Telebimy

Trias
Ochrona

Juventus
LAUREACI

ZŁOTYCH STATUETEK LIDERA POLSKIEGO BIZNESU 2005

BAA Polska Sp. z o.o.

i Prezes Zarządu Grażyna Majcher-Magdziak
DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.

i Prezes Zarządu Janusz Stroka
EGB Investments SA

i Prezes Zarządu Krzysztof M. Matela
INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.

i Prezes Zarządu Karol Cebula
KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o.

i Dyrektor Zarządu Bogdan Strachanowski
LYRECO Polska SA

i Managing Director Renata Szostak
PCC RAIL Szczakowa SA

i Właściciel Waldemar Preussner
Polcargo International Sp. z o.o. Usługi Rzeczoznawcze

i Prezes Aleksander Fabiańczyk
PROCHEM SA

i Prezes Zarządu Marek Garliński
Przedsiębiorstwo JADAR

i Prezes Tadeusz Kupidura
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DGS SA

i Prezes Zarządu Krzysztof Grządziel
TORFARM SA

i Prezes Zarządu Kazimierz Herba
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANATEX inż. Anatol Chomczyk

i Właściciel Anatol Chomczyk
WOJDYŁA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

i Prezes Zarządu Stanisław Wojdyła
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

i Kanclerz Aniela Bednarek


NOMINACJE W KONKURSIE

LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2005

Kategoria małe i średnie przedsiębiorstwa
ATA-INT. LTD Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Tomasz Nazaruk

Nominowani za dynamiczny rozwój, efektywne budowanie pozycji firmy na rynku, a także za szlachetną otwartość na wspieranie potrzebujących.

Firma oferuje wsparcie klienta w zakresie prowadzenia inwestycji w infrastrukturę dokumentową. Obejmuje to pełną analizę środowiska dokumentowego klienta, opracowanie projektu zmian, ich wdrożenie oraz opiekę nad systemem wraz z kontrolą jego rozwoju.


BAA Polska Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Grażyna Majcher-Magdziak

Nominowani za stworzenie i prowadzenie od 16 lat polskiej firmy doradczej, która z powodzeniem konkuruje na rynku z zagranicznymi, sieciowymi firmami konsultingowymi w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć firm, w tym o charakterze prywatyzacyjnym.

Obsługa przedsięwzięć rozwojowych, modernizacyjnych i prywatyzacyjnych, prace restrukturyzacyjne; sporządzanie prospektów emisyjnych, diagnoz, programów naprawczych, business planów i wniosków kredytowych; doradztwo w wyborze strategii rozwojowej; wyszukiwanie źródeł finansowania.


CERMAG Poznań Sp. z o.o. i Właścicielka Firmy, Wiceprezes Zarządu Marta Kaczkowska

Nominowani za utrzymywanie znaczącej pozycji na rynku, umiejętne konkurowanie i społeczną odpowiedzialność.

Dystrybucja płytek ceramicznych, armatury i ceramiki sanitarnej, oraz technologii budowlanej na rynku detalicznym, hurtowym i inwestycyjnym w Polsce.


Dermika Sp. z o.o. i Prezes Jolanta Zwolińska

Nominowani za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, umiejętne wykorzystanie osiągnięć kosmetologii w rodzimej produkcji, umiejętne konkurowanie na rynku oraz działalność charytatywną.

Firma Dermika powstała w Warszawie w 1994 r. Celem firmy jest produkcja nowoczesnych kosmetyków pielęgnacyjnych utrzymujących najwyższe standardy jakości produktu, łącznie z opakowaniem oraz zaspokojenie potrzeb klienta wymagającego, szukającego produktu z klasą, eleganckiego, a jednocześnie nie uczulającego i skutecznego. Firma posiada produkty detaliczne, sprzedawane w drogeriach i produkty profesjonalne, które są wykorzystywane w gabinetach kosmetycznych.


EGB Investments SA i Prezes Zarządu Krzysztof M. Matela

Nominowani za dynamiczny rozwój, innowacyjność i konsekwentne doskonalenie oferty świadczonych usług, a także godną naśladowania etykę biznesu.

Firma jest jednym z liderów krajowego rynku windykacji. Świadczy pełną gamę usług windykacyjnych, począwszy od skutecznych metod zabezpieczania płatności faktur, poprzez windykację na zlecenie - polubowna (stacjonarna i terenowa) oraz sądowa, aż po transakcje kupna wierzytelności. Obsługuje zarówno pojedyncze wierzytelności, jak i masowe pakiety. Dowodem profesjonalizmu firmy są liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, m.in. certyfikat ISO 9001:2000, tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play wlatach 2001-2004, Medal Europejski czy też Brązowy Laur Klienta.


ElektriMont Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Wiesław Skimina

Nominowani za bardzo dobre wyniki finansowe, pozycję stabilnej i wiarygodnej firmy w branży oraz zaangażowanie w działalność społeczną.

Projektowanie, kompleksowe dostawy, montaż i rozruch instalacji elektroenergetycznych i automatyki przemysłowej dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej na terenie całego kraju i Niemiec.


Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA i Prezes Zarządu Marek Mutke

Nominowani za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, intensywną działalność inwestycyjną tworzącą nowe miejsca pracy i świetną markę transportu lotniczego.

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest podejmowanie wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i wykonywania transportu lotniczego, pasażerskiego i towarowego, usług lotniczych itowarzyszących. Prowadzona jest także działalność w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji portu.


GÓRSKI Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane i Prezes Zarządu Bogdan Górski
Nominowani za dynamiczny wzrost obrotów i wysokie wskaźniki ekonomiczne, wyjątkową dbałość o najwyższą jakość prowadzonych inwestycji a także wrażliwość na potrzeby społeczności lokalnej.

Usługi budowlane generalnego wykonawstwa w budownictwie mieszkaniowym, oświatowym, użyteczności publicznej oraz usługowej, deweloper sprzedaży mieszkań, produkcja materiałów budowlanych z betonu - własny węzeł betoniarski.
INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Karol Cebula

Nominowani za kontynuację wysokich wskaźników ekonomicznych, w tym stały wzrost eksportu a także za realizację modelu firmy odpowiedzialnej społecznie.

Produkcja i sprzedaż kosmetyków oraz wyrobów higieny osobistej i chemii gospodarczej, import-export i handel.


KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. i Dyrektor Zarządu Bogdan Strachanowski

Nominowani za utrzymywanie stabilnej pozycji wiarygodnego partnera na trudnym rynku, wysoką rentowność, działalność inwestycyjną sharmonizowaną z ekologią.

Eksploatacja złóż surowców mineralnych. Produkcja kruszyw uszlachetnionych dla budownictwa. Produkcja betonów towarowych i elementów konstrukcyjnych. Poszukiwania geologiczne oraz dokumentowanie złóż kopalin surowców mineralnych.


LUMENA Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Tadeusz Browarek

Nominowani za skuteczną realizację stabilnej polityki rozwojowej, profesjonalizm w działalności i utrzymywanie światowych standardów jakościowych w ofercie a także godną naśladowania etykę biznesową.

Firma jest jednym z największych integratorów IT na polskim rynku, specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań informatycznych. Klientom oferuje m.in.: doradztwo informatyczne, systemy do zarządzania procesami biznesowymi (BPM), zarządzanie projektami informatycznymi, dostawy zaawansowanej infrastruktury informatycznej, systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), korporacyjne sieci teleinformatyczne, outsourcing IT, rozwiązania informatyczne "pod klucz", usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji. Autoryzowany dostawca produktów i rozwiązań światowych liderów rynku informatycznego: HP, SAP, Microsoft, Metastorm. Firma posiada certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000 oraz certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – BS 7799-2.


MULTI Sp. z o.o. i Prezes Stanisław Starzec

Nominowani za dynamiczny rozwój, znakomite wyniki ekonomiczne i stosowanie światowych technologii.

Wiodący dostawca przemysłowych drukarek atramentowych INK-JET w Polsce. Dobór, dostawa, montaż, oraz serwis drukarek "EBS" na liniach produkcyjnych oraz zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne. Projektowanie i dostawa wykonań specjalnych drukarek INK-JET. Sprzedaż i serwis drukarek do etykiet oraz aplikatorów etykiet firmy Avery Dennison.


Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i Prezes Zarządu Zbigniew Jagiełło

Nominowani za konsekwentny i efektywny rozwój firmy sektora finansowego, potwierdzony wysoką rentownością, a także dbałość o wysoką jakość i nowatorstwo oferty inwestycyjnej.

Tworzenie funduszy inwestycyjnych i wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.


Polcargo International Sp. z o.o. Usługi Rzeczoznawcze i Prezes Aleksander Fabiańczyk

Nominowani za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, wysoką jakość usług potwierdzoną licznymi certyfikatami oraz systematyczne wspieranie placówek wychowawczo-opiekuńczych i służby zdrowia.

Rzeczoznawstwo i badania towarów w obrocie międzynarodowym i krajowym; sieć przedstawicielstw i agentów zagranicznych. Firma zaufania handlowego. Na rynkach światowych od 1948 roku. Członek międzynarodowych organizacji rzeczoznawstwa i kontroli. Certyfikaty uznawane na całym świecie. Posiada certyfikaty systemu zarządzania jakością - ISO 9001:2001, akredytacji laboratorium badawczego - PN-EN ISO/IEC 17025:2001 i akredytacji jednostki kontrolującej typu A - PN-EN ISO/IEC 17020:2005 (U).


Sandvik Baildonit SA i Prezes Zarządu Adam Ratuszny

Nominowani za konsekwentny rozwój firmy, utrzymywanie od wielu lat pierwszoplanowej pozycji rynkowej w branży obróbki skrawaniem, oraz wyjątkową dbałość o doskonalenie organizacji i warunków pracy.

Firma utworzona w 1994 roku, jest firmą produkującą nowoczesne, znormalizowane i specjalne płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych. Oferta asortymentowa jest systematycznie unowocześniana przy ścisłej współpracy specjalistów ze szwedzkiego koncernu Sandvik AB (wyłącznego akcjonariusza spółki). W ostatnim czasie firma uruchomiła produkcję najnowszej generacji płytek wieloostrzowych w gatunkach super-twardych, których żywotność jest wielokrotnie dłuższa w porównaniu do płytek tradycyjnych. Spółka zakupiła w tym celu szereg bardzo nowoczesnych urządzeń za kwotę ponad 35 mln zł oraz zwiększyła zatrudnienie o ponad 15%.


Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ANATEX inż. Anatol Chomczyk

i Właściciel Anatol Chomczyk

Nominowani za doskonałe wyniki ekonomiczne, dynamiczny rozwój oraz hojność wobec potrzebujących.

Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa.WOJDYŁA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Stanisław Wojdyła

Nominowani za systematyczny rozwój, realizowanie strategii umożliwiającej stałe podnoszenie jakości i nowoczesności usług, intensywną działalność inwestycyjną, a także dbałość o otoczenie społeczne.

Firma świadczy usługi budowlane w zakresie: generalne wykonawstwo budowlano-montażowe, kompleksowa realizacja inwestycji, renowacja i remonty obiektów zabytkowych, izolacje specjalistyczne. Oddziały firmy znajdują się we Wrocławiu, Warszawie i w Hamburgu.


Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

i Kanclerz Tadeusz Dziekan

Nominowani za doskonałe wyniki ekonomiczne, innowacyjność w ofercie edukacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu edukacji.

Kształcenie na poziomie wyższym - na kierunkach: Ekonomia - studia magisterskie i licencjackie, Informatyka - studia inżynierskie, Politologia - studia licencjackie, Finanse i bankowość - studia licencjackie, studia Master of Business Administration (MBA) oraz studia podyplomowe.


Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi i Kanclerz Aniela Bednarek

Nominowani za kontynuację wysokich wskaźników ekonomicznych, znakomite inicjatywy, konsekwentny rozwój wysokiej jakościowo oferty edukacyjnej.

Firma rozpoczęła działalność w 1997 roku, oferując jeden kierunek studiów - Informatykę. Dziś przyszłym studentom proponuje kilka innych kierunków: Informatykę i Ekonometrię, Pedagogikę, Ekonomię, Grafikę oraz Wychowanie Fizyczne. Prowadzi działalność w Łodzi, Bydgoszczy, Włocławku i Opatówku. Posiada własne budynki dydaktyczne, akademiki a także obiekt sportowy z basenem. Stale poszerza ofertę specjalistycznych kursów we własnych ośrodkach szkoleniowo-egzaminacyjnych.
Kategoria duże przedsiębiorstwa
3M Poland i Dyrektor Generalny Piotr Freyberg

Nominowani za wysokie wskaźniki ekonomiczne, systematyczną działalność inwestycyjną oraz wrażliwość i niezwykłą hojność wobec potrzebujących.

Oferta 3M w Polsce obejmuje 10.000 produktów, w tym: taśmy i kleje przemysłowe, materiały ścierne, produkty medyczne i stomatologiczne, materiały dla telekomunikacji i elektroenergetyki, artykuły biurowe, systemy prezentacji, produkty BHP, materiały do napraw blacharsko-lakierniczych i motoryzacyjne, folie i taśmy odblaskowe dla drogownictwa i ochrony osób, środki utrzymania czystości, zabezpieczanie i wyposażanie budynków, systemy zabezpieczania zbiorów bibliotecznych.


AQUA SA i Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Piotr Dudek

Nominowani za konsekwentnie prowadzoną politykę prorozwojową, dostarczanie wody najwyższej jakości i umiejętne zarządzanie.

Podstawową działalność przedsiębiorstwa stanowi: pobór, uzdatnianie i dostawa wody pitnej na terenie Bielska-Białej i trzynastu sąsiadujących gmin, hurtowa dostawa wody dla czterech gmin oraz odbiór i oczyszczanie ścieków z Bielska-Białej i pięciu sąsiadujących gmin. Dodatkowo świadczymy następujące usługi: analizy wody i ścieków, utylizację emulsji olejowych, usługi naprawy i legalizacji wodomierzy, lokalizacji wycieków z sieci, czyszczenie kanalizacji.


DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Janusz Stroka

Nominowani za skuteczne budowanie wizerunku firmy na polskim rynku, konkurencyjność oferty oraz budowanie nowych miejsc pracy.

Sprzedaż detaliczna markowego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, środków pielęgnacyjnych do obuwia oraz torebek. 74 salony obuwia na terenie całego kraju, mieszczące się w centrach handlowych oraz w ścisłych centrach miast.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DGS SA i Prezes Zarządu Krzysztof Grządziel

Nominowani za doskonałe wyniki ekonomiczne, stałe zwiększanie miejsc pracy, działalność inwestycyjną oraz godne naśladowania zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Produkcja zakrywek aluminiowych PILFER-PROOF oraz zakrywek TWIST-OFF; usługi lakierowania i drukowania blach.


Hochland Polska Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Mirosław Steć

Nominowani za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, dbałość o wzbogacanie oferty przy zachowaniu najwyższej jakości produktów a także podejmowanie cennych społecznie inicjatyw w zakresie edukacji prozdrowotnej.

Przetwórstwo mleka i wyrób serów; handel hurtowy i komisowy wyrobów mleczarskich.


JANTAR Sp. z o.o. w Słupsku i Prezes Zarządu Edmund Żmuda-Trzebiatowski

Nominowani za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, budowanie nowych miejsc pracy a także inwestycje proekologiczne i wspieranie społeczności lokalnej.

Fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia, sprzątanie obiektów, produkcja transformatorów sieciowych małej mocy i toroidalnych, produkcja cewek styczników, przekaźników i elektromagnesów, produkcja odzieży roboczej i ochronnej, sprzedaż sprzętu AGD i RTV, chemii gospodarczej, armatury, materiałów budowlanych, artykułów spożywczych, montaż i sprzedaż komputerów, kas fiskalnych, usługi archiwowania.


LYRECO Polska SA i Managing Director Renata Szostak

Nominowani za sprawną realizację strategii intensywnego rozwoju, ugruntowanie pozycji lidera w branży dystrybucyjnej, efektywne realizowaną strategię proklientowską.

Firma jest dostawcą artykułów biurowych (materiałów papierniczych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, mebli, galanterii biurowej, artykułów spożywczych i higienicznych) do klientów instytucjonalnych. W ramach swojej oferty gwarantujemy bezpłatną dostawę zamówienia w następnym dniu roboczym na biurko klienta, w każde miejsce w Polsce oraz przedstawiamy firmom kompleksowe rozwiązania nastawione na redukcję kosztów, w ramach procesu zaopatrzenia w materiały biurowe.


NAFTOBAZY” Sp. z o.o. i Prezes Zarządu Arkadiusz Siwko

Nominowani za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, konsekwentną politykę inwestycyjną a także działania mające na celu ochronę środowisko naturalnego, uwzględniające standardy Unii Europejskiej.

Składowanie paliw płynnych, przeładunki paliw, ropy naftowej, gazu płynnego, kontrola jakości produktów naftowych w akredytowanych laboratoriach spółki. 21 Baz Paliw w dogodnych lokalizacjach na terenie całego kraju, 5 Baz na końcówkach rurociągów produktowych, morski terminal przeładunkowy w Zatoce Gdańskiej oraz terminale przeładunkowe m.in. produktów naftowych i gazu na granicy wschodniej.


PCC RAIL Szczakowa SA i Właściciel Waldemar Preussner

Nominowani za znakomite wyniki ekonomiczne, wysoką rentowność i skuteczne przekształcenie firmy lokalnej w liczące się w branży przedsiębiorstwo, działające w skali ogólnopolskiej.

Firma z 50-letnią tradycją, jest jednym z największych prywatnych koncesjonowanych przewoźników kolejowych w kraju i największym w regionie. W oparciu o posiadany tabor przewozi towary masowe po sieci własnej i PKP. Spółka jest również znanym producentem piasku kwarcowego dla różnych gałęzi przemysłu: piasek podsadzkowy dla kopalń węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, soli, piasek do celów budownictwa, piasek dla odlewnictwa.


Polimex-Mostostal Siedlce SA i Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Konrad Jaskóła

Nominowani za dynamiczny rozwój firmy i bardzo dobre wyniki ekonomiczne, a także skuteczne konkurowanie na rynku i utrzymanie pozycji lidera w niezwykle trudnej branży budowlanej.

Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe i specjalistyczne. Dostawy i usługi w zakresie przemysłu chemicznego petrochemicznego, energetyki, ochrony środowiska oraz budownictwa. W szczególności obejmują one licencje i technologie, dokumentację bazową i wykonawczą, dostawy kompletnych obiektów linii technologicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, prace ziemne i budowlane montaż, rozruch zakładów i nadzór nad rozruchem, prowadzenie serwisu przemysłowego modernizacje i rekonstrukcje. Produkcja wyrobów stalowych ocynkowanych ogniowo kar pomostowych, barier drogowych, palet do transportu butli gazowych, regałów "drive in" rusztowań fasadowych ramowych stalowych i aluminiowych oraz szalunków ściennych stropowych. Usługi w zakresie cynkowania ogniowego.


PROCHEM SA i Prezes Zarządu Marek Garliński

Nominowani za dynamiczny rozwój, efektywne zarządzanie, osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej oraz wyjątkową dbałość o jakość usług, przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod pracy.

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego: projektowanie, wykonawstwo, generalna realizacja inwestycji, zastępstwo inwestycyjne, usługi dotyczące ochrony środowiska. Utrzymanie w "ruchu" instalacji i obiektów przemysłowych, zarządzanie nieruchomościami.


Przedsiębiorstwo JADAR i Prezes Tadeusz Kupidura

Nominowani za niezmienne utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej, konsekwentną strategię utrzymania jakości produktów na poziomie europejskim oraz budowanie nowych miejsc pracy.

Produkcja i sprzedaż betonowych kostek brukowych, płytek chodnikowych, elementów drogowych oraz elementów małej architektury. Wyroby produkowane są w wielu odmianach i szerokiej gamie kolorów, spełniają wymagania najwyższych klas norm PN-EN oraz Aprobat Technicznych. Firma prowadzi zarządzanie jakością wg systemu zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.SOKOŁÓW SA i Prezes Zarządu Bogusław Miszczuk

Nominowani za dynamiczny rozwój, stałe umacnianie marki wyrobów wysokiej jakości, potwierdzonej licznymi certyfikatami i nagrodami, a także dbałość o poszerzanie oferty produktowej.

Produkcja mięs i jego przetworów (salami, wędliny, wędzonki, wędliny dojrzewające, konserwy, wyroby drobiowe i inne); handel (w tym pośrednictwo w zakresie skupu, tuczu zwierząt rzeźnych, uboju); usługi (w tym zaopatrzenie w pasze, świadczone na rzecz producentów rolnych; działalność weterynaryjna. Hurtownie i sklepy firmowe zlokalizowane na terenie całego kraju.


Spółdzielnia Mleczarska OSTROŁĘKA i Prezes Zarządu Tadeusz Nadrowski

Nominowani za skuteczną politykę rozwojową (inwestycje), wysoką jakość produktów, a także wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych i kulturalnych.

Firma specjalizuje się głównie w produkcji mleka odtłuszczonego w proszku i masła. W ofercie Spółdzielni znajduje się także szeroki wybór galanterii mleczarskiej: mleko i śmietany spożywcze, twarogi, serki i sery twarde.


TORFARM SA i Prezes Zarządu Kazimierz Herba

Nominowani za imponujące zbudowanie firmy giełdowej o zasięgu ogólnopolskim, znakomite wyniki ekonomiczne oraz umiejętne i efektywne konkurowanie w branży.

Hurtowa sprzedaż wyrobów farmaceutycznych. Firma działa w Toruniu od 1990 r. Od grudnia 1994 r. jako spółka akcyjna. Obecnie firma ma zasięg ogólnopolski – sieć handlowa firmy obejmuje 90% powierzchni kraju i legitymuje się ponad 9,5 % udziałem w rynku. W 2004 r. firma zadebiutowała na GPW w Warszawie.


Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA i Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Józef Siwiec

Nominowani za niekwestionowaną pozycję lidera w branży, produkcję i usługi na światowym poziomie, co potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, a także aktywność w życiu społeczności lokalnej.

Producent zasadowych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do wyłożeń urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach dla hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych, hutnictwa szkła, przemysłu odlewniczego, przemysłu cementowo-wapienniczego. Oferta Spółki obejmuje również usługi nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów ogniotrwałych oraz pełny enginnering (projektowanie wyłożeń, doradztwo techniczno-technologiczne, badanie bilansów i przepływów cieplnych, gotowość do kompleksowego rozwiązywania problemów wynikających z eksploatacji urządzeń).


Zakłady Mięsne SOBKOWIAK Ireneusz Sobkowiak i Właściciel Ireneusz Sobkowiak

Nominowani za doskonałe wyniki ekonomiczne, prężną działalność inwestycyjną oraz konsekwentny rozwój firmy.

Firma jest zlokalizowana w Siedlcu, gminie, która jest zagłębiem produkcji żywca wieprzowego. Firma prowadzi skup zwierząt, ubój oraz przetwórstwo mięsa czerwonego; białego. Ponad 80% produkcji sprzedaje we własnej Sieci Handlowej. Posiada własną bazę transportową.


ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej SA

i Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Leszek Jurasz

Nominowani za bardzo dobre wyniki ekonomiczne, konsekwentnie realizowaną strategię jakości produktów, kulturę zarządzania a także dbałość o zasoby naturalne.

Produkcja i sprzedaż armatury przemysłowej i odlewów żeliwnych. Oferowana armatura: zawory zaporowe (grzybkowe, mieszkowe), zawory zwrotne (grzybkowe, klapowe, płytkowe), kurki kulowe, zawory balansowe, kosze ssawne, osadniki – filtry, zawory odpowietrzające, przepustnice, zawory płytkowe. Oferowane odlewy: maszynowe i ciśnieniowe w stanie surowym bądź obrobionym (żeliwo szare, żeliwo sferoidalne).Forum Dialogu


Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Powstał, by jako instytucja wielopłaszczyznowa, wspierać przedsiębiorczych Polaków. Jest elitarnym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza ponad 1200, głównie prywatnych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców, obracających kapitałem 120 mld zł (30 mld USD) i zatrudniających 600 tysięcy pracowników. Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Do Klubu należy ponad 200 zagranicznych firm.

Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci, premierzy i ministrowie Rzeczpospolitej Polskiej.

Członkowie BCC reprezentują 249 miast. Na terenie całego kraju znajdują się 24 loże regionalne – przedstawicielstwa Klubu, których zadaniem jest angażowanie środowiska przedsiębiorców w rozwiązywanie lokalnych problemów i współpraca z władzami regionalnymi.

BCC jest inicjatorem Forum Dialogu – płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski. Kilkuset sygnatariuszy Forum należy do 25 ogólnopolskich organizacji składających się z 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli.

W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.

BCC jest organizacją międzynarodową, utrzymującą kontakty z instytucjami Unii Europejskiej, USA, Rosji i Kanady. Honorowymi członkami BCC są m.in. Margaret Thatcher, Jacques Chirac, Helmut Kohl, George Bush, William Jefferson Clinton. Do Klubu należy ponad 200 zagranicznych firm.

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm. Członkowie Klubu przeznaczyli łącznie ponad 900 milionów zł na pomoc dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym..

W czerwcu 2002 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał przedstawicieli BCC Związku Pracodawców w skład Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji i przewodniczącego Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego.

Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Marketingowych Indicator  (1997 r.), Instytut Spraw Publicznych (2000 r.) oraz Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor (czerwiec 2004 r.) wynika, że Business Centre Club stał się najbardziej prestiżową i skuteczną organizacją tego rodzaju w Polsce.

Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

tel. (+48/22) 625 30 37, 825 96 04, fax: (+48/22) 621 84 20, http://www.bcc.org.pl

Przemówienie Prezesa BCC Marka Goliszewskiego

Wrażeni Pan Premier,

Szanowna Pani Premier,
Drodzy słowaccy i polscy Goście.

Spotykamy się dzisiaj, by uhonorować ludzi sukcesu. Tych, którzy tworzą miejsca pracy i pieniądze. Silną Polskę. Bo Polska będzie silna kiedy będzie miała pieniądze. Niezależnie, czy będzie trzecią czy czwartą Rzeczpospolitą. Chcemy wierzyć, że Pakt Stabilizacyjny nie jest papierowym tygrysem, który powstał ze strachu przed wyborami. Że umożliwi rządowi, który ciągle ma szanse, uporządkowanie finansów publicznych i podatków.

Tak jak radykalnie uporządkował to premier Mikulaš Dzurinda, któremu za odwagę, roztropność i współpracę z Polską przyznajemy Złotą Statuetkę BCC.
Szanowni Państwo,

Wprowadzenie w Słowacji 19% podatku liniowego przyniosło wpływy do kasy państwa o 30 % wyższe od planowanych. Tę zależność może potwierdzić obecny tu dziś Premier Miller, który obniżył CIT z 27% do 19 %. Właściwy podatek liniowy jest sprawiedliwy społecznie, czego nikt w Polsce po ludzku nie potrafi wytłumaczyć i zaakceptować. Po jego wprowadzeniu w Słowacji wzrosły dochody rodzin niemal o 9%. I płace minimalne. Nie zmniejszyły się realne dochody emerytów.

Ale w naszym kraju najdobitniej przekonywała do tego tylko Magda Vašaryova, wielki promotor Słowacji w Polsce i przyjaciel naszego kraju.
Szanowni Państwo,

Premier Zyta Gilowska wygrała ostre zwarcie z Unią Europejską w sprawie VAT. Gratulacje Pani Premier. Liczymy na to, że wygra Pani teraz w polskim Parlamencie podatek liniowy. I reformę finansów publicznych. To tykająca bomba zegarowa. Ale i nadzieja na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, dające pracownikom większe zarobki. I oddech przedsiębiorcom.

To też szansa na wejście Polski do strefy euro w roku 2009. Tak jak robi to Słowacja .I koniec chybotliwości złotówki załamującej raz import raz eksport.
Szanowni Państwo,

Dla realizacji tego wszystkiego potrzebny jest dialog polityczny. Nie jest z nim dobrze. Dlatego Trójstronna Komisja musi rozwinąć dialog społeczny i obywatelski. Zwiększyć dostęp przedsiębiorców do telewizji i uprawnienia organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy popierają koncepcję taniego państwa. Ale bez populizmu i korupcji. Tę naprawdę zlikwidować mogą tylko dobre zarobki i etyka. Skoro jednak musi powstać Centralny Urząd Antykorupcyjny, to niech skupi się na decydentach wyciągających prowizje od biznesu.

Popieramy też budowę solidarnego państwa. Bo mamy świadomość, że 10 mln Polaków ma na dzienne utrzymanie zaledwie 8 zł. Dlatego podjęliśmy inicjatywy pomocowe księdza biskupa Piotra Jareckiego. Ich powodzenie zależy od sukcesów przedsiębiorców. A te od swobody ich działania, odwagi rządu, niezależności NBP, wolności mediów.


Mądre słowackie przysłowie mówi „Kde je wuola, tam je cesta” – „Gdzie jest wola tam jest i droga”. Gratulując Panu Premierowi Dzurindzie i wszystkim Nominowanym ich sukcesów życzmy sobie, abyśmy nie zeszli z drogi.
Dziękuję.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy