Strona główna

Wielka Sobota Com przyrzekł Bogu


Pobieranie 37.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.05 Kb.
Wielka Sobota
Com przyrzekł Bogu
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.

Ref.: O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,


Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.
Zwycięzca śmierci

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana


wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
na cud Jonasza. Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,


anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał." Alleluja!

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,


gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale:
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
nam niesie radość. Alleluja!

Otrzyjcie już łzy płaczący
1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.

Alleluja, alleluja,
Niechaj zabrzmi - Alleluja

2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtłoczyli


Darmo dla pewności wszelkiej
zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała,
nad grobem w Pana się zdała. - Alleluja...

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,


Wstaje z grobu, kruszy mury,
nie zna żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada
i prawie sobą nie włada. - Alleluja...
Wstał Pan Chrystus

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,

Alleluja, alleluja.

Uweselił lud swój mile,

Alleluja, alleluja.
2. Nie żałował życia swego,

Alleluja, alleluja.

Dla człowieka mizernego,

alleluja, alleluja...

3. Tego dnia wielkanocnego,

alleluja, alleluja!

Chwal każdy Syna Bożego,

alleluja, alleluja...

4. Świętą Trójcę wyznawajmy,

alleluja, alleluja!

Bogu cześć i chwałę dajmy,

alleluja, alleluja...


Radośnie Panu Hymn…
Ref.: Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.

2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.


Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.

3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.


Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.

4. Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.


Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.

5. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja.


Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja.

6. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.


Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja.

7. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja.


Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja.

8. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja.


Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja.

9. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.


Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.

10. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja.


Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja.
Wesoły nam dzień dziś nastał
1. Wesoły nam dzień dziś nastał,

Którego z nas każdy żądał:

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,

Alleluja, Alleluja!

2. Król niebieski k`nam zawitał,

Jako śliczny kwiat. zakwitał:

Po śmierci się nam pokazał.

Alleluja, Alleluja!

3. Piekielne moce zwojował,

Nieprzyjaciele podeptał,

Nad nędznymi się zmiłował.

Alleluja, Alleluja!

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,

Ojce święte tam pocieszał.

Potem iść za sobą kazał.

Alleluja, Alleluja!

5. Którzy v otchłaniach mieszkali,

Płaczliwie tam zawołali.

Gdy Zbawiciela. ujrzeli.

Alleluja, Alleluja!

6. "Zawitaj, przybywający -

Boży Synu wszechmogący,

Wybaw nas z piekie1nej mocy".

Alleluja, Alleluja!

7. Wielkie tam wesele mieli

Gdy Zbawiciela ujrzel1.

Którego z dawna żądal1.

Alleluja, Alleluja!

8. Potem swą mocą zmartwychwstał,

Pieczęci z grobu nie ruszał.

Na stróżach wielki strach powstał.

Alleluja, Alleluja!

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,

Miłośnikom się pokazał,

Anioły do Matki posłał.

Alleluja! Alleluja!

10. O Anieli najmilejsi,

idźcież do Panny Najświętszej,

do Matki mej najmilejszej!`

Alleluja, alleluja!

11. Ode mnie Ją pozdrawiajcie

i wesoło zaśpiewajcie:

Królowo rajska wesel się!`

Alleluja, alleluja!

12. Potem z wielką swą światłością

do Matki swej przystąpiwszy,

pocieszył Ją pozdrowiwszy.

Alleluja, alleluja!

13. Napełniona bądź słodkości,

Matko moja i radości

po onej wielkiej żałości`.

Alleluja, alleluja!

14. Witajże, Jezu najsłodszy,

Synaczku mój najmilejszy,

pocieszenie wszelkiej duszy`.

Alleluja, alleluja!

15. Jestem już bardzo wesoła,

gdym Cię Żywego ujrzała,

jakobym się narodziła`.

Alleluja, alleluja!

16. Radośnie z Nim rozmawiała,

usta Jego całowała,

w radości się z Nim rozstała.

Alleluja, alleluja!

17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie,

daj nam grzechów odpuszczenie,

a potem wieczne zbawienie!

Alleluja, alleluja!


Chrystus zmartwychwstan jest
1. Chrystus zmartwychwstał jest,

nam na przykład dan jest:

Iż mamy zmartwychpowstać,

z Panem Bogiem królować. Alleluja!

2. Leżał trzy dni w grobie,

dał bok przebić sobie.

Bok, ręce, nogi obie,

na zbawienie tobie. Alleluja!

3. Trzy Maryje poszły,

drogie maści niosły.

Chciały Chrysta pomazać,

Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja!

4. Gdy na drodze były,

tak sobie mówiły:

jest tam kamień niemały,

a któż nam go odwali ? Alleluja!

5. Powiedz nam, Maryja,

gdzieś Pana widziała ?

Widziałam Go po męce,

trzymał chorągiew w ręce. Alleluja!

6. Gdy nad grobem stały,

rzekł im Anioł biały:

Nie bójcie się, Maryje,

zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja.

7. Jezusa szukacie ?

Tu Go nie znajdziecie.

Wstałci z martwych, grób pusty,

oto śmiertelne chusty. Alleluja!

8. Łukasz z Kleofasem,

Obaj jednym czasem,

szli do miasteczka Emaus,

spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja!

9. Bądźmyż więc weseli,

jak w niebie Anieli,

czegośmy pożądali,

tegośmy doczekali. Alleluja!


Ciebie Boga Wysławiamy

Ciebie Boga wysławiamy,


Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,


Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,


z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,


by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota,

otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,


w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,


wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco świata,

Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,


Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem,

nie zawstydzę się na wieki.
Wesel się Królowo miła

Wesel się Królowo miła,

bo Ten, któregoś zrodziła,

zmartwychwstał Pan nad panami.

Módl się do Niego za nami.

Alleluja, alleluja!


Ciesz się i wesel się w niebie,

proś Go za nami w potrzebie,

byśmy się też tam dostali

i na wiek wieków śpiewaliAlleluja,alleluja!


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość