Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły SportowePobieranie 188.18 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar188.18 Kb.
S
prawozdanie z działalności za lata 2007-2008
 1. Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 1. Oś. Tysiąclecia 4 61- 255 Poznań 1. Rejestracja - 14.11.2002 r. - KRS – 0000137358
 1. Organami WZ LZS są:

Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu w składzie:

  1. Tadeusz Tomaszewski przewodniczący

  2. Krzysztof Piasek z-ca przewodniczącego

  3. Hieronim Mazurkiewicz z-ca przewodniczącego

  4. Jerzy Kryjom z-ca przewodniczącego

  5. Grzegorz Wasielewski skarbnik

  6. Ryszard Szukała sekretarz

  7. Florian Berliński członek

  8. Bernard Broński członek

  9. Stanisław Dolaciński członek

  10. Zdzisław Gwizdała członek

  11. Zbigniew Haupt członek

  12. Lech Janicki członek

  13. Rajmund Jankowski członek

  14. Adam Kaczor członek

  15. Ignacy Krzewiński członek

  16. Lech Pauliński członek

  17. Tomasz Piaseczny członek

  18. Leszek Przybylski członek

  19. Eligiusz Wachowiak członek

  20. Lucjusz Wasielewski członek

  21. Maciej Wasielewski członek

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w składzie:   1. Dariusz Strugała przewodniczący

   2. Marian Kłos z-ca przewodniczącego

   3. Piotr Batura sekretarz

   4. Marek Braciszewski członek

   5. Kazimierz Zajączkowski członek 1. Działalność statutowa WZ LZS

Działalność statutowa odpłatna – nie prowadzi
Działalność statutowa nieodpłatna :

1) upowszechnienia i rozwijania kultury fizycznej i sportu

2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

4) ochrony i promocji zdrowia

5) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

6) promocji i organizacji wolontariatu

7) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe kultury fizycznej i turystyki

8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania


 1. WZ LZS nie prowadzi działalności gospodarczej


1. Sprawy organizacyjne
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu jest zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.11.2002r.pod numerem KRS 0000137358 i działa jako związek stowarzyszeń. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS jest członkiem prawnym następujących organizacji: • Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie

 • Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 • Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu

Strategicznymi partnerami Wielkopolskiego Zrzeszenia są:

 • Urząd Marszałkowski w Poznaniu

 • Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Na koniec 2008 roku zrzeszaliśmy 182 członków prawnych. Członkowie prawni Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS skupiają 952 ogniwa podstawowe jakimi są:

 • LZS-y 635

 • LKS-y, PZ LZS 149

 • ULKS-y, UKS-y 168

Ogółem do członków prawnych Wielkopolskiego Zrzeszenia należy 30 946 członków, w tym  5 218 kobiet oraz

18 595 młodzieży do lat 18. W sposób systemowy szkolenie prowadzone jest w 25 dyscyplinach sportowych w 1 562 sekcjach. Najliczniejsze to:


 • piłka nożna – 645 sekcji, 26 967 ćwiczących

 • lekka atletyka – 115 sekcji, 3 002 ćwiczących

 • zapasy oba style – 14 sekcji, 348 ćwiczących

 • podnoszenie ciężarów – 9 sekcji, 144 ćwiczących

 • tenis stołowy – 237 sekcji, 3 090 ćwiczących

 • kolarstwo – 28 sekcji, 358 ćwiczących

 • jeździectwo – 28 sekcji, 258 ćwiczących

 • piłka siatkowa – 97 sekcji, 1 442 ćwiczących

 • szachy – 140 sekcji, 1714 ćwiczących

 • kajakarstwo – 2 sekcja, 44 ćwiczących

 • żeglarstwo – 2 sekcje, 78ćwiczących

 • badminton- 10 sekcji, 122 ćwiczących


2. SPORT MASOWY
W wielkopolskim środowisku wiejskim i małomiasteczkowym realizacją zadań z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej zajmuje się Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Nasze działania w tym zakresie są wspierane przez uczniowskie kluby sportowe, małe kluby miejskie, i – tam gdzie istnieją – struktury gminne i powiatowe Szkolnego Związku Sportowego. Członkowie prawni WZ LZS, wspierani są przez samorządy gminne i powiatowe. Wsparcie to odbywa się głównie w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, uczestnicząc z powodzeniem w konkursie ofert, realizuje zadania własne samorządu wojewódzkiego. Bardzo ważnym elementem dla realizacji tych zadań było zawarcie umowy na okres trzech lat, co zapewniało ciągłość prowadzonego procesu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz pozwalało na właściwe planowanie kalendarzy imprez w latach 2005 – 2007 oraz 2008 - 2010. Pozwala także na racjonalne wykorzystanie otrzymanych środków finansowych i skuteczne podejmowanie działań na rzecz ich pozyskania z innych źródeł.

Podstawową działalnością Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, jego struktur terenowych i członków prawnych jest działalność ukierunkowana na sport masowy i rekreację. Dla realizacji tych zadań stworzono rozwiązania systemowe, mające na celu upowszechnienie różnych aktywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wsi i małych miasteczek. Formy te mają swoje odzwierciedlenie w propozycjach cyklicznych imprez, rozgrywanych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Spoiwem organizowanych spartakiad zimowych i letnich, zawodów w tenisie stołowym, szachach, warcabach, grach zespołowych, biegach przełajowych, jeździectwie, kolarstwie, zapasach, podnoszeniu ciężarów, pływania czy lekkiej atletyce jest prowadzone od 1999 roku Współzawodnictwo Sportowo Turystyczne Powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Współzawodnictwo to cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczestników i samorządów. Świadczy o tym wzrastająca liczba uczestników i zaangażowanie samorządów na rzecz organizacji imprez wchodzących w skład współzawodnictwa. Wyniki Współzawodnictwa za rok 2007 i 2008 przedstawia tabela nr 1 i 2, a wyniki za lata 1999 - 2008 przedstawia tabela nr 3. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS prowadzi od roku 2006 Współzawodnictwo LZS Młodzieży Szkolnej Szkół Ponad Gimnazjalnych. Obejmuje ono kilka najbardziej popularnych zawodów sportowych organizowanych na szczeblu wojewódzkim - wyniki za 2007 i 2008 przedstawia tabela nr 4 i 5. Od kilku lat prowadzone jest współzawodnictwo klubów, rad gminnych i powiatowych. Także wprowadzono konkurs na najlepszą imprezę organizowaną przez WZ LZS „Impreza Roku”.

Laureatami zostali:
O sportowy znak jakości „Omega”

2007 - LKS Piast Łubowo – Powiat Gniezno

2008 - LZS Podstolice gmina Budzyń
Najlepsza Rada Gminna Z LZS

2007 - Rada Gminna Z LZS w Kołaczkowie Powiat Września

2008 - Rada Gminna Z LZS w Kołaczkowie Powiat Września
Najlepsza Rada Powiatowa Z LZS

2007 - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie

2008 - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wlkp.
Za „Imprezę Roku 2007” uznano Ogólnopolską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, organizowaną w Przygodzicach Ostrów Wlkp.
Za „Imprezę Roku 2008” uznano Wojewódzką Olimpiadę Turystyczno Krajoznawczą Mieszkańców Wsi, organizowaną w Karpicku k. Wolsztyna.

W trakcie samego tylko 2008 roku członkowie prawni Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Wielkopolsce zorganizowali ogółem 7000 różnego rodzaju imprez sportowo – rekreacyjnych, w których udział wzięło blisko 350 tys. uczestników.


3. ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
Swą działalność Wielkopolskie Zrzeszenie prowadzi również na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Zapobieganiem alienacji ze społeczności lokalnej osób sprawnych inaczej służyć ma min. udział w programie „Organizator sportu, dzieci młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”. W ramach tego programu, realizowanego przez wyłonionych organizatorów od 2003 roku prowadzone są przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, których podsumowaniem jest wojewódzka olimpiada osób niepełnosprawnych, będąca jedną z imprez wchodzących w skład Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów o Puchar Marszałka. Województwa. Do zadań „Organizatorów …” należy także:

 • organizacja systemu imprez, zawodów, turniejów, mistrzostw, obozów i kolonii,

 • zwiększanie zasięgu oddziaływania klubów szkolnych i środowiskowych na całą młodzież mieszkającą w danym rejonie,

 • współpraca z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

 • ścisła współpraca z samorządami na terenie działania poszczególnych organizatorów,

 • pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,

 • organizowanie szkoleń wolontariuszy i animatorów sportu,

 • uporządkowanie stanu prawnego oraz koordynacja rejestracji nowych jednostek kultury fizycznej,

 • inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu.

W roku 2007 programem objęci byli n/w działacze:
  1. Betańska Halina - powiat Złotów

  2. Bierła Władysław - powiat Jarocin

  3. Broński Bernard - powiat Poznań

  4. Jankowski Rajmund - Powiat Kalisz

  5. Kaczor Adam - powiat Września

  6. Kmieciak Elżbieta - powiat Piła

  7. Koebsch Tomasz - powiat Poznań

  8. Kryjom Jerzy - gmina Ostrów

  9. Krzewiński Ignacy - powiat Piła

  10. Maciejczak Jerzy - gmina Krotoszyn

  11. Panfil Mirosław - powiat Turek

  12. Piasek Krzysztof - gmina Wolsztyn

  13. Połukord Jan - gmina Wielichowo

  14. Przybylski Leszek - powiat Nowy Tomyśl

  15. Tetlak Edmund - powiat Ostrzeszów

  16. Twardowski Tomasz - gmina Jaraczewo

  17. Walczak Zenon - powiat Ostrów

  18. Wasielewski Maciej - powiat Pleszew

  19. Zaprzałka Sławomir - powiat PoznańW 2008 roku programem objęci byli n/w działacze:

 1. Betańska Halina - Gmina Jastrowie

 2. Bierła Władysław - Gmina Żerków

 3. Broński Bernard - Powiat Poznań

 4. Jankowski Rajmund - Powiat Kalisz

 5. Kaczor Adam - Powiat Września

 6. Kmieciak Elżbieta - Powiat Piła

 7. Koebsch Tomasz - Powiat Poznań

 8. Kryjom Jerzy - Powiat Ostrów Wlkp.

 9. Krzewiński Ignacy - Powiat Piła

 10. Lis Roman - Gmina Odolanów

 11. Maciejczak Jerzy - Gmina Krotoszyn

 12. Nowacka Joanna - Województwo Wielkopolskie

 13. Panfil Mirosław - Powiat Turek

 14. Piasek Krzysztof - Gmina Wolsztyn

 15. Tetlak Edmund - Powiat Ostrzeszów

 16. Tomaszewski Przemysław - Gmina Chodzież

 17. Twardowski Tomasz - Gmina Jaraczewo

 18. Walczak Zenon - Gmina Przygodzice

 19. Wasielewski Maciej - Powiat Pleszew

4.Imprezy rodzinne i LZS - owskie

W 2008 roku organizowaliśmy kilka nowych zadań na podstawie umów zawartych z Krajowym Zrzeszeniem LZS oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie. Do najważniejszych należały programy:

Sport dla Wszystkich – 4 imprezy 3200 uczestników

Lato z LZS – 2 imprezy - 1127 uczestników

Sport i Rekreacja w LZS – 3 imprezy 3130 uczestników

Sport w Rodzinie Wiejskiej – 4 imprezy 2800 uczestników

Sportowe Wakacje – 4 imprezy 108 uczestników

Nowy Rok Szkolny – Szukamy Talentów Sportowych – 4 imprezy 1800 uczestników

Szkolenie dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą – 1 szkolenie 36 uczestników

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 1 impreza 610 uczestników.

W/w programy pozwoliły na pełne zabezpieczenie organizacyjne i finansowe wybranych z kalendarza WZ LZS do realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
„Przez naukę pływania do kształtowania charakteru oraz troski o swoje ciało i zdrowie” – to zadanie zasługujące na szczególna uwagę za jego rozmiar oraz innowacyjność w Zrzeszeniu LZS. Na jego realizację pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu FIO 2008.

Program obejmował 450 dzieci z terenów wiejskich z województwa wielkopolskiego, które nauczyły się pływania w 30 grupach na 15 pływalniach. Przeprowadzono 25 godzinnych zajęć w okresie od 15 września do 15 grudnia z pokazem osiągniętych efektów na pływalni „Akwawit” w Lesznie.


Wspieranie działań o szczególnym znaczeniu dla upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród uczniów szkół rolniczych i pochodzących ze wsi uczniów szkół ponad gimnazjalnych w oparciu o organizację na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim, centralnym imprez sportowych i turystycznych oraz obozów szkoleniowych organizowanych w latach 2007/2008 w trzech blokach:

- 19 imprez sportowych (4716 uczestników)

- 8 imprez turystycznych (1471 uczestników)

- 13 obozów sportowych (208 uczestników)

Łącznie w tym programie brało udział 6395 uczestników ze szkół ponad gimnazjalnych.
5. TURYSTYKA
W roku 2007 i 2008 działalność turystyczna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu koncentrowała się na organizacji rajdów pieszych, rowerowych i motorowych, które były ujęte do realizacji w Kalendarzu Imprez WZ LZS. WZ LZS był organizatorem 56 imprez turystycznych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, w których udział wzięło 7450 uczestników. Do najważniejszych należały organizowane w ramach Współzawodnictwa Turystycznego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

 • Międzywojewódzki Rajd Pieszy „Reymontowskim szlakiem” – Kołaczkowo – I Etap Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego –corocznie ok.600 uczestników

 • Rajd samochodowy LZS „Ludowiec” – Jaraczewo – II Etap Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – ok.70 uczestników

 • Rajd Kolarsko-Pieszy „Witamy Wakacje” – Boszkowo – III Etap Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – ok.250 uczestników

 • Powiatowe Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej – Rejon Powiatów – IV Etap Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – odbyły się w 15 powiatach ok.500 uczestników

 • Rajd „Mickiewiczowskim Szlakiem” – Oborniki – V Etap Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – do 1000 uczestników

 • Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej – Karpicko k/Wolsztyna – VI Etap Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 • Podsumowanie X Współzawodnictwa Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Leszno 12.12.2008

Organizowaliśmy też rajdy samochodowe wchodzące w skład Popularnych Mistrzostw Okręgu PZMot i Turystycznych Samochodowych Mistrzostw WZ LZS.

W 2007 r. zorganizowano 3 rajdy:


 • Rajd Samochodowy LZS „Ludowiec” 16-17.06.2007 w Jaraczewie

 • Rajd Samochodowy „Szlakiem Obrony Cywilnej Kłecka” 9.09.2007 w Kłecku

 • Rajd Samochodowy „Po Ziemi Kołaczkowskiej” 7.10.2007 w Borzykowie

W Turystycznych Samochodowych Mistrzostwach WZ LZS tytuły mistrzowskie w 2007 roku zdobyli:

Klub – EKT Dinozaury Borzykowo

Kierowca – Jańczak Dariusz RG Z LZS Jaraczewo

Pilot - Mieloszyk Marcin RG Z LZS Jaraczewo
W 2008 r. zorganizowano 5 rajdów:


 • Rajd Samochodowy LZS „Lodowiec” 23-24.02.2008 w Jaraczewie

 • Rajd Samochodowy LZS „Po Ziemi Jarocińskiej” 27.04.2008 w Jarocinie

 • Rajd Samochodowy LZS „Ludowiec” 7-8.06.2008 w Jaraczewie

 • Rajd Samochodowy LZS „Nietypowy Po Ziemi Kołaczkowskiej” 24.08.2008 w Borzykowie

 • Rajd Samochodowy „Poznań 2008” 20.09.2008 w Sierakowie.

W Turystycznych Samochodowych Mistrzostwach WZ LZS tytuły mistrzowskie w 2008 roku zdobyli:

Klub – RG Z LZS Jaraczewo

Kierowca – Zieliński Krzysztof PZ LZS Środa Wlkp.

Pilot – Konieczna Marlena EKT Dinozaury Borzykowo
W 2007 roku w październiku w Ślesinie po raz kolejny wspólnie z Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizowaliśmy obchody Światowego Dnia Turystyki.
Turyści Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS brali też udział w imprezach ogólnopolskich, organizowanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS:


 • Podhalański Rajd Narciarski

 • Ogólnopolski Rajd Narciarski

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi

Zdecydowanie największe osiągnięcia reprezentanci Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS odnieśli na tej ostatniej imprezie.


XXIV finał 9-11.11.2007 Zakopane

Kazimierz Jankowiak Leszno - I m Województwo Wielkopolskie – II m

Maciej Rosa Leszno - VI m Powiat Leszno - I m

Kamil Grycz Leszno - VII m Powiat Chodzież – VII m

Powiat Wolsztyn - X m
XXV finał 7-9.11.2008 Zakopane

Adrian Weiman Konin - I m Województwo Wielkopolskie – II m

Marek Galla Wolsztyn - III m Powiat Wolsztyn - II m

Marek Kwiatkowski Konin - IV m powiat Piła - XI m

Krzysztof Weiman Konin - V m

Tomasz Marciniak Wolsztyn - VI m


Ma to związek z podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności naszych turystów, dzięki kilkuletniej organizacji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi oraz eliminacji powiatowych, organizowanych corocznie w około 15 powiatach.
6. IMPREZY OGÓNOPOLSKIE
Reprezentacja naszego województwa z powodzeniem startowała w imprezach ogólnopolskich organizowanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS. Ze względu na brak środków finansowych nie wszystkie organizowane mistrzostwa zostały w sprawozdawczym okresie przeprowadzone.

2004

2005

2006

2007

2008

Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych

II

-

II

IV

-

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce

II

-

II

Nie odbyły się

Nie odbyły się

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Zapasach Styl Wolny Kadetów i Juniorów

IV

I

II

II

V

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym

II

II

II

II

II

Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt

I

I

I

I

IV

Piłkarska Kadra Czeka Chłopców

V

V

V

IV

V-VIII

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS

IV

-

-

Nie odbyły się

-

Ogólnopolskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi

III

I

V

Nie odbyły się

I

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Kobiet

II

II

-

Nie odbyły się
Ogólnopolski Turniej Szachowy “O Złotą Wieżę”

V

VI

II

III

III

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Zapasach Styl Klasyczny kadet i junior

II

II

IV

IV

V

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym

VI

X

I

Nie odbyły się

V

Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym

IV

IV

-

Nie odbyły się
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Kajakarstwie

II

II

II

II

II

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

I

I

III

II

II

Ogólnopolskie Igrzyska LZS Młodzieży Szkolnej

_

I

-

IV

-

Mistrzostwa Polski Z LZS w zapasach kobiet

-

V

IV

IV

I

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w wyniku prowadzonych zabiegów otrzymało organizację imprez ogólnopolskich rangi Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS.

19-26.05.2007 r - Gniezno - Ogólnopolski Turniej Szachowy ”O Złotą Wieżę”.

23-25.05.2008 r. Poznań - Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Zapasach St. Wolny Kobiet, Juniorek i Kadetek.


7. SZKOLNIE SPRTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
Ważnym celem działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS jest prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim w oparciu o uczniowskie kluby sportowe działające w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ludowe kluby sportowe, których terenem działania są szkoły ponad gimnazjalne, wśród których dominują te z rolniczym rodowodem. Program rozwoju sportu wyczynowego realizowany jest przez Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS oraz Wiodące Ludowe Kluby Sportowe. Zadania te realizowane były w ramach programu rządowego prowadzonego i rozliczanego przez Krajowe Zrzeszenia LZS a finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do otrzymania OSS i WLKS brane były pod uwagę te kluby, które w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży mają najlepsze osiągnięcia. Do prowadzenia WLKS wymaganie było osiągnięcie min. 30 – 40 pkt. Do prowadzenia OSS wymaganie było osiągnięcie minimum 100 pkt. Kwalifikacja zawodników i zawodniczek odbywała się wg następujących kryteriów:

 • zawodnicy mogli być w wieku 15 – 19 lat oraz musieli posiadać min. III klasę sportową

 • w skład OSS nie mogli być zakwalifikowani uczniowie szkół mistrzostwa sportowego, członkowie ośrodków szkolenia olimpijskiego, polskich związków sportowych oraz członkowie kadr narodowych w przypadku pobierania z tego tytułu świadczeń finansowych

 • zawodnicy OSS mogą być członkami kadr wojewódzkich; w takim przypadku ze świadczeń kadr wojewódzkich mogli korzystać jedynie w okresie miesięcy wakacyjnych.

W 2007 roku powołano 12 Wiodących Ludowych Klubów Sportowych LZS, szkoleniem których objęto 536 sportowców: 1. MLUKS „Szperek” Antonin - kolarstwo, 15 zawodników/czek

 2. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne – kolarstwo, 20 zawodników

 3. KS Promień Opalenica – ciężary, 50 zawodników/czek

 4. KS Stella Gniezno – tenis stołowy, 34 zawodników/czek

 5. LKS Budowlani Nowy Tomyśl – ciężary, 20 zawodników/czek

 6. KS Sobieski Poznań – zapasy, 20 zawodników/czek

 7. LKS „Maraton” Turek – lekka atletyka, 25 zawodników/czek

 8. UKS „Błyskawice” Rokietnica – kajaki, 30 zawodników/czek

 9. LKLA Krokus Leszno – lekka atletyka, 35 zawodników/czek

 10. KS Stella Gniezno – hokej na trawie, 70 zawodników

 11. MLKS „Sparta” Złotów – siatkówka, 18 zawodniczek

 12. KKPK „Medyk” Konin – piłka nożna, 199 zawodniczek

Pierwszych 8 WLKS finansowano przez cały 2007 rok. 4 ostatnie zostały powołane na październik – grudzień po pozyskaniu dodatkowych środków z MSiT.
W 2007 roku powołano 8 Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS, szkoleniem których objęto 73 sportowców: 1. KLTC Konin – kolarstwo, 11 zawodników

 2. UKS Jedynka Kórnik – kolarstwo, 8 zawodników/czek

 3. PLKS Gwda Piła –lekka atletyka, 9 zawodników/czek

 4. LKS Orkan Wielkopolska, lekka atletyka, 9 zawodników/czek

 5. WMLKS Nadodrze Powodowo, lekka atletyka, 8 zawodników/czek

 6. LKS Ceramik Krotoszyn – zapasy kobiet, 6 zawodniczek

 7. LKS Ceramik Krotoszyn – zapasy mężczyzn, 9 zawodników

 8. KS Sobieski Poznań - zapasy mężczyzn,13 zawodników

W 2008 roku powołano 4 WLKS, w których łącznie szkoleniem objęto 299 zawodniczek i zawodników: 1. KS Stella Gniezno – tenis stołowy, 25 zawodników

 2. LKS Maraton Turek – lekka atletyka, 25 zawodników

 3. UKS Błyskawica Rokietnica – kajaki, 27 zawodników

 4. KKPK Medyk Konin – piłka nożna kobiet, 222 zawodniczek

W 2008 roku powołano 11 Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS, szkoleniem których objęto 79 sportowców: 1. LKS Ceramik Krotoszyn zapasy kobiet, 7 zawodniczek

 2. LKS Ceramik Krotoszyn zapasy mężczyzn 6 zawodników

 3. PLKS Gwda Piła lekka atletyka 8 zawodników/czek

 4. KLTC Konin kolarstwo 7 zawodników

 5. LKS Nadodrze Powodowo lekka atletyka 7 zawodników

 6. LKS Orkan Wielkopolska lekka atletyka 8 zawodników/czek

 7. LKS Promień Opalenica ciężary 5 zawodniczek

 8. KS Sobieski Poznań zapasy mężczyzn 10 zawodników

 9. KS Sobieski Poznań zapasy kobiet 6 zawodniczek

 10. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne kolarstwo 10 zawodników

 11. UKS Jedynka Kórnik kolarstwo 5 zawodników

Program rozwoju sportu wyczynowego ma charakter długookresowy, co sprzyja prowadzeniu systematycznej pracy szkoleniowej. Jej wymiernym efektem jest udział zawodniczek i zawodników Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w zdobyczach punktowych w młodzieżowym systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w którym zdobyto:

w 2007 roku – 2 633,15 pkt przez zawodników 57 klubów

w 2008 roku – 2 816,67 pkt. przez zawodników 66 klubów

W kategoriach młodzieżowych nasi reprezentanci osiągali i osiągają znaczące sukcesy na sportowych arenach Polski, Europy i Świata.

W rozgrywkach związkowych oraz na sportowych arenach najwartościowsze, sportowe rezultaty osiągnęli:Medaliści Mistrzostw Polski w roku 2007:
Kolarstwo

MPS - I m druż.4000m -M.Jędrzejczyk, P.Chatłas, S.Gensch,T.Krysztofik - KLTC Konin

...........III m wyscig punktowy Mateusz Jędrzejczyk - KLTC Konin

III m skreatch Tomasz Krysztofik - KLTC Konin

...........III m elita na czas - Mateusz Taciak - UKS Jedynka Kórnik
MMP – I m Piotr Krysman - GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

II m ind.4000m - Mateusz Jędrzejczyk - KLTC Konin

III m skreatch Jakub Komar - KLTC Konin

............III m druż.4000m -M.Jędrzejczyk,S.Gensch,T.Krysztofik,R.Wasilewski - KLTC Konin

MPJ – I m medison Kaczała Krzysztof – GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

I m medison Borucki Paweł - GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

III m wyścig punktowy Piotr Chatłas - KLTC Konin

III m Tor Monika Adamska - UKS Jedynka Kórnik

MPJ Przełaj I m Magdalena Wójkiewcz - UKS Jedynka Kórnik

III m Natalia Piasecka - UKS Jedynka Kórnik


Lekka atletyka:

MPS – II m dysk Marta Odrobna - LKS Nadodrze Powodowo

MMP - II m trójskok Magdalena Bachmatiuk - PLKS GWDA Piła

MMP - I m w dal Ewelina Modrzejewska - LKS Orkan Wielkopolska

MPJ - I m w dal Agnieszka Cichowlas - LKS Orkan Wielkopolska

MPJ - II m 3-skok Agnieszka Cichowlas - LKS Orkan Wielkopolska

MPJ - I m 100mppł Marzena Kościelniak - LKS Orkan Wielkopolska

MPJ - II m 400mppł Marzena Kościelniak - LKS Orkan Wielkopolska

OOM - III m 400ppł Wojciech Gorzelany - LKS Orkan Wielkopolska

OOM - II m w dal Marta Dittmer -PLKS GWDA Piła

HMPJ - I m w dal Agnieszka Cichowlas - LKS Orkan Wielkopolska

HMPJ - III m w dal Marta Dittmer -PLKS GWDA Piła


Podnoszenie ciężarów

MPJ do 17 lat - III m Sylwia Wejman - KS Promień Opalenica

MPJ do 17 lat - III m Tomasz Wielebski - KS Promień Opalenica

OOM - III m Aneta Drobnik - KS Promień Opalenica

OOM - III m Tomasz Wielebski - KS Promień Opalenica
Tenis stołowy:

MPS – III gra podwójna Weronika Walna - KS Stella Gniezno

MMP – III gra podwójna Weronika Walna - KS Stella Gniezno
Zapasy styl klasyczny:

MPS – III m Karina Pach - KS Sobieski Poznań

III m Klaudyna Przybylska – KS Sobieski Poznań

III m Marcin Olejniczak – KS Sobieski Poznań

MMP – II m Kinga Majchrzak - KS Sobieski Poznań

III m Sebastian Glanc - KS Sobieski Poznań

III m Przemysław Mączak - LKS Ceramik Krotoszyn

MPJ – I m Karina Pach - KS Sobieski Poznań

II m Katarzyna Iwańska - KS Sobieski Poznań

I m Marcin Olejniczak - KS Sobieski Poznań

II m Bartosz Sikora – KS Sobieski Poznań

III m Jakub Tim – KS Sobieski Poznań

III m Tomasz Kondraciuk - KS Sobieski Poznań

OOM – III m Patrycja Michałowska – KS Sobieski Poznań


Zapasy styl wolny

PPS - III m Przemysław Mączak - LKS Ceramik Krotoszyn

III m Radosław Baran - LKS Ceramik Krotoszyn

PPJMł - I m Adam Słowiński - LKS Ceramik Krotoszyn

III m Adam Filipczak - LKS Ceramik Krotoszyn

II m Łukasz Gąbka - LKS Ceramik Krotoszyn

MMP - II m Przemysław Mączak - LKS Ceramik Krotoszyn

MPJ - I m Radosław Baran - LKS Ceramik Krotoszyn

II m Radosław Baran - LKS Ceramik Krotoszyn

I m Dariusz Filipczak - LKS Ceramik Krotoszyn

II m Szymon Stasierski - LKS Ceramik Krotoszyn

MPJMł -II m Adam Słowiński - LKS Ceramik Krotoszyn

II m Łukasz Gąbka - LKS Ceramik Krotoszyn

III m Adam Filipczak - LKS Ceramik Krotoszyn

III m Roman Wyrwas - LKS Ceramik Krotoszyn

OOM - II m Adam Słowiński - LKS Ceramik Krotoszyn

III m Adam Filipczak - LKS Ceramik Krotoszyn
Żeglarstwo

MPK - II m klasa Europa Anna Witczak - ŻLKS Kiekrz

MPMasters I klasa Europa Anna Witczak - ŻLKS Kiekrz

MPJ -III m klasa OK-Dynghy Bartek Rakoczy - ŻLKS Kiekrz

MP I m klasa Słonka -Janusz Knasiecki, Bogdan Ratajczak - ŻLKS Kiekrz

MP II m klasa Słonka - Zbyszek Michalski, Przemysław Blaszka - ŻLKS Kiekrz

MP III m klasa Słonka - Krzysztof Kluza, Miłosz Misiorny - ŻLKS Kiekrz

MP II m klasa T3 - B.Komorowski, M.Gajewski, D.Schulz, R.Bryniak - LKSiT "Neptun" Wągrowiec


Starty drużynowe:

Tenis stołowy:

I liga Kobiet – V miejsce, KS Stella Gniezno

II liga Kobiet – III miejsce, KS Stella Gniezno

II liga mężczyzn – VII miejsce, KS Stella Gniezno

PP Kobiet – V miejsce, KS Stella Gniezno
Zapasy styl klasyczny:

PP Seniorek – 8 miejsce, KS Sobieski Poznań

PP Seniorów – 13 miejsce, KS Sobieski Poznań

PP Juniorek – 12 miejsce, KS Sobieski Poznań

PP Juniorów – 4 miejsce, KS Sobieski Poznań

PP Kadetek – 23 miejsce, KS Sobieski Poznań

PP Kadetów – 3 miejsce, KS Sobieski Poznań
Zapasy styl wolny

PP Kadetów - III miejsce, LKS Ceramik Krotoszyn

PPJun.Mł - III miejsce, LKS Ceramik Krotoszyn

DMP Juniorów - II miejsce, LKS Ceramik Krotoszyn

DMPJun.Mł - I miejsce, LKS Ceramik Krotoszyn
Żeglarstwo

PP Dziewcząt i Chłopców - III miejsce - ŻLKS Kiekrz

PP Dziewcząt - 7 miejsce - ŻLKS Kiekrz
Medale i starty w reprezentacji Polski w 2007 roku:

MMŚ – 12 m Paweł Cieślik, Paweł Wachnik - GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

MME – 4 m Paweł Wachnik – GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

- udział Piotr Krysman – GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne


MME - 8 druż.4000 m Mateusz Jędrzejczyk - KLTC Konin

MEJ - 8m screatsch Piotr Chatłas - KLTC Konin


MŚJ Przełaj - Piotr Antkowiak - UKS Jedynka Kórnik

MEJ Przełaj - Piotr Antkowiak, Bartosz Rajkowski - UKS Jedynka Kórnik


MEJ - elim. 100mppł Marzena Kościelniak - LKS Orkan Wielkopolska

MEJ - elim. w dal Agnieszka Cichowlas - LKS Orkan Wielkopolska


ME Niesłyszących -I m trójskok Magdalena Bachmatiuk - PLKS GWDA Piła

II m w dal Magdalena Bachmatiuk - PLKS GWDA Piła

III m 100m Magdalena Bachmatiuk - PLKS GWDA Piła
MEJ - II m Tomasz Wielebski - KS Promień Opalenica

MEJ - 7 m Monika Gierszewska - KS Promień Opalenica


MŚJ 14 m Olejniczak Marcin – KS Sobieski Poznań

14 m Pach Karina – KS Sobieski Poznań

MEJ – 7 m Pach Karina – KS Sobieski Poznań

14 m Olejniczak Marcin – KS Sobieski Poznań


MEJ - 8 m Adam Słowiński -LKS Ceramik Krotoszyn

8 m Szymon Stasierski - LKS Ceramik Krotoszyn


MŚJ - 3 m klasa OK-Dynghy Bartek Rakocy - ŻLKS Kiekrz

19 m klasa Słonka Miłosz Misiorny, Jakub Dukat - ŻLKS Kiekrz

32 m klasa Słonka Piotr Mańczak, Tomasz Waszak - ŻLKS Kiekrz

55 m klasa OK-Dynghy Jakub Kania - ŻLKS Kiekrz

56 m klasa Słonka Krzysztof Kluza, Miłosz Misiorny - ŻLKS Kiekrz
Medaliści Mistrzostw Polski w roku 2008:
Lekka Atletyka

MPS 2 m 400m – Rafał Wieruszewski UKS Orkan Środa

MMP 2 m skok w dal – Agnieszka Cichowlas UKS Orkan Środa

3 m trójskok – Agnieszka Cichowlas UKS Orkan Środa

HMPW 1 m 300m – Andrzej Fraś - UKS Orkan Środa

MPW 1 m 400m - Andrzej Fraś - UKS Orkan Środa

OOM 3 m 400mppł – Ziemowit Dutkiewicz – UKS „As” Biadki
Zapasy styl wolny

MPS 2 m – Karina Pach KS Sobieski Poznań

MPJ 1 m – Karina Pach KS Sobieski Poznań

2 m - Patrycja Michałowska KS Sobieski Poznań

OSM 2 m – Weronika Głowacka KS Sobieski Poznań

2 m – Sylwia Szulc KS Sobieski Poznań

3 m – Alicja Gołaszewska KS Sobieski Poznań
Zapasy styl klasyczny

MPS 1 m – Marcin Olejniczak KS Sobieski Poznań

2 m – Jakub Tim KS Sobieski Poznań

MMP 1 m – Marcin Olejniczak KS Sobieski Poznań

3 m – Nikodem Silecki KS Sobieski Poznań

3 m – Łukasz Cygan KS Sobieski Poznań

3 m – Łukasz Szajstek KS Sobieski Poznań

MPJ 1 m – Dawid Spallek KS Sobieski Poznań

1 m – Jakub Tim KS Sobieski Poznań

2 m – Michał Pietrzak KS Sobieski Poznań

3 m – Tomasz Kondraciuk KS Sobieski Poznań

OOM 1 m – Tomasz Dłubała KS Sobieski Poznań

3 m - Adrian Olejnik KS Sobieski Poznań

AMP 1 m – Marcin Olejniczak KS Sobieski Poznań


Żeglarstwo

MPJ 1 m - Ok. Dinghy B. Rakoczy ŻLKS Kiekrz

MPS 1 m – Europa A. Witczak

MPS 1 m - Słonka – P. Mańczak T. Waszak ŻLKS Kiekrz

MPS 2 m – Słonka E. Kulesza J. Kulesza ŻLKS Kiekrz

MPS 3 m – Słonka Z. Michalski R. Dobrzyński ŻLKS Kiekrz

OOM 3 m – Cadet N. Wierzbicka F. Bachorz ŻLKS Kiekrz

MPMasters 1 m – Europa Anna Witczak ŻLKS Kiekrz


Medale i starty w reprezentacji Polski w 2008 roku:
Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008

VII m – 4x400m – Rafał Wieruszewski – UKS Orkan Środa

Elim - 3000mprz. – Tomasz Szymkowiak UKS Orkan Września

Puchar Europy - 4x400m – Rafał Wieruszewski – UKS Orkan Środa

ME i PŚ – bieg 100km – Maciej Łątkowski - UKS Orkan Środa

MŚJ zapasy styl wolny – Karina Pach 9 m KS Sobieski Poznań

MEJ zapasy styl wolny – Karina Pach 5 m KS Sobieski Poznań

Mecz Polska-Niemcy w LA 400mppł–Ziemowit Dutkiewicz UKS „AS” Biadki


8. Działalność Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.

Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS działała w 21-osobowym składzie, wybranym na III Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu w dniu 5.06.2007 w Solcu Wlkp. Posiedzenia Rady odbywały się zgodnie z przyjętym planem pracy.III Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Solcu Wlkp. – 5.06.2007

 • Uchwała nr 1 – w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie za okres kadencji 2003-2007.

 • Uchwała nr 2 – w sprawie ustalenia liczby członków władz Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

 • Uchwała nr 3 – w sprawie sposobu głosowania

 • Uchwała nr 4 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

 • Uchwała nr 5 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Z LZS

 • Uchwała nr 6 – w sprawie wyboru członków Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

 • Uchwała nr 7 – w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

 • Uchwała nr 8 – w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Krajowy

 • Uchwała nr 9 – w sprawie przyjęcia założeń programowych na lata 2008 – 2011

 • Uchwała nr 10 – w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

19 lutego 2007 Nowy Tomyśl – obecnych 14 członków

 • Uchwała nr 37 – w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rok 2007

 • Uchwała nr 38 – w sprawie planu pracy Rady na rok 2007

 • Uchwała nr 39 – w sprawie ustalenia listy członków WZ LZS uprawnionych do wyboru delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy w roku 2007

 • Uchwała nr 40 – w sprawie przyjęcia nowych członków prawnych WZ LZS

  • Rada Miejsko – Gminna Z LZS w Zagórowie

  • MULKS „AS” Biadki

  • UKS „ACER” Miały

23 marca 2007 Poznań– obecnych 15 członków

 • Uchwała nr 41 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006

 • Uchwała nr 42 – w sprawie wyboru przedstawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 • Uchwała nr 43 – w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

6 maja Kołaczkowo– obecnych 15 członków

 • Uchwała nr 44 – w sprawie wykreślenia z listy członków 12 stowarzyszeń

 • LKS „Lignomat” Jankowy, UKS „Delfin” Ślesin, UKS „Spartakus” Krotoszyn, UKS „Tygrys” Krotoszyn, UKS „Rakieta” przy SP nr 8 w Krotoszynie, LKS „Relaks” Pamiątkowo, LKS „Pogoń” Książ, UKS Środa Wlkp., MG LKS „Wicher” Dobra, MKS „Wojciech” Mieścisko, LUKS „Żacy” Głomsk, UKS „Wicher” Woźniki

 • Uchwała nr 45 – w sprawie zwołania III Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego WZ LZS w Poznaniu

 • Uchwała nr 46 – w sprawie przyjęcia materiałów zjazdowych

 • Uchwała nr 47 – w sprawie przyjęcia nowych członków

  • Kaliski Klub Sportowy 1952 Kalisz

28 maja 2007 Poznań– obecnych 15 członków

 • Uchwała nr 48 – w sprawie przyjęcia nowych członków

  • Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu

  • Gminne Zrzeszenie LZS w Jaraczewie

  • Gminny LKS „Orlęta” Czacz

19 czerwca 2007 Poznań– obecnych 16 członków

 • Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru osób funkcyjnych Rady

 • Uchwała nr 2 – w sprawie powołania zastępców przewodniczącego, skarbnika i sekretarza RW Z LZS

10 września 2007 Poznań– obecnych 14 członków

 • Uchwała nr 3 – w sprawie powołania kierownika biura WZ LZS

 • Uchwała nr 4 – w sprawie przyjęcia regulaminu pracy RW Z LZS

 • Uchwała nr 5 – w sprawie powołania składów osobowych komisji problemowych:

  • Komisji sportowej

  • Komisji turystyki wiejskiej i upowszechniania

  • Komisji organizacyjno – samorządowej

 • Uchwała nr 6 – w sprawie przyjęcia planu pracy RW Z LZS na półrocze 2007 i planu finansowego na 2007 rok.


19 października 2007 Żerków– obecnych 18 członków

 • Uchwała nr 7 – w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania odznaczeń i wyróżnień


26 listopada 2007 Poznań – obecnych 17 członków


 • Uchwała nr 8 – w sprawie zatwierdzenia współzawodnictw sportowo turystycznych za 2007 rok

  • Najlepsze ogniwo - GKS „Piast” Łubowo

  • Najlepsza Rada Gminna Z LZS - Kołaczkowo

  • Najlepsza Rada Powiatowa Z LZS - Ostrzeszów, Ostrów Wlkp.

  • Najlepiej zorganizowana impreza Wielkopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

 • Uchwała nr 9 – w sprawie przyznania stypendiów sportowych

  • Martyna Losa 1992 lekkoatletyka LUKS „Orkan” Września

  • Patrycja Rodowska 1992 lekkoatletyka LUKS „Orkan” Września

  • Marta Dittmer 1991 lekkoatletyka PLKS „Gwda” Piła

  • Adam Słowiński 1990 zapasy „Ceramik” Krotoszyn

  • Piotr Chatłas 1990 kolarstwo KLTC Konin

 • Uchwała nr 10 – w sprawie ustalenia składki członkowskiej i wpisowego na 2008 rok


21.01.2008 Poznań – obecnych 18 członków

 • Uchwała nr 11 – w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2008

 • Uchwała nr 12 – w sprawie przyjęcia nowych członków prawnych

  • UKS „Lis” Tuliszków

18.02.2008 – Wągrowiec – obecnych 17 członków

17.03.2008 – Poznań - obecnych 19 członków

 • Uchwała nr 13 – w sprawie zatwierdzenia bilansu WZ LZS za rok 2007

28.04..2008 – Poznań – obecnych 16 członków

 • Uchwała nr 14 – w sprawie przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

26.05.2008 – Poznań – obecnych 16 członków

12.09.2008 – Żerków - obecnych 16 członków

 • Uchwała nr 15 – w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla olimpijczyków Pekin 2008

  • Szymkowiak Tomasz UKS Orkan Września

  • Wieruszewski Rafał ULKS Orkan Środa Wlkp.

24.10.2008 – Żerów – obecnych 17 członków

 • Uchwała nr 16 – w sprawie określenia obszarów działalności pożytku publicznego

 • Uchwała nr 17 – w sprawie podsumowania współzawodnictwa o sportowy znak jakości (zał. nr 4)

 • Uchwała nr 18 – w sprawie podsumowanie współzawodnictwa sportowo-turystycznego

 • Uchwała nr 19 – w sprawie przyznania stypendiów

 • Uchwała nr 20 – w sprawie przyjęcia nowych członków

  • UKS „Gimnazjon” Suchy Las

  • UKS „Złoci” Złotkowo

 • Uchwała nr 21 – w sprawie przyjęcia regulaminów i kalendarza imprez na rok 2009

15.11.2008 – Wysocko Wielkie – obecnych 12 członków

 • Uchwała nr 22 – w sprawie ustalenia składki członkowskiej i wpisowego na rok 2009

Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS Warszawa – poznaniacy we władzach KZ LZS

 • Ryszard Szukała – Członek Komisji Rewizyjnej Krajowego Zrzeszenia LZS

 • kol. Krzysztof Piasek - Sekretarz Krajowego Zrzeszenia LZS


9. Delegaci Wielkopolskiego Z LZS w centralnych i wojewódzkich władzach sportowych
Rok 2008 to rok wyborów w Ogólnopolskich i Wojewódzkich Związkach Sportowych. Poniższe zestawienie zawiera „starych” i „nowych” członków władz krajowych i wojewódzkich.
Marek Budziński -Prezes Polskiego Związku Unihokeja

Krzysztof Kłosek – Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego

Stanisław Helak – Vce Prezes ds. sportowych Polskiego Związku Jeździeckiego

Wiesław Skotarek -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego

Lucjusz Wasielewski - Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego

- Prezes Wielkopolskiego Związki Kolarskiego

Kazimierz Zajączkowski - Vce Prezes Wielkopolskiego Związki Kolarskiego

Wiesław Paradowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związki Kolarskiego

Tadeusz Szymoniak - Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego

Ryszard Szymoniak - Sekretarz Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego

Lech Pauliński - Prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego

Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Wiesław Skotarek – Vce Prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego

Antoni Obrycki - Vce Prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego

Zdzisław Waltrowski – Vce Prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego

Erbert Andrzej –Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WZZ

Krzysztof Piasek – Członek Prezydium Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Tadeusz Nowak – Vce Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego

Paweł Najdek – Vce Prezes Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Marcin Lampe - Vce Prezes Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Eligiusz Wachowiak –Skarbnik Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Maciej Jankowski - Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

Hieronim Mazurkiewicz – Vce Prezes WZLA, Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Zenon Piątek - Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Bronisław Piechocki – Sekretarz Wielkopolskiego Związku Szachowego

Krzysztof Piasek – Sekretarz Krajowego Zrzeszenia LZS

Ryszard Szukała – Członek Komisji Rewizyjnej Krajowego Zrzeszenia LZS

Ponadto członkowie Zrzeszenia LZS są członkami zarządów Wielkopolskich Związków Sportowych: Kolarskiego, Kajakowego, Zapaśniczego, Podnoszenia Ciężarów, Tenisa Stołowego, Lekkiej Atletyki, Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej oraz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.


Poznań, 8.04.2009 r.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy