Strona główna

Wierzyciel: P. P. H. U. „Novaks” Nowak K. Nowak J. sp j


Pobieranie 10.72 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.72 Kb.

Rzeszów, dn. 14.02.2013 r.Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wydział I Cywilny

ul. Kustronia 4

35-303 Rzeszów

Wierzyciel: P.P.H.U. „Novaks” Nowak K. Nowak J. sp. j.


Rzeszów ul. Mickiewicza 15, 35-400 Rzeszów

KRS: 0000012457
Adres wierzyciela do doręczeń:

Radca prawny Maciej Kowalski, Kancelaria Radców Prawnych                         Kowalski & Kwiatkowski sp. j., ul. Krakowska 3/12, 35-400 Rzeszów


Dłużnik: Andrzej Kwiatkowski zam. ul. Warszawska 2, 35-220 Rzeszów

PESEL 56122107253

Wniosek o wyjawienie majątku*

Imieniem wierzyciela, którego pełnomocnictwo załączam wnoszę o:
  1. zobowiązanie dłużnika Andrzeja Kwiatkowskiego do złożenia wykazu swojego       majątku, a także do złożenia przyrzeczenia według roty z art. 913 § 1 k.p.c.
  1.  zasądzenie na rzecz wierzyciela kosztów postępowania.

Uzasadnienie


Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dn. 08.02.2012 r., sygn. akt V GNc 512/12 zasądził na rzecz P.P.H.U. „Novaks” Nowak K. Nowak J sp. j. kwotę 65 430,00 zł. Nakazowi temu w dn. 11.03.2012 r. nadana została klauzula wykonalności.

Dowód:


  1. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy z dn. 08.02.2012 r., sygn. akt. V GNc 512/12 zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Egzekucja prowadzona względem dłużnika okazała się jednak bezskuteczna i   postanowieniem komornika z dn. 12.12.2013 r. została umorzona.
Dowód:


  1. Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Henryka Janowskiego z dn. 12.12.2013 r., sygn. akt KM 1231/12 o umorzeniu postępowania

W związku z powyższym, na mocy przepisu art. 913 § 1 k.p.c., wierzyciel wnosi jak we wstępie.Załączniki:


  • dowody poz. 1-2 - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem,

  • wydruk aktualny z KRS wierzyciela - w oryginale,

  • pełnomocnictwo procesowe,

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

  • dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 40 zł,

- odpis wniosku wraz z załącznikami

* Wszystkie dane osobowe w powyższym dokumencie są fikcyjne


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość